Yom HaShoah 2014: Op zondagavond 27 april herdenken de Joden van Israël de Holocaust

yomhash2014

Laatst bijgewerkt: vrijdag, 25 april 2014 om 09u08'

Op zondagavond 27 april (tot aan maandagavond 28 april 2014) herdenken de Joden in Israël en in de rest van de wereld de Dag van Yom HaShoah (ofte de Shoah, in de volksmond beter bekend als de Holocaust). Dan wordt met name de moord op zes miljoen Joden herdacht die werd uitgevoerd door de nazi’s en hun collaborateurs tijdens de periode van het Duitse Derde Rijk (1933-1945) en in het bijzonder de Judeocide die plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In België
Behalve dan in België, alwaar de tegenwoordige leiders van de verschillende Joodse gemeenschappen in ons land (de gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonnië) er een nogal bizarre kalender op nahouden ten aanzien van de tijdslijn van de geschiedenis van het Joodse volk in het algemeen en Israël in het bijzonder. Dit maakt het voor Joden en niet-Joden in Israël en elders in de wereld onnodig warriger dan het al is. Blijkbaar eisen ook hier de communautaire spanningen in ons land hun tol, ten koste van de rede en logica.

Zo wordt op maandagavond 28 april (ipv zondagavond) in Anderlecht (Brussel) in tegenstelling tot in Israël niét de Holocaust herdacht maar wèl de Opstand van het Getto van Warschau alsmede het heldhaftig stoppen van het XXste treinkonvooi van Joodse gedeporteerden vanuit de Dossin-kazerne in Mechelen naar het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau; absoluut memorabele gebeurtenissen die beiden toevallig plaatsvonden op 19 april 1943. In het Vlaamse Boortmeerbeek zèlf wordt dat beroemde XXste transport op zondagavond herdacht en dus niét op maandag.

Een andere afwijking is bijvoorbeeld in Antwerpen waar de Holocaust traditioneel herdacht wordt rondom 8 mei, het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. In de praktijk vindt die herdenking meestal plaats op 7 mei of zoals in 2010 op 6 mei.

Monument der Gedeporteerden in Antwerpen opgericht in 1997Monument van de Gedeporteerden te Antwerpen opgericht in 1997

Maar alle gekheid op een stokje en – met het gezegde “2 Joden – 3 meningen” indachtig – wordt wat België en de wereld betreft door de Vlaamse Vrienden consequent de internationale kalender gevolgd (weliswaar van christen origine) en wat Israël betreft wordt in het algemeen rekening gehouden met de Israëlische tijdslijn annex gebeurtenissen of feestdagen.

Wat en wanneer locale Joodse gemeenschappen in de Diaspora (en dus ook in België) zelf onderling afspreken – al dan niet in overleg met locale politici en/of rekening houdende met bijzondere locale gevoeligheden en evenementen – is en blijft tenslotte hun vrije keuze en verantwoordelijkheid.

Ooit zal het misschien lukken om iedereen in België op dezelfde golflengte te krijgen en de herdenkingen op dezelfde datum en onder dezelfde noemer te houden synchroon met Israël om aldus een stevig gebundeld en krachtiger signaal de eter in te sturen en met één stem uit te schreeuwen: dàt nooit meer!

Yom HaShoah
De Yom HaShoah of Holocaust Herdenkingsdag werd officieel ingesteld in Israël in 1951 die toen bij wet ondertekend werd door de toenmalige eerste minister van Israël David Ben-Goerion en President Yitzhak Ben-Zvi. De datum waarop de herdenkingsdag wordt gehouden, werd afhankelijk gemaakt van de Joodse kalender en verschilt daarom van jaar tot jaar.

Het oorspronkelijke voorstel om Yom HaShoah te houden was op de 14de dag van de maand Nisan, de jaarlijkse herdenking van de Opstand in het Getto van Warschau (19 april 1943). Die datum bleek nogal problematisch omdat de 14de Nisan vlak voor het begin van de Pesach (Joodse Pasen) valt.

Aldus werd de datum verschoven naar de 27ste Nisan, die precies acht dagen valt voor Yom Ha’Atzmaoet, of Israël’s Dag van de Onafhankelijkheid die dit jaar volgens de Joodse kalender op 5 mei 2014 wordt gevierd en volgens de internationale kalender op 14 mei (1948-2014: Israël 66 jaar!)

Verenigde Naties
Ook de Verenigde Naties herdenken de Dag van de Holocaust en ja, geloof het of niet, maar alweer op een andere datum. De 191 leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloot 1 november 2005 bij conscensus om 27 januari in te stellen als datum voor de Internationale Dag van de Holocaust (International Holocaust Day).

Holocaust_Memorial_Day_logoAldus herdachten de Verenigde Naties op 27 januari 2006 voor het eerst in haar geschiedenis de Holocaust, beter laat dan nooit…

De keuze voor die datum verwijst naar 27 januari 1945 toen het grootste concentratiekamp van KZ-Auschwitz-Birkenau werd bevrijd door het Russische Rode Leger.

De Amerikanen hadden dat beruchte doodskamp wellicht ruim een jaar eerder kunnen bevrijden, maar weigerden dat te doen omdat voor hen het stoppen van de Jodenmoord klaarblijkelijk geen prioriteit was en “eerst de oorlog moest gewonnen worden”, want dan zouden de Joden vanzelf wel vrijkomen [..]

Sinds D-Day, de landing in Normandië van de geallieerden op 6 juni 1944, boekten de legers van Amerikanen, Britten en Canadezen en anderen aan het front bijzonder moeizaam vooruitgang. Dat in tegenstelling tot de Russen die in sneltreinvaart in het Oosten de Duitse legers voor zich uit geselden.

Voor de concentratiekampgevangenen in Auschwitz-Birkenau bleef er niks anders over dan gelaten te wachten op de komst van het Russische Leger. Totdat dit moment zou aanbreken, moesten zij maar trachten zolang mogelijk in leven te blijven, terwijl het moorden in de kampen onverminderd bleef doorgaan.

Anders gezegd: het had net zo goed een andere datum kunnen zijn, bv. 18 maart 1944, de dag dat de nazi’s Hongarije bezetten. Dan had het gros van de ca. 430.000 Hongaarse Joden, die tussen mei en augustus 1944 naar Auschwitz werden gedeporteerd en vermoord, naar alle waarschijnlijkheid nog geleefd. Als, als…

Meer hierover op UN Designates International Holocaust day op Zionism & Information Center en General Assembly Resolution GA/10413: “General Assembly decides do designate 27 january as annual international day of commemoration to honour holocaust victims.”

armed_jewsOp het plaatje: Het verschil tussen gewapend en ongewapend, tussen beschermd en onbeschermd, tussen gerespecteerd of veracht te worden, tussen sterven in vrijheid of een leven in slavernij. Dàt is de ware betekenis van het moderne Zionisme! Dàt is Israël, het enige mogelijke antwoord op 2000 jaren van Jodenvervolging en Jodenmoord!