Anti-Zionisme, Israëlhaat, Jodenhaat, negationisme, voor moslims in het M-O allemaal synoniemen

antisemitic-lies2

Een maand geleden, op vrijdag 21 maart 2014, zond de Opperste Geestelijke Leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei het volgende twitterbericht de wereld rond waarin hij het feitelijke bestaan van de Holocaust in twijfel trok. Khamenei twitterde:

khamenei-twitter2“#Holocaust is een gebeurtenis waarvan de realiteit onzeker is en als die al heeft plaatsgevonden, is het onzeker hoe dat gebeurd is.“

Het citaat werd ontleend uit een toespraak op vrijdag gericht aan duizenden pelgrims die zich hadden verzameld aan het sjiitische heilige schrijn van de 8ste Imam, Imam Ali Ibn Moussa al-Reza, ter gelegenheid van het Perzische Nieuwjaar. Hierin riep Khamenei op tot “verzet” in het aangezicht van een “culturele invasie” gericht tegen de religieuze overtuigingen van de islamitische staat en hij vervolgde:

“In Europa durft niemand over de Holocaust te spreken, waarvan het in zijn kern niet duidelijk is of het waar is, of die al heeft plaatsgevonden, hoe het is geweest. Het uiten van een opinie omtrent de Holocaust, of die in twijfel trekken, is een van de grootste zonden in het Westen. Ze verhinderen dit, arresteren de twijfelaars, vervolgen ze, terwijl ze beweren een vrij land te zijn.

Ze verdedigen hartstochtelijk hun rode lijnen… hoe willen ze dan dat wij onze rode lijnen zouden bekijken die gebaseerd zijn op onze revolutionaire en religieuze overtuigingen?”

De uitspraken en standpunten van de voormalige president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, liggen bij iedereen nog vers in het geheugen. Zijn rabiate Jodenhaat (en homohaat) ventilerend terwijl hij in één adem voortdurend zijn dreigementen herhaalde om de Joodse staat Israël van de kaart te vegen; in 2006 in Teheran  een Holocaust Conferentie voor negationisten organiseerde voor o.m. Robert Faurisson, enz. Ahmadinejad maakte zich hiermee tot het icoon van de eeuwige oorlog van de Islam tegen de Joden en tegen Israël.

Terwijl de meeste westerse Israëlbashers en critici ons nog steeds met veel ijver en gespeelde overtuiging trachten te bezweren “dat ze in wezen niks tegen de [dode] Joden [van de Holocaust] hebben” en dat hun haat en kritiek “enkel [de levende Joden in] Israël betreft,” vloeide in tegenstelling daarmee bij Ahmadinejad openlijk de ene haat naadloos over in de andere.

Voor het sjiitisch Iran is het allemaal duidelijk. Anti-Zionisme, anti-Israëlisme, Jodenhaat, antisemitisme, negationisme, ontkenning en/of minimalisering van de Holocaust, voor de Iraanse president was het allemaal een vest en broek gesneden uit hetzelfde laken: haat jegens de Jood. Dezelfde langstdurende haat die al 2000 jaar de wereld animeert en tot de gruwelijkste vervolgingen leidde.

President Hassan Rouhani in de schaduw van Ayatollah KhomeiniIs dat anders geworden sinds Ahmadinejad in zijn functie werd opgevolgd door Hassan Rouhani? (plaatje rechts) Eerst en vooral waren de presidentsverkiezingen doorgestoken kaart. “De president van Iran werd gekozen door Ayatollah Khamenei, die de kandidaten diskwalificeerde en verhinderde deel te nemen aan de verkiezingen die zijn extremistische standpunten niet deelden,” deelde het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken in juni 2013 na zijn verkiezing laconiek mee.

Inderdaad. Ayatollah Ali Khamenei, de opvolger van Ayatollah Khomeini, is de enige werkelijke machthebber in Iran. Ahmadinejad en Rouhani werden door hem enkel aangeduid als spreekpoppen. Zijn twitterbericht en toespraak nav het Perzische Nieuwjaar bevestigen enkel het door de staat georganiseerde antisemitisme (net zoals destijds in nazi-Duitsland) dat al jarenlang de doctrine is in Iran.

Het Westen laat maar betijen. Een voorbeeld. In april 2009 sprak president Ahmadinejad de Verenigde Naties toe in Genève. Volgens de Iraanse president moest het zionisme worden veroordeeld en Israël aan de schandpaal worden genageld. Ahmadinejad werd daarbij sterk gesteund door met name islamitische landen. En wat deden de Westerse vertegenwoordigers?

De Nederlandse vertegenwoordiger Maxime Verhagen stapte demonstratief weg uit de vergadering, samen met de vertegenwoordigers van onder meer Duitsland, Italië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De 185 andere landen bleven gewoon zitten en applaudiseerden enthousiast voor de president. En dat was dan meteen ook een zoveelste dieptepunt van het westerse beschamende ‘verzet’ tegen het staatsantisemitisme in het M-O onder aanvoerderschap van Iran. “Ze dronken een glas, piesten in een plas en het bleef gelijk het was,” luidt het spreekwoord.

Prof. Dr. B. Smalhout schreef er destijds een artikel over:

Anti-Zionisme, chique ziekte
Het siert Maxime Verhagen in hoge mate dat hij dat niet accepteerde, en demonstratief de bijeenkomst verliet. De mening van Mahmoud Ahmadinejad is een ieder bekend. Deze komt op het volgende neer: de Holocaust, dus de uitroeiing van ongever zes miljoen Joodse mensen door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, heeft nooit plaatsgevonden. Er waren ook geen vernietigingskampen. Na de oorlog hebben de Verenigde Staten, samen met een aantal Europese landen, in Palestina een ‘gruwelijk onderdrukkend en racistisch Joods regime aan de macht geholpen’ in de vorm van de staat Israël.

Die mening wordt niet alleen gedeeld door vele islamitische landen, maar ook door allerlei politiek linkse groeperingen en actiegroepen, die als regel de radicale islam steunen en sympathiseren met antisemitische stromingen. In ons land is dat vooral de linkse grachtengordelelite. Alleen mag dat geen antisemitisme heten, want dat doet te veel denken aan de oorlogsmisdaden van de nazi’s. Antizionisme is hiervoor de meer beschaafde term. Onze oud-premier Dries van Agt en Gretta Duisenberg, de weduwe van de eerste president van de Europese Centrale Bank, bewegen zich politiek in deze sferen.

Hoe diep het antisemitisme nog steeds wortelt in onze samenleving, is afgelopen week vermeld door de ambassadeur van Israël, die in de restanten van de Hollandsche Schouburg in Amsterdam het woord voerde ter gelegenheid van Yom HaShoah, de herinneringsdag van de Holocaust. Vanuit die schouwburg, die thans een monument is, zijn vijfenzestig jaar geleden duizenden Joodse Amsterdammers naar hun ondergang afgevoerd. Ambassadeur Harry Kney-Tal deelde mede dat uit een recente enquête was gebleken dat nog 40 procent van de Europeanen ervan overtuigd is dat ‘Joden te veel macht hebben’ en dat 20 procent vindt dat zij schuldig zijn aan de huidige economische crisis.

Censuur in rede
Nog geen drie jaar geleden werd door de toenmalige rector magnificus van de Utrechtse Universiteit, prof. dr. H.W. Gispen, censuur uitgeoefend op de tekst van de afscheidsrede van prof. dr. Pieter van der Horst, hoogleraar Nieuwe Testament. Prof. Van der Horst had als thema onder meer het dodelijke antisemitisme, zoals dat nog steeds wordt gepropageerd door de islam.

mythe2Hij wees daarbij op de teksten in Palestijnse schoolboeken waarin kinderen onder meer wordt geleerd dat “het een heilige plicht is het Joodse volk te vernietigen”. De hoogleraar vermeldde daarbij dat dit pedagogische vergif ook nog door de EU wordt gesubsidieerd.

Prof. Van der Horst werd toen gedwongen de helft van zijn rede te schrappen, omdat deze ‘kwetsend zou zijn voor moslims’. Berucht ook is geworden een preek die op 13 maart 2005 is gehouden door dominee Mos in de Messiaskerk te Wassenaar. Hij schilderde Joden af als verraders en stille moordenaars. Bovendien had hij grote waardering voor Adolf Hitler als Bijbelkenner. Volgens de dominee was ‘de zonde van de Jood dat hij weigert een mens te zijn’. De predikant is vreemd genoeg nog steeds in functie.

Ook islamitische leerlingen kunnen er wat van. In Amsterdam is het de onderwijzers en leraren nauwelijks mogelijk om op school iets te vertellen over de Holocaust. Vooral Marokkaanse en Turkse raddraaiers en hun ouders maken dat onmogelijk. Daarom is het zo verrassend om te vernemen dat juist in Marokko dit soort discriminatie niet wordt getolereerd.

Koning Mohammed VI zorgt daar voor een Joods/Israëlisch vriendelijk politiek klimaat dat uitzonderlijk is voor een islamitisch land. Toch komt bij ons, uitgerekend in deze herdenkingsweek, het blad NRC Next met een artikel van de jurist Roel Schrijvers dat een uitgesproken anti-Israëlisch karakter heeft. Roels slotconclusie luidt dan ook ‘Zionisme is racisme’.

Destructief
Maar de beste bijdrage in deze week van herdenking en bezinning is het boek ‘Jodenhaat en Zion‘s-haat‘ van de psychiater prof. dr. Herman van Praag (uitgave Aspekt, Soesterberg). Hij analyseert in helder Nederlands de haatgevoelens die in een groot deel van de wereld spelen ten opzichte van het Joodse volk en Israël.

zionhaatHij doet dat zoals een arts dat betaamt: rustig, weloverwogen, wetenschappelijk onderbouwd en begrijpelijk. Terecht spreekt hij over wat in de literatuur bekendstaat als ‘The longest hatred’, de langstdurende haat.

Aan het eind filosofeert hij over de vraag of die haat een zonde of een ziekte is. Hij komt tot de conclusie dat die haat een destructieve kracht is van de eerste orde. Een haat die alle rationele gronden mist en meestal berust op onderbuikgevoelens.

De conclusie van de ervaren psychiater luidt: Zion’s-haat, hoewel chic in sommige kringen, is niet minder gevaarlijk dan Joden-haat. Het moet als een ziekte beschouwd worden. Een ziekte met een slecht vooruitzicht, waar weinig kruid tegen gewassen is. En dat woekert nu al bijna tweeduizend jaar door!


Bronnen:

  1. 10 Toes of the World:
    ♦ Anti-Zionisme, chique ziekte; door Prof. Dr. B. Smalhout [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

  • Iran’s opperste leider Ayatollah Khamenei ontkent het feitelijke bestaan van de Holocaust [lezen]

Een gedachte over “Anti-Zionisme, Israëlhaat, Jodenhaat, negationisme, voor moslims in het M-O allemaal synoniemen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.