Wereldraad van Kerken eist onvoorwaardelijke vrijlating van alle 5000 Palestijnse gevangenen

wcc02

Laatst bijgewerkt: zaterdag, 19 april 2014 om 14u22'

Genève, 17 april 2014. Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, de Noor Olav Fykse Tveit (plaatje hierboven), pleit voor de onvoorwaardelijke vrijlating van alle Palestijnse gevangenen ongeacht wat ze op hun kerfstok hebben. Dàt moet bij de Palestijnse terreurgroepen Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en in de rest van de Palestijnse gebieden als muziek in de oren hebben geklonken.

Het is tegelijk een opsteker voor Mahmoud Abbas die onder druk wordt gezet om ook nà 29 april a.s. verder te blijven onderhandelen met Israël. Niet dat Abbas graag een vredesakkoord met Israël zou willen bereiken, dat heeft nooit in zijn hoofd gespeeld, maar wel om te proberen de laatste groep gevangenen vrij te krijgen. En wie weet, misschien zijn de politici in de Joodse staat wel idioot genoeg bereid om er nog meer vrij te laten?

Dag van de Palestijnse Gevangene
Gisteren donderdag 17 april 2014 was het de ‘Dag van de Palestijnse Gevangene’ (Palestinian Prisoners’ Day) die wereldwijd door anti-Israël organisaties en andere Israël geobsedeerden, antisemieten en Jodenhaters werd gevierd. Dat was ook het geval in de Palestijnse gebieden.

wcc5De ene helft van de Palestijnen in de Gazastrook riep gisteren op om vredesonderhandelingen met Israël te staken en de weg van het verzet te kiezen [lees: geweld en terreur] als de enige juiste manier om de gevangenen vrij te krijgen; en de andere helft van de Palestijnen op de Westbank zorgden voor door de PA georganiseerd amok met onder andere gewelddadige confrontaties in Hebron.

Hamas in West-Palestina verwees daarbij naar hun succesverhaal als voorbeeld van ‘verzet’ naar de gijzeling van IDF soldaat-korporaal Gild Shalit in juni 2006, toen een terreurcel van Hamas en verwante terroristbendes via een tunnel een Israëlische legerpost overvielen en de Israëlische soldaat gevangen namen, deze naar Gaza ontvoerden en deze vijfenhalf jaar later op 18 oktober 2011 inruilden voor 1.027 Palestijnse terroristen en massamoordenaars die in Israëlische cellen zaten opgesloten.

In Oost-Palestina daarentegen kan Mahmoud Abbas tegen dat succesverhaal maar weinig inbrengen. De weg van onderhandelen heeft hem tot nog toe ‘slechts’ de vrijlating van 78 Palestijnse gevangenen opgeleverd, ‘gelukkig’ zonder dat hij daar ook maar iets in ruil tegenover diende te stellen. Maar hij dreigt nu gezichtsverlies te lijden omdat Israël weigert om de laatste 4de groep gevangenen vrij te laten, tenzij Abbas ook na de einddatum van 29 april de onderhandelingen wil blijven verder zetten.

Wereldraad van Kerken
Maar Mahmoud Abbas kreeg gisteren ook de welkome steun van de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches/WCC), die gisteren op Palestinian Prisoners’ Day een boodschap de eter inzond waarin onomwonden wordt gepleit voor de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen ongeacht hun misdrijf.

Die Wereldraad van Kerken is een van de belangrijkste internationale christelijk-oecumenische organisaties waar ca. 340 kerkgenootschappen zijn aangesloten en die samen zowat 400 miljoen leden tellen in meer dan 110 landen. Hoewel de grootste kerk ter wereld, met name de Rooms-Katholieke Kerk, niet is aangesloten bij de Wereldraad wordt er wel nauw mee samengewerkt. De huidige secretaris-generaal is de Noorse dominee Olav Fykse Tveit.

wcc3

In een open brief gericht aan zijn 400 miljoen leden verspreidde dominee Tveit de volgende boodschap:

“Dear sisters and brothers in Christ,

As the international community observes Palestinian Prisoners Day on 17 April, the World Council of Churches resolutely confirms our solidarity with the nearly 5000 Palestinian men, women and children languishing in Israeli prisons. As people of faith, we are called to pray for, visit and tend to the needs of all prisoners, no matter the reason for their detention. For Israel and Palestine, prisoners have taken on even greater significance than in the past.

We were disappointed when the Government of Israel cancelled the scheduled release of prisoners who were in Israeli jails even before the Oslo Agreement of 1993. In addition to disrupting an already fragile negotiations process, this move deepened heartache for many families, relatives, friends and, indeed, the entire Palestinian people.

Some prisoners have been in Israeli jails since 1948. Since 1967, close to 750,000 Palestinians have faced detention in Israeli jails. Many are held under arbitrary administrative detention for lengthy periods with no access to quick and fair trial. We observe that Israeli legal systems for Israelis and Palestinians in the West Bank are separate and unequal. We are concerned by reports of torture and the use of arrest as a political weapon. We are especially concerned about the continuing practice of detaining children.”

Volgens de gegevens van de Israëlische mensenrechtengroep B’Tselem, houdt Israël momenteel 4.881 Palestijnse gevangenen vast waaronder ook 183 minderjarigen. Van die bijna  5000 gevangenen worden er 175 in administratieve hechtenis gehouden, die volgens de Israëlische strafwet zonder aanklacht kunnen vastgehouden worden en telkens met zes maanden kan verlengd worden.

wcc7Poster voor Palestinian Prisoner’s Day 2012. Afbeelding van de roodbaardige Palestijnse gevangene Khader Adnan, een leider van de terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ). De terrorist werd wereldwijd door Israëlbashers opgevoerd als de ‘simpele bakkersgast die mensenrechtenactivist werd’. Hij werd op 17 december 2011 in administratieve hechtenis genomen, ging in hongerstaking en zwichtend onder internationale druk liet Israël de terrorist nauwelijks 4 maanden later op 18 april 2012 weer gaan. De PIJ heeft vanuit Gaza duizenden raketten en mortiergranaten afgevuurd en honderden aanslagen gepleegd tegen Israël.

Politieke gevangenen of moordenaars?
Zowat alle gekende leugens en valse beschuldigingen die door de Palestijnen zèlf worden verspreid en door de westerse media klakkeloos worden opgenomen (en zelfs nog ietskes meer), doen hier de revue. Om een voorbeeld te geven schrijft Tveit dat “Sommige gevangenen zitten sinds 1948 opgesloten in Israëlische gevangenissen” [origineel: “Some prisoners have been in Israeli jails since 1948.”]

Wow zeg! Palestijnen die al bijna 66 jaar vastzitten in Israëlische cellen? Hoeveel kunnen dat er dan ‘in ’s hemelsnaam’ wel zijn? Wat zijn de namen van al die gevangen overbejaarde opa’s en oma’s? Ik ben bloednieuwsgierig om te weten hoe de WCC zich daar kan uitpraten. Maar vermits zij de zegen hebben van Jezus Christus en de WCC aldus geen enkele leugen mag verspreiden zonder alles nauwgezet gecontroleerd te hebben, zijn we wel verplicht om de WCC op haar woord te ‘geloven’, niewaar? Wie zijn wij dat we “het Woord van God de WCC” in twijfel zouden durven trekken. Juist, niemand en al zeker geen Jood.

Meer betrouwbaar is bv dit bericht in het linkse dagblad Haaretz, waarin het vertelde dat de twee Palestijnen “Karim Younis en Maher Younis volgende week zullen beginnen aan hun 31ste jaar opsluiting, wat hen tot de langstdurende Palestijnen maakt die momenteel voor terrorisme hun straf uitzitten in Israëlische cellen.” Wel ja, 31 of 66 jaar in de cel, de WCC gokt er maar op los, tenslotte zitten ze er toch maar een paar jaartjes naast, niewaar?.

Plakaat met de vermoorde soldaat Avraham BrombergHaaretz berichtte tevens dat de twee, door Israëlbashers steevast ‘politieke gevangenen’ genoemdveroordeeld werden voor hun betrokkenheid in de moord in 1980 op soldaat Avraham Bromberg [plaatje rechts] uit Zichron Yaakov, [35 km. ten zuiden van Haïfa.] In juli 2012 gaf een speciale commissie de aanbeveling om hun levenslange gevangenisstraffen te verminderen tot 35 à 40 jaar opsluiting.

De WCC herhaalt ook de absurde bewering dat sinds 1967 zowat 750.000 Palestijnse Arabieren in Israêlische gevangenen werden opgesloten. Hoe ze die bewering ooit hard kunnen maken zal wellicht voor altijd een raadsel blijven, want de WCC vernoemt geen bronnen en weigert ook de minste toelichting te geven bij al hun beweringen.

En dan ook dit: “We zijn bezorgd over berichten van marteling en het gebruik van arrestatie als een politiek wapen” [origineel: “We are concerned by reports of torture and the use of arrest as a political weapon“] schrijft de WCC. De WCC houdt helemaal geen rekening met het feit dat de leefomstandigheden in Israëlische gevangenissen in de loop der jaren dusdanig verbeterd werden, dat ze beter zijn dan die in de meeste andere landen van de wereld en dan hebben we het niet eens over de leefomstandigheden in de Arabische wereld en al evenmin in Gaza en op de Westbank waar niet eens het Rode Kruis (of de Rode Halve Maan) worden toegelaten om te inspecteren.

Bovendien eist de WCC de vrijlating van alle gevangenen ongeacht wat ze misdaan hebben [origineel: “all prisoners, no matter the reason for their detention.”]  De WCC komt helemaal niet in gewetensnood in de wetenschap dat vele van die Palestijnse leiders en terroristen in gevangenschap veroordeeld werden voor het plegen van massamoorden.

Linkse Israëlbashers en andere vredesactivisten beweren voortdurend dat er verschrikkelijke toestanden zouden heersen in de Israëlische gevangenissen. Hoewel ze dat niet kunnen onderbouwen met feiten, lijkt het tegengestelde het geval te zijn. Zo bijvoorbeeld het geval van de PFLP-terrorist en moordenaar van Moshe Tamam, Walid Dakah.

adalahDakah werd op amper 22-jarige leeftijd de gevangenis ingestuurd. Enkele jaren later werd door de organisatie AdalahThe Legal Center for Arab Minority Right in Israel – zijn vrijlating bepleit “omdat hij sinds zijn opsluiting zou veranderd zijn [..].” Hij zou namelijk de PFLP de rug hebben toegekeerd en lid zijn geworden zijn van de partijpolitieke Balad Beweging en “binnenkort  zijn Masters Degree studies voltooien.”

In de Israëlische gevangenissen wordt het de geïnterneerden namelijk mogelijk gemaakt om te studeren en diploma’s te behalen. Een bekend voorbeeld is dat van de Palestijnse terroristenleider Marwan Barghouti die in 2010 in een Israëlische gevangenis zijn doctoraatstitel behaalde en daarmee voor nogal wat ophef zorgde in de Israëlische media. In 1999 huwde Walid Dakah met Sna’a Salama, een mensenrechtenactiviste die voornamelijk werkt ten gunste van Arabische gevangenen in Israëlische cellen.

WCC bezeten door Israël
En last but not least, vanwaar alweer die disproportionele fixatie van de WCC voor enkel het lot van Palestijnse gevangenen die zich in de Israëlische cellen bevinden? Zou de WCC zich dan niet moeten bekommeren om het lot van alle gevangenen in de hele wereld? Tenslotte schrijven ze toch zelf ook: “Als gelovige mensen worden gevraagd om te bidden voor, te bezoeken en tegemoet moeten komen aan  de noden van alle gevangenen, ongeacht de reden van hun opsluiting” [orgineel: “As people of faith, we are called to pray for, visit, and tend to the needs of all prisoners, no matter the reason for their detention“]. Dus, wat is dan het probleem?

Zonder twijfel zullen de Israëlbashers van de WCC ergens diep verborgen in de schuiven van hun bureautafels met een dikke laag stof bedekte perscommuniquées hebben liggen, die klaarliggen om ‘dringend’ te worden verzonden naar de wereldmedia, waarin ze pleiten voor de vrijlating van ca. 2,2 miljoen gevangenen in de Verenigde Staten, of die van 1,5 miljoen gevangenen in China, of zelfs de 60.000 in Turkse gevangenissen, of de ca.12.000 gedetineerden in België of de 12.600 in Nederland. Ja toch? Zouden ze dat aandurven?

Lach niet, maar dat deden ze ooit eens in het jaar 2000 toen de WCC aan de Argentijnse regering een open brief schreef, “Appeal on behalf of the ‘Prisoners of La Tablada’ – Letter to H.E. President Fernando De La Rua, 7 July 2000′, waarin ze een hartstochtelijk pleidooi hielden voor de vrijlating van een paar dozijn Argentijnse gevangenen. Maar voor de rest blijft de WCC zwijgen over de 99,95 procent gevangenen die “languishing” (smachtend) in de gevangenissen zitten wereldwijd.

Bovenal geldt de zorg van de WCC voor de gevangenen wereldwijd enkel en alleen voor die kleine groep van 4.881 Palestijnen die in Israêlische gevangenissen zitten en er door de WCC apart worden uitgelicht en aldus hun vollle aandacht en empathie opeisen.

Hun aandacht gaat enkel naar figuren zoals die “arme Gazaanse koppensnellers die ooit in een zwak moment in het holst van de nacht enkele Joodse babies de keel oversneden,” (hier zal dominee Tveit even een traan wegpinken, niét met die vermoorde babies maar met die Gazanen natuurlijk), “want die moeten terstond weer vrij komen,” aldus luidt dapper het Woord van de WCC (dominee Tveit zwaait hier erg druk met een Bijbel in de ene hand en met een kruis in de andere…)

Vanwaar toch die vreemde absurde obsessie voor Israël?

Wat kan deze obsessie met Israël verklaren, niet enkel door het er alleen uit te kiezen en apart van al het andere beoordelen en veroordelen, maar er zelfs dergelijke flagrante onzin en leugens over uitkramen? Wat brengt een kerkelijke wereldorganisatie ertoe om voor zichzelf (en voor zijn honderden miljoenen volgelingen) te beslissen dat enkel de Joodse staat zich schuldig zou maken aan deze belachelijke en onjuiste beschuldigingen? Hoe kon een kerkelijke groepering – mannen en vrouwen van God – dergelijke flagrante leugens neerschrijven, vervormingen en flagrante discriminatie? “Het is een mysterie,” schrijft de Amerikaanse blogger Elder of Ziyon.

door Brabosh.com

prisoners3Ramallah, 2 mei 2012. Palestijnse aanhangers van Hamas betogen aan de Israëlische gevangenis van Ofer nabij Ramallah voor de vrijlating van hun kompanen (foto: Issam Rimawi/Flash90)


Bronnen:

 1. World Council of Churches:
  ♦ WCC expresses solidarity with Palestinian prisoners – Observing Palestinian Prisoners’ Day on 17 April, the World Council of Churches (WCC) general secretary expressed solidarity with some 5000 Palestinian men, women and children, languishing in Israeli jails [lezen]
  ♦ Palestinian Prisoners Day: A Call to Churches Worldwide to Pray and Act for Justice – “The Lord looked at the earth, to hear the groans of the prisoners” — Psalm 102 – Dear sisters and brothers in Christ [lezen]
 2. Elder of Ziyon Blog:
  ♦ World Council of Churches calls on Israel, and only Israel, to release murderers [lezen]
 3. The Times of Israel:
  ♦  Palestinians clash with IDF in Hebron over prisoners – Dozens of demonstrators hurl rocks at soldiers, who respond with tear gas and stun grenades [lezen]
 4. Camera.org:
  ♦ Misinformation and Moral Stupidity from World Council of Churches – The World Council of Churches has a long history of inciting hostility toward Israel. It has demonized Israel while remaining relatively silent about the misdeeds of its Arab and Muslim adversaries, even when these adversaries are responsible for murdering and oppressing Christians in the Middle East. For some background about the WCC’s antipathy toward the Jewish state (and tendency to appease totalitarian countries and political movements [lezen]

11 gedachtes over “Wereldraad van Kerken eist onvoorwaardelijke vrijlating van alle 5000 Palestijnse gevangenen

 1. Beste PJ, de leiders van de Wereldraad zwaaien wel met dat ‘Antieke Boek’, maar ze lezen er al jaren niet meer in, of ze lezen puur selectief. Anders hadden ze wel geweten dat het ‘Antieke Boek’ honderden keren vermeldt dat de Joden in het laatst der dagen weer terug zullen keren naar hun eigen land en daar tot zegen zullen zijn voor de hele wereld. Maar de kerk (Protestant èn Katholiek) ziet zich in zijn macht aangetast omdat zij zichzelf altijd het ‘geestelijke Israël’ hebben genoemd en zich nu door de geboorte van de natie bedreigd voelen.
  De ‘Palestijnen’ zijn niets anders dan nakomelingen van de oude vijanden van Israël, zoals de Filistijnen, Kanaänieten, Midianieten, Amalekieten enz.. De haat is dus al duizenden jaren van generatie op generatie doorgegeven. En dat staat allemaal in dat ‘Antieke Boek’.

  Like

 2. onvoorstelbaar, dat noemt zich christen, maar ze kennen JHWH niet, wie Mijn oogappel aanraakt, raakt Mij aan. Wanneer zal Zijn geduld op zijn???

  Like

 3. Hij is een Noor deze dominee dus anti semitisch opgevoed,de Noren en Zweden zijn zeer anti Joods en dus Tegen Israël,helaas,maar deze domme mensen zijn niet wijzer.

  Like

 4. Krijg het idee dat deze mensen in een andere God geloven als ik!God zegene Israel!

  Like

 5. Het zijn protestanten, gepreoccupeerd met de ‘eindtijd’. Vandaar dat het soms lijkt of er voor hen maar één land echt belangrijk is. Allemaal het resultaat van de letterlijke lezing van een antiek boek dat tussen 2 à 3,5 duizend jaar geleden samengesteld werd. Niet echt verwonderlijk dat ze het, wat dit betreft dan toch, goed kunnen vinden met diegenen die dat andere antieke boek van 1500 jaar geleden letterlijk lezen. Wat ongelovigen of agnosten bezielt is een andere vraag. Waarschijnlijk zijn die gewoon net zo doodsbang voor de consequenties die dit onoplosbare conflict voor de rest van de wereld zou kunnen hebben. Want dat is mijn mening. Dit conflict kan pas opgelost worden als het daar één land met enkel minderheden wordt, wat geen van de partijen wil. Ook niet de buitenlandse.

  Like

 6. En zo maakt JWHW de vijanden van de Joden en de Israeli’s blind.
  Blij dat ik geen “gristen” meer ben.
  Leve Israël.

  Like

 7. De Wereldraad van kerken is niets anders dan een club van zichzelf overschattende antisemitische vervangingstheologen, die onder het mom van ‘lief-zijn-voor-je-naaste’ heulen met de grootste en meest misdadige moordenaars en terroristen op deze wereld.

  Like

 8. Mensenrechten activist ??????????????? Een van deze vieze krankzinnige moordenaars ja !! : kijk hier maar s , wat zegt die stomme raad DAAR van ?? Roaring Silence zeker ?? Gruwelijk !! , die smeerlappen kan men alleen de baas door een kogel in hun lelijke koppen te schieten , wat de ”gutmenschen” hiervan ook mogen zeggen http://www.barenakedislam.com/2014/04/18/shockingly-barbaric-massacre-of-syrian-soldiers-and-families-by-u-s-backed-anti-assad-regime-islamic-jihadists-warning-very-graphic/

  Like

 9. Ik walg van deze kerkelijke organisatie. Daar voel ik mij unie door vertegenwoordigd. Totaal verwrongen historisch besef van het verleden. Totaal gemis aan realiteitszin voor het heden en de toekomst. Ik griezel!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.