Hamas bezet met geweld de Tempelberg en religieuze vrijheid voor Joden andermaal in het gedrang

Jeruzalem, zondag, 13 april 2014. Naar jaarlijkse gewoonte maakten duizenden Joden zich aan de vooravond van de Joodse Pasen/Pesach op om een bezoek te brengen aan de Tempelberg, de heiligste plaats van het Jodendom. Maar dit zal hen deze keer verhinderd worden de islamistische terreurgroep Hamas, die het plan had opgevat om tijdens deze Pesach geen enkele Jood op de Tempelberg toe te laten en Hamasmilitanten trokken de wacht op. ‘Gematigde’ moslims bleven wijselijk weg en ontweken de Tempelberg nadat het Al Aqsa complex werd opgeëist en bezet door Hamas. Het duurde dan ook niet lang vooraleer rellen zullen uitbreken.

Op de videobeelden hierboven is te zien hoe op zondag jl. gemaskerde mannen van Hamas aan de ingang van de Rotskoepel zwaaien met groene Hamasvlaggen en ‘Allah Akhbar’ scanderen terwijl anderen stiekem karrevrachten keien, voetzoekers, stukken rotsblokken, stokken en knuppels naar binnen dragen en zich voorbereiden tot een dagenlang beleg van de Rotskoepel. Tot eenieders verbazing stond de Israëlische politie stond toe dat een 20-tal militanten van Hamas de nacht doorbrachten in de Rotskoepel, een flater van jewelste waar ze later nog veel spijt zullen krijgen.

Toegang Tempelberg verboden voor Joden
De volgende dag, maandag  14 april, enkele uren voor de Sederavond die het begin van de Joodse Pasen markeert, waren honderden Joden afgezakt naar de Tempberg en merkten tot hun grote verbijstering dat hen de toegang werd verboden. Uit veiligheidsoverwegingen had het IDF immers besloten om voor de volgende dagen de Tempelberg af te sluiten voor de Joden, behalve dan voor 50 plussers en vrouwen, terwijl anderzijds de moslims ongestoord de plaza van de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee mochten betreden.

brede grijnsDit zette uiteraard kwaad bloed bij religieuze en radicale Joden die spraken van discriminatie ten aanzien van de moslims. De militanten van Hamas hadden inmiddels weer buiten aan de Rotskoepel post gevat en dreigden met geweld jegens de vele toeristen en Joden die de koepel tijdens de Pasen bezoeken. Zwaaiend met Hamasvlaggen hielden ze de Tempelberg bezet. In het tumult dat ontstond raakte éen politieagent licht gewond. Vijf Joodse Israëliërs werden op maandag eveneens gearresteerd nadat ze zouden gepoogd hebben een geit te slachten aan de Tempelberg als ritueel ter ere van de Pesach.

Het beleg liep ook de volgende dag verder maar op woensdag liep het weer helemaal uit de hand. Nadat de Hamasmilitanten te horen hadden gekregen dat de Joden ter gelegenheid van Pesach toch met mondjesmaat de toegang zouden krijgen om via de Mughrabibrug de heilige site te bezoeken brak het tumult los. Op de videobeelden hieronder is te zien hoe dozijnen Hamasmilitanten zich verschanst hebben binnen de Rotskoepel en van daaruit de soldaten van het IDF bestoken met keien, rotsblokken, voetzoekers afschieten en hen bekogelen met stukken van het interieur en meubilair afkomstig van binnen de Rotskoepel dat ze inmiddels hadden gesloopt.

De woordvoerder van de Israëlische politie, Micky Rosenfeld, vertelde aan het persagentschap AFP hoe de Palestijnse amokmakers ‘stenen en voetzoekers’ gooiden naar de politie toen zij de poorten naar het complex wilden openen voor de vele toeristen en Israëlische Joden. De politie beantwoordde het Palestijns geweld met stungranaten en sloten het complex opnieuw af voor de Joodse bezoekers nadat een kleine groep een wandeling had gemaakt over de plaza. Een correspondent van het AFP vertelde dat dozijnen Palestijnen gewond raakten door rubberkogels en delen van de stungranaten en zich hadden verschanst in de Al Aqsa moskee uit schrik dat ze zouden gearresteerd worden van zodra ze zich buiten waagden.

Israëlisch protest
Israëlische parlementsleden en rabijnen reageerden geschokt op al het Palestijns geweld van Hamas op de Tempelberg. Onder hen ook parlementslid Moshe Feiglin van Likoed (plaatje rechts) die na de incidenten op de Tempelberg van gisteren woensdag, de Israëlisch controle over de heiligste site van het Jodendom een complete ‘misser’ noemde.

Parlementslid Moshe Feiglin van LikoedDe voorbije vijf dagen wordt de Tempelberg niet meer bezet door het Jordaanse leger maar door een divisie van Hamas,” zei Feiglin en voegde eraan toe dat “Het falen van de politie om de controle te behouden over de incidenten op de Tempelberg, betekent in feite het deficit van het politieke leiderschap om het hart van Jeruzalem [intact] te houden.”

“Het voortdurend treuzelen [om de kwestie] aan te pakken zal uiteindelijk resulteren dat in de geschiedenis [van Israël] zal genoteerd worden hoe de Israëlische regering en zijn leider de Tempelberg hebben opgegeven en overgelaten hebben aan het regime van Hamas,” voegde hij eraan toe.

Volgens Feiglin zou het beter zijn om permanent een speciale eenheid van de Israëlische politie op het tempolcomplex te posteren die speciaal moet toezien zodat rellen op tijd kunnen vorkomen worden en “de verantwoordelijkheid krijgt om onze soevereiniteit over de Tempelberg te bewaren en over het Land van Israël in het geheel.”

Ook de vice-burgemeester van Jeruzalem Dov Kalmanovitz, de rechterhand van burgemeester Nir Barkat, reageerde furieus op de voorbije incidenten op de Tempelberg. “Het wordt tijd dat wij orde op zaken stellen in de chaos die op de site oplaait telkens het een Joodse feestdag is,” zei Kalmanovitz. “Ik verwacht nu al dat de Arabieren ons vanop de Klaagmuur zullen bekogelen met stenen. We zouden de Arabieren eens en voor altijd een lesje moeten leren en de plaatst [ook] voor hen moeten afsluiten.”

Rabbijn Chaim RichmanDe woorden van parlementslid Feiglin vonden ook weerklank in de verklaringen van rabbijn Chaim Richman (plaatje rechts), de directeur van het Tempel Instituut, die tegenover Arutz Sheva zijn ongenoegen uitte en zei dat de recente incidenten aantonen dat Israël de controle is verloren over de heiligste site en hij noemde het Israëlische beleid ten aanzien van de Tempelberg een “nationale ramp.”

Richman voegde er op woensdag aan toe dat “In het midden van Jeruzalem bestaat een stadstaat die diplomatieke immuniteit geniet waar de vlag van de vijand werd ontplooid en waar plannen worden gesmeed om Joden aan te vallen… dat is absoluut ongehoord. Zij blijven maar doorgaan met de volkomen betekenisloze mantra na te praten dat “de Tempelberg in onze handen is,” terwijl iedereen weer dat het Jordanië is dat hier de soevereiniteit uitoefent,” voegde hij eraan toe.

De Islamitische Waqf vs het Rabbinaat
Hiermee verwees rabbijn Richman naar het feit dat het de Islamitische Waqf is die de controle heeft over de site sinds de islamitische verovering in 1187 van het Koninkrijk Jeruzalem dat door christenen na de Eerste Kruistocht in 1099 werd gesticht.

Na de verovering in 1948 van Jeruzalem door het Jordaanse leger staat die Islamitische Waqf die de Tempelberg onder haar hoede heeft sindsdien – en dat vreemd genoeg tot op vandaag [!] – onder de controle van de Jordaanse regering. Na het einde van de Zesdaagse Oorlog in 1967 was het Israëlische beleid erop uit om de Islamitische Waqf gunstig te stemmen en besloot om de controle over het religieuze complex verder aan de Waqf over te laten.

Het beheer over die site (en van alle andere islamitische heilige plaatsen) werd aan Jordanië herbevestigd in het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië, dat op 26 oktober 1994 werd ondertekend door de Jordaanse koning Hoessein I en oud-premier Yitzhak Rabin, onder de bemiddeling van de Amerikaanse president Bill Clinton. Israël heeft daar toen blijkbaar andermaal een goede kans laten liggen om de controle over de Tempelberg over te nemen.

tempelberg-noteIsraël ging zelfs zover om bij monde van het Hoofdrabinaat van Jeruzalem de Joden weg te bannen van de site en hen te verbieden er te bidden en om het even welke vorm van aanbidding op de site te houden (zie het verbodsbord voor Joden rechts hiernaast dat werd uitgevaardigd door het Rabbinaat en geplaatst werd aan de toegang tot de Tempelberg.)

Ondanks het feit dat talloze richtlijnen werden uitgevaardigd door Israëlische rechtbanken die bepaalden dat ook Joden het recht moeten hebben om te bidden op de Tempelberg als zijnde een basisrecht in het kader van vrijheid van religie en beleving, worden deze straal genegeerd door de Israëlische ordehandhavers, die hiervoor niet gespecifieerde ‘veiligheidsredenen’ aanhalen als voorwendsel om de ban op Joden te handhaven en zelfs zover gaat om religieuze Joden dagenlang en zelfs weken weg te houden van de site.

Af en toe komt de kwestie omtrent de Tempelberg in het Israëlisch parlement (de Knesset) ten berde. Dat gebeurde onlangs opnieuw toen op 25 februari 2014 een wetsvoorstel werd besproken dat was ingediend door Moshe Feiglin, parlementslid van Likoed, om de religieuze vrijheid voor Joden ook op de Tempelberg op te eisen en te waarborgen. Er volgde in de Knesset toen een historisch debat dat ook in Amman met argusogen werd gevolgd. Het duurde niet lang vooraleer Jordanië dreigde om het vredesverdrag op te zeggen dat in 1994 met Israël werd afgesloten. Omdat in dat verdrag Jordanië tevens de controle over de islamitische heiligdommen in Jeruzalem was toegewezen.

Intussen heeft ook Jordanië gereageerd op de rellen door zich op woensdag te beklagen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een poging om een einde te maken aan de escalatie van geweld, die volgens de Jordaanse regering werd veroorzaakt door Israël. “Legale, humanitaire en ethische plichten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en van de internationale gemeenschap vereisen dat zij de Israëlische escalatie en geweldplegingen doen stoppen die worden gepleegd door Joodse radicalen in Al Aqsa,” zei  Mohammad Momani, de Jordaanse minister voor Informatie tegenover het door de staat beheerde Petra nieuwsagentschap en voegde eraan toe dat “Dergelijke acties evenals de nadrukkelijke Israëlische steun van radicale groepen om moslims over de hele wereld uit te dagen, nog meer instabiliteit in het gebied veroorzaken en de internationale wetten schenden.”

 

palst-protest6Jeruzalem, vrijdag 16 augustus 2013. Palestijnen van Hamas betogen voor de inkom van de Rotskoepel op de Tempelberg om hun solidariteit uit te drukken met de radicaal islamistische Moslim Broederschap, die het in Egypte zwaar te verduren heeft sinds de afzetting van president Morsi zes weken eerder. De manifestanten van de terreurgroep Hamas, zoals bekend een zijtak van de Moslim Broederschap, demonstreren sindsdien telkens na het vrijdaggebed op de Tempelberg. Op het plaatje zijn weer de typische groene vlaggen, petjes en hoofdbanden van Hamas te zien. Ook posters van de afgezette president Morsi werden meegdragen. [bron]

Tempelberg coalitie
Het komt regelmatig tot rellen tussen moslims en Joden op de Tempelberg. Zoals bekend werd na de verovering door de Islam van Jeruzalem het islamitisch complex bovenop de ruïnes gebouwd waar voorheen de Eerste en de Tweede Tempel hadden gestaan.

De Klaagmuur (Kotel) is daar nog het meest bekende en zichtbare restant van. Joden hebben zich sindsdien verenigd in de zogeheten ‘Tempelberg coalitie’ om aldus de band van het Joodse volk met de Tempelberg te onderstrepen. Onder hun leden tellen ze ook bekende parlementsleden zoals Michael Ben Ari (Nationale Unie partij) en Otniel Schneller (Kadimapartij), alsmede voorzitter rabbijn Dov Lior van de Yesha Rabbinical Council en rabbijn Yuval Sherlo.

Onlangs gaf de Organisatie voor de Joodse Rechten op de Tempelberg (een koepelorganisatie die verscheidene Tempelbergorganisaties groepeert) een verklaring uit waarin de doelstellingen werden opgesomd:

“Wij roepen het volk van Israël op om de Tempelberg te bestijgen in heiligheid en zuiverheid; wij zullen de Israëlische politie verzoeken om ook de rechten van de Joden op de Tempelberg te respecteren; wij zullen protesteren tegen de schade die de eer van de rabbijnen werd toegebracht tijdens de veiligheidscontroles die werden uitgevoerd voordat zij de Tempelberg konden betreden; wij roepen de islamitische leiders om het gebruik van gebedshuizen voor opruiing en geweld, te veroordelen.”

jewish-rights

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. Ynet News:
  ♦ VIDEO: Policeman hurt in clashes on Temple Mount; site closed – Masked Arab youths hurl stones at security forces, dispersed using stun grenades; second policeman hurt in Old City stone-throwing incident; door Noam ‘Dabul’ Dvir [lezen]
 2. Arutz Sheva:
  ♦ The Temple Mount Has Been Occupied By Hamas’ – MK Moshe Feiglin slams Temple Mount rioting, blames faulty leadership for ‘failing to keep the heart of Jerusalem intact’; door Hezki Ezra [lezen]
  ♦ Feiglin Challenges Waqf Control over Temple Mount – Likud MK rejects police letter claiming an official “government decision” to hand control over Temple Mount to Islamic authorities; door Ari Soffer [lezen]
  ♦ Jordan Blames Israel, Jews for Temple Mount Riots – Again – Amman runs to UN Security Council over clashes at Judaism’s holiest site, claim ‘Jewish radicals’ cause Muslim rioting; door Tova Dvorin [lezen]
 3. The Times of Israel:
  ♦ Dozens wounded in Temple Mount riot – Masked assailants throw stones and firecrackers, barricade themselves in Jerusalem compound; site closed to public [lezen]
 4. Israel and Stuff:
  ♦ A Pesach Ignominy: Hamas Controls the Temple Mount – On Passover Eve, dozens of flag waving Hamas activists manipulate control of the Temple Mount having incited violence, knowing Israel Police will now prohibit Jews entry; door Gil Ronen en Ari Soffer [lezen]

 

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Hamasleider Khalad Meshaal op de Tempelberg: ‘Heel Jeruzalem behoort de Islam’ [lezen]
 • Jeruzalem verandert van de beroemde ‘Gouden Stad’ naar een ‘Hoofdstad van Hamas’ [lezen]
 • De ster van Hamas is snel rijzende op West Bank ten koste van ‘gematigde’ Abbas; door Yaakov Lapin [lezen]
 • Eerste Hamasbetoging sinds 2007 op de West Bank roept op om meer raketten op Tel Aviv [lezen]
 • Bomaanslag van Hamas op shoppingcentrum in Jeruzalem op het nippertje verijdeld [lezen]
 • Hamasleiderschap plant reeks aanslagen op de West Bank, ondanks staakt-het-vuren in Gaza [lezen]
 • Palestijnse Autoriteit arresteert op de West Bank 25 Hamasterroristen met explosieven op zak [lezen]
 • In overwinningsspeech roept Hamasleider Haniyeh derde intifada te beginnen op de Westbank [lezen]
 • Gewapende leden van Hamas en Islamitische Jihad weer toegelaten in de PA; door Khaled Abu Toameh [lezen]
 • Palestijnen tegen Palestijnen: Hamas en Al Fatah slaags op de West Bank, zes doden [lezen]
 • Palestijnse ‘gematigden’ op West Bank ruimen plaats voor radicale Hamasaanhangers [lezen]
 • Palestijnen demonstreren op de Tempelberg uit solidariteit met de Moslim Broederschap [lezen]
 • Prosor in VN: Hamas vuurt raketten af op Israël terwijl het onderhandelt over vrede met Palestijnen [lezen]
 • Abbas praat over vrede, Hamas roept op tot oorlog; door Israel Today NL [lezen]
 • Hamas roept op tot vernieuwde Intifada en het stopzetten van het vredesproces met Israël [lezen]
 • Hamas, de grote olifant middenin de kamer van het vredesproces met de Palestijnen [lezen]