Ambtstermijn van Mahmoud Abbas is verstreken en zijn handtekening onder VN applicaties ongeldig

abbas-2014“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land? …”

Net zoals in een typische bananenrepubliek, heeft Mahmoud Abbas zich omringd met een vage groep van mensen, alsof ze een soort van regering zouden vormen, ondertekenend applicaties voor het lidmaatschap van de VN-instellingen en hield hieromtrent een stemming, die met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd, die uiteraard op luid applaus werd onthaald door de mensen om hem heen. De ‘Palestijnse televisie,’ het mondstuk van de bananenrepubliek, zond dit ‘historisch’ evenement rechtstreeks uit.

Tot zover wat de show betreft. Maar heeft zijn handtekening zelfs maar enige juridische rechtsgeldigheid? Abbas, die 80 jaar oud is, werd aangesteld als president van de Palestijnse Autoriteit in januari 2005, onder Israëlische patronage. Hij beëindigde zijn termijn in januari 2010. Het Palestijnse ‘parlement’ werd in januari 2006 verkozen, eveneens onder Israëlische patronage, en ook deze termijn eindigde in januari 2010. Hierbij moet opgemerkt worden dat Abbas diegene is die snel het parlement had ontbonden, omdat Hamas de verkiezingen had gewonnen [zowel in Gaza als op de Westbank.]

ape-abbasMohammed Al-Chimp is al 8 ¼ jaar voorzitter van de Palestijnse bananenclub en is van plan er nog een halve eeuw bij te doen sinds de verkiezingen in de PA werden afgeschaft

Dat is hoe Abbas zich gestaag omturnde van ‘voorzitter’ tot ‘president’ en de ‘Palestijnse Autoriteit’ stiekem probeert om te zetten in een ‘staat.’ Overigens bestaat er geen enkel Oslo stuk dat een ‘Palestijnse Autoriteit’ vernoemd. Ook dat werd stiekem gedaan door Abbas ‘voorganger, Yasser Arafat.

Met andere woorden, iedereen die dit hier leest kan net zoals Abbas de ‘president van Palestina’ worden, die vandaag in feite een particulier persoon is zonder speciale bevoegdheden.

De Verenigde Staten, die zich bewust zijn van deze truk, hebben aldus bepaald dat de onderhandelingen zouden gevoerd worden tussen Israël en de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie), in plaats van met de Palestijnse Autoriteit, een orgaan dat in feite niet eens bestaat. Het heeft juridisch gezien geen leider, het heeft geen parlement, geen geregistreerde partijen, het houdt geen verkiezingen en het heeft geen regering, omdat de regering hiervoor de instemming van het parlement moest ontvangen, maar dit bestaat niet [meer] omdat het werd ontbonden.

Zelfs tirannieke regimes zoals in Syrië moeten om de paar jaar nepverkiezingen organiseren om een verworngen indruk van legaliteit te creëren, maar in de Palestijnse Autoriteit is zelfs dat niet mogelijk. Immers, Hamas zal elke verkiezing te winnen, de jihadistische organisatie aan kracht winnen, en Fatah – dat in een museum thuishoort – zal crashen. Iedereen begrijpt dat. Dus dat is de val waarmee de Arabieren die in oostelijk Jeruzalem leven worden geconfronteerd: als ze naar verkiezingen zouden gaan – zullen ze Hamas aan de macht brengen; als ze niet gaan – hebben ze geen legitimiteit.

Nu begrijpen we ook waarom die groep van 20 mensen, die de Palestijnse Autoriteit en zijn fondsen voor de afgelopen twee decennia heeft gecontroleerd, al een hoge leeftijd hebben bereikt – waarom het geen optie heeft tot verlenging, gevangen in zijn eigen dilemma’s. Het is duidelijk dat Hamas dergelijke verkiezingen in Gaza zelfs niet zal toestaan, en zoals we weten, is deze Palestijnse Autoriteit opgesplitst in twee vijandige entiteiten: enerzijds Gaza en anderzijds Judea en Samaria. De ouderdom van dit leiderschap dient als bewijs van de voortdurende illegaliteit.

De Verenigde Naties kunnen het gebrek aan juridische autoriteit van Abbas negeren, maar het heeft een wettelijke plicht om de legaliteit van de ondertekening te onderzoeken en de verplichting om te verklaren dat die ongeldig is en elke autoriteit ontbeert. En als de VN dit nalaat, moet Israël daaraan herinneren door middel van een juridische claim.

Aan dit Palestijnse bedrog, dat al twee decennia duurt, moet een einde komen, en diegenen die doen alsof ze rechten hebben volgens het ‘internationaal recht’ kunnen dat niet negeren omdat het hen niet goed zou uitkomen.

Dit lijkt op een situatie waarin George W. Bush of Jimmy Carter officiële decreten van Amerikaanse regering zouden ondertekenen, of Hosni Mubarak hetzelfde zou doen voor de Egyptische regering. Zonder verkiezingen en hernieuwde legitimiteit, is er geen enkele functionaris in de Palestijnse Autoriteit met wettelijke bevoegdheden. En dus moet vanuit juridisch oogpunt elk document dat ze zouden ondertekenen worden afgewezen.

door Guy Bechor

in een vertaling van Brabosh.com

hamasaap2Abu Mazen en zijn jihadistisch knuffelbeertje


Bronnen:

  1. Ynet News:
    ♦ Abbas’ leadership has expired – Op-ed: UN has a legal obligation to declare that Mahmoud Abbas’ signature as ‘Palestinian president’ is invalid and lacks any authority; door Guy Bechor [lezen]