Op 15 april 1945 werd Bergen-Belsen bevrijd maar de grootste ellende moest nog beginnen…

bergen_belsenBergen-Belsen april 1945. Na de bevrijding van het kamp zullen nog 14.000 mensen sterven

Nu maandagavond 14 april 2014 begint voor de Joden met de Sederavond één van de belangrijkste heilige dagen uit het Jodendom. Vanaf dinsdag 15 april tot en met maandag 21 april vieren de Joden Pesach. Die week herdenken De Joden de uittocht van het Joodse volk onder leiding van Mozes uit Egypte na 400 jaar ballingschap. De Joodse Pesach valt dit jaar toevallig samen met de Pasen van de christenen, die dan de heropstanding van Jezus Christus uit de dood vieren nadat hij eerder op Goede Vrijdag was gestorven. Voor mijn echtgenote, die de leer volgt van de christen Georgisch-Orthodoxe Kerk, valt haar Pasen op 4 en 5 mei 2014.

Als verstokte atheïst vertellen en betekenen al die religieuze hoogdagen, ongeacht van welke origine, mij helemaal niks. Gelukkig weet ik telkens weer dat wanneer marsepeinen maar vooral chocolade paaseieren opduiken bij de bakkers en in de supermarkten, dat ‘de klokken van Rome’ weer in aantocht zijn en dat het voor velen feesten geblazen is, ook voor niet-gelovigen zoals ik, die verslaafd zijn aan cacaoproducten. Op mijn manier kijk ik dus ook uit naar Pasen en heeft religie aldus de plaats moeten ruimen voor traditie en vermaak en lekkere chocolade.

Niettegenstaande dat, heb ik ook zo mijn eigen herdenkingsmomenten tijdens de Paasperiode.

Op 15 april herdenk ik andere zaken, vreselijke zaken die mensen andere mensen hebben aangedaan… Op dinsdag 15 april 2014, herdenk ik persoonlijk de bevrijding van het concentratiekamp Bergen-Belsen in Nedersaksen, Duitland, op 15 april 1945 door de 11de Britse Pantser Divisie, op de kop af 69 jaar geleden. Bergen-Belsen is ook het SS-kamp waar Anne Frank en haar zus Margot werden vermoord, ergens in maart 1945, amper enkele weken dus voor de bevrijding.

Het Beest van Belsen
Het Duitse kamp dat voordien verschillende doelen had gediend, werd sinds december 1944 geleid door SS-Hauptsturmführer Josef Kramer, alias ‘The Beast of Belsen‘. Kramer was voordien tussen mei en december 1944 verantwoordelijk voor de bediening van de gaskamers in KZ Auschwitz-Birkenau in Polen om er, onder de supervisie van kampcommandant SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss, de vergassing van meer dan 430.000 Hongaarse Joden in ‘goede’ banen te leiden.

Kramer zal op zijn proces tot de doodstraf worden veroordeeld en op 13 december 1945 in Hamelin worden opgehangen. Zijn chef SS-commandant Höss werd op 16 april 1947 opgehangen in Auschwitz I, het basiskamp.

daybreakWat die Britse soldaten bij de bevrijding in Bergen-Belsen aantroffen tart elke verbeelding. Wanneer de mensen – en ook ik – terugdenken aan de Holocaust denken ze haast automatisch terug aan de gruwelen in Auschwitz-Birkenau. Maar de algemene ontreddering en wanhoop die in Bergen-Belsen heerste, tijdens maar vooral de weken en maanden die volgden nà de bevrijding, was verschrikkelijk.

Toen de Britse troepen kamp Bergen-Belsen bevrijdden in de tweede week van april 1945, deden ze ontdekkingen die de wereld schokten. In het kamp lagen tienduizend lijken opgestapeld, te wachten om begraven te worden. Minstens vijftigduizend mensen leden aan vlektyfus, uithongering en dysenterie.

De vraag was hoeveel van de nauwelijks levenden nog gered konden worden. Een noodhulp-operatie werd op touw gezet. Terwijl de oorlog voortduurde, stuurde het Britse leger medische troepen naar Belsen. Ze werden bijgestaan door vrijwilligers uit Engeland, Ierland, Zwitserland, België en de Verenigde Staten.

Weinig bekend is dat er weliswaar tegen eind juni 1945 er 46.000 mensen waren gered (ca. 50.000 stierven in het kamp), maar daar tegenover stond dat tijdens de periode nà de bevrijding toch nog ongeveer 14.000 mensen het leven lieten. Twee maanden lang deed iedereen zijn uiterste best zoveel mogelijk slachtoffers te redden van de dood. Maar de acties werden ernstig gehinderd door een tekort aan medicijnen en materiaal met alle catastrofale gevolgen van dien voor zij die Bergen-Belsen hadden overleefd.

Direct nadat dat het kamp bevrijd werd stierven er nog dagelijks honderden mensen: van 19 tot 30 april 8.992 mensen, over de ganse maand mei stierven nog eens 4.531 mensen, nadien tot aan de 20ste juni zullen nog eens 421 mensen sterven aan de gevolgen van de opsluiting en ontberingen in Bergen-Belsen.

bergen-belsen1945Britse soldaten dwingen Duitse burgemeesters om het kamp van Bergen-Belsen te bezoeken en de massagraven te aanschouwen, een week nadat het kamp op 15 april 1945 werd bevrijd door het Britse Leger [bron foto: US Holocaust Memorial Museum]

Wie zwijgt stemt toe
Het ministerie van Informatie was er op gebrand dat Duitse burgers geconfronteerd zouden worden met wat Britten en Canadezen hadden aangetroffen in het kamp. Op de middag van 24 april 1945 werden de burgemeesters van Celle en andere stadjes in de buurt naar het concentratiekamp Bergen-Belsen gebracht en rondgeleid. Toen werden ze eerst naar de grafkuil gebracht die al halfvol lichamen en skeletten lag. De mannelijke en vrouwelijke SS’ers traden aan een kant van het gapende graf aan terwijl de Duitse burgemeesters aan de rand moesten gaan staan.

Vervolgens werd de luidsprekerwagen van Derrick Sington erbij gehaald en las kolonel Spottiswoode, de commandant van het Militair Bestuur, een lange aanklacht voor in het Duits, terwijl de menigte er zwijgend bij stond. Na de Duitse burgemeesters eraan herinnerd te hebben dat de Engelsen in Bergen-Belsen al een week bezig waren met opruimen, zodat de situatie aanzienlijk was verbeterd, en dat het bijlange na niet het ergste kamp was, stak de kolonel van wal:

“Wat u hier zult zien is de definitieve en totale veroordeling van de nazipartij. Het rechtvaardigt elke maatregel die de Verenigde Naties zullen nemen om die partij te liquideren. Wat u hier zult zien, is zo’n schande voor het Duitse volk dat zijn naam moet worden gewist van de lijst van beschaafde naties. U die de vaders en broers van de Duitse jeugd vertegenwoordigt, ziet enkelen van de zoons en dochters voor u die een klein deel van de directe verantwoordelijkheid voor deze misdaad dragen. Een klein deel slechts, maar voor de menselijke ziel niettemin een te zware last om te dragen.

Maar wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid?

U, die uw Führer zijn afschuwelijke grillen heeft laten botvieren.

U die niet in staat bent gebleken ook maar iets te doen om zijn geperverteerde triomfen een halt toe te roepen.

U die van deze kampen had gehoord, of ten minste een vaag idee had van wat zich daar afspeelde.

U die niet spontaan in opstand kwam om de naam van Duitsland te zuiveren, zonder vrees voor persoonlijke gevolgen.

U staat hier terecht voor wat u in het kamp zult zien.

Rekent u erop zwoegend in het zweet te moeten boeten voor wat uw kinderen hebben begaan en u verzuimd hebt te voorkomen.”

Kort samengevat: wie zwijgt en toekijkt wanneer gruwelen plaatsvinden maakt zich medeplichtig. Passief toekijken is geen optie.


Video: Bevrijding van Bergen-Belsen. Opgelet! Expliciete beelden!

In Belsen bestond sinds augustus 1944 ook een Frauenlager (vrouwenkamp) dat geterroriseerd werd door vrouwelijke bewaaksters van de SS, de beruchte SS-Aufseherinnen. In november 1944 werden er ca. 9000 vrouwen en meisjes vastgehouden. Later kwamen er nog vrouwen bij uit omringende SS-kampen toen die werden ontruimd als gevolg van de oprukkende geallieerde legers.

Op de beelden zijn de SS-Aufseherinnen te zien terwijl ze worden gedwongen om de lijken in massagraven te dumpen; wanneer ze worden uitgejoeld door de overlevenden wanneer wat later deze vrouwelijkse sadisten worden afgevoerd in vrachtwagens; ook te zien is hoe de burgemeesters van de omringende Duitse dorpen in het kamp verplicht de ellende komen overschouwen; de opruiming van de lijken enz.

Grafsteen in Bergen-Belsen voor Anne en Margot Frank Grafsteen in Bergen-Belsen voor Anne Frank en haar zus Margot, die beiden van honger en ontbering ergens in de loop van de maand maart 1945 kort voor  de bevrijding in het kamp omkwamen. De officiële overlijdensakte vermeldt 31 maart 1945 als overlijdensdatum van Anne, slechts enkele dagen nadat haar zus was overleden.

5 gedachtes over “Op 15 april 1945 werd Bergen-Belsen bevrijd maar de grootste ellende moest nog beginnen…

 1. Een klein foutje. De seideravond is op Maandagavond de 14e april shalom en chag sameach Harry Nihom

  Like

 2. webmaster, Deze histories beginnen zich spijtig genoeg terug te herhalen , andere landen weliswaar , maar de nazi doctrines zijn er weer meer dan terug
  Leert deze wereld dan nooit niks ????

  Like

 3. Shalom;
  Idd. Harry.
  Hetgeen inhoudt, dat de laatste maaltijd voor de rechtszaak van Jahshuah, plaatsvond in de nacht van dinsdag op woensdag.
  De executie vond plaats op het 3e uur.(gerekend vanaf zonsopgang.)
  Op het 9e uur gaf Hij de geest met de woorden: “het is volbracht”.
  3 dagen in het graf en aan het einde van die 3e dag, de Opstanding.
  Dus op het moment dat de 1ste dag v/d week begon.
  Een Bijbelse dag is van zonsondergang–zonsondergang.
  Shavuah tov en Chak Sameach.

  Like

 4. Shalom;
  Een dergelijke toestand is ook te zien op de foto’s in het KZ Neuengamme bij Hamburg.
  Van de 106 duizend gevangenen is ruim de helft, op gruwelijke wijze, omgebracht.
  Begin 50ter jaren waren in de Haarlemse Bibliotheek al fotoboeken van kamp Ravensbruck te zien.
  Het kamp waar Corrie en Betsy ten Boom zijn geweest.
  Op vel van die foto’s was te zien hoe men met de vrouwen omging.
  Gedwongen van hun kleding ontdaan, werden zij door hondengeleiders naar onder hoogspanning staand prikkeldraad gejaagd.
  Anderen werden vanwege vermeende luiheid, door bewakers en bewaaksters, doodgeslagen met stokken en zwepen.
  Shavuah Tov.

  Like

Reacties zijn gesloten.