Palestijnen reproduceren (alweer) de grootste fabel aller tijden: ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’

protocols-2014aHier komen “ZE” (alweer) met hun grootste fabel aller tijden: “De Protocollen van de Wijzen van Zion“. Het zou om te lachen zijn als het niet om te schreeuwen was. 

hugo3Maar “ZE” waren wel vergeten deze éénmansblog Vlaamse Vrienden van Israël op het plaatje hierboven te vermelden. Geef toe, als niet-Jood de enige officiële  vertegenwoordiger te zijn van de Joodse Lobby in Vlaanderen, mocht deze blog niet mankeren. Dat heb ik dan in hun plaats bij deze rechtgezet.

smiley12Ik droom er namelijk ook al vele ja-a-a-aren over om heel alleen de wereld te domineren en het wil maar niet lukken. Maar ik ben koppig. Ik ben een eeuwige dwarsligger en volhard. Ik heb het in mijn vingers. Ik voel het. Eens zal ik slagen. Dat weet ik wel zeker.

Laatst bijgewerkt: donderdag, 13 maart 2014 om 10u53'

Ma’an News Agency, een onafhankelijk Palestijns persbureau, heeft een venijnig antisemitisch artikel gepubliceerd waarin de Joden worden voorgesteld als de Macht van het Kwade in de wereld. Zij willen namelijk hun doel, het onderwerpen van de wereld, uitvoeren conform het plan zoals dat in de Protocollen van de Wijzen van Zion uitvoerig wordt beschreven. Het artikel stelt dat de Joden “van plan zijn om de teugels over de wereldpolitiek over te nemen, door het verspreiden van georganiseerde vernietiging in alle landen.”

Wat ze blijkbaar niet weten of al dan niet bewust negeren is dat de Protocollen van de Wijzen van Zion een bij herhaling bewezen antisemitische vervalsing is waarin op boosaardige wijze de fabel wordt verspreid waarin beschreven wordt hoe de Joden naar verluidt van plan zijn om de wereld te onderwerpen onder Joodse heerschappij. Het werd aanvankelijk gepubliceerd in Rusland in 1903 en vertaald in meerdere talen. In 1921 werden de Protocollen van de Wijzen van Zion reeds een eerste maal ontmaskerd als een vals document.

In het bewuste artikel worden de Joden beschuldigd van het aantsichten van de Franse en Russische revoluties en evenals van andere burgeroorlogen die door de Joden zouden begonnen zijn, met het doel ,om de landen van de wereld te verzwakken en hen aldus te overheersen. Hieronder een fragment (het hele artikel is onderaan helemaal te lezen) waarin Ma’an de “Joodse tactiek om de wereld te veroveren” beschrijft:

zion3“De Joodse vrijmetselaars hebben hun doel bereikt: Ze hebben de wereldheerschappij verworven door hun monopolie over het bankwezen, hun controle over het goud [-handel], natuurlijke en industriële hulpbronnen, water en voedsel, maar ook door het vernietigen van de economieën van de landen [om ervoor te zorgen] dat zij onder hun controle blijven…

Ze zijn erin geslaagd in het creëren van nieuwe staten ten koste van de stabiele, door verdeeldheid te zaaien en nieuwe internationale grenzen vast leggen, door middel van gewapende militaire invasie, de diefstal van geboorteland en de verdrijving van [de oorspronkelijke] bewoners – zoals in het geval van Palestina en haar inwoners.”

maan_donors3

Het Ma’an News Agency maakt deel uit van het Ma’an Netwerk dat haar informatie verspreidt in drie talen: Arabisch, Hebreeuws en Engels. Het duidelijk  virulente antisemitische Ma’an Netwerk is een niet-gouvermentele organisatie (NGO) die werd gelanceerd dankzij de sponsoring van de Deense Regering via het Danish Representative Office aan de Palestijnse Autoriteit.

Andere sponsoren die tevens partners zijn van Ma’an Netwerk, zijn onder meer de Nederlandse Regering, de Europese Commissie, UNESCO en de Britse Regering via UK-Aid. Het Europees Parlement neemt enerzijds maatregelen om het antisemitisme te bestrijden maar met de andere hand deelt het gul miljoenen eurocenten uit aan antisemitische organisaties zoals Ma’an Netwerk. Onbegrijpelijk en onacceptabel!

In 2013 onthulde Palestijnse Media Watch een eerder verschenen antisemitisch artikel dat door Ma’an News Agency werd gepubliceerd waarin de Joden werden beschreven als ‘vervloekt’ door Allah, die “angst in hun harten heeft geplant en vernedering en degradatie over hen heeft afgeroepen tot aan de Dag des Oordeels.” Drie uur nadat PMW het vorige artikel onthulde, verwijderde Ma’an News dit van hun website en publiceerden in de plaats van het artikel een uitleg waarin zij beweerden dat zij geen tijd hadden om selectief op te treden omwille van de Gazaoorlog:

“Dit artikel is verwijderd… Het werd gepubliceerd tijdens de oorlog tegen Gaza en het personeel [van Ma’an] was niet in staat om het grondig te onderzoeken vanwege de werklast als gevolg van de oorlog. [Het artikel] werd gepubliceerd in de sectie artikelen ‘bestemd voor [inzendingen door] lezers. Echter, Ma’an zal opnieuw het beleid onderzoeken van het publiceren van artikelen van lezers om op het optreden van soortgelijke fouten te voorkomen.”
[Website van Ma’an News Agency, geplaatst op 30 januari 2013]

Bovendien voegde Ma’an News aan het begin van de correctietekst er het volgende aan toe: “De meningen en uitspraken van dit artikel geven enkel de meningen weer van de auteur en niet noodzakelijkerwijze die van de website.“Dat is wel makkelijk zo… 😦

Hieronder volgt dan het bewuste artikel zoals dat in Ma’an News Agency verscheen en waarin de Protocollen van de Wijzen van Zion worden gepresenteerd als zijnde een origineel document en waarin wordt onthuld hoe de Joden trachten de wereld te onderwerpen aan hun heerschappij. Het artikel werd geschreven door Abd Al-Halim Abu Hajjaj, geplaatst op 11 februari 2014 op de website van het onafhankelijke Palestijnse agentschap Ma’an News Agency en door PMW opgevist op 11 maart 2014:

“The Protocols of the Elders of Zion – the swindlers of Zion – have revealed their schemes to subjugate the nations and gain control of the world. They are planning means to take over the reins of world politics, by spreading organized destruction throughout the countries and by corrupting people through the seizure of the banking system, the goldsmith profession and the control of capital, natural resources and the workforce, as well as by taking control of the media and the arts, and channeling them to serve their goals and realize their aims.

These protocols had been kept top secret… but fate willed them to be discovered in 1785 (sic, correct date is 1903) …and together with them, the intentions, schemes and methods of the invisible hands of the Jewish illuminati who loan with interest (the members of the Jewish Masons). The leaders of the Jewish Masons organizations have woven schemes and planned the frameworks for the takeovers and revolutions by embezzling the nations and taking power over them using the capital that is in their exclusive possession…

They began to set the stage and [prepare] the conditions necessary for the outbreak of the French Revolution, and trained the people for the perpetration of violent acts and destructive riots throughout France… Then came the Russian Bolshevik Revolution, in 1917, which was planned by the Jewish illuminati, who molded the atheistic, materialistic way of thinking, and ordered Karl Marx, in 1848, to write the Communist Manifesto under the supervision of the Jewish Freemasons…

The Jewish Masons have achieved their aims: They have gained world domination through their monopoly of the banking system, their control of the gold [trade], natural and industrial resources, water and food, as well as by destroying the economies of countries [to ensure] that they remain under their control and in need of them – of their grain and money, which their governments take from them as long-term loans with exorbitant compound interest, which they cannot repay…

They have succeeded in creating new states at the expense of stable ones, by partitioning and drawing new international borders, through armed military invasion, the theft of native lands and the expulsion of their residents – as in the case of Palestine and its residents – or through civil wars and the overthrow of corrupt leaders – all this with the aim of keeping the countries in a circle of violence and schism, and in a whirlpool of struggle for power.

Allow me to confine myself to [quoting] only a few paragraphs from the first Protocol, to allow you to examine and understand the satanic ideology of the swindlers of Zion and to see how what is called ‘autonomy’ is [really] one of their ways to trap the spirit of freedom…

In the first Protocol, they say:… ‘If you give any nation autonomy for a limited period of time, anarchy and disorder will soon befall it. From that moment on, the bitterness and struggle will grow among the groups and the masses, and the conflicts will intensify, leading to the outbreak of class wars. The nation will become divided internally, and multiple struggles will ensue. Within all this unrest and disagreement, the flames will ignite, and burn the governments to ashes…They will be unable to raise themselves up and extract themselves from their complications, and that will be our moment of opportunity, when they fall into our hands. Then the rule of capital will assume its role, and all the capital is in our hands. The rule of capital will be ready and will offer these new, unstable governments a hidden lifeline. They will have no choice but to take hold of it, whether willfully or out of constraint, because of their financial duress. If they do so, they will fall to the bottom, and if they don’t – they will necessarily sink to the depths.’ This is the text [of the First Protocol].

This is the Zionist scenario implemented on the Palestinian people in the framework of autonomy in Gaza and the West Bank…”

door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik


Bronnen:

 1. Palestinian Media Watch (PMW):
  ♦ Palestinian Antisemitism: Protocols of the Elders of Zion, the Jews’ plan to subjugate the world; door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Mensen betalen om je te haten: EU sponsort antisemitisch Ma’an Nieuwsagentschap; door D. Murray [lezen]
 • Palestijnse staatstelevisie promoot ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ +video [lezen]
 • ‘The Project’ van de Moslim Broederschap alias De Protocollen van de Wijzen van Islam; door Salubrius [lezen]
 • Palestijnse ‘historica’: Protocollen zijn exacte weergave van Judaïsme en Zionisme [lees]
 • Libanese priester: Protocollen van Wijzen van Zion willen Christendom uitroeien [lees]
 • De rol van de Protocollen van de Wijzen van Sion in Egypte en bij Hamas [lees]
 • De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion [lees]
 • Het succesverhaal van de Protocollen van de Wijzen van Zion en Mein Kampf in het Midden-Oosten [lees]
 • De Protocollen van de Wijzen van Zion springlevend in het M-O [lees]
 • ‘Mein Kampf’ erg populair bij moslims in ‘Palestina’ en het Midden-Oosten [lees]

4 gedachtes over “Palestijnen reproduceren (alweer) de grootste fabel aller tijden: ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’

 1. Trouwens , de protocollen zijn geschreven door een Franse advocaat ,een zekere Joly , eind jaren 1700 , de Franse revolutie(die koppensnellers) heeft zeker hier wat mee te maken ,dus vergeet dat ”Elders of Zion ” dat hebben ze erbij gevoegd veel later
  Die 2 hersencelligen trappen gewoon door
  Tav webmaster : ik ben ook een Vlaming en een niet Jood , maar daarom laat ik die religion(???) of peace (SIC !!) me niks wijsmaken of commanderen ,hehehehehhe
  INFIDEL & PROUD OF IT !!

  Like

Reacties zijn gesloten.