Abbas over ‘zijn’ Palestijnen in Syrië: Beter dat ze daar sterven dan verzaken aan recht op terugkeer

syria-abbas3Ramallah, 14 januari 2014. Een Palestijnse vrouw draagt een bord met opschrift “de kinderen van Yarmoek sterven van honger terwijl de rest van de wereld de andere kant opkijkt” en verkopen de gekende Arabische platte ronde broodjes met “help hen“, tijdens een demonstratie uit solidariteit met het lot van de nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen in het kamp van Yarmoek.  (foto: Nasser Nasser/AP – bron)

Van de ca. 150.000 Syrische Palestijnen in Yarmoek voor de burgeroorlog 3 jaar geleden begon, blijven er thans nog ca. 20.000 over, die in barre omstandigheden trachten te overleven. Hun lot ligt in handen van de UNRWA, de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen, meer in het bijzonder hun nakomelingen. De trieste realiteit voor deze afstammelingen van Palestijnse vluchtelingen, is dat ze niet enkel in Syrië als derderangsburgers worden behandeld, maar ook door hun eigen volk en leiderschap in de Palestijnse gebieden harstgrondig gehaat worden.

Bovendien worden ze ook genegeerd en aan hun lot overgelaten door de internationale zelfbenoemde pro-Palestijnse meute. Ondanks het feit dat er in Syrië tot op heden meer Palestijnen gedood werden dan tijdens de laatste twee conflicten tussen Israël en Hamas in Gaza samen (Op. Cast Lead 2008 en Op. Pillar of Defense 2011). Begin december 2013 was de dodentol onder Syrische Palestijnen reeds opgelopen tot 1.781 slachtoffers waarvan het grootste deel gewone burgers, vrouwen en kinderen.

Echter, het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency, gevestigd in Bethlehem op de West Bank, heeft zopas ‘ontdekt’ wie verantwoordelijk is voor het erbarmelijke lot van de Syrische Palestijnen: het is allemaal de schuld van Israël! Op 6 maart 2014 zond het door het Westen gesponsorde [!] Palestijnse nieuwsagentschap een nieuwe Palestijnse Arabische leugen de lucht in, andermaal Pallywood ‘op z’n best’:

“Lid van het Centraal Comité van Al Fatah (Abbas’ partij) Mohammad Ishtayyeh zei op donderdag dat de Palestijnse Autoriteit had getracht te onderhandelen over de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen uit Syrië, maar dat Israël had geweigerd.

Ishtayyeh vertelde tijdens een ontmoeting met diplomaten, die georganiseerd werd door de Heinrich Böll Stichting in Ramallah, dat de Palestijnse Autoriteit met al wat in haar macht ligt, geprobeerd had “een einde te maken aan het lijden” van de Palestijnen in Syrië via internationale bemiddeling.

Echter, Israëlische regeringsfunctionarissen hadden geweigerd om hen naar de Palestijnse gebieden te laten komen.

Kortom, als Palestijnse kinderen in het Syrische Yarmoek creveren en sterven van de honger is dat volgens Ma’an News Agency de schuld van Israël. Die kwestie kwam al eerder ten berde, nadat in januari 2013 de Syrische strijdkrachten Yarmoek bombardeerden. Dozijnen Syrische Palestijnen werden gedood en meer dan de helft van de ca. 150.000 bewoners van het kamp zette het op een lopen, dakloos te worden op het hoogtepunt van de ergste winter van de voorbije decennia.

Aldus verzocht Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, via VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon Israël (dat de grenzen controleert), om toestemming om deze vluchtelingen toe te staan naar de gebieden van de Palestijnse Autoriteit te laten komen. Israël ging akkoord met die vraag, gaf Abbas later schoorvoetend toe aan journalisten in Kaïro, maar hij stelde wel één voorwaarde, schreef The Washington Post en ook The Associated Press (AP) in dit bericht van 10 januari 2013:

“[Mahmoud] Abbas zei tegenover [VN-secretaris-generaal] Ban Ki-moon dat Israël hem had verteld “dat [Israël] akkoord ging met de terugkeer van die vluchtelingen naar Gaza en de West Bank, maar wel op één voorwaarde dat elke vluchteling een document zou ondertekenen waarin deze zich akkoord verklaart definitief af te zien van het recht op terugkeer [naar Israël.]

“Dus,” vertelde Abbas, “verwierpen wij dat en zeiden hen dat het beter is om in Syrië te sterven dan te verzaken aan hun recht op terugkeer,” aldus Abbas tegenover een groep journalisten [in Caïro]. Sommigen van zijn uitspraken werden enkele dagen later ook gepubliceerd op de Palestijnse nieuws website Sama.”

Met andere woorden, Abbas deed niet eens de moeite om dit Israëlische voorstel aan de Syrische Palestijnen zèlf voor te leggen – waarvan overigens de meesten nooit één voet hebben gezet in Israël – en of zij hun eigen leven en dat van hun familie vooropstelden, eerder dan het bewaren van een vaag “recht op terugkeer” naar een land dat ze nooit hebben gezien, en het bovendien hoogst onwaarschijnlijk is dat zij die utopische fantasie ooit zullen kunnen realiseren.

De sleutels worden elk jaar wat groter
De sleutels worden elk jaar wat groter

President Abbas besloot eenvoudigweg dat hen te laten sterven te verkiezen was boven het verzaken van een fantasie door eens op een dag op demografische wijze de staat Israël van de kaart te vegen door de Joodse Staat te overstromen met miljoenen afstammelingen van Palestijnse vluchtelingen. En dit is dan de man die bestempeld wordt als “de meest gematigde en betrouwbaarste” Palestijnse leider die er ooit is geweest.

Sindsdien zijn er andermaal honderden Syrische Palestijnen om het leven gekomen. En dat allemaal is de schuld van het Palestijnse leiderschap dat hen weigerde de keuze te geven om te leven.. of te sterven. Zijn ‘principes’ zijn meer waard dan hun levens.

Zelfs wanneer Palestijnse Arabieren dagelijks blijven sneuvelen, oefent niemand druk uit op Abbas om zijn zelfverklaarde doodvonnis over de Syrische Palestijnen terug te trekken. De Verenigde Naties zwijgen en de niet-gouvermentele organisaties zwijgen. De wereldleiders gaan onverminderd door met Abbas met respect te behandelen. Editorialen in nieuwsbladen berichten met veel overtuiging en lof hoe ‘gematigd’ Mahmoud Abbas wel is, en de enige en wellicht ‘de laatste kans’ kans is voor Israël om een vredesakkoord te bereiken.

Nog maar een paar dagen terug, in een interview met Jeffrey Goldberg Bloomberg verklaarde de Amerikaanse president Barack Obama dat naar zijn mening, de Palestijnse president Mahmoud Abbas “zich bewezen heeft als aan iemand die gekozen heeft voor geweldloosheid en voor diplomatieke inspanningen om het conflict op te lossen. We weten niet hoe een opvolger van Abbas eruit zal zien,” voegde hij eraan toe.

Wat Obama betreft is Mahmoud Abbas duidelijk ‘de beste keuze’ van het hele zootje corrupte Palestijnse leiders. Desgevraagd of hij het gevoel had dat Abbas oprecht was over zijn bereidheid om Israël en zijn bestaansrecht te erkennen, antwoordde de president dat hij ervan overtuigd was dat dit het geval was. “Ik denk dat dit een zeldzame kwaliteit is [van Abbas], niet enkel binnen de Palestijnse gebieden, maar in het Midden-Oosten in het algemeen,” zei Obama over de Palestijnse leider. “Voor ons die kans niet te grijpen zou een vergissing zijn.”

En de Syrische Palestijnen blijven maar sterven, elke dag weer, als direct gevolg van een beslissing die Abbas meer dan een jaar geleden heeft genomen. In feite zou elke “pro-Palestijnse” activist, waarvan er ontelbaren zich de voorbije weken – en ook nog de volgende weken – zich uitsloven voor een boycot van Israël tijdens de ‘Israeli Apartheid Week’, zichzelf moeten afvragen of ze persoonlijk wel instemmen met dat besluit van Abbas.

Ze zouden aan Amnesty International en Oxfam en Human Rights Watch moeten vragen of ze het ermee eens zijn dat de Syrische Palestijnen beter af zijn om te sterven eerder dan hen de keuze te laten om te blijven leven. En zou ook de Heinrich Böll Stichting, hierboven aangehaald en die toch ook heeft gehoord van de nieuwe Palestijns Arabische leugen over Israël, in feite niet beter de waarheid vertellen, de hele waarheid? Zou iedereen dat niet moeten doen?

syria-abbas2


Bronnen:

 1. Elder of Ziyon blog:
  ♦ Abbas sentenced hundreds of Syrian Palestinians to death in 2013 (poster) [lezen]
 2. The Associated Press:
  ♦ Palestinian leader rejects deal on Syria refugees; door Mohammed Daraghmeh [lezen]
 3. Ma’an News Agency:
  ♦ Official: Israel refused to let Palestinian refugees in Syria return [lezen]
 4. The Christian Science Monitor:
  ♦ Palestinians rally for besieged brethren in Syria’s Yarmouk camp – At least 28 Palestinians have died in Yarmouk refugee camp outside Damascus, which has been blockaded since July by Syria’s government; door Dalia Hatuqa [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Al 1.871 Syrisch-Palestijnse ‘vluchtelingen’ gedood door rebellen èn Assad-regime; het Westen zwijgt [lezen]
 • Syrische leger zet chemische wapens in tegen eigen Palestijnse vluchtelingenpopulatie [lezen]
 • Abbas: Liever Palestijnse vluchtelingen in Syrië laten wegrotten dan verzaken aan recht op terugkeer naar Israël [lezen]
 • Hamas en Palestijnse Autoriteit weigeren Palestijnse vluchtelingen uit Syrië op te nemen door Aviel Schneider [lezen]
 • Syrisch leger bombardeert Palestijns vluchtelingenkamp in Jarmoek [lezen]
 • Ca. 885 Palestijnen werden gedood in Syrische burgeroorlog en tienduizenden op de vlucht [lezen
 • Jordanië sluit zijn grenzen voor Palestijnse vluchtelingen uit Syrië door Elhanan Miller [lezen]
 • Tienduizenden Palestijnse vluchtelingen uit Syrië ongewenst volk in buurland Jordanië [lezen]
 • Opmerkelijk: Israël in Jordanië om gewonde Syrische vluchtelingen en kinderen te helpen [lezen]
 • Door wie worden de Palestijnen opnieuw slecht behandeld? door Jonathan S. Tobin [lezen]
 • Gevluchte Hamasleiders vrezen thans voor deportatie van Palestijnse vluchtelingen uit Syrië [lezen]

Een gedachte over “Abbas over ‘zijn’ Palestijnen in Syrië: Beter dat ze daar sterven dan verzaken aan recht op terugkeer

Reacties zijn gesloten.