Duitsland wil Israël niet boycotten omwille van zijn ‘nederzettingenpolitiek’

angela-merkelIsraël’s premier Benjamin Netanjahoe, gaf tijdens de gezamenlijke persconferentie op dinsdag 25 februari 2014, bondskanselier Angela Merkel ongewild een Hitlersnorretje mee toen de schaduw van zijn vinger onder haar neus kwam te liggen. Het bewuste plaatje verspreidt zich sindsdien razendsnel over het internet (foto: AFP.)

Angela Merkel heeft bij de Duits-Israëlische regeringsgesprekken aangedrongen op een snel akkoord tussen Israël en de Palestijnen betreffende een twee-staten-oplossing. Noch Israël noch de “Palestijnse gebieden” zouden zonder zo´n akkoord “een vruchtbare toekomst” hebben, aldus de bondskanselier. Desondanks is het voor Duitsland “geen optie” om Israël te boycotten.

Catherine AshtonOok EU-boss Catherine Ashton kreeg in het verleden onvrijwillig een Hitlersnorretje opgekleefd toen toevallig een extreemlinkse anti-Israëlwind voorbij haar neus streek

Duitsland en Israël hebben dreigingen met een boycot tegen Israël in verband met de omstreden bouw van “nederzettingen” vastberaden afgewezen. “Wij ondersteunen in ieder geval niet dit streven naar een boycot. Dat is voor Duitsland geen optie”, zei bondskanselier Angela Merkel dinsdag na Duits-Israëlische regeringsconsultaties in Jeruzalem.

“Boycots kunnen niet het antwoord zijn om het vredesproces te bespoedigen”, aldus Merkel verder. Ze bekritiseerde echter de “Israëlische nederzettingenpolitiek” in de “bezette Palestijnse gebieden” en riep beide zijden op tot compromisbereidheid wat betreft de Amerikaanse vredesinspanningen.

Israëls minister-president Benjamin Netanyahu veroordeelde de oproepen van enkele mensenrechtengroeperingen die tot een boycot oproepen. “Er bestaat een manier om het vredesproces op te houden: de Israëlische staat te boycotten”, waarschuwde Netanyahu. Want dit zou alleen de koppigheid aan Palestijnse zijde versterken en Israël verzwakken. Zijn regering zal zulke pogingen vastberaden bestrijden. Hijzelf is bereid tot een omvattend vredesakkoord met de “Palestijnen”. Die moeten echter een joodse staat Israël erkennen.

Merkel was met bijna het volledige Duitse kabinet vertrokken naar de jaarlijks plaatsvindende regeringsgesprekken. In een gezamenlijke verklaring benadrukten de beide regeringen dat Duitsland zich nog steeds bekent tot zijn historische verantwoordelijkheid voor Israël. Er dienen nog meer bilaterale projecten te worden overeengekomen. Daartoe behoren verlichtingen voor burgers van beide landen zoals de wederzijdse consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, de erkenning van rijbewijzen of de juridische bescherming voor jonge mensen, die enkele maanden in het desbetreffende andere land willen werken.

Bovendien werden enkele onderzoeksprojecten evenals de verhoging van de pensioenen voor joodse getto dwangarbeiders overeengekomen. “Hier moeten we een snelle oplossing vinden”, zei Merkel. Ze prees vooral dat Israël een jaar voor de 50e verjaardag van de Duits-Israëlische betrekkingen het aanbod heeft aangenomen om Israëlische staatsburgers in het buitenland consulair te laten begeleiden. “Ik vind dat een echt bewijs van vertrouwen voor onze betrekkingen.”

Persconferentie premier Benjamin Netanjahoe en bondskanselier Angela Merkel

in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron


Bronnen:

  1. Deutsche Wirtschafts Nachrichten:
    ♦ Deutschland will Israels Siedlungspolitik nicht boykottieren – Merkel hat bei den deutsch-israelischen Regierungs-Gesprächen auf eine rasche Einigung zwischen Israel und den Palästinensern zu einer Zwei-Staaten-Lösung gedrängt. Weder Israel noch die palästinensischen Gebiete hätten ohne ein solches Abkommen „eine gedeihliche Zukunft“, so die Kanzlerin. Dennoch sei es für Deutschland „keine Option“, Israel zu boykottieren [lezen]
    ♦ in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron als “Duitsland wil “nederzettingenpolitiek” van Israël niet boycotten” [lezen]