Feiten en achtergronden over het veiligheidshek bij Beit Jalla [Missing Peace]

har-gilo3

Kerkelijke organisaties vragen de laatste tijd om aandacht voor 58 (Christelijke) Palestijnse families die in Beit Jalla wonen nabij Bethlehem. De families wonen in de vallei van Cremisan tussen Jeruzalem en Bethlehem in een gebied waar Israël voorbereidingen treft voor de aanleg van het veiligheidshek. Ook Christelijke kranten zoals het Nederlands Dagblad besteedden aandacht aan de kwestie. De algemene teneur van deze berichten is dat Israel ‘illegaal land afpakt van de Palestijnen’ en dat de betrokken families ‘hun inkomen kwijtraken’.

Feiten laten echter een ander genuanceerder beeld zien
De bouw van het veiligheidshek werd in 2003 begonnen nadat een golf van Palestijnse zelfmoordaanslagen het leven had gekost aan meer dan duizend Israëlische burgers. De meeste aanslagen vonden in Jeruzalem plaats en werden vaak door terroristen gepleegd uit de omgeving van Bethlehem. Ook nu worden nog geregeld vanuit Bethlehem aanslagen gepleegd of voorbereid. De aanslag op een Israëlische bus in Bat Yam in januari jl. werd bijvoorbeeld gepleegd door terroristen uit Bethlehem.

Beit Jala werd door Palestijnse terroristen in de beginjaren van de Tweede Intifada gebruikt om de wijk Gilo in Jeruzalem te beschieten. Deze wijk verdween daardoor achter een betonnen muur die pas recentelijk werd afgebroken. De Cremisan vallei ligt tussen de Israëlische nederzetting Har Gilo; het Palestijnse dorp Wallaje en de stad Jeruzalem. Al eerder werd de verbindingsweg tussen Jeruzalem en Hebron (weg 60) die over de vallei loopt omgeven door een hoge muur omdat er op de auto’s werd geschoten. Daardoor kwam onder andere een inwoonster van Efrat om.

De inwoners van Beit Jallah en hun supporters stapten vorig jaar naar de rechtbank om de aanleg van het hek te voorkomen. Die zaak werd echter verloren. Hierop tekende men hoger beroep aan bij het Israëlische Hooggerechtshof. Het hof heeft de staat Israel nu opgedragen om te verklaren waarom er geen alternatieve route zou kunnen zijn.

Har Gilo
Dat de bewuste inwoners van Beit Jalla hinder en schade zouden ondervinden wanneer het hek op de geplande route wordt gebouwd leidt geen twijfel.

Har-Gilo-Security-Fence2Hetzelfde geldt voor de Joodse inwoners van Har Gilo en de Palestijnen in Wallaje. Har Gilo is bijvoorbeeld al aan drie zijden ingesloten door de afscheiding, die daar een muur is vanwege het risico van beschietingen. (plaatje rechts: Veiligheidshek in de Israelische nederzetting Har Gilo – Foto Missing Peace)

De muur loopt in Har Gilo vaak door de achtertuinen van huizen. Het Joodse dorp ligt op een uiterst belangrijke strategisch punt omdat men op de berg de hele stad Jeruzalem kan zien. Dit is de reden dat de Turkse, Engelse, Jordaanse en nu dus het Israëlische leger een basis openden in Har Gilo.

De bouw van het hek in de Cremisan vallei volgens de geplande route zal betekenen dat een deel van het land van Palestijnse boeren in Beit Jalla aan de andere kant van het hek komt te liggen. Er komen echter – zoals dat elders ook is gedaan – speciale doorgangen waardoor het land toch bewerkt kan worden, zo meldde de IDF.

Onjuistheden
Het verhaal dat naar buiten wordt gebracht door pro-Palestijnse groepen zoals Sabeel en door een deel van de media bevat nog meer onjuistheden. Ha’aretz berichtte bijvoorbeeld dat het hek werd gebouwd om Har Gilo te ‘verbinden’ met de wijk Gilo in Jeruzalem. Een blik op de kaart van de geplande route laat echter zien dat Har Gilo juist afgesneden wordt van de verbinding met Jeruzalem.

Kerkgenootschappen en de stichting Sabeel verspreidden in Nederland de fabel dat de bouw van het hek bedoeld is om ‘Palestijns gebied te annexeren’. Letterlijk schrijft men dat Israel, in strijd met het internationale recht in hoog tempo doorgaat met het annexeren van Palestijns gebied

In feite is er geen sprake van annexatie maar van onteigening van het gebied waarop het hek wordt gebouwd. Onteigening c.q. confiscatie van gebied voor de aanleg van infrastructuur is een praktijk die bijvoorbeeld ook in Nederland plaatsvindt. Hier gaat het echter om de aanleg van een voorziening die aantoonbaar levens redt. De staat Israel geeft verder compensatie aan de gedupeerden.

Dezelfde organisaties beweren dat kinderen niet meer naar school kunnen door de geplande bouw van het hek, de waarheid is echter dat Israel al in een eerder stadium heeft aangegeven dat er een speciale doorgang zou komen voor de kinderen en het onderwijzend personeel. Later werd echter besloten om het hek om de school heen te bouwen waardoor het probleem van de toegankelijkheid zou kunnen worden opgelost.

Reformatorisch Dagblad
Een artikel van Alfred Muller in het Reformatorisch Dagblad laat Palestijnen aan het woord die grove onwaarheden vertellen. Zo komt de directrice van een school in Beit Jalla aan het woord die beweert dat Israel het hek bouwt ‘om de christenen in Beit Jalla te verdrijven’. Israel heeft echter geen enkel belang bij het verdrijven van christenen uit Beit Jalla.

Dat is een politiek die de Palestijnse Autoriteit sinds haar oprichting nastreefde. Israel is bovendien het enige land in het Midden-Oosten waar de christelijke gemeenschap groeit en vrij haar godsdienst kan uitoefenen.

De organisator van een wekelijkse demonstratieve mis op het terrein van het klooster in de Cremisan Vallei beweert in het RD artikel dat door de bouw van het hek de christenen Beit Jalla in grote getallen hebben verlaten en dat Israel het land afsluit omdat men een land zonder mensen (Palestijnen) wil hebben. Het is echter aangetoond dat intimidatie en terreur door moslims en de islamisering binnen de Palestijnse Autoriteit de hoofdoorzaak zijn van de massale exodus van christenen uit Beit Jalla.

Waarheid
De waarheid over de aanleg van het hek in de Cremisan vallei kon men in het RD artikel in de laatste alinea lezen. Daar wordt het Israëlische Ministerie van Defensie geciteerd:

“Het ministerie zegt dat de geplande locatie van de barrière ‘alleen is gebaseerd op veiligheidsoverwegingen’. Het zegt te hebben samengewerkt met de plaatselijke gemeenschap en milieuorganisaties om te zorgen dat er maximale veiligheid ontstaat, terwijl het dagelijks leven van de plaatselijke bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervindt. De scheiding krijgt poorten waardoor mensen hun land kunnen bereiken.”

Cremisan-valley2

door Missing Peace


Bronnen:

  1. Missing Peace:
    ♦ Feiten en achtergronden over het veiligheidshek bij Beit Jalla [lezen]