Lieberman: zonder erkenning van Israël als staat van het Joodse volk geen vrede met de Palestijnen

progirl

De weigering van de Palestijnen Israël te erkennen als Joodse staat is de kern van het Midden-Oostenconflict. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, donderdag (20 februari ’14) verklaard. Hij riep de statengemeenschap ertoe op om meer druk op de Palestijnen uit te oefenen in deze aangelegenheid.

In het begin van de door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde verklaring citeert Lieberman uit de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël van 14 mei 1948: “In Eretz Israël (het Land Israël) stond de wieg van het Joodse volk; hier werd zijn geestelijke, religieuze en politieke identiteit gevormd; hier kreeg het staatkundige zelfstandigheid; hier schiep het zijn nationale en universele waarden en schonk de wereld het Eeuwige Boek der Boeken.”

Avigdor LiebermanLieberman herinnerde aan het feit dat de internationale statengemeenschap al decennia voor de oprichting van de staat het land als thuisland voor het Joodse volk heeft erkend. De statengemeenschap zou de Palestijnen er nu toe moeten aanmoedigen Israël eveneens als Joodse staat te erkennen. Deze erkenning zou een wezenlijk deel van een vredesakkoord zijn.

“De kern van het conflict blijft de Palestijnse weigering Israël te erkennen als staat voor het Joodse volk. Een echte en duurzame vrede wordt pas mogelijk wanneer de Palestijnen Israël als thuisland voor het Joodse volk beschouwen, naast de erkenning van een Palestijnse staat als thuisland voor het Palestijnse volk”, benadrukte Lieberman.

“Joodse staat” garandeert godsdienstvrijheid
De uitdrukking “Joodse staat” zou in de eerste plaats betrekking hebben op de nationaliteit. “Israël is voor het Joodse volk wat Frankrijk voor de Fransen, Ierland voor de Ieren en Japan voor de Japanners is.” Iedere natie heeft het recht zijn staat naar keuze te definiëren. “Zoals Egypte zichzelf als de ´Arabische Republiek Egypte´ en Griekenland als de ´Helleense Republiek´ definiëren, definieert Israël zich als de ´Joodse staat´.”

Lieberman benadrukte dat Israël een democratische staat is die godsdienstvrijheid garandeert. Dit werd al verankerd in de onafhankelijkheidsverklaring. Een definitie als “Joodse staat” beïnvloedt in geen geval de godsdienstvrijheid van de Israëlische burgers.

Al meer dan 3.500 jaar joodse aanwezigheid
In het land Israël is al meer dan 3.500 jaar lang sprake van een voortdurende Joodse aanwezigheid. “Archeologische vondsten en historische aantekeningen tonen aan dat er de afgelopen 3.500 jaar permanent Joden in het land Israël geleefd hebben. Toen de Tweede Tempel door de Romeinen werd verwoest, was de Joodse gemeenschap in Israël al duizend jaar oud.”

Het verlangen om in het land Israël opnieuw de Joodse staat op te richten, werd door wrede vervolging en herhaaldelijke bloedbaden versterkt. Men begon te denken dat Joden alleen in een soevereine Joodse staat veilig en onafhankelijk konden leven. Dit verlangen werd door talrijke politici en intellectuelen erkend – nog lang voor de oprichting van het moderne Zionisme in de late 19e eeuw.

Lieberman herinnerde o.a. aan de Franstalige schrijver en filosoof Jean Jacques Rousseau. Deze had in 1762 geschreven: “Het schijnt dat we nooit zullen begrijpen wat de Joden zeggen, totdat ze een vrije staat, scholen en universiteiten hebben, waarin ze vrij zijn en zonder gevaar mogen spreken en discussiëren.”

In de 18e en de 19e eeuw heeft de internationale statengemeenschap herhaaldelijk het recht van de Joden op zelfbeschikking erkend. Als voorbeelden noemde Lieberman de Balfour-verklaring, de Conferentie van San Remo in het jaar 1920 en de VN-stemming in november 1947. Israël ging, in tegenstelling tot de Arabische landen, akkoord met het toenmalige verdelingsplan.

Tot op de dag van vandaag weigeren de Palestijnen echter Israël als joodse staat te erkennen. Dit was onderwerp van gesprek bij alle vredesonderhandelingen tot nu toe. De internationale gemeenschap moet daarom de Palestijnen aanmoedigen tot erkenning van Israël als Joodse staat.

judea-and-samaria-belongs-to-israel


Bronnen:

  1. Israel Netz:
    ♦ Lieberman: Kein Friede ohne Anerkennung als jüdischer Staat – Die Weigerung der Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen, ist der Kern des Nahostkonflikts. Das hat Israels Außenminister Avigdor Lieberman am Donnerstag erklärt. Von der Staatengemeinschaft forderte er zudem mehr Druck auf die Palästinenser in dieser Angelegenheit [lezen]
    ♦ in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron als “Lieberman: Geen vrede zonder erkenning als joodse staat” [lezen]