Disproportionele EU-financiering van anti-Israël NGO’s in het Midden-Oosten [Likoed.nl]

ngo2

De organisatie NGO-monitor heeft de Europese subsidies voor democratie en mensenrechten doorgelicht. Deze blijken democratie en mensenrechten niet te bevorderen en zijn juist vaak onverenigbaar met het bevorderen van Europese idealen en doelstellingen. De bevindingen werden afgelopen dinsdag gepresenteerd aan het Europees Parlement.

De belangrijkste bevindingen:

◊ Van de subsidies voor de bevordering van democratie en mensenrechten in het Midden-Oosten ging ruim het merendeel – 11 miljoen euro, dat is 57% – naar organisaties in Israël en de Palestijnse Gebieden.

◊ Terwijl Israël volgens de jaarlijkse metingen van mensenrechtenorganisatie ‘Freedom House’ juist de enige vrije en democratische rechtsstaat is in het Midden-Oosten.

◊ Organisaties in landen die nog verre van een democratische rechtsstaat zijn – zoals Syrië, Irak, Iran en Saoedi-Arabië – kregen juist helemaal geen subsidie hiervoor.

◊ De meerderheid van deze subsidies ging naar organisaties die zwaar gepolitiseerd de Palestijnse kant belichten en die Israël schade willen toebrengen, bijvoorbeeld door tot een boycot op te roepen.

◊ Een voorbeeld is de christelijke ‘Holy Land Trust’. Die ontkent op theologische gronden de Joodse band met Israël, en roept kerken op tot boycotacties tegen Israël.

◊ De besluitvorming en verantwoording over deze Europese subsidies zijn niet openbaar, in strijd met de fundamentele eisen van transparantie voor democratisch bestuur. De cijfers hebben daarom betrekking op de periode 2007-2010. Daarna heeft de EU geen openheid meer gegeven over de cijfers, in strijd met de eisen voor goed bestuur en democratische controle.

In een reactie aan ‘The Jerusalem Post’ betreurt SGP Europarlementariër Bastiaan Belder het dat 57 procent van financiering op deze manier wordt besteed:

“Dit is niet logisch en de toewijzingen dienen op basis van prioriteiten voor de mensenrechten in de regio worden heroverwogen. Ik roep de Europese Commissie op om te stoppen met de financiering van organisaties die de legitimiteit van Israël en het vredesproces in het Midden-Oosten ondermijnen.”

door Likoed Nederland

disprop


Bronnen:

  1. Likoed Nederland:
    ♦ De EU subsidies bestemd voor de bevordering van democratie worden vooral gebruikt voor anti-Israël propaganda – Persbericht van Likoed Nederland, 21 februari 2014 [lezen]
  2. NGO Monitor:
    ♦ Evaluating Funding for Political Advocacy NGOs in the Arab-Israeli Conflict: The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) [lezen]