Israëlische gevechtsvliegtuigen vlogen over het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau [plaatje)

Op donderdagnamiddag 4 september 2003 vlogen drie F-15 gevechtsvliegtuigen van de Israëlische Luchtmacht (IAF) over het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. Vanuit de lucht is goed de omvang van dit kamp te overschouwen. Vooraan op het plaatje onder de eerste F-15 zijn de ruïnes van Crematorium II en III te zien. Crematoria IV en V bevinden zich links bovenaan. Crematorium I bevond zich in het basiskamp van Auschwitz (I) op zowat 3 kilometers van Birkenau. Squadronleider brigade-generaal Amir Eshel las vanuit de lucht de volgende boodschap voor die aan de grond werd uitgezonden: “Wij piloten van de Luchtmacht, vliegen in de lucht … Lees verder Israëlische gevechtsvliegtuigen vlogen over het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau [plaatje)

Bericht van een Nederlandse in Israël: Matthijs, Jelle en de Zwarte Weduwe [Chaja Italiaander]

Plaatje hierboven: Land van Israël, woestijn werd weer groen [beeldbron: foto uit het vakantie album oktober 2013 van Klaas-Jan Boer] Sinds 16 december 2012 woon ik in Israël. Ik ging niet als overtuigd Zionist maar nadat ik gepensioneerd was, reisde ik mijn kinderen achterna die hier in hun studententijd zijn blijven hangen. Ik was best kritisch op Israël in zijn huidige politieke vorm, deels gekneed en gevormd door mijn Nederlandse omgeving. Echter hoe langer ik hier woon, hoe meer ik er van overtuigd raak dat de wereldwijde kritiek op Israël niets met feiten te maken heeft en de problemen waarmee … Lees verder Bericht van een Nederlandse in Israël: Matthijs, Jelle en de Zwarte Weduwe [Chaja Italiaander]

New York trekt overheidsubsidies in van scholen en universiteiten die israelboycotgroep BDS steunen

bds2

“Het besluit van de Amerikaanse academische groep om uit alle landen van de wereld enkel en alleen Israël eruit te pikken en het voorwerp te maken van een academische boycot, maakt het tot antisemitisme.”
[David Lev, 17 december 2013 – bron]

De Amerikaanse senaat in  de staat New York heeft op dinsdag 28 januari 2014 een wetsvoorstel aangenomen waarin de overheidssubsidies worden afgebouwd dan wel geheel ingetrokken van scholen en universiteiten die de internationale boycot-Israëlbeweging ‘Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS)‘ steunen, aldus Capitol Confidential.

Een flinke blaam voor de internationale BDS beweging die zoals bekend ijvert voor een volledige boycot van de Joodse staat Israël en dus niet enkel voor producten en diensten die afkomstig zouden zijn uit de zogenaamde ‘bezette gebieden’ voorbij de Groene Lijn (Golan, Oost-Jeruzalem en de West Bank.) De BDS beweging is ook in België en Nederland erg actief.

De wet, die met een ruime meerderheid van 51 tegen 4  stemmen werd goedgekeurd, is een specifiek antwoord aan de smeercampagne tegen Israël die werd gelanceerd door de American Studies Association (ASA), een groep van ruwweg 5.000 professoren die recent Israël er apart uitlichten voor kritiek en een (academische) boycot van de Joodse staat goedkeurden.

Lees verder “New York trekt overheidsubsidies in van scholen en universiteiten die israelboycotgroep BDS steunen”

Het antisemitisch geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal

Hostiewonder_S_GoedeleDe geboorte van een christen antisemitische legende in Brussel, België. Detail uit het glasraam in de rechterzijbeuk van de kathedraal. Dit glasraam werd in 1861 geschonken door de deken van Sint-Goedele, Louis Verhoustraten, in herinnering aan zijn ouders. Het glasraam werd gemaakt door de Brusselse glazenier Jean-Baptiste Capronnier (1814–1891), ter voorbereiding van de viering van de 500ste verjaardag in 1870 van Het Sacrament van Mirakel. Op het glasraam wordt afgebeeld hoe de Joden in 1370 in de Brusselse synagoge de H. Hostie ontwijdden door hosties met dolken te doorprikken waarop de hosties spontaan beginnen te bloeden. Dit wordt vanaf dan – en dat 500 jaar lang! – door de katholieken het ‘Mirakel van het H. Sacrament’ genoemd.

De Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal is het toneel van de halve Belgische geschiedenis. Hier werden koningen geboren, gekroond en begraven. Voor de Vorsten die regeerden over de Lage Landen maakte een bezoek aan de kathedraal deel uit van hun Blijde Intredes te Brussel. Traditioneel vinden in Belgiës beroemdste kerk, koninklijke huwelijken en begrafenissen plaats in de kathedraal.

Echter, deze kathedraal heeft ook een donker christen antisemitisch kantje dat tot op vandaag zichtbaar is in haar glasramen en het behouden van die omstreden glasramen heeft al tot vele disputen geleid met en binnen de Belgische Joodse en christelijke gemeenschap.

sacramentMei 1370. Een zestal Joden sterft op de brandstapel te Brussel. Zij zouden gestolen hosties met messen doorboord hebben. De hosties zouden gebloed hebben, een mirakel is geschied! Zo wordt een hardnekkige cultuslegende geboren. Vijfhonderd jaar lang wordt met het Sacrament van Mirakel de miraculeus bloedende hosties vereerd in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal.

De glasramen, schilderijen en wandtapijten in de historische kathedraal vertellen tot op vandaag het verhaal van de hostieschennis. De Joden werden hier ten onrechte van deze schennis beschuldigd en betaalden die christen waanzin met de dood.

Het eucharistisch wonder van de bloedende hosties heeft natuurlijk nooit plaatsgevonden. Lichtgelovigheid en godsdienstijver joegen de Joden de dood in. Of waren het financiële belangen van de clerus, geënt op sluimerende anti-joodse gevoelens? Een vreselijk getuigenis van misplaatste geloofsijver.

Lees verder “Het antisemitisch geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal”

Chef militaire inlichtingendienst waarschuwt voor 170.000 raketten gericht op Israël en cyberoorlog

kohavi
Het hoofd van de Militaire Intelligentiedienst van Israel, majoor-generaal Aviv Kohavi (plaatje hierboven), had het op woensdag 29 januari 2014 over de dreigingen voor de veiligheid van de Joodse staat, in het bijzonder over 170.000 raketten en vernieuwde mogelijkheden voor cyberaanvallen.

Sprekend op de zevende jaarlijkse conferentie ‘Security Challenges of the 21st Century’ aan Tel Aviv’s Institute for National Security Studies (INSS), zei Kohavi: “Er staan 170.000 raketten gericht op Israël. Er zijn toenemende dreigingen vanuit de cyberwereld, samen met met een groot extra potentieel aan intelligentie in cybercapaciteiten.”

In een nota die na de toespraak werd gepubliceerd na de toespraak, beschreef Kohavi van de INSS de belangrijkste strategische bedreigingen voor Israël, met inbegrip van het groeiend bereik, nauwkeurigheid, dodelijkheid, en het aantal raketten die gericht staan op de Joodse staat. Hij sprak ook over het nucleaire project van Iran, dat onverminderd doorgaat. Hij sprak over de asymmetrische oorlogsvoering en de opkomst van de stedelijke, asymmetrische oorlogsvoering en het feit dat de IDF nu meer geconfronteerd wordt met geavanceerde vijanden, meer instabiliteit en meer poreuze grenzen.

Lees verder “Chef militaire inlichtingendienst waarschuwt voor 170.000 raketten gericht op Israël en cyberoorlog”

De Joodse rechten op Eretz-Israël – Een weerwoord op de Palestijnse Leugen [Bas van Twist]

shomron3Toen op 14 mei 1948 door David Ben Goerion de staat Israël werd uitgeroepen, was dat voor Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon het startsein om de pasgeboren staat aan te vallen en te vernietigen. Al eerder was de goedkeuring op 27 november 1947 van het VN-Verdelingsplan aanleiding geweest voor de Arabieren om tot geweld, brandstichting en plunderingen over te gaan in de Joodse wijken van Jeruzalem. Na de Onafhankelijkheidsoorlog volgden nog meer oorlogen, waarin Israël moest vechten voor zijn voortbestaan, zoals de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973). Maar telkens kwam Israël, voor velen op onverklaarbare wijze, als overwinnaar uit de bus.

Voor de Arabische, islamitische buurlanden is het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar. Zij laten daarom geen kans onbenut om de Joodse staat – uiteindelijk – te vernietigen. Maar al de oorlogen die de Arabische buurlanden sinds 1948 tegen Israël zijn begonnen, hebben ze, ondanks de militaire steun van hun machtige bondgenoten, smadelijk verloren.

Behalve hun propagandaoorlog. Want ondanks dat Israël op grond van het volkenrecht volkomen in zijn recht staat, zoals we straks zullen zien, en het bovendien de enige democratie is in het Midden-Oosten, is het niettemin de Joodse staat die voortdurend en op oneerlijke gronden wordt bekritiseerd en veroordeeld door de vergadering der volkeren, en zijn dat niet haar islamitische buurlanden, terwijl juist in die landen etnische en religieuze minderheden worden onderdrukt, mensenrechten worden geschonden en menig terreurorganisatie daar zijn bakermat heeft. Maar door het onafgebroken herhalen van leugens1, is het de vijanden van de Joodse staat gelukt de wereld blind te maken voor de ware feiten. Overigens niet zonder de medewerking van onze media, die de leugens stelselmatig en klakkeloos overnamen, waardoor het publiek een eenzijdig en oneerlijk beeld van de werkelijkheid kreeg voorgeschoteld.

Lees verder “De Joodse rechten op Eretz-Israël – Een weerwoord op de Palestijnse Leugen [Bas van Twist]”