Steeds meer Israëlbashers en andere antisemieten ontkennen de Holocaust [Franklin ter Horst]

Bergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen Het krijgsgevangenenkamp Stalag XI C en later Austauschlager van Bergen-Belsen in Duitsland, werd op 15 april 1945 bevrijd door de Britten. Hier kwamen tussen 1941 en 1945 meer dan 70.000 mensen om het leven. Aanvankelijk werden hier voornamelijk Franse, Belgische en Sovjet-Russische krijgsgevangenen opgesloten. Vanaf april 1943 werden in het kamp voornamelijk Joden geïnterneerd. Enkele maanden later werd het kamp volgestouwd met duizenden Poolse, Hongaarse en Nederlandse Joden. Op het plaatje is te zien hoe na de bevrijding van het kamp vrouwelijke kampbewaaksters van de SS (de beruchte SS-Aufseherinnen) onder toezicht van Britse soldaten worden gedwongen om de lijken van hun slachtoffers in een massagraf te plaatsen.

Opmerkelijk feit: Op 10 juli 1944 bereikt een transport met 222 Joden afkomstig uit het kamp van Bergen-Belsen als vrije mensen ‘Palestina’, als deel van een ruil van een groep Duitse Tempeliers uit het gebied dat toen nog door de Britten werd bezet en het ‘Brits Mandaat voor Palestina’ werd genoemd. De Duitse Tempeliers Orde was een evangelische christen sekte die in de 19de eeuw gesticht werd in zuidelijk Duitsland en omstreeks 1868 enkele Duitse koloniën runde in Jaffa en Haïfa. Tijdens WOII werden ze geïnterneerd door de Britten.

Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk foto’s te maken. Ook gaf hij het bevel om de Duitsers uit de omliggende dorpen in de kampen te brengen, waar hun werd opgedragen de doden te begraven. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films – zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.”

Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zo’n 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering  hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de “dodenmarsen”. Op het einde van de oorlog begonnen de nazi’s de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Eisenhower heeft helaas gelijk gekregen want steeds vaker duiken er dwazen op die beweren dat de Holocaust (Sjoa) een verzinsel is. Ondanks de gigantische hoeveelheid bewijsmateriaal d.m.v. talloze documenten, getuigenverklaringen, archieven, herinneringen van overlevenden, boeken, foto’s, films en gebouwen laten zien welke verschrikkingen er hebben plaatsgevonden, begint het ontkennen of het minimaliseren ervan mode te worden. De roep ‘Nooit weer’ is in sommige kringen al lang verleden tijd. Er bestaat zelfs een heel netwerk van Holocaust ontkenners die d.m.v. boeken, tijdschriften en vooral via internet proberen hun stompzinnige argumenten te bewijzen.

Vooral onder Islamfascistische en antizionistische figuren wordt deze gitzwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis misbruikt om hun Jodenhaat en haat tegen de staat Israël te propageren. Ze beschuldigen de Joden er onder meer van de Holocaust te misbruiken om de wereld geld af te persen. Ontkenning van de Holocaust (negationisme) is niets anders dan een vorm van antisemitisme en een instrument om Israël onwettig te verklaren. Holocaust ontkenners vergiftigen het denken van het onkundige voetvolk die op hun beurt als nuttige idioten meehelpen leugens tot waarheid om te turnen.

 ‘De Joodse slachtoffers kwamen om tengevolge van normale oorlogsomstandigheden (o.a. geallieerde bombardementen). Men noemt de volkenmoord een ‘mythe’ of een Hoax van zionistische oorsprong. Er zijn geen bewijzen dat Hitler of andere topnazi’s opdracht hebben gegeven voor de uitroeiing van de Joden, geen gerichte documenten, geen Plan, Draaiboek of Budget, geen forensische sporen van gaskamers en vergassingen. Geen demografische statistieken die kunnen aantonen dat er na de oorlog zes miljoen Joden minder op de wereld waren dan ervoor. Geen as- of botresten, geen andere forensische aanwijzingen, geen harde documentaire bewijzen. Zelfs geen spoor van lijken.

Zelfs geen spoor van lijken? Dwazen zijn niet geïnteresseerd in waarheden. Nog even en dan noemen ze Hitler een Duitse voetbalcoach en de kampen pretparken Ooggetuigen en overlevenden noemt men niet geloofwaardig. Als er werkelijk miljoenen mensen zijn vergast dan zouden er toch getuigen moeten zijn.

De geallieerden hebben alles sterk overdreven om de eigen gruweldaden te verdonkeremanen, de gevangenen hebben zich bij de bevrijding aan gruwelen tegen de Duitse burgerbevolking bezondigd, de slachtoffers van de kampen hebben hun verdiende lot gekregen, hadden ze maar geen weerstand moeten bieden, ze stierven een natuurlijke dood en er zijn er geen zes miljoen want daarvoor lopen er nu nog te veel Joden rond.’ En zo kan men een boek vullen met dit soort nergens op gebaseerde idioterieën.

Het is niet alleen het onkundige voetvolk, maar zelfs zogenaamde wetenschappers die de grootst mogelijke onzin uitkramen. Er bestaat zelfs een Holocaust ontkennende intelligentsia die zichzelf tot ‘Vrije Historische onderzoekers’ hebben getransformeerd. Ze argumenteren subtieler of, naargelang het standpunt dat men inneemt, demagogischer. De platvloersheid springt minder in het oog, er wordt geciviliseerd gescholden, antisemitisme en vreemdelingenhaat worden niet openlijk geuit.Tot de meest invloedrijke ontkenners behoren de Britse negationist David Irving, Mark Weber, Bisshop Richard Williamson ,Fred Leuchter en de Franse schrijver Roger Garaudy (1913-2012).

Garaudy’s werk ‘De basismythen van de Israëlische politiek’ leverde hem negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete op wegens ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid, raciale laster en ophitsen tot rassenhaat.In zijn in 1995 uitgegeven werk had Garaudy het bestaan ​​van gaskamers ontkend. Garaudy  werd een bestseller auteur in de Arabische wereld. In 1986 ontving hij de Koning Feisalprijs voor verdiensten voor de islam. De Zweedse wetenschapper Ditlieb Felderer schildert de Nazi-kampen zelfs af als vakantieoorden en beweert bijvoorbeeld dat hij in Birkenau sporen heeft gevonden van een Olympisch zwembad en van de vele gezellige feestjes die gevangenen hielden, onder andere in een danszaal in de buurt van de douches waar zich ‘volgens getuigen’ de gaskamers bevonden. Deze Felderer wordt door andere malloten geciteerd als een baanbrekend onderzoeker.

De Holocaust is één van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de geschiedenis

Historici beschouwen de Holocaust één van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de hele menselijke geschiedenis. Zoals gezegd bestaat er een ware stortvloed aan bewijzen, aan getuigenissen van slachtoffers (kampdagboeken) en overlevenden. Het hoeft geen nader betoog dat er overvloedig bewijsmateriaal bestaat dat Hitler op een bepaald moment beslist heeft dat alle Europese Joden moesten worden uitgeroeid. Vele duizenden overlevenden hebben getuigd over de selectie bij aankomst op het kampperron in Birkenau, toen ze definitief werden gescheiden van samen met hen gearriveerde familieleden en dierbaren. Veel getuigenissen ook over de selecties in de kampen, waarbij zieke en zwakke gevangenen werden afgezonderd van de nog arbeidsbekwamen. In en om crematoria en gaskamers werkten Joodse gevangenen die moesten helpen bij het opruimen van alle stoffelijke resten van de vergasten.

Op het internet staan duizenden luchtfoto’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt. Er staan foto’s bij uit 1944 toen de vernietigingskampen op volle toeren draaiden waaronder die van Auschwitz. In alle door de Nazi’s bezette landen hebben tijdens en na de oorlog burgers getuigd over de razzia’s, executies en deportaties die voor hun neus plaatvonden. Omwonenden van uitroeiingkampen hebben getuigd over de massa’s die ze zagen binnenkomen en nooit meer zagen vertrekken. Er bestaan talloze getuigenissen van Joden en andere slachtoffers die vaak hun hele familie in de crematoriagebouwen hadden zien verdwijnen, die geen belang hadden bij propaganda en die getuigden lang voordat de door ontkenners geïnsinueerde politieke of financiële motieven een rol konden spelen.

Op 20 januari 1942 werd op de Wannsee-conferentie door 15 nazi-ambtenaren de ‘vernietiging’ van de Europese Joden afgesproken en de uitvoering ervan vastgelegd. Uit de protocollen van die vergadering blijkt dat werkbekwame Joden als slaven zouden worden ingezet in het oosten. Diegenen die dit ‘natuurlijke eliminatieproces’ overleefden, waren in de ogen van de nazi’s de biologisch sterkste en dus gevaarlijkste vertegenwoordigers van hun ras. Ze mochten dan ook niet vrijgelaten worden maar moesten op ‘passende wijze’ worden behandeld.

In oktober 1943 beriep Heinrich Himmler (leider van SS, politie en nazi-kampen) zich in verschillende toespraken tot hogere SS-officieren, partijleden en legerleiding op, de Jodenuitroeiing te volbrengen. Hij drukte zijn toehoorders op het hart die prestatie geheim te houden, de bevolking zou er nog geen begrip voor kunnen opbrengen. Ook Jozef Goebbels beschouwde de Jodenuitroeiing als een taak. Volgens hem zouden de nazi’s de wereld verlossen van het kwaad, omdat geen andere regering en geen ander regime de kracht zou kunnen verzamelen om dit probleem radicaal op te lossen.

Ook in het antisemitisch schandaalblad Der Stürmer – dat in Duitsland niet populair was, maar wel overal uitgestald werd en te koop aangeboden – wordt op 4 november 1943, openlijk over de Jodenuitroeiing gesproken. Heel wat nazi-bonzen en vele SS-officieren hebben getuigd over getto’s, kampen, Einsatzgruppen (mobiele SS-moordbrigades), gaskamers en het uitwissen van de sporen. Ze deden dat onafhankelijk van elkaar, in verschillende vormen en om verschillende redenen. Enkelen getuigden uit vrije wil waaronder Adolf  Eichmann drie jaar voor zijn arrestatie.

Anderen herhaalden hun getuigenis decennia later, toen ze niet langer bang meer waren voor vervolging. Niemand trok zijn getuigenis in. Geen enkel hooggeplaatst nazi of SS-er heeft ooit het bestaan van gaskamers of Jodenvervolging ontkend, velen hebben zelfmoord gepleegd vooraleer ze berecht konden worden. Voor hun betrokkenheid bij de genocide werden, vier decennia lang, tal van oorlogsmisdadigers veroordeeld door West-Duitse rechters die doorgaans eerder toeschietelijk zijn voor nazimisdaden. En dan zijn er nog de strafprocessen van Neurenberg tegen 22 kopstukken van het naziregime.

Holocaust ontkenning is ook in de islamitische wereld een populaire bezigheid. De voormalige Iraanse president (de slang) Mahmoud Ahmadinejad had er een hobby van gemaakt de Jodenvervolging door de nazi’s af te doen als een “mythe” die is uitgebuit door  “Zionistische criminelen” om de wereld te manipuleren en het bestaan van Israël te accepteren. Abdulla Muhammed Sindi, een Amerikaanse prof. van Saoedische afkomst, vertelde op 26 december 2005, voor een Iraanse nieuwsagentschap, het eens te zijn met Ahmadinejad  dat de Holocaust een mythe is:

,,Ik ben het volledig eens met president Ahmadinejad. Er was niet zoiets als een Holocaust. De zogenaamde Holocaust is niets anders dan Joods-Zionistische propaganda. Er bestaat geen enkel bewijs dat er levende Joden zijn vergast of verbrand in nazi Duitsland of in enig ander land dat door Nazi Duitsland is bezet gehouden in de Tweede Wereld Oorlog”.

Volgens Sindi zijn de Joodse Zionisten de propaganda gestart om wereldwijd sympathie te oogsten voor de creatie van de staat Israël. ,,Israël is een illegale staat dat de echte holocaust heeft gecreëerd tegen de Palestijnen.” Hij noemt de Holocaust een samenzwering van het Westen en noemt de regeringen in het Westen hypocriete leugenaars. Volgens hem heeft Israël het hele Westen onder haar controle. Groot ayatollah Nasser Makarem-Shirazi, éen van de belangrijkste Shi’itische heersers van het land, verklaarde dat de Holocaust niets anders is dan ‘bijgeloof’ met de bedoeling het Westen en de VS te ‘manipuleren’.

Hij suggereerde dat de Joden de Holocaust verzonnen hebben om zichzelf als slachtoffers te presenteren. In een zeldzaam interview riep de Cubaanse dictator Fidel Castro begin september 2010 Ahmadinejad op te stoppen met het ontkennen van de Holocaust en zei tevens dat Israël het recht heeft om te bestaan. Castro zei tijdens het interview met The Atlantic dat hij sympathiseerde met de Joden, die in de loop van de hele geschiedenis voortdurend zijn vervolgd. ‘De Joden hebben een veel harder bestaan geleid dan wij,’ aldus Castro. ‘Er is niets dat te vergelijken is met de Holocaust.’

In augustus 2002 werd in het oliestaatje Abu Dhabi een symposium gehouden onder leiding van het “Arab League’s Zayed Center”met als thema, the “Holocaust denial”. De bedoeling was materiaal te promoten om Israël te beschuldigen leugens te verspreiden over de Holocaust om zo geld van Europa los te krijgen. Het symposium noemde dit de ergste vorm van chantage en het vervalsen van de geschiedenis om zo een nationaal huis voor de Joden te creëren in ‘Palestina’.

Ali Sha’ath, vertegenwoordiger van het bewind in Ramallah, noemde de ‘Palestijnen’ zeer succesvol in hun strijd tegen Israël. “Wij hebben ervoor gezorgd dat hun veiligheid is ondermijnd, (zelfmoordaanslagen op onschuldige Israëlische burgers) hun economie is verzwakt en dat ze massaal het land verlaten. Een andere woordvoerder zij dat de ‘Palestijnen’ beter zijn geworden in het doden van Joden. “Waar wij vroeger een verhouding hadden van 11 dode ‘Palestijnen’ op 1 Israëliër, daar is de stand nu 3 om 1”.

In de Egyptische media is al jaren sprake van systematische ontkenning van de Holocaust. De staatskrant Al-Akbar schreef dat de nazi-crematoria in werkelijkheid werden gebruikt om de lijken van soldaten te verbranden. De krant noemde “de Holocaust een mythe, wereldwijd bevestigt door historici. Een andere krant meldde dat de Joden zelf de Holocaust hebben verzonnen. Op 29 april 2002 ( Hitlers sterfdag) publiceerde de auteur Ahmed Ragab in dezelfde krant een artikel dat de joden ‘al vanaf de scheppingsdag van het menselijk ras zijn vervloekt’, en dat zij ‘een virus’ zijn. Vervolgens richt de schrijver zich tot Hitler met de woorden:

,,als je het maar gedaan zou hebben, broeder, als het maar echt gebeurd zou zijn, zodat de wereld een zucht van verlichting zou kunnen slaken. Zij ( de Joden) proberen altijd alles te vervormen en alle goede en mooie dingen te vernietigen. Zij zijn een model voor moreel verval, ontaarding en degeneratie. Ik dank Hitler nogmaals, want ter wille van de Palestijnen heeft hij zich bij voorbaat op de meest kwalijke misdadigers op aarde (de Joden) gewroken. Wij hebben maar één reden om te klagen: zijn wraak was niet volledig genoeg”Moge allah hen meer en meer vervloeken, tot aan het einde der tijden.”

Fathi Shibab-Eddim, een regeringsfunctionaris van de voormalige Egyptische leider Mursi en verantwoordelijk voor de Egyptische staatskranten noemde de Holocaust een door Amerika uitgevonden mythe: ,,De Amerikaanse inlichtingendiensten verzonnen het tijdens de Tweede Wereldoorlog om hun tegenstanders in Duitsland zwart te maken. Zo rechtvaardigden zij de oorlog en de massale vernietiging van militaire- en burgerdoelen van de As-mogendheden, in het bijzonder de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki met de atoombom.” De zes miljoen door Hitler vermoorde Joden zouden in werkelijkheid allemaal “verhuisd zijn” naar Amerika.

Op 22 december 2005 noemde Mohammed Mehdi Akef een geestelijk leider van de Egyptische Moslimbroederschap de Holocaust eveneens een mythe. ,,De westerse democratie heeft iedereen aangevallen die het standpunt niet deelt van de zonen van Zion over de myhte van de holocaust”. Om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf Akef het voorbeeld van de eerder genoemde Franse schrijver Roger Garaudy.

Ook PLO-terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), schrijft in zijn boek “The Other Side: the secret Relationship between Nazism and Zionism” dat er niets klopt van het verhaal dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen zijn omgebracht. Volgens hem waren dat er niet meer dan 890.000. Ook in de Syrische media is het ontkennen van de Holocaust een regelmatig terugkerend fenomeen. De Syria Times noemde de systematische moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog een mythe, door de Israëlisch zelf in de wereld gebracht om de wereld af te persen en er financieel beter van te worden. Volgens deze krant hebben vele Europese intellectuelen en historici hun stilzwijgen doorbroken en de waarheid van de Holocaustmythe aan het licht gebracht. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Ontkenning Holocaust op PLO-tv

De PLO-tv zond op 27 mei 2003 een hatelijk interview uit over wat men de “waarheid over de Tweede Wereldoorlog” noemt. In de uitzending had de PLO-schrijver Ismail Elbakawi, het over de “De Holocaust industrie”. Volgens Elbakawi hebben de nazi’s de vernietiging van de Joden niet gepland:

“Er zijn inderdaad joden gedood, maar ook mensen uit Polen, Hongarije en Rusland als een logisch resultaat van de oorlog, en niet volgens een speciaal plan. De uitdrukking “Holocaust” heeft niets met de joodse geschiedenis te maken. De joden gebruiken het woord Holocaust maar dit kan eveneens gebruikt worden om daarmee het lijden van de Palestijnen door Israël aan te geven. De Palestijnen hebben hun eigen Holocaust. Wat het zionistische leiderschap heeft gedaan is van de tragische gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog een Industrie te maken waarmee ze miljarden hebben binnengehaald.

In het begin van de vijftiger jaren begonnen ze eerst in Duitsland met wat ze ‘herstelbetalingen’ noemden en plotseling in de negentiger jaren begonnen ze leugens over Zwitserland te verzinnen. De Zwitsers zouden de gouden vullingen van tanden en kiezen van joodse slachtoffers van de nazi’s hebben gekocht . De “Holocaust onderneming” dwong de Zwitserse regering akkoord te gaan met het betalen van 1250 miljard dollar. De “Holocaust Industrie” is een financiële schande van het zionistische leiderschap.” 

Niet iedereen in de islamitische wereld ontkend de Holocaust maar zijn er blij mee dat het heeft plaatsgevonden. Anis Mansour, destijds adviseur van de Egyptische president Anwar Sadat, schreef in 1973 in de krant “Al-Akhbar”: ,,De wereld wordt zich bewust van het feit dat de crematoria in Polen de adequate straf voor de Joden was, omdat zij zich vergrepen hadden aan de waarden en geboden van de religie en het recht.”

In de Franse krant “Le Monde” van 21 augustus in 1973 schreef hij:

,,De Joden zijn de vijanden van de mensheid. Zij kennen geen principes en respecteren geen enkele religie behalve die van henzelf. Zij hebben landen die hen in de loop der eeuwen gastvrij hebben geherbergd, verraden. Hitler was werkelijk een geniale man omdat hij de Joden van Europa uitmoordde wegens hun racisme. De geschiedenis bewijst de juistheid van Hitlers antisemitisch beleid. De wereld is zich gelukkig aan het realiseren dat Hitlers oplossing van het Joodse vraagstuk goed was en dat de Joden, die alle menselijke waarden, principes, godsdiensten en wetten verachten, de straf van vergassing en verbranding gewoon hebben verdiend”.

In Nederland is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust verboden. De Hoge Raad heeft in 1995 bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en dus strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht 137 e.

De schandelijke ontkenning van de Holocaust heeft vooral ten doel de huidige staat Israël en haar Joodse bevolking te schofferen en te demoniseren. Het gaat om diepgewortelde haat van verwrongen antisemitische breinen. Historische waarheden doen er niet meer toe en dat werkt aanstekelijk op andere warhoofden. Vaak uiten ze hun haat ook nog eens door hun steun te betuigen aan de landrovers in Ramallah. Uit hun hele manier van denken blijkt dat ze door de duisternis worden aangestuurd. Het is de geest van de grootste leugenaar aller tijden die hen drijft.

Holocaust ontkennen moet kunnen”

Holocaust ontkennen moet kunnen. Dit zijn de woorden van de VVD-leider (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Mark Rutte. Enkel als de ontkenning van de Holocaust tot geweld zou leiden, zou het bestraft moeten worden. Indien iemand de Holocaust ontkent, kan je met deze persoon een discussie aangaan en hem van zijn ongelijk overtuigen, aldus Rutte. De voormalige leider van het Centrum Informatie en Documentatie Israël Ronny Naftaniel zei  niet te begrijpen wat Rutte bezielt en reageerde op diens uitspraken:

,,Als je de doelbewuste ontkenning van de Holocaust met woorden denkt te kunnen bestrijden, waarom doe je dat dan ook niet met lichte geweldplegingen, of met diefstal. Dit zou pas echt tolerant zijn. En hou dan ook op met dreigen Islamitische geestelijken het land uit te zetten, als ze onze democratie aanvallen. Het voortdurend gekwetst worden, is bovendien een pijnlijke ervaring voor de slachtoffers. Het is de vraag of deze geestelijke pijn minder ernstig is, dan bijvoorbeeld het krijgen van slaag of de gevolgen van diefstal. Voor holocaustslachtoffers en hun familie is het in ieder geval afschuwelijk te horen dat de moord op hun familie een leugen is. Of dat het een verzinsel is met het doel  geld te krijgen. In zijn, op zichzelf begrijpelijke, streven godsdienstkritiek ongelimiteerd mogelijk te maken, is Mark Rutte veel te ver doorgeschoten. Als hij op de televisie zegt dat vanwege de vrijheid van meningsuiting het roepen van ‘Hamas, Hamas Joden aan het gas’ bij demonstraties mogelijk moet zijn, staat hij een samenleving voor, die in ieder geval voor heel wat Nederlandse Joden onleefbaar wordt”

… aldus Naftaniel. Tot nog toe werden Holocaustontkenners in Nederland vervolgt op grond van het haatzaaiende karakter van hun activiteiten.

door Franklin ter Horst


Bronnen:

  1. Franklin ter Horst Blog:
    ♦ Steeds meer antisemiten ontkennen Holocaust; door Franklin ter Horst [lezen]
  2. Gedenkstätte Bergen-Belsen:
    ♦ Geschichte von das Austauschlager Bergen-Belsen – Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges richtete die Wehrmacht in Baracken am Rande des Truppenübungsplatzes Bergen ein Lager für belgische und französische Kriegsgefangene ein. Im Frühjahr 1941 wurde das Lagerareal erheblich vergrößert [lezen]

3 gedachtes over “Steeds meer Israëlbashers en andere antisemieten ontkennen de Holocaust [Franklin ter Horst]

  1. Er valt totaal NIKS te ontkennen, Duitsers hebben zelfs de boeken ANATOMIE DES SS-STAATES,BAND 1 en 2 geschreven(Hans Buchheim,,Martin Broszat,Hans-Jacobson,.en Helmut Krausnick.isbn3-423-02916-6 en 3-423-02915-3….Uitg.Deutscher Taschenbuch Verlag en ..Het boek vanEugen Kogon: Der SS-Staat, isbn 3-453-00671-2.uitg.Wilhelm Heyne Verlag, München.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.