Steeds meer Israëlbashers en andere antisemieten ontkennen de Holocaust [Franklin ter Horst]

Bergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen Het krijgsgevangenenkamp Stalag XI C en later Austauschlager van Bergen-Belsen in Duitsland, werd op 15 april 1945 bevrijd door de Britten. Hier kwamen tussen 1941 en 1945 meer dan 70.000 mensen om het leven. Aanvankelijk werden hier voornamelijk Franse, Belgische en Sovjet-Russische krijgsgevangenen opgesloten. Vanaf april 1943 werden in het kamp voornamelijk Joden geïnterneerd. Enkele maanden later werd het kamp volgestouwd met duizenden Poolse, Hongaarse en Nederlandse Joden. Op het plaatje is te zien hoe na de bevrijding van het kamp vrouwelijke kampbewaaksters van de SS (de beruchte SS-Aufseherinnen) onder toezicht van Britse soldaten worden gedwongen om de lijken van hun slachtoffers in een massagraf te plaatsen.

Opmerkelijk feit: Op 10 juli 1944 bereikt een transport met 222 Joden afkomstig uit het kamp van Bergen-Belsen als vrije mensen ‘Palestina’, als deel van een ruil van een groep Duitse Tempeliers uit het gebied dat toen nog door de Britten werd bezet en het ‘Brits Mandaat voor Palestina’ werd genoemd. De Duitse Tempeliers Orde was een evangelische christen sekte die in de 19de eeuw gesticht werd in zuidelijk Duitsland en omstreeks 1868 enkele Duitse koloniën runde in Jaffa en Haïfa. Tijdens WOII werden ze geïnterneerd door de Britten.

Toen de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de dodenkampen zag, gaf hij opdracht om zoveel mogelijk foto’s te maken. Ook gaf hij het bevel om de Duitsers uit de omliggende dorpen in de kampen te brengen, waar hun werd opgedragen de doden te begraven. Eisenhower verklaarde hierbij: ,,leg alles nu vast -maak films – zorg dat er getuigen zijn -want ergens in de geschiedenis zal er iemand opstaan en zeggen dat dit nooit is gebeurd.”

Ook de Russen waren verbijsterd wat zij in Auschwitz-Birkenau aantroffen. Het schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zo’n 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering  hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekent als de “dodenmarsen”. Op het einde van de oorlog begonnen de nazi’s de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Lees verder “Steeds meer Israëlbashers en andere antisemieten ontkennen de Holocaust [Franklin ter Horst]”

Premier Netanjahoe haalt scherp uit naar ‘Europese hypocrieten’ die klagen over Joodse woningbouw

De Palestijnse leider Abbas Zaki gaf op 23 december 2013 op de Syrische satelliettelevisie een interview, waarin hij zei dat de Palestijnse Autoriteit alleen zal instemmen met een vredesakkoord als de toekomstige Palestijnse staat gebaseerd zal zijn op de ‘grenzen’ van 1967. Hij benadrukte echter dat dit slechts de eerste stap zou zijn in de complete verovering en vernietiging van heel Israël in verscheidene opeenvolgende fases. Hoezo ‘vredesproces’? Palestijnen op de West Bank zijn ‘gematigder’ dan in Gaza? Abbas Zakki is de voormalige ambassadeur van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) aan Libanon en bestuurslid van het centrale comité van Al Fatah, de partij van president Mahmoud Abbas en een naaste medewerker van de PA leider. [bron: Palestinian Media Watch]

Terwijl talloze pro-Israëlactivisten in de Diaspora – zoals bv. ondergetekende – reeds vele jaren de contradictie aanhalen tussen enerzijds Israël dat zich telkens weer buigt om te onderhandelen met de Palestijnen en gevangen terroristen en massamoordenaars bij wijze van goede wil weer op vrije voeten stelt, gebeurt aan de andere kant precies het tegenovergestelde. Palestijnen en hun leiders, van hoog tot laag, herhalen voortdurend hun plan om de Joodse staat van de kaart te vegen en zelfs tijdens de huidige ronde van vredesonderhandelingen die bijna zes maanden aan de gang zijn, regent het Jodenhaat en Israëlhaat in de Palestijnse media, radio en televisie alsmede het leerprogramma in het onderwijs, waar nauwelijks iemand belang aan hecht.

hate-palest2Pas onlangs zijn premier Benjamin Netanjahoe en enkele van zijn ministers – o.a. Yuval Steinitz – internationaal de aandacht beginnen focussen op de haatindustrie jegens Joden en Israël die al jaren overuren draait in de Palestijnse Autoriteit, zowel in Gaza als op de Westelijkse Jordaanoever. Onbegrijpelijk dat hier zo laat aandacht wordt aan geschonken door Israël.

Deze door de Palestijnse Autoriteit zwaar gefinancierde antisemitische en anti-Israëlpropaganda ondermijnt permanent om het even welk vredesproces en die haatprop hardnekkig blijven negeren en/of minimaliseren als zijnde ‘het werk van radicale enkelingen’ is complete waanzin en puur zelfbedrog. Maar goed, er lijkt sinds kort beterschap onderweg.

Lees verder “Premier Netanjahoe haalt scherp uit naar ‘Europese hypocrieten’ die klagen over Joodse woningbouw”

UNESCO annuleert Joods thematische tentoonstelling onder druk van Arabische Liga

unesco-ex2
UNESCO, de Educational Scientific and Cultural Organization van de Verenigde Naties, heeft op het laatste ogenblik een Joodse tentoonstelling voor onbepaalde tijd uitgesteld [lees: geannuleerd] onder druk van de Arabische Liga. Aan de tentoonstelling werd twee jaar lang samengewerkt door UNESCO en het Simon Wiesenthal Centrum, met de steun van Canada, Israël en Montenegro.

De tentoonstelling getiteld “Het Volk, het Boek, het Land – De 3.500 jaar oude banden tussen het Joodse volk en het Land van Israël” zou normaal geopend worden op 20 januari 2014 in de gebouwen van het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs. De uitnodigingen waren reeds de deur uit, het tentoonstellingsmateriaal was reeds ter plaatse klaar om opgehangen te worden.

Als reden voor de annulatie van de tentoonstelling zegt UNESCO dat dit het aan de gang zijnde vredesproces tussen Israël en de Palestijnen zou kunnen beschadigen. Directeur-generaal Irina Bokova schreef aan het Simon Wiesenthal Centrum:

Lees verder “UNESCO annuleert Joods thematische tentoonstelling onder druk van Arabische Liga”