Wij hebben geen ander land – Israël is de enige staat die het Joodse volk heeft [Dror Eydar]

flags2aHier volgt een sombere beschrijving van de toekomst die ons wacht op het moment dat een Palestijnse staat wordt opgericht – de krachten van verval en vernietiging zullen zich naar binnen keren.

‘Mensenrechten’ groeperingen, die bezorgd zijn over de rechten van iedereen behalve over die van de Joden, zullen, met behulp van het grootste deel van de media, aan een gigantische en uitputtende propagandacampagne beginnen om Israël te veranderen in ‘een staat voor al zijn burgers’, een Israëlisch academisch begrip dat uitgevonden is in de jaren 1990; dat betekende ‘een staat voor alle nationaliteiten’. Met andere woorden, Israël wordt van een Joodse en democratische staat veranderd in een staat waarin het Jodendom slechts een belangengroep is, één tussen verschillende etnische groepen.

Dit is de diepere betekenis van de propagandacampagne ten behoeve van de rechten van de infiltranten die op zoek zijn naar werk. ‘Goedmensen’ zijn gemobiliseerd om de ongelukkige Afrikanen te helpen. Ik heb van een aantal van deze mensen gehoord dat ze zich niet hadden kunnen voorstellen hoe bedrogen zij zich uiteindelijk zouden voelen.

Een aantal van de organisaties die de naturalisatie van de infiltranten steunt, pleit ook voor een boycot van Israël, terwijl zij wereldwijd kwaad over ons spreken. Deze groeperingen organiseren de protesten en marsen en voeden de goedgelovige media met hartverscheurende verhalen. Wie leerde de infiltranten om tegen ons in het Hebreeuws te schreeuwen: “Ga terug naar Rusland, Jemen en Marokko”? Waar halen zij deze gotspe [schaamteloze brutaliteit] vandaan?

Slechts enkelen van de infiltranten zijn oorlogsvluchtelingen. We hebben overal in de wereld oorlogsvluchtelingen gezien – ze migreren met hun families, niet alleen. Het merendeel van de infiltranten in Israël kwam hier om werk te vinden. De banen die zij innemen gaan ten koste van banen voor Israëli’s uit kansarme sectoren.

Het is moeilijk om in Afrika te leven. Maar wil dat zeggen dat wij alle burgers van dat continent moeten opnemen? Waarom juist degenen die demonstreerden? We zijn een klein land, we houden ons bezig met onze eigen diverse bevolkingsgroepen, die elke dag hard zwoegen en we moeten aan hun behoeften voldoen. We hebben geen ruimte voor ongenode vreemdelingen. Zij zijn niet met maar een paar honderd, of zelfs met een paar duizend.

Het een beroep doen op de goede wil van de Israëli’s ligt gecompliceerd. De oproep “heb uw naaste lief” was ingesteld als het belangrijke grondbeginsel in de Thora door Rabbi Akiva, nadat Rabbi Hillel de hele Thora op dit morele principe had gebaseerd. Maar Akiva leerde ons ook “Uw broeder is degene die bij u [in de buurt] woont – uw leven is belangrijker dan het leven van uw vrienden”. Onze morele behandeling van anderen hangt er voornamelijk van af hoe we elkaar behandelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere mensen als we niet eerst verantwoording dragen voor onszelf, voor onze familie en onze vrienden. Dat wil zeggen, de liefde voor een vreemdeling moet worden heroverwogen als we niet van onze broeders en zusters houden.

Deze oude waarheid is onze leidraad – het helpen van vreemden is prima, zolang het niet ten koste van ons [eigen] leven gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de infiltranten. Als we deze vreemdelingen helpen ten koste van onze broeders in de wijken van Zuid-Tel Aviv, en tot op zekere hoogte ten koste van Israëlische Arabieren, dan is dat een verdraaiing/vervorming van de moraal.

Dit kan worden gezien in de eindeloze haatcampagne die gevoerd wordt tegen de minister van Binnenlandse Zaken Gideon Sa’ar en tegen burgers die er genoeg van hebben dat hun buurten vluchtelingenkampen zijn geworden. Het gebruiken van de herinnering aan de Holocaust – het vergelijken van vluchtelingen met infiltranten en het vergelijken van opvangkampen met concentratiekampen, God betere het – is zo idioot dat het de morele basis van de organisaties die voor de infiltranten pleiten ondermijnt.

Israël is de enige staat die het Joodse volk heeft. We moeten deze plek voor de toekomstige generaties van ons volk behouden. Wij hebben geen ander land.

door Dror Eydar

in een vertaling op E.J. Bron


Bronnen:

  1. Israel Hayom:
    ♦ We have no other country – Here is a grave depiction of the future that awaits us the moment a Palestinian state is established — the forces of decay and destruction will turn inward. “Human rights” groups, concerned about the rights of everyone except Jews; door Dror Eydar [lezen]
    ♦ In een vertaling van Wachteres voor E.J. Bron Blog als “Wij hebben geen ander land” [lezen]