Namen bekend van 3de groep Palestijnse terroristen en moordenaars die Israël vrijlaat voor vrede

protest-prisonJeruzalem, zaterdagavond, 28 december 2013. Familieleden van vermoorde Israëlische slachtoffers van de Palestijnse terreur, demonstreren aan de ambtswoning van premier Benjamin Netanjahoe tegen de vervroegde vrijlating van Palestijnse terroristen en moordenaars [foto: Marc Israel Sellem/The Jerusalem Post]

“Deze [Palestijnse gevangenen] zijn helden, fedayyeen [zelfopofferende strijders] en strijders die vochten opdat wij in waardigheid zouden kunnen leven… Deze helden, die door jullie [dwz, het publiek] worden bejubeld, moeten in waardigheid kunnen leven, zodat wij ons hoofd rechtop kunnen houden. Wij waarderen de mensen van de revolutie en we zijn trots op hen.”
[Issa Karake, Minister voor Gevangenen Zaken van de Palestijnse Autoriteit, 4.11.2013]

Andermaal een zwarte dag in de geschiedenis van de Joodse staat Israël. Het Israëlische Gevangeniswezen (Israel Prison Service/IPS) heeft zaterdagavond de lijst van namen bekend gemaakt van de 3de groep van 26 gevangen Palestijnse terreoristen en moordenaars die wellicht morgen, maandag 30 december ’13 zullen worden vrijgelaten. Eerder werd half augustus een eerste en eind oktober een tweede groep gevangen Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrijgelaten.

Een en ander kadert in een akkoord dat door de Amerikanen van Israël werd afgedwongen om een groep van 104 Palestijnse gevangenen vrij te laten als een ‘gebaar van goede wil’ ten aanzien van de Palestijnse Autoriteit in een poging om het te verleiden weer aan de onderhandelingstafel te komen, waar ze tot dan meer dan drie jaar lang weigerden aan te schuiven om met Israël te praten over vrede. Die besprekingen werd eind juli ’13 hervat, tot nog toe zonder resultaat.

Het gaat om een groep gevangenen die allen hun misdrijven pleegden voor het afsluiten van de Oslo Akkoorden van 1993/1994. Zij hebben uiteindelijk tussen 19 en 28 jaren achter de tralies doorgebracht. Nadat de 3de groep is vrijgelaten zal naar wordt verwacht de 4de en laatste groep Palestijnse boeven in maart 2014 op vrije voeten worden gesteld. Eind april 2014 zouden de vredesbesprekingen dan worden afgerond en is er vrede. Ja toch?

islamicjiNet zoals bij de vorige vrijlatingen het geval was, zullen de gevangenen aan de Palestijnse Autoriteit worden overgedragen en naar het presidentiële complex van Mahmoud Abbas in Ramallah op de West Bank worden gebracht waar een ceremonie wordt voorbereid en aansluitend een feestelijk onthaal. Zoals algemeen bekend worden wat de PA betreft en zijn ‘gematigde’ leider Mahmoud Abbas, hun moordenaars en terroristen bij leven als ‘verzets helden’ aanzien en na hun dood krijgen ze de status van ‘martelaar.’

De strijd om de vernietiging van Israël met geweld, staat hoog aangeschreven binnen de Palestijnse Autoriteit (in Gaza en op de West Bank) en al wie met dat doel aan het moorden gaat wordt er naar verhouding ook stevig voor beloond alsmede ook hun naaste familieleden die “het geluk hebben te kunnen delen in de glorie en eer van hun ‘held’ of ‘heldin’.”

Dat is ook de reden waarom de Palestijnse Autoriteit de gevangenen beschouwd als ‘overheidsambtenaren’ en hun lonen uitbetaald met de hulpfondsen van de Europese Unie en andere westerse donoren. Na hun vrijlating krijgen ze bovendien premies uitgekeerd afhankelijk van hoeveel Joden ze hebben vermoord en/of hoeveel jaren ze achter de tralies hebben doorgebracht, premies die in sommige gevallen kunnen oplopen tot 50.000 dollars per persoon. Ook krijgen een aantal van hen een militaire graad toegewezen, van kolonel tot generaal, plus een fors “pensioen” naar verhouding tot die nieuwe status.

De gevangenen die worden vrijgelaten in deze 3de officiële vrijlating van Palestijnse gevangenen, bevat de volgende 26 namen alsmede een korte vermelding van hun misdaden waarvoor ze werden veroordeeld en gevangen zaten:

1. Alafandi Mahmad Yusef Adnan werd gearresteerd op 13 mei 1992 voor poging tot moord.

2. Shahada Farid Shahada Ahmad werd gearresteerd op 16 februari 1985 voor de moord op Yosef Farhan.

victims23. Yakoub Muhammad Ouda Ramadan werd gearresteerd op 1 april 1993 voor de moord op de 38-jarige Sara Sharon, een moeder van zeven kinderen. Zij werd op 20 januari 1993 met een mes neergestoken in de Yogevstraat nr. 4 in Holon (nabaij Netanya). Haar lichaam werd een uur later ontdekt, volgens de Almagor Terror Victims Association, een vereniging die zich bekommert om de slachtoffers van terreur.

4. Zijn medeplichtige, Afana Mustafa Ahmad Muhammad, werd eveneens gearresteerd op 1 april 1993 en veroordeeld en opgesloten voor de moord op Sara Sharon.

5. Abu al Rub Mustafa Mahmoud Faisal werd gearresteerd op 25 september 1991 voor het neerschieten en vermoorden van de Israëlische soldaat Yoram Cohen in Jenin in september 1991. Bovendien werd hij schuldig bevonden aan het doodslagen van een Palestijnse burger op verdenking van het samenwerken met de autoriteiten. Daar bovenop vermoordde hij nog eens vier Palestijnse burgers op verdenking van collaboratie met de Israëlische autoriteiten.

6. Kamil Awad Ali Ahmad werd veroordeeld voor het vermoorden van 16 Israëliërs. Hij werd gearresteerd op 29 september 1993, amper twee weken na het ondertkenen van de Oslo Akkoorden. Hij werd veroordeeld voor zijn deelname aan een terreurcel die een gewapende aanval uitvoerde en een soldaat vermoorde. Hij nam tevens deel aan de ontvoering, marteling en moord van 15 lokale inwoners die verdacht werden van samenwerking met de Israëlische autoriteiten.

7. Damara Ibrahim Mustafa Bilal werd gearresteerd op 6 juni 1989 voor de moord op de 48-jarige Steven Frederick Rosenfeld uit New York. Hij werd in de Israëlische stad Ariel op de Westelijke Jordaanoever met een mes afgemaakt, volgens de info van de Almagor Terror Victims Association.

8. Abu Mohsin Khaled Ibrahim Jamal werd gearresteerd op 4 oktober 1991 voor de moord op de 76-jarige Shlomo Yahya in Moshav Kadima. Shlomo, een de tuinier en vader van zes kinderen, werd met messen afgemaakt toen hij buiten aan het werk was in zijn tuin tijdens het Loofhuttenfeest (Sukkot), volgens de Almagor Terror Victims Association.

9. Tamimi Rushdi Muhammad Sa’id werd gearresteerd op 9 november 1993 voor de moord op de 30-jarige Haim Mizrahi, die werd vermoord toen hij wat eieren ging kopen buiten de Joodse gemeente Beit El op de Westelijke Jordaanoever. Zijn vrouw was op dat ogenblik zwanger van zijn kind, volgens de Almagor Terror Victims Association.

victims110. Silawi Khaled Kamel Osama werd gearresteerd op 6 februari 1993 voor het deelnemen aan een geweldadige ondervraging van lokale inwoners die verdacht werden van het samenwerken met de Israëlische autoriteiten. Hij bekende drie moorden, was betrokken bij de moord op een ander slachtoffer en het verwonden van diens echtgenote en het bij meerdere gelegenheden afvuren van schoten op de veiligheidstroepen.

11. Sawafta Sudqi Abdel Razeq Mouhlas werd gearresteerd op 9 maart 1991 voor de moord op een Joodse burger die hij kende. De veroordeelde en zijn medeplichtige betraden het appartement van het slachtoffer en hebben hem daar met een mes gestoken tot hij dood was. Nadien stolen zij de persoonlijke bezittingen van het slachtoffer als bewijs van hun misdaad. Zij lieten ook een geschreven briefje achter waarin zij de verantwoordelijkheid opeisten voor hun daden die zij zouden gepleegd hebben uit nationalistische motieven.

12. Barham Fawzi Mustafa Nasser werd gearresteerd op 20 december 1993 nadat hij zijn bediende Morris Edri met een mes had neergestoken tot die dood neerzeeg.

13. Al Shalabi Yusef Ahmad Nawaman werd gearresteerd op 13 mei 1992 voor het samenzweren, aanzetten, organiseren en bedrijven van drie moorden.

14. Jaradat Mahmad Anis Ayman werd gearresteerd op 24 maart 1993 voor het vermoorden van twee burgers en het ontvoeren, ondervragen en vermoorden van twee andere burgers die hij verdacht van het samenwerken met de Israëlische autoriteiten. Hij vermoorde tevens een persoon die hij verdacht van samenwerking met de autoriteiten, en poging tot moord op een andere persoon, en hij doodde een persoon die hij had ontvoerd met het doel om hem te verhoren. Hij ontvoerde, verhoorde en overviel tevens 13 mensen die hij verdacht van collaboratie met Israël en vuurde bij meerdere gelegenheden schoten af op de veiligheidstroepen en gooide rotststenen naar hen en vuurde tevens schoten af op burgers.

15. Shouamra Yunis Mahmad Naim werd gearresteerd in 1995 voor de moord op Yosi Hayun.

16. Mahmoud Mahmad Suleiman werd gearresteerd in 1994 voor de moord op Shai Shoker.

17. Abu Jamal Ahmed Ibrahim Jamal werd gearresteerd in 1994 voor poging tot moord.

18. Abu Ali Faiz Mahmoud Ibrahim werd gearresteerd in 1994 voor de moord op Ronnie Levy.

19. Barbach Judat Rami werd gearresteerd op 7 oktober 1994 voor de moord op de 28-jarige Yosef Zandani in zijn appartement in Bnei Ayish.

victims420. Khalef Juma’a Mustafa Ahmad werd gearresteerd op 23 november 1992 voor het neersteken in de rug van een burger en het in brand steken van voertuigen en gebouwen tijdens talrijke gelegenheden.

21. Abu Hasin Ahmad Yusef Bilal werd gearresteerd op 20 december 1988. Terwijl hij zijn straf uitzat in de gevangenis voor het blokkeren van wegen en het in brand steken van een voertuig, vermoorde hij een medegevangene die hij verdacht van samenwerking met de Israëlische autoriteiten.

22. Abu Hadir Muhammad Yassin Yassin werd gearresteerd op 1 januari 1988 nadat hij twe burgers had neergestoken. Hij kon ook een vuurwapen bemachtigen dat hij gebruikte om een burgerte vermoorden en gaf leden van zijn cel training om het wapen te leren gebruiken. Hij trachtte tevens een andere burger te vermoorden en werd bij zijn arrestatie in het bezit gevonden van vier handgranaten.

23. Da’agna Nufal Mahmad Mahmoud werd gearresteerd op 16 maart 1993 voor het beramen, plannen en aanmoedigen van medeplichtigen in het vermoorden van een vrouwelijke burger.

24. Salah Khalil Ahmad Ibrahim werd gearresteerd op 9 juli 1992 voor het gebruik van een mes om een Joodse burger dood te steken in de Vallei van het Kruis in Jeruzalem. Hij brak tevens in in het huis van een Joodse burger, stak hem met een mes  en verstikte hem tot het slachtoffer dood neerzeeg. Eveneens, samen met een mdeplichtige, stak hij een locale bewoner neer die hij verdacht van collaboratie met Israël. Tijdens twee aparte gelegenheden trachtte hij Joodse burgers te vermoorden in hun woningen, maar werd weerhouden om zijn werk af te maken uit schrik voor ontdekking.

25. Zijn medeplichtige Muammar Ata Mahmoud Mahmoud werd gearresteerd op 24 februari 1992 voor het gebruiken van een mes om een Joodse burger te vermoorden in de Vallei van het Kruis in Jeruzalem. Bovendien veroorzaakte hij de dood van een locale bewoner die hij hem had gedreigd om zijn medeplichtige over te dragen aan de militaire autoriteiten. Hij poogde tevens twee Joodse burgers te vermoorden in hun woningen.

26. Taqtuq Lutfi Halma Ibrahim werd gearresteerd op 3 maart 1989 voor zijn deelname aan de moord op soldaat Binyamin Meisner, in Shechem (Nabloes). Een confrontatie werd gestart met de soldaat om hem aldus te overtuigen om het steegje waar de andere leden van de cel hem opwachtten en hem met een regen van stenen bekogelden tot het slachtoffer overleed.

Al deze Palestijnse ‘lieverdjes’ worden straks door de ‘gematigde’ president Mahmoud Abbas als ‘helden’ onthaald in de Palestijnse gebieden en kunnen dra hun ‘oude stiel’ weer oppakken. Israël kan weer een kolosale blunder bijschreven in het Grote Blunderboek van de Joodse Staat. Helaas, wordt vervolgd dus… 😦

victims of Arab terrorIsraëlische slachtoffers van de Pal-Arabische terreur


Bronnen:

 1. The Jewish Press:
  ♦ List of Terrorists to be Released, and Their Victims; door Shalom Bear [lezen]
  ♦ Israelis Protest Upcoming Prisoner Release [lezen]
 2. The Jerusalem Post:
  ♦ Ministers release list of 26 Palestinian prisoners to be freed in advance of Kerry’s arrival – Ministers finalize list of prisoners to be freed ahead of Kerry’s return to the region; Peri: 15-25% of settlers would be evacuated in peace deal; illegal West Bank building can be treated as criminal activity; door Tovah Lazaroff en Khaled Abu Toameh [lezen]
 3. Arutz Sheva:
  ♦ Murderer of 16 Israelis Among Terrorists to be Freed – Israel Prison Service makes public the list of 26 terrorists who will be freed in the latest “gesture” to the Palestinian Authority; door Elad Benari [lezen]
 4. The Times of Israel:
  ♦ Israel publishes list of Palestinian inmates to be freed – Among prisoners slated for release this week are killers of 76-year-old gardener, a celebrated professor and other civilians [lezen]
 5. Ynet News:
  ♦ Gov’t approves release of 26 more Palestinian prisoners – Ministerial committee in charge of release of security prisoners confirms decision to release 26 out of 104 terrorists, whose release was agreed upon prior to negotiations between Israel, PA; door Attila Somfalvi [lezen]
 6. Elder of Ziyon Blog:
  ♦ List of latest murderers to be released for “peace” and ther victims – Releasing murderers in the name of peace is truly one of the most bizarre acts that any sovereign nation has ever done; door EoZ [lezen]

3 gedachtes over “Namen bekend van 3de groep Palestijnse terroristen en moordenaars die Israël vrijlaat voor vrede

 1. Blij dat ze Israel uitgebonjourd zijn, scheelt weer ontzettend veel in de kosten. En de EU betaalt die moordenaars. De EU=landen moeten de dubbele paspoortenhouders die zich niet willen aanpassen ook eruit knikkeren!!!

  Like

 2. Shalom;
  En dan te bedenken, dat er al door een eerder vrijgelaten ‘dame’ een aanslag is gepleegd.
  Zo’n 5 jaar geleden is zij opgepakt voor deelname aan een aanslag. Kreeg levenslang?
  Nog geen 2 jaar vrij en hoppa, we gaan gewoon weer door.

  Vader JHVH, vergeef haar/hen. Zij worden in de maling genomen door Uw opponent.
  Shavuah Tov.

  Like

 3. Een toename van psychopaten in het westelijk deel van Jordanië en het noordoostelijk deel van Egypte zal het resultaat zijn, niet meer en niet minder.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.