Het Wereld Sociaal Forum – Een belangrijke voortrekker van het anti-Israëlisme [Manfred Gerstenfeld]

Palestina LivreHet “World Social Forum – Free Palestine”, gehouden in Porto Alegre, Brazilië van 28 november tot 1 december 2012 had als eerste programmapunt: “Het recht van het Palestijnse volk om tegen Israël te vechten.” Voor wie niet meer weet om welk “recht” het gaat en hoe dat volgens WSF moet worden ingevuld: “WSF – Free Palestine” volgde precies een week na het einde van Operation Pillar of Defense, het verdedigingsoffensief van Israël in een poging om een einde te maken aan de maandenlange beschieting met duizenden raketten en mortiergranaten door Hamas, Islamitische Jihad en andere terreurgroepen in Gaza van willekeurige burgerdoelwitten in zuid-Israël. Kortom: het World Social Forum manifesteerde en vergaderde om het “recht van de Palestijnen” op te eisen om Israël met geweld en terreur van de kaart van het Midden-Oosten te vegen, eerder dan op vreedzame wijze een oplossing te bekomen door overleg en compromis. SWF verdedigde hier hetzelfde onverzoenlijke strategisch concept zoals dat ook en letterlijk in het antisemitisch Handvest van Hamas staat beschreven.

Manfred Gerstenfeld interviewt Shimon Samuels

“De Palestijnse zaak heeft geleidelijk aan de agenda van het Wereld Sociaal Forum (WSF) overgenomen. Momenteel is het bijna het enige onderwerp van de WSF. Haar bijeenkomst in november 2012 was getiteld, ‘WSF Free Palestine‘. Er waren 127 seminaries en workshops over hoe Israël kan worden beschadigd.

“Het WSF werd opgericht een maand na de Durban ‘anti-racisme’ conferentie in 2001 door de Braziliaanse Partij van de Arbeid, die toen in de oppositie zat. De meeste van haar jaarlijkse bijeenkomsten vonden plaats in Porto Alegre, Brazilië en waren bedoeld om te gaan met de sociale problemen van de globalisering als een reactie op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Aanvankelijk was de WSF gericht op kwesties zoals de inheemse handel in vrouwen en slachtoffers van rampen.

Dr. Shimon SamuelsDr. Shimon Samuels (plaatje rechts) is directeur Internationale Betrekkingen van het Simon Wiesenthal Centrum en is gevestigd in Parijs. Hij is lid van het Europees Joods Parlement en voorzitter van het Tijdschrift voor de Studie van Antisemitisme.

“Vanuit het WSF, zijn regionale fora ontstaan zoals het Noord-Amerikaanse, het Latijns-Amerikaanse en het Aziatische Forum. De meest anti-Israël giftige is het Europees Sociaal Forum (ESF). De eerste bijeenkomst vond plaats in Florence, Italië in 2002. Dit forum heeft een meer operationele rol dan de WSF.

De derde ESF bijeenkomst vond plaats in Londen in 2004, bestaande uit 500 seminaries met 2.500 sprekers. Een groot deel van de financiering werd verstrekt door de gemeente Londen, waarvan de burgemeester op dat moment de linkse Ken Livingstone was. Dit forum was grotendeels gericht op haatzaaien tegen Israël. De aanvallen werden nog agressiever in de volgende ESF top in Athene in 2006. Veel aandacht werd er besteed aan de Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) campagne.

“Op het ESF in Athene, werd een handboek verspreid dat beschrijft hoe de BDS te bevorderen, illustrerend hoe individuen, maatschappelijke organisaties en bedrijven de weigering om Israëlische producten te kopen of te verkopen kunnen ondersteunen. Het boek legt uit dat het belangrijkste doel van deze acties is om een kritische massa te creeëren in de publieke opinie, zodat overheden uiteindelijk hun weg zullen volgen. Het boek beval tevens ‘smart boycots’ aan zoals academische doelwitten. Voorstanders beweerden dat zelfs indien boycots worden teruggedraaid onder ‘zionistische druk,’ hun echte doel is de publiciteit die wordt veroorzaakt.

“Het handboek stelt ook de terugtrekking voor van investeringen van bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij Israël. De nadruk werd gelegd op desinvestering door kerken. Het benadrukte dat de maatregel van het succes niet de hoeveelheid geld is die werd teruggetrokken, maar de weerslag op de opvattingen en de houding van het publiek. Er werden ook instructies aangeboden voor het bevorderen van de sancties zoals de beperkingen door de overheid op reizen, communicatie, handel, financiën en verkoop van wapens.

“In Athene werden provocaties vanuit de basisgroepen voorgesteld. Men zou bijvoorbeeld supermarktkarren kunnen vullen met Israëlische producten, door de kassa’s beuken en de producten op straat verbranden. Andere ideeën die werden voorgesteld was een Europese ‘Palestina caravan’ om de BDS beweging te promoten en bezoeken te brengen aan de Palestijnse vluchtelingenkampen.

Golden Dawn leider Nikos Mihaloliakos“Op het ESF in Athene, ontmoette ik voor het eerst vertegenwoordigers van Golden Dawn, de Griekse neo-nazi groep (plaatje rechts: leider Nikos Mihaloliakos.) Het was toen nog een kleine factie. Ze waren er op zoek om een alliantie te vormen met de linkerzijde en de Islam tegen de gemeenschappelijke zionistische vijand, terwijl ze hun tijdschrift uitdeelden gewijd aan het glorieuze tijdperk van Hitler afgebeeld met wijlen de Moefti van Jeruzalem. Vandaag is Golden Dawn een openlijke neonazistische partij met 18 zetels van de 300 in het Griekse parlement.

“In 2008, vond het ESF plaats dicht bij de zestigste verjaardag van Israël’s onafhankelijkheid in Malmö, Zweden. Het plande een internationaal netwerk van demonstraties het hele jaar door tegen de Joodse staat. Er was ook een oproep tot solidariteit met terroristische bewegingen zoals de Palestijnse PFLP, de Koerdische PKK, de Colombiaanse FARC en de Baskische ETA. In de jaren daarna moest het ESF reageren op de Europese crisis, bezuinigingen kwesties en de gevolgen daarvan, zoals de opkomst van extreem-rechts. Het Midden Oosten werd vervolgens minder belangrijk.

“Het Officiële Referentie Document van het Palestijnse Nationale Comité en de WSF bevordert de 16 punten omtrent het Palestijns-Israëlische conflict. Dit omvat de ontmanteling van de apartheidsmuur, ‘opheffing van het apartheidsregime,’ het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen uit zowel 1948 en 1967, de uitbouw van een militair embargo op Israël, de ontwikkeling van BDS campagnes en strategieën, de bevordering van een academische en culturele boycot, de intensivering van de strijd om de bezetting van Gaza op te heffen, het steunen van de vrijlating van de Palestijnse gevangenen, alsook om Israël voor het Internationaal Hof van Justitie te brengen. Andere kwesties zijn het overal ondersteunen van anti-Zionistische Joden, het helpen bij de elektronische of echte intifada, de media wijzen op de ‘misdaden van Israël’ en om de ‘verdraaiing van de geschiedenis’ door Israël aan te vallen.”

Samuels besluit: “Ik heb veel Sociaal Forum vergaderingen bijgewoond. Daar leert men veel over de activiteiten die voor de toekomst worden gepland. Op een bijeenkomst in Istanboel in 2010 hoorde ik voor het eerst over de anti-Israël flottieljes in voorbereiding.

“NGO’s van de WSF verheerlijken hun impact op het VN-Comité voor de Uitoefening van de Onvervreemdbare Rechten van het Palestijnse volk, een agentschap van de VN-afdeling voor de Rechten van de Mens, dat 34 staten als leden telt en dat jaarlijks bijeenkomt op elk continent. De Europese bijeenkomst van dit jaar bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, omvatte boycotplannen tegen het Joods Nationaal Fonds en het Israëlisch generisch farmaceutisch bedrijf Teva.”

Interview door Dr. Manfred Gerstenfeld

Dr. Manfred Gerstenfeld is lid van de Raad van Bestuur van het Jerusalem Centrum voor Openbare Kwesties (JCPA), die hij 12 jaar heeft voorgezeten. Hij heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd. Velen behandelen het anti-Israëlisme en het antisemitisme.


Bronnen:

 1. Arutz Sheva:
  ♦ The World Social Forum – A Prime enabler of Anti-Israelism – Dr. Manfred Gerstenfeld interviews Shimon Samuels; Shocking interview with Shimon Samuels of the Wiesenthal Center: “Even if boycotts are reversed by ‘Zionist pressure,’ their real goal is the publicity engendered” [lezen]
 2. The Times of Israel:
  ♦ EU disowns the ‘EU working definition of anti-Semitism’; door Shimon Samuels [lezen]
  ♦ Holocaust memory as a fig leaf for modern hate; door Shimon Samuels [lezen]

3 gedachtes over “Het Wereld Sociaal Forum – Een belangrijke voortrekker van het anti-Israëlisme [Manfred Gerstenfeld]

 1. En wat heeft al deze ‘activiteit opgeleverd?

  De wereld ligt in crisis, de activisten met hun terroristen shawls zijn werkeloos, Ken Livingstone is oud nieuws, de Palestijnen liggen op hun gat, Arabie brand, de boycotters zijn happy met een dode mus want de Israelische economie heeft géén crisis probleem, een kleine werkloosheid en haar producten zijn ‘must haves voor de hele wereld!

  De échte slachtoffers van al deze sociale forums zijn de mensen die ze écht nodig hebben maar die niet gehoord, laat staan geholpen worden, omdat hun miserie word gemarginaliseerd en gekaapt door de moderne versie van de Wannsee conferentie = de Joden uitroeing i.n.v. “de Palestijnse zaak”!

  Like

Reacties zijn gesloten.