Europese Unie verwikkeld in enorm financieel schandaal mbt de Palestijnse Autoriteit [David Singer]

Video: Over Palestijns wanbeheer en miljarden euros die elders beter waren besteed. Bijvoorbeeld… aan de honderdduizenden Syrische vluchtelingen die op de loop zijn voor de burgeroorlog die het land al 33 maanden lang verscheurt (en geen acht dagen zoals in Gaza, nov. 2012!) en die reeds aan ca. 125.000 mensen het leven heeft gekost (vergelijk: 161 doden in Gaza tijdens Op. Pillar of Defense.)

De Palestijnse Autoriteit wordt door velen beschuldigd van corruptie maar ontvangt anderzijds veel meer humanitaire hulp per inwoner dan om het even welk ander land in de wereld. Palestina is niet eens een land. De miljarden dollars en euro ’s die bestemd zijn voor scholen, hospitalen en infrastructuur worden verspild aan dure villa’s, casino ’s en het bekostigen van terroristen. Eerder dan geld te sturen naar de Palestijnen, kijk maar hoe dat vele geld elders veel beter besteed had kunnen worden. Zovele hongerenden, stervenden en ontwortelde mensen in de wereld, maar toch oordeelt de wereld dat de Palestijnen dit veel meer verdienen dan diegenen die hun tijd en geld niét stoppen in de sponsoring van terreur en geweld.

Laatst bijgewerkt: heden 16u31′

We hadden er hier al eerder over, maar het blijkt allemaal nog veel erger dan op het eerste zicht lijkt. De Europese Unie (EU) is verwikkeld in een financieel schandaal van enorme omvang in relatie tot de financiële bijstand die het sinds 1994 doneert aan de Palestijnse Autoriteit (PA), geleid door president Mahmoud Abbas.

Dit blijkt heel duidelijk uit het uitgebreide verslag (70 blz.) van de Europese Rekenkamer dd 22 oktober 2013, dat de voorbije week bekend werd gemaakt.

Het rapport onthult de volgende:

1. In de periode 1994-2006, werd meer dan 2.700.000.000 euros toegewezen aan de Palestijnse Autoriteit uit de algemene begroting van de EU.

2. Tussen 2007 en 2012 werd zowat 2.900.000.000 euro voorzien in de algemene begroting van de Europese Unie. De belangrijkste focus van de EU-bijstand betrof rechtstreekse financiële steun (DFS) – die goed was voor 47,4% van de totale bijstand in de periode 2007-12.

3. DFS was de reactie van de EU op de politieke, fiscale en humanitaire crisis die volgde op de tijdelijke opschorting van de meeste hulp aan de PA na de verkizeingsoverwinning van Hamas in januari 2006. Een ‘tijdelijk internationaal mechanisme’ (TIM) werd opgericht, dat tot doel had te zorgen voor de directe levering van hulp aan de Palestijnse bevolking, terwijl het tezelfdertijd een door Hamas geleide regering moest omzeilen. TIM – in eerste instantie opgezet voor 3 maanden – werd geëxploiteerd tussen juni 2006 en februari 2008 – totdat dit systeem werd vervangen door het huidige mechanisme – Pegase-DFS – dat grotendeels is gebaseerd op TIM.

4. PEGASE DFS heeft de brede doelstelling om de PA te helpen door te blijven functioneren totdat de algemene politieke doelstelling van een tweestatenoplossing wordt bereikt.

5. Het belangrijkste doel van PEGASE DFS is om de PA te helpen te voldoen aan zijn verplichtingen jegens ambtelijke medewerkers en gepensioneerden (CSP) en de werking van de administratie en de levering van essentiële openbare diensten aan de bevolking te handhaven;

6. De steun aan ambtenaren en gepensioneerden bestaat uit 72,5% van de totale financiering.

7. Sinds de lancering van PEGASE DFS in februari 2008, werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het onderdeel CSP. Dit is zo ondanks de veranderingen in de operationele omgeving, met inbegrip van de toename van het aantal begunstigden, de stijging van het aantal ambtenaren die niet meer naar het werk gaan sinds de stakingen in de publieke sector in Gaza van augustus-september 2008 en de groeiende behoefte aan hervorming van het ambtenarenapparaat.

8. De EU heeft geen duidelijke strategie ontwikkeld over hoe de afhankelijkheid van de Palestijnse Autoriteit van de ondersteuning van Pegase DFS na verloop van tijd kan verminderd

9. Van 2008 tot 2012, is het gemiddelde aantal ambtenaren en gepensioneerden waarvan een deel van hun salaris regelmatig moest worden bijgepast worden door het component CSP toegenomen van 75.502 tot 84.320. Dit vertegenwoordigt ongeveer de helft van de 170 000 ambtenaren en gepensioneerden van de Palestijnse Autoriteit.

PA corrupt tot op het bot10. De PA heeft weinig vooruitgang geboekt op het vlak van ambtelijke en pensioenhervormingen om het fiscale impact te verminderen van de toename van het aantal personeelsleden en gepensioneerden, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal PA personeel of tot een wijziging van de regels voor toeslagrechten.

11. De controle heeft aanwijzingen gevonden dat in Gaza een aanzienlijk aantal ambtenaren salarissen ontvingen – mede gefinancierd door PEGASE DFS – omdat zij in aanmerking kwamen voor steun op grond van het feit dat hun namen voorkomen op de loonlijst van de PA, maar niet aan het werk zijn als gevolg van de politieke situatie in Gaza. Sommige ambtenaren werden ontslagen na de machtsovername door Hamas, omdat zij de PA steunden, terwijl anderen werden gedegradeerd of buitengesloten na de vakbondsstakingen van augustus-september 2008 in de Palestijnse Autoriteit.

12. Uit een steekproef bij 10 bezoldigde personeelsleden in Gaza die door de audit voor de interviews werden geselecteerd, verklaarden drie ervan dat zij niet werkten, terwijl een vierde afwezig was. Uit de controle bleek ook dat een Audit van de Staat en een Administratief Controle Bureau verplicht was, in overeenstemming met de PA regelgeving, om salarissen te betalen voor zijn 90 medewerkers in Gaza, die allen niet in staat zijn om te werken. Deze bevindingen komen overeen met schattingen op basis van gegevens uit interviews die in een evaluatie in 2010 van PEGASE in opdracht van de EU werd uitgevoerd en waaruit bleek dat respectievelijk 22% en 24% van het personeel in dienst van de PA ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs in Gaza in die tijd niet werkten.

13. De EU, terwijl het op de hoogte was/is van dit probleem, heeft geen voldoende stappen genomen om het probeelm aan te pakken en was ook niet in staat om duidelijke informatie te verstrekken over de omvang van deze praktijk. Gezien de hoeveelheid geld die de EU injecteert via PEGASE DFS, zou verwacht mogen worden dat zij dergelijke informatie van de PA kon verkrijgen.

14. Ondanks het belang van deze kwestie, was er geen transparante verwijzing naar Pegase DFS die kon worden gebruikt om niet-presterende werknemers te betalen in om het even welk document van de EU-financiering voor de jaarlijkse programma’s.

15. Terwijl PEGASE bedoeld is om de openbare diensten te ondersteunen ten behoeve van de Palestijnse bevolking, heeft de betaling van niet-presterende ambtenaren niet dit doel voor ogen gehad.

Honderden miljoenen dollars besteden zogenaamd ter ondersteuning van de salarissen van ambtenaren die niet geen posities meer bezetten en niets doen om deze uitgaven te doen ophouden – hoewel wetende dat het gebeurde – wijst op een verschrikkelijke standaard van financiële onverantwoordelijkheid waarvoor de EU beroemd is geworden.

Deze financiële trein van gemakkelijk verdiend geld lijkt onverminderd door te razen, terwijl:

1. Hamas en de PLO hun geschillen weigeren bij te leggen

2. De PLO elke vorm van schikking met Israël verwerpt die met zich meebrengt dat Israël soevereiniteit verkrijgt in om het even welk deel van de Westelijke Jordaanoever..

De Europese Unie zit gevangen in een tredmolen waaruit het zich zichzelf thans moet bevrijden. De voor de hand liggende oplossing is om ervoor te zorgen dat het EU-geld gaat naar de meest hulpbehoeftigen – niet spook werknemers die een financiëel festijn houden ten koste van de Europese belastingbetaler.

door David Singer

David Singer is a Sydney Lawyer and Foundation Member of the International Analysts Network


Bronnen:

 1. J-Wire – Jewish Online News from Australia and New Zealand:
  ♦ Palestine – European Union Embroiled In Financial Scandal… ; door David Singer [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Pallygate: Europese Unie betaalt al vele jaren tienduizenden Palestijnse ambtenaren die niet werken [lezen]
 • De zaden van het geweld: PA besteedt éénderde van zijn begroting aan militarisering; door Nitsana Leitner [lezen]
 • Abbas in Berlijn: Europese Unie negeert de dieven van ‘Palestina’ die al hun geld stelen en verkwisten [lezen]
 • Europese Unie beschuldigt Palestijnen van verkwisten van 2 miljard euros hulpgelden [lezen]
 • EU geeft elke dag 3 miljoen euro hulp aan Palestijnen en weet niet waar al dat geld blijft [lezen]
 • Failliete Europese Unie stort 42 miljoen euro extra in bodemloze put van corrupt Palestijns regime [lezen]
 • Europese Unie doneert andermaal 20 miljoen euro terwijl corrupte PA verder verkwist; door Missing Peace [lezen]
 • De bestendiging van het Arabisch-Israëlisch conflict wordt gefinancierd door Nederland en de EU [lezen]
 • Nogmaals: Waar zijn al onze miljarden euro’s gebleven die wij de Palestijnen doneerden? HIER [lezen]
 • Misbruik donorgelden in de Palestijnse Autoriteit blijft voortduren; door Missing Peace [lezen]
 • Waar zijn al onze miljarden euro’s gebleven die wij aan de Palestijnen doneerden?; door Calev Myers [lezen]
 • PA geeft jaarlijks 45 miljoen euro uit aan maandlonen voor terroristen in Israëlische gevangenissen [lezen]
 • EU-landen helpen salarissen door te betalen van 4000 vrijgelaten Palestijnse terroristen [lezen]
 • De banden van de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, met de terreur [lezen]
 • Europa betaalt het verspreiden van Jodenhaat en Israëlhaat in Gaza en de Westbank +video’s [lezen]
 • Alles over Corruptie binnen de Palestijnse Autoriteit en de Miljarden van Abbas op Brabosh.com in de rubriek ‘Pallygate’ (57 artikels) [klik hier]

2 gedachtes over “Europese Unie verwikkeld in enorm financieel schandaal mbt de Palestijnse Autoriteit [David Singer]

 1. Heel goed dat je hier ruime aandacht aan schenkt! Hopelijk volgt de gewone media je voorbeeld, maar dat zal wel wishful thinking zijn van mij.
  De politici en ambtenaren, die voor deze verspilling van belastinggeld politiek verantwoordelijk zijn, zouden ook eens civielrechtelijk aansprakelijk gesteld moeten worden door gedupeerde belastingbetalers, die er schoon genoeg van hebben dat onverantwoordelijke bestuurders hun zuur verdiende geld uitgeven aan terroristen en hun organisaties. Mijns inziens moet er toch wel een aantal belastingbetalers (burgers en bedrijven) zijn in Nederland en België, die hier serieus werk van zouden willen maken? Zo ja, dan mogen ze zich bij mij melden!

  Like

 2. Ze haten het westen maar wel met die klauw open om onze belastingeuro’s te ontvangen. Hyprocriet zootje. Dit moet wereldnieuws worden, helaas zal dat nog niet meevallen, delen op facebook om te beginnen en dit bericht zoveel mogelijk in je mailadressen verspreiden.

  Like

Reacties zijn gesloten.