Israël opgenomen als volwaardig lid van de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN)

collider01De Large Hadron Collider (LHC), een ondergrondse deeltjesversneller gebouwd nabij Genève aan de Frans-Zwitserse grens, werd door CERN gebouwd en in 2008 in gebruik genomen. Israëlische wetenschappers werken al vele jaren samen met CERN, waaronder ook aan projecten waarvoor de LHC wordt geengageerd.

Terwijl de boycot-Israëlgroepen van de internationale BDS beweging zich op de borst kloppen voor de min of meer succesvolle boycot van Israëlische sinaasappels, dadels en vijgen, baant Israël zich onbewogen verder een weg naar het hoogste internationale platform inzake wetenschappen, high tech inventies, milieuvriendelijke renovaties, waterzuivering enz. en… krijgt daar terecht internationale erkenning voor.

Zopas werd Israël toegelaten als volwaardig lid van het prestigieuze Europese nucleair natuurkundig laboratorium CERN [Conseil Européen pour la Recherche NucléaireEuropese Raad voor Kernonderzoek.) De CERN werd in 1954 opgericht door 12 [West-]Europese landen waaronder ook Nederland en België.

De Algemene Vergadering van de CERN nam op donderdag 12 december ’13 unaniem een resolutie aan waardoor Israël kan toetreden als 21ste lidstaat. Hiermee wordt de Joodse staat tegelijk het eerste niet-Europese land dat die status verwerft. Een formele ondertekenings ceremnonie zal later deze maand plaatsvinden.

Eliezer Rabinovici“Dit is een zeer speciaal moment voor de Israëlische wetenschap en Israël zelf,” zei Eliezer Rabinovici (plaatje rechts), voorzitter van het Nationaal Comité voor Hoge Energie aan Israëlische Academie voor Wetenschap en Menskunde.

“Het weerspiegelt tientallen jaren waarin Israëlische wetenschappers, technici en de Israëlische industrie beduidend hebben bijgedragen aan de Europese wetenschappelijke inspanning op het CERN. Het heeft ook een gevoel van terugkeer. We zijn volwaardig lid van het onderzoeksteam net tijdens een uitermate boeiende periode waarin de  CERN op het punt staat nieuwe horizonten te verkennen,” zei Rabinovici.

Israëlische wetenschappers werken reeds vele jaren samen met het CERN, die onder andere in het laboratorium in Zwitserland diep onder de grond de atomische deeltjesversneller, de Large Hadron Collider (LHC), heeft gebouwd en op 10 september 2008 voor het eerst in gebruik werd genomen. Dat apparaat bevindt zich op een diepte van 50 tot 175 meter en is het grootste apparaat dat ooit door mensen werd gemaakt. Het wordt gebruikt om natuurkundig onderzoek te doen aan elementaire deeltjes.

Israël werd in september 2011 het eerste geassocieerde lid van de CERN, nadat de Raad gestemd had om zijn lidmaatschap uit te breiden. De formele samenwerking van Israël met de CERN begon in 1991, toen het land de status van waarnemer kreeg uit erkenning van de grote betrokkenheid van de Israëlische instellingen aan het OPAL experiment in zijn laboratoriumfaciliteit in Zwitserland en om de werking van de Large Electron Positron (LEP) deeltjesversneller.

“De Israëlische wetenschappelijke gemeenschap heeft door de jaren heen een grote bijdrage geleverd aan de CERN,” aldus CERN directeur-generaal Rolf Heuer. “Ik kijk ernaar uit om Israël te mogen verwelkomen als onze 21ste lidstaat en om onze samenwerking nog te intensiveren.”


Bronnen:

  1. Jewish Telegraphic Agency (JTA):
    ♦ Israel’s in as full member of scientific council CERN – Israel was admitted as a full member of the prestigious European nuclear physics lab CERN. [lezen]
  2. Ynet News:
    ♦ Israel becomes first non-European member in CERN center – Particle accelerator research organization votes unanimously on Israel’s admission. Science minister sees acceptance as proof of ‘ability to reconcile political disagreements we have with Europeans’; door Shahar Chai [lezen]
  3. The Jerusalem Post:
    ♦ Israel voted full member of CERN, first non-European country to be admitted – 20-state council of the Center of European Nuclear Research unanimously voted to accept Israel; door Judy Siegel-Itzkovich [lezen]