Pallygate: Europese Unie betaalt al vele jaren tienduizenden Palestijnse ambtenaren die niet werken

dollar04President van de PA Mahmoud Abbas:
“Dank u wel onnozelaars van de EU Sinterklaas. Maar meer is nog altijd beter.”

“Wanneer mensen die niet werken toch worden betaald, gaat dat in tegen het akkoord met Pegase. De fondsen die daar [in Gaza] worden uitgegeven zouden beter elders worden gespendeerd; al de fondsen van de EU zouden moeten worden overgedragen naar de West Bank.”
[Hans Gustaf Wessberg, chef auditbureau van de EU; Brussel 11 december 2013]

Een auditbureau van de Europese Unie, dat de boekhouding van de Palestijnse Autoriteit heeft doorgelicht, bracht een negatief verslag uit waar in hun audit-rapport onder meer wordt onthuld hoe duizenden ambtenaren van de PA jarenlang werden (en nog worden) doorbetaald terwijl ze niet werken en het merendeel van  hen gewoon thuis zit te wachten tot hun looncheck op het einde van de maand in de bus valt.

In het pas uitgebrachte audit-rapport worden eerdere berichten straal genegeerd waarin sprake is van een verloren bedrag van ca. 2 miljard euro die door de corrupte Palestijnse Autoriteit werden verspild en waarvoor geen verklaring kon gegeven worden, net zomin dat er in het audit-rapport wordt gesproken over de miljoenen euro’s die maandelijks worden uitgegeven om de lonen en premies van gevangen èn vrijgelaten Palestijnse terroristen en massamoordenaars uit te betalen.

courtEerder moest Catherine Ashton, chef BuZa van de EU, bekennen dat ze geen flauw idee had wat er met de 3 miljoen euro’s gebeurt, die de Europese Unie elke dag doneert aan de PA. Weet ze het echt niet of wìl ze het niet weten?

Wat er ook van zij, het Europese Hof van Auditeurs bericht heden dat de huidige financiering van ca. 70.000 ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, waarvan de meerderheid op de loonlijst staat van de EU zonder dat ze werken “niet langer houdbaar is geworden.” Het ‘verloren gewaande geld’ lijkt stilaan te worden teruggevonden…

Zoals bekend heeft de Europese Unie tussen 2008 en 2012 zowat 1 miljard euro uitgegeven aan de Palestijnse Autoriteit als deel van een schema dat Pegase wordt genoemd (voluit: PEGASE: Direct Financial Support to the Palestinian Government), hulpfondsen die bedoeld worden om de instellingen van de PA op te bouwen in het vooruitzicht van de nakende soevereiniteit, evenals het uitbetalen van lonen en pensioenen van zijn ambtenaren die zowat 20 procent van het totale budget van de PA uitmaken. Pegase-DFS is zowat het grootste project waar de EU geld in steekt en helpt de Palestijnse Autoriteit onder meer om zijn verplichtingen tegenover gepensioneerden en ‘kwetsbare’ gezinnen na te komen en bij het verlenen van openbare diensten en het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

In het totaal heeft de Europese Unie aldus ca. 5,6 miljard euro geschonken aan de Palestijnse Autoriteit, sinds zijn oprichting in 1994 conform de Oslo Akkoorden, met het objectief “een tweestatenoplossing te promoten om het Israëlisch-Palestijns conflict te beëindigen.”

EU-aid02

De boekhouders van het auditbureau zeggen dat de EU een vijfde van de salarissen uitbetaalt van de ca. 170.000 ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Gaza. Hans Gustaf Wessberg, het hoofd van het audit-bureau van de EU, kon echter niet vertellen hoeveel werkloze ambtenaren momenteel salarissen opstijken van de EU noch hoeveel geld aan hen wordt besteed. Hij merkte echter op dat uit een steekproefsgewijze controle, die door zijn team in Gaza in oktober 2012 werd uitgevoerd, bleek dat vier van de 10 ondervraagde werknemers zonder werk waren. Uit een soortgelijk onderzoek door PA accountants is gebleken dat van de 125 bezoldigde personen, 90 in feite niet actief waren.

Wessberg zei dat de accountants hebben aanbevolen om de EU-betalingen aan de Palestijnse ambtenaren in Gaza stop te zetten en de hulpfondsen in plaats daarvan aan te wenden op de Westelijke Jordaanoever. Echter, Peter Stano, een woordvoerder van de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, verdedigde het behouden van het huidige systeem. “Als de Palestijnse Autoriteit deze mensen niet (meer) gaat betalen, wie gaat dan voor hen zorgen?,” zegt Stano. “Als je mensen hebt rondlopen zonder inkomen, zullen ze meer vatbaar worden voor extremisme, door krachten waar we geen vat op hebben.”

“Hoewel een aantal belangrijke resultaten zijn bereikt, is er een behoefte aan ingrijpende herzieningen, zoals het stimuleren van de PA om meer hervormingen door te voeren, met name in relatie tot de ambtenarij,” zei Wessberg, op een persconferentie in Brussel. “Als mensen die niet werken toch worden betaald, druist dit in tegen de afspraken met Pegase. De middelen die [in Gaza] worden geïnjecteerd zijn beter elders beter besteed,” voegde hij eraan toe, zeggende dat alle EU-middelen moeten worden toegewezen aan de PA op de Westelijke Jordaanoever.

EU-audit“Pegase verleent rechtstreekse financiële steun aan de PA zonder voorwaarden. De enige fundamentele eis die wordt gesteld voor de verdeling van de middelen is dat de individuele begunstigden voldoen aan de criteria die door de EU worden gevraagd,” leest het rapport. Opmerkelijk is ook het feit dat uit het rapport blijkt dat Nederland van de 29 EU-lidstaten veruit de grootste donateur is van het Pegase, op de tweede plaats gevolgd door Zweden en op de 3de door Groot-Brittannië.

Echter, vorige week, heeft het hoofd van de EU-delegatie aan de Palestijnse Autoriteit, John Gatt-Rutter, gezegd dat Europa de PA salarissen zal blijven doorbetalen tot en met 2014. “De bijdrage van vandaag aan salarissen en pensioenen is een verder bewijs van onze ongehinderde steun aan het Palestijnse volk, die ook in 2014 zal worden voortgezet,” zei hij in een verklaring bij de overdracht van 10.000.000 euro voor salarissen en pensioenen voor de maand november.

Blijkens het rapport lijkt vooral Hamas in de Gazastrook de kop van jut te worden. Sinds de gewelddadige machtsovername van de Gazastrook door Hamas in 2007 zijn duizenden ambtenaren van Abba’s Al Fatah partij zonder werk gevallen nadat ze werden vervangen door Hamas getrouwen. Desalniettemin worden deze werkloze Fatah mensen al meer dan zes jaar lang gewoon doorbetaald door de Europese Unie en dat is precies waarvan het audit-rapport vindt dat dit moet ophouden.

Een ander voorbeeld van verkwist EU-geld dat werd aangehaald in het audit-rapport is een btw-teruggave van bijna 2.600.000 euro die door de Europese Unie werd geschonken voor de bouw van een luxe-hotel in de Gazastrook. Die financiering van een luxe-rpoject gaat uiteraard veel verder dan de gemiddelde steun voor particuliere Palestijnse bedrijven ter ondersteuning van openbare diensten. Bovendien “bleek ten tijde van het controlebezoek in oktober 2012, dat het hotel nauwelijks actief was,” leest aldus het audit-rapport.

Feit is dat ongeveer 61.000 ambtenaren en leden van de veiligheidstroepen (van Al Fatah/Annas) in Gaza naar verluidt in 2007 stopten met hun werk, toen Hamas beslag legde op het grondgebied dat tot dan werd bestuurd door de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Abbas besloot op dat ogenblik de salarissen gewoon door te blijven betalen, op voorwaarde dat ze thuis bleven en niet voor de Hamas-regering zouden werken. Die praktijk is een belangrijk instrument voor Abbas om politieke steun te behouden in Gaza en de inspanningen van Hamas om de controle op de Strook verder uit te breiden, tegen te gaan.

Faisal Abu Shahla, een leider van Al Fatah in Gaza, zei tijdens de machtsovername van Hamas, dat de ambtenaren “de bevelen van het leiderschap om thuis te blijven heeft opgevolgd en dat ze klaar staan om hun taken weer te hervatten wanneer het leiderschap [de PA op de West Bank] hen daartoe de opdracht geeft.” Dat was dus in de zomer van 2007… Sindsdien genieten de tienduizenden al-Fatah ambtenaren in de Gazastrook van hun ‘welverdiende rust’, op kosten van de Europese belastingbetaler.

Uiteraard zorgde het EU audit-rapport voor de nodige commotie onder de Palestijnen. Zo bijvoorbeeld Laila Sbeih, een ambtenaar van het Palestijnse ministerie van Financiën die belast is met de coördinatie met de EU, die geen commentaar wilde geven op het rapport van de Rekenkamer omdat ze niet gemachtigd was om met de media te spreken.

Het kantoor van PA regeringswoordvoerder Ihab Bseiso zei enkel dat het rapport niet het officiële beleid van de Europese Unie vertegenwoordigt en dat er ‘geen logica’ inzit om daarop te reageren vermits het enkel om een aanbeveling gaat.

De Palestijnse minister van de PA voor Arbeid, Ahmed Majdalani, verdedigde eveneens het behouden van de ambtenaren op de loonlijst, die al jaren thuiszitten te wachten tot ze weer aan de slag kunnen. “De kwestie ligt politiek gevoelig en is zowel wettig als humaan,” zei de minister. “Deze mensen zijn in de eerste plaats ambtenaren van de overheid en zij zijn slachtoffers van een militaire staatsgreep [door Hamas] en hebben gezinnen die ze moeten voeden. Wij kunnen die niet allemaal zomaar op de straat zetten,” voegde Majdalani eraan toe.

Uit de eerste reacties binnen de EU-landen lijkt het allemaal maar weinig indruk te maken op de EU-politici. Shari Deira op Elsevier.nl schrijft dat de Europese Commissie in een reactie op het rapport laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor wanbeheer of corruptie. PvdA-europarlementariër Thijs Berman laat in een verklaring weten dat de Europese steun zorgt voor “rust onder de bevolking. Dat is mede in het belang van Israël. Maar de EU-programma’s kunnen alleen effectief zijn als ook Israël zich houdt aan de afspraken.” Anders gezegd: ’t is weer de schuld van Israël.

De Britse europarlementariër Marta Andreasen is wat kritischer en zegt dat het rapport aantoont dat Europese hulp aan Gaza niet goed wordt gecontroleerd. “Een enorme hoeveelheid belastinggeld wordt gebruikt voor hulpprogramma’s die geen verschil maken,” zei Andreasen.

door Brabosh.com


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Zouden ze eindelijk wakker worden?”

Bronnen:

 1. The Times of Israel:
  ♦ EU auditors: Stop funding PA employees in Gaza – European institution calls for a comprehensive overhaul of aid to the PA, diverting money from Gaza to the West Bank; door Elhanan Miller [lezen]
 2. Ynet News:
  ♦ Audit: EU pays Palestinians in Gaza to not work – EU should stop paying salaries of Fatah civil servants in Gaza, EU auditors said after learning that majority have stopped working since Hamas violently took control of Strip in 2006. Auditors further call for ‘overhaul’ of current EU aid [lezen]
 3. De Nieuwe Realist:
  ♦ Rapport: EU stortte miljarden in enorm Arabisch zwart gat; door Joost Niemöller [lezen]
 4. Elsevier Nederland:
  ♦ Rekenkamer zet vraagtekens bij EU-hulp voor Palestijnen; door Shari Deira [lezen]
 5. Tora Yeshua:
  ♦ Zie wat onze kamerleden en regering toelaten via de EU! Er dienen nu stappen te worden gezet, op weg uit de EU!; door Ben Kok [lezen]

Een gedachte over “Pallygate: Europese Unie betaalt al vele jaren tienduizenden Palestijnse ambtenaren die niet werken

 1. Anders gezegd, “het is weer de schuld v. Israel”.

  Natuuuurlijk want volgens de Nederlandse Marxist v.d. SP, Tiny Cox (is een man) zijn ook alle fouten, ooit door Palestijnen gemaakt, Israel’s schuld…..dus ook het achterover drukken van miljarden euro’s.

  Kijk dat is nu de logica waardoor de Palestijnen nog steeds in de rotzooi zitten ….pappen & nathouden door Europese nitwitz met een foute agenda & Arabische Palestijnen die absoluut weigeren eigen verantwoordelijkheid te nemen……behalve bij aanslagen. Dan zijn ze er als de kippen bij om HUN verantwoordelijkheid voor nog een moord te claimen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.