Vandaag 66 jaar geleden stemden de Arabieren in de Verenigde Naties tegen de tweestatenoplossing


Video: Het verhaal over de stemming van het VN-Verdeelplan op 29 november 1947

Vandaag, precies zesenzestig jaar geleden, op 29 november 1947 om 12:40 uur, stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over Resolutie 181 (het Verdeelplan), dat rechtstreeks leidde tot de stichting van de Joodse staat Israël op 13 mei 1948.

Vorig jaar, bij de 65ste herdenking, werd deze symbolische dag gekenmerkt (lees: besmeurd) toen ironisch genoeg, de Algemene Vergadering van de VN met een overweldigende meerderheid stemde ten gunste van een verhoging van de diplomatieke status van de Palestijnse Autoriteit tot die van een ‘waarnemend niet-lidstaat.’

Dit jaar werd die dag in Israël gemarkeerd door twee diametraal tegenovergestelde evenementen. Terwijl teenager activisten in Beersjeba het symbolisch kanaliseerden door de gewonde soldaten van het Israëlische Leger (en andere slachtoffers van de Palestijnse terreur) tijdens het Lichtfestival van Chanoeka te gedenken en te eren, trachtte een andere groep in Tel Aviv de aandacht te vestigen op de Nakba (de vlucht van een half miljoen Arabieren tijdens Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949), door een driedaags filmfestival te houden in het locale bioscoopcomplex Cinematheque.

In tegenstelling tot de plechtige gelegenheid in Beersjeba, die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden, heeft dit evenement in Tel Aviv, dat zich bezighoudt met de Palestijnse vluchtelingen en hun vermeende ‘recht op terugkeer’, de woede opgewekt onder rechts conservatieve ambtenaren en gevraagd om de annulatie van het evenement op vraag van sommige parlementsleden van de Knesset.

Op 29 november 1947 heeft de Algemene Vergadering van de VN gestemd over het verdelingsplan van het Britse Mandaat voor Palestina met 33 landen die voor stemden en 13 tegen VN-resolutie 181. Vieringen braken spontaan uit in Israël toen de stemming, die rechtstreeks werd uitgezonden over de radio, de Israëliërs het nieuws vernamen over hun pasgeboren staat.

Maar de feeststemming duurde niet lang, omdat vrijwel onmiddelijk na de stemming de Arabieren het vuur openden en de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël was begonnen, die zou aanslepen tot april 1949 toen na een bloedige strijd eindelijk een staakt-het-vuren werd bereikt.

De resolutie riep op tot een splitsing van het Palestijnse Mandaat in twee staten die zij-aan-zij zou bestaan in vrede en veiligheid: een Joodse staat en een Arabische. Het verdelingsplan werd voor het eerst besproken op het internationale toneel in de jaren 1930 en werd in het licht van de conclusies van de Peel Commissie, een Britse delegatie voor onderzoek uitgezonden naar het Mandaat Palestina om er de gebeurtenissen te onderzoeken nadat een Arabische opstand was uitgebroken en om er mogelijke alternatieven te onderzoeken.

De commissie concludeerde dat de voortzetting van de Britse Mandaat niet gunstig was en beveelde aan om het land in drie stukken te verdelen waarvan één gebied onder Britse heerschappij zou blijven. De aanbevelingen van de Peel Commissie werden door beide partijen verworpen, hoewel de besprekingen omtrent de kwestie werden voortgezet. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, na de onthullingen van de Holocaust, zetten de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk onder druk betreffende het verdelingsplan.
Nadat de Britten hadden besloten om hun handen terug te trekken van het Mandaat, richtte de Verenigde Naties een nieuwe commissie op – de bijzondere commissie van de Verenigde Naties over Palestina (UNSCOP) – op wiens aanbevelingen de VN stemdr op die noodlottige dag in november. Op basis van een verslag van de UNSCOP, besloot de commissie om het Britse mandaat te beëindigen op 1 mei 1948, en gaf de Britten de opdracht om binnen de drie maanden hun troepen terug te trekken uit het Mandaat. De commissie besloot voorts over hoe het land moest worden verdeeld, op basis van de verdeling van de bevolking in de verschillende gebieden.

tel-avivKorte maar felle feestvreugde in Tel Aviv wanneer de stemming bekend raakt

Journalist David Giladi van Yedioth Ahronoth (Ynet News) beschreef de vieringen in de eerste Joodse stad als volgt:

“Tel Aviv heeft vannacht geen oog dicht gedaan. Ze ging helemaal uit de bol. Ze gaf uitdrukking aan de vreugde, aan datgene waar zovele generaties naar hadden gesmacht maar niet meer in leven waren om het mee te maken. Ze ging ruig tekeer, ze woedde wild in het rond en werd overspoeld door een storm van geestdrift, die jong en oud omgaven. Ze zong haar hart uit, in een roes dansten duizenden die zich spinden in concentrische cirkels, met bazuinen die bliezen, haar vlaggen zwaaiend  en een glas hieven op het leven van de Hebreeuwse Staat… In Tel Aviv werd gedronken op de overwinning.”

tel-aviv1947


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Een beetje geschiedenis voor de hardleerse mensen onder ons.”

Bronnen:

 1. Ynet News:
  ♦ Opposing events mark day of historic UN vote on Israel – Friday is 66-year anniversary of UN vote on British Mandate. In Beersheba: Second annual day of commemoration for injured IDF soldiers. Tel Aviv: ‘Right of return’ Nakba film festival Opposing events mark day of historic UN vote on Israel [lezen]
 2. Arutz Sheva:
  ♦ Wounded Soldier Honored at Lighting Ceremony for Jewish Unity – Chabad Terror Victim’s Project honors wounded IDF soldier who volunteers at hospitals; part of Hanukkah campaign for Jewish unity; door Yoni Kempinski en Tova Dvorin [lezen]
 3. Chabad’s Terror Victims Project:
  ♦ Special Chanukah Candle Lighting on Behalf of Victims of Terror in Israel – Chabad Terror Victims Project (CTVP) is organizing an international program called “Operation Chanukah” to dedicate one night of Chanukah to honor victims of terror and their families, wounded soldiers and their families, and all those who have lost loved ones to terror or war throughout Israel [lezen]
 4. The Media Line:
  ♦ First Israeli Film Festival on Palestinian ‘Nakba’ – Organization promoting awareness of Nakba organizes film festival in Tel Aviv. ‘Our independence is their nakba, and now one people is occupying another,’ Cinematheque Director Alon Garbuz says [lezen]