Opmerkelijk: Israël wordt lid van Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC)

UN-israel2

Israël heeft van de Verenigde Naties het fiat gekregen om de VN-Raad voor Mensenrechten (UNHRC) te vervoegen, berichtte de Israëlische krant Maariv vandaag donderdag 28 november ’13.

Het internationale orgaan, dat berucht is geworden voor zijn voortdurende en systematische veroordeling van de Joodse staat, zal Israël thans toevoegen aan de lijst van 9 westerse staten. De acceptatie van Israël in de Raad betekent een complete ommekeer voor de UNHRC, die in zijn 5-jarige geschiedenis, Israël meer dan 46 keer heeft veroordeeld – veel meer dan enig ander land in de wereld.

De UNHRC was ook de wereldorganisatie die de onderzoekscommisie Goldstone oprichtte om Israël’s ‘Operation Cast Lead’ door te lichten op vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Die commissie veroordeelde in haar rapport Israël’s verdedigingsoffenief tegen Hamas in Gaza – dat plaatsvond tussen december 2008 en januari 2009 – en concludeerde dat Israel oorlogsmisdaden had begaan.

Terwijl rechter Richard Goldstone in 2011 delen van zijn verslag herriep, was het kwaad reeds geschied en had het reeds zware schade berokkend aan de reputatie van Israël, die door velen werd beschouwd als een sterk gepolitiseerde lastercampagne van de Joodse staat.

De VS en andere westerse mogendheden hebben reeds openlijk verklaard dat de UNHRC verkeerd is in veroordelen van Israël. In oktober, eisten Israëlische diplomaten van de UNHRC dat het zou ophouden met het nog langer intimideren van Israël in het licht van meer dringender conflicten, zoals een nucleair Iran en de Syrische burgeroorlog, die grotendeels genegeerd bleven door de groep internationale mensenrechtengroepen.

De vraag volgde na een 18 maanden durende boycot van de Raad die van Israël eiste dat het zich onvoorwaardelijk zou terugtrekken achter de staakt-het-vurenlijn van 1949. Premier Benjamin Netanjahoe en zijn nationale veiligheidsadviseur Yaakov Amidror hebben wel voorafgaandelijk twee eisen gesteld als voorwaarden voor de hervatting van de samenwerking met de Raad.

Het eerste punt is dat de lidstaten van de Europese Unie akkoord gaan om de raadsvergaderingen te boycotten die worden gehouden in het kader van het permanente anti-Israël Agendapunt 7, samen met de VS, Canada en Australië. Agendapunt 7 bepaalt dat de UNHRC de vermeende mensenrechtenschendingen van Israël moet bespreken telkens de Raad samenkomt, ongeacht van wat er zich voordoet in andere landen in het Midden-Oosten of in de rest van de hele wereld.

De EU heeft besloten om de vergaderingen van de 2 volgende UNHRC conventies te boycotten. In de toekomst zal er enkel worden deelgenomen aan de discussies aan Agendapunt 7 discussies als er een volledige consensus bestaat in elke EU-lidstaat over de problemen die aan bod komen. Maariv merkt op dat dit bijna onmogelijk is. Als zodanig zijn deze bijeenkomsten effectief ontdaan van hun westerse representatie – het verwijderen van hun werkzaamheid als springplank voor anti-Israël acitiviteit door de Arabische en door de moslimstaten.

De tweede conditie is dat Israël accepteert dat het deel uitmaakt van het westerse blok binnen de UNHRC met name het regionale blok “Western Europe & Other States.” Daar zou het dan samen zitten met Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten. Om toegelaten te worden tot die groep moeten wel alle landen die toetreding van Israël goedkeuren. Indien dat niet zou gebeuren heeft Israël ermee gedreigd om zich voorgoed uit de UNHRC terug te trekken.

Logischerwijze en geografisch bekeken hoort Israël niet thuis in het westerse blok maar wel in het regionale blok “Asia-Pacific States,” maar dan zou het daar moeten opboksen tegen onder meer moslimstaten zoals Koeweit, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) en Qatar.  Vermits die landen tot op vandaag weigeren om Israël te erkennen als een legitieme staat, wordt het lidmaatschap van Israël tot die groep nog steeds als ongewenst en zelfs ondenkbaar geacht. Zodoende werd Israël tot op heden in geen enkele groep ondergebracht.

Westerse lidstaten hebben naar verluidt verklaard dat ze zullen pogen om al de bestaande verschillen tussen hen te onderdrukken en Israël zullen omarmen als lidstaat. Analisten van Maariv wijten de plotselinge verandering aan de toenemende spanningen over kernwapens in Iran en Noord-Korea, evenals de aanstaande onderhandelingen omtrent Genève later op dit jaar.

De UNHCR heeft de vrees geuit dat een permanente Israëlische terugtrekking niet alleen deze landen zou aanmoedigen zich eveneens terug te trekken – en hen dus wegnemen van de internationale radar – maar als gevolg daarvan ook de relevantie van de Raad in het algemeen verminderen.

Israël zal nu in staat zijn om te stemmen over UNHRC kwesties, inclusief de selectie van andere lidstaten, en zich te verdedigen tegen claims die tegen de Joodse staat worden ingebracht. De Israëlische ambassadeur aan de Verenigde Naties Aharon ‘Roni’ Leshno-Yaar zal naar de Raad worden afgevaardigd om zijn aanwezigheid daar te verlengen, en zal naar wordt verwacht de Raad vervoegen aan het einde van 2013.


Bronnen:

 1. Arutz Sheva:
  ♦ Israel to Join United Nations Human Rights Council – In total about-face, UNHRC accepts Israel. Analysts: Israel threatened to leave UN; UN feared Syria, North Korea to follow [lezen]
 2. The Times of Israel:
  ♦ For first time, Israel to join regional group at UN Human Rights Council – As part of deal to have Jerusalem cooperate once again with body’s universal review process, country to become part of ‘Western European and Others Group’; door Raphael Ahren [lezen]
  ♦ Reports that Israel joined the UN Human Rights Council’s Western group are premature; door Hillel Neuer [lezen]
 3. Likoed Nederland:
  ♦ Zwarte Piet en Israël – allebei slachtoffer van de VN-Mensenrechtenraad [lezen]