Tien goede redenen waarom Iran geen atoommacht mag worden [Kenneth S. Abramowitz]

"Geloof me, dit is enkel bedoeld voor huiselijk gebruik..."Iran en De Bom: “Geloof mij, dit is enkel bedoeld voor huiselijk gebruik…”

1. Iran is momenteel wereldwijd de belangrijkste organisator van terreur.

2. Iran destabiliseert het Midden-Oosten. Het ondermijnt belangrijke soennitische landen – zoals Saoedi-Arabië en de Golfstaten – door het ondersteunen van sjiitische opstanden. Zo wil Iran controle krijgen over die landen, die samen meer dan 50 procent van de wereldwijde olie en gas reserves bezitten. Iran heeft al grotendeels de macht overgenomen in Syrië en Libanon, en in 60 procent van Irak.

3. Iran steunt terroristische organisaties als Hezbollah en Hamas. Via Hezbollah is Iran aanwezig in Zuid-Amerika, waar het terroristische trainingskampen heeft opgezet in Brazilië, Argentinië, Colombia en Mexico. Deze worden vaak gefinancierd met drugsgelden. Zo werd in 2011 een moordaanslag gepland op Saoedi-Arabische ambassadeur in de VS.

4. Iran werkt samen met Noord-Korea om nucleaire wapens en lange-afstandsraketten te ontwikkelen. Militaire deskundigen hebben bewijzen van testen van Iran, gericht op het laten ontploffen van kernwapens op grote hoogte, die het elektriciteitsnet van landen zou kunnen vernietigen. Iran kan deze wapens ook gebruiken om landen te chanteren of te onderwerpen.

5. Deze wapens zouden in handen kunnen komen van terroristen; expres, per ongeluk of bij een omverwerping van het regime.

6. De Iraanse regering hecht niet aan rechten van individuen, zoals vrouwenrechten, rechten van minderheden, persoonlijke rechten, democratie of vrijheid van meningsuiting, om er maar een paar te noemen. Het bevorderen van de – sjiitische – islam gaat boven alles.

7. De Iraanse regering is medeplichtig aan massale oorlogsmisdaden in Syrië, en is zo mede verantwoordelijk aan de dood van bijna 150.000 Syriërs en het veroorzaken van bijna drie miljoen vluchtelingen.

Het doelwit van Iran: Israël vernietigen
Het doel van Iran: Israël vernietigen

8. Onderhandelen met terroristische organisaties of landen levert zeer onzekere resultaten op, want die partijen kunnen niet vertrouwd worden dat ze verdragen nakomen. Dat is in het verleden met Iran en Noord-Korea wel gebleken.

9. De Iraanse regering heeft publiekelijk verklaard “Dood aan Amerika, Dood aan Israël.” Amerika wordt ook consequent de “Grote Satan” genoemd en Israël de “Kleine Satan”. Iran dreigt openlijk met het vernietigen van landen (en had volgens het Handvest van de VN daarvoor al uit de VN geroyeerd moeten worden).

10. Een nucleair Iran zal waarschijnlijk leiden tot een nucleair Saudi-Arabië, Egypte, Turkije en andere landen, wat de kans op een kernoorlog of nucleair terrorisme sterk vergroot.

door Kenneth S. Abramowitz

in een vertaling en bewerking van Likoed Nederland


Bronnen:

  1. Likoed Nederland:
    ♦ Tien redenen waarom Iraanse atoomwapens levensgevaarlijk zijn; door Kenneth S. Abramowitz [lezen]
  2. The Algemeiner:
    ♦ 15 Reasons Why Iran is an Existential Threat to Western Civilization; door Kenneth S. Abramowitz [lezen]