Abba Eban en de Auschwitz Grenzen die de Amerikanen Israël willen doen accepteren in ruil voor…?

Tel Aviv, zondag 22 mei 2011. Honderden Israëliërs demonstreerden aan de Amerikaanse ambassade onder het motto “Israël zal geen zelfmoord plegen.” Op de manifestatie droegen deelnemers borden mee waarop slogans stonden geschreven waarop de wapenstilstandslijnen van 1949 werden vergeleken met de omheining van het uitroeiingskamp van KZ Auschwitz-Birkenau [1967 Borders = Auschwitz], net zoals wijlen Abba Eban, de voormalige minister voor BuZa dat hen daarin voorging. Ze schreven ook dat Amerika achter Israël moet staan en niet tégen Israël [bron]

“De Arabieren missen nooit een kans [op vrede] om een kans te missen”
[Abba Eban, 21 december 1973 – bron]

Volgende zondag 17 november, zal het precies elf jaar geleden zijn dat de legendarische Abba Eban (1915-2002) overleed. Eban was Israëls minister van Buitenlandse Zaken (1966-1974) en voordien afgevaardigde aan de Verenigde Naties (1949-1959), die met zijn beroemde Churchilliaanse welsprekendheid geschiedenis heeft geschreven.

AbbaEbanZijn redevoeringen en verklaringen tijdens de debatten in de Verenigde Naties over de oorlog in het Midden-Oosten speelden een belangrijke rol bij het afslaan van een communistische en Arabische actie om de VN tot wraakoefening tegen Israël te brengen.

In het kader van de vredesonderhandelingen die momenteel aan de gang zijn tussen Israël en de Palestijnen en die onder druk van president Barack Obama en zijn onderhandelaar minister van BuZa John Kerry eind juli werden heropgestart, staat de veiligheid van Israël en zijn grenzen met de Arabische wereld andermaal op het spel. De ‘pre-1967 lijn’ wordt haast unaniem door alle betrokken partijen – behalve Israël – als uitgangspunt genomen om tot een vredesakkoord te komen.

Die ‘pre 1967 lijn’ werd destijds door Abba Eban met zijn vooruitziende blik tot ‘Auschwitz Grens‘ gekapitteld, verwijzend naar de moord op zes miljoen Joden in de nazi-tijd (1933-1945.) Een terugblik naar die periode is zeker niet overbodig, nu Israël andermaal in een diplomatieke houdgreep zit gekneld.

Toen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Abba Eban, tijdens de Zesdaagse Oorlog op 6 juni 1967 uitleg verschafte in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, beschreef hij de broosheid van Israël ’s ‘lijnen’ op de landkaart van 1949 tot 4 juni 1967. In feite gaat het hier om de staakt-het-vuren lijn van april 1949 aka de Groene Lijn, die door de Amerikaanse president Barack Obama om politiek strategische redenen retorisch werd omgedoopt tot “pre-1967-lijn.” Anderen lopen zelfs nog meer vooruit op de zaken door die ‘lijn’ reeds als de “pre-1967 grens” te willen betonneren.

Inmiddels wonen ca. 1 miljoen Israëliërs voorbij die Groene Lijn (Golan, Gaza, Westbank, Oost-Jeruzalem enz.) waarvan het Westen, in het zog van de 22 landen van de Arabische Liga en het OIC (57 moslimlanden), eist dat dit miljoen Israëliërs het gebied moeten ontruimen om plaats te maken voor een soevereine staat Palestina. Een ware exodus bedreigt het Joodse volk zoals die niet meer gezien werd sinds de Tweede Wereldoorlog.

der-spiegel

Later, in een interview met Der Spiegel van 27 januari 1969, zal Abba Eban die broosheid van Israël’s grenzen tot aan 4 juni 1967 (ontstaan in april 1949) beschrijven als de “Auschwitz lijnen“:

“Hoe dan ook, wij hebben eerlijk gezegd dat de kaart er nooit meer hetzelfde zal uitzien als op 4 juni 1967. Voor ons is dit een kwestie van veiligheid en van principes. De landkaart van juni staat voor ons gelijk met onzekerheid en gevaar. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit voor ons is als een Auschwitz Herinneringsmonument.”

“Want als wij terugdenken aan onze situatie in juni 1967 en aan wat er ons te wachten stond in het geval van een nederlaag, dan worden wij overvallen door angst: de situatie met de Syriërs bovenop de berg en wij in het dal, het Jordaanse leger met zicht op de kust en met de Egyptenaren die ons in Gaza bij de strot grijpen. Dit is een situatie die zich in de geschiedenis nooit meer opnieuw zal voordoen.”

Ook de Israëlische premier Menachem Begin, van wie de ouders en een oudere broer werden vermoord door de nazi’s, zal op 26 juli 1978 op de Israëlische staatstelevisie verwijzen naar de terminologie van “Auschwitz Lijnen” door Abba Eban. Toen hij de kaart van 4 juni 1967 beschreef zei hij: “u heeft nog nooit dergelijke extreme uitdrukking van mij gehoord… omdat [het] hier nooit [zoals] een Auschwitz zal zijn.”

De Verenigde Naties: Wiens olie brood men eet diens woord men spreekt…

Terug naar 6 juni 1967 in de VN, stelde Abba Eban zich [ook toen al] terecht vragen bij de dubbelzinnige positie van de Verenigde Naties die nochtans op dat ogenblik een leger ter plaatse had om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

Abba Eban in de VNOp 16 mei 1967, drie weken voor het begin van de vijandelijkheden en temidden de troepenopbouw in de Sinaï met Egypte dat zich klaarmaakte om Israël binnen te vallen, trokken de Verenigde Naties – op dringend verzoek van de Egyptische president Nasser – hun strijdkrachten [United Nations Emergency Force (UNEF-I)] terug uit de Sinaïwoestijn, aldus ruim baan gevende aan de Egyptische legers.

Dat VN-leger (UNEF I), toen het eerste in die aard, stond daar al opgesteld sinds de Suezcrisis van 1956. Het hoe en het waarom van die terugtrekking van de VN macht uit het gebied is tot op heden nog steeds niet opgehelderd. Maar het ergst denkbare scenario is niet uitgesloten en de liefhebbers van complottheorieën (tegen Israël) mogen hier – wat mij betreft – gerust hun tanden op stuk bijten.

Aban Eban merkte op 6 juni 1967 in de VN-Veiligheidsraad terecht op:

Mensen in ons land en in tal van landen vragen zich af: wat is het nut van een VN-leger dat, als het ware in feite zoals een paraplu, die wordt weggehaald van zodra het begint te regenen?

door Brabosh.com


Bronnen:

  1. Israel Behind TheNews.com:
    ♦ Abba Eban: the June 1967 map represented Israel’s “Auschwitz” borders; door David Bedein [lezen]
  2. Israeli Ministry of Foreign Affairs (IMFA):
    ♦ Statement to the Security Council by Foreign Minister Eban- 6 June 1967 [lezen]
  3. Der Spiegel:
    ♦ “Die sackgasse ist Arabisch” – Gespräch mit Israels außenminister Abba Eban – 27 januari 1969 [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

  • Legendarische toespraak van Abba Eban in de VN-Veiligheidsraad van 6 juni 1967; in een vertaling van Brabosh.com van 24 juli 2010 [lezen]