Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme

ontkenning2 Dangerous ‘denialisms’ of global anti-Semitism

door Daniel Jonah Goldhagen
in een vertaling van Brabosh.com

Ontkenning van de Holocaust (negationisme) is alom bekend en wordt algemeen begrepen als een vorm van antisemitisme en een instrument om Israël onwettig te verklaren.

Antisemieten willen niet dat Joden erkend worden als slachtoffer, omdat sympathie voor Joden hen belemmert om haat jegens hen te verspreiden. Antisemieten zien de Holocaust ook als legitimatie van de notie dat Joden, net zoals andere volkeren, behoefte hebben aan hun eigen land met de politieke en militaire middelen om zich te verdedigen.

Rechtvaardig denkende mensen veroordelen de ontkenning van de Holocaust, dat niet enkel een marginaal geloof is maar zeer wijdverbreid is, vooral in het Midden-Oosten, niet minder dan dat zij een beweging zouden veroordelen die ontkent dat de Amerikaanse slavernij heeft bestaan – moest er ooit zoiets geks opdagen.

Toch is de ontkenning van de Holocaust maar een van de vele soorten van wijdverbreide antisemitische ontkenningen die er bestaan en een krachtige greep hebben op mensen en volkeren, in het bijzonder in het Midden-Oosten maar ook in Europa en zelfs in de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot de ontkenning van de Holocaust zijn veel van deze andere ontkenningen nauwelijks bekend bij rechtvaardig denkende mensen en vandaar dat deze in verschillende mate doorheen de culturen en de traditionele en digitale media vloeien, bijna geheel ongecontesteerd en ongecontroleerd.

demoniseringActuele demonisering van Joden, Israël en zijn Joodse leiders [bron: Honest Reporting]

Deze antisemitische ontkenningen omvatten:

— Israël ontkennen.
Dit ontkent dat het land bestaat als een moreel of internationaal gewettigde staat (het is een ‘Zionistische entiteit’), of dat het net is zoals andere landen, dat de veiligheid en de belangen van zijn volk beschermt. In plaats daarvan, wordt het geacht om fundamenteel van een andere soort te zijn, een “nazi-staat”.

— Bijbel ontkennen.
Dit ontkent dat de Joodse Bijbel bekend als het Oude Testament, om het even wie het omarmt, het terrein is van de Joden. Sommigen beweren dat het in zijn geheel een vervalsing is. Anderen beweren dat het niet langer de Joden toebehoort maar aan anderen.

— Geschiedenis ontkennen.
Dit ontkent dat de Joden in de geschiedenis hun thuis hebben gehad in het land van het huidige Israël, met inbegrip van een land tijdens de oudheid.

— Tempel ontkennen.
Dit ontkent dat de tempels van David en Salomon, de heiligste plaatsen van het Jodendom, ooit hebben bestaan en/of als ze al bestonden, deze zich bevonden op de Tempelberg in Jeruzalem waarvan de Westelijke Muur [Klaagmuur of Kotel] één van de steunmuren was.

Dit is bedoeld om de Joden los te wrikken van elke bredere aanspraak op Jeruzalem als hun heilige stad en meer speciaal hun aanspraak op de heiligheid van de Tempelberg voor het Jodendom en de Joden.

Veel moslims beweren dat de Tempelberg enkel een islamitische heilige plaats is, waar Mohammed ten hemel is gerezen en houden tot op vandaag vol dat het uitsluitend Palestijns grondgebied is.

— Jeruzalem ontkennen.
Niet alleen wordt Jeruzalem niet beschouwd als een heilige stad voor de Joden, maar dit ontkent de absolute historische aanwezigheid van Joden in Jeruzalem en elke andere aanspraak die zij leggen op het huidige Jeruzalem.

Dode Zee Rollen ontkennen.
Dit ontkent dat deze zeer beroemde religieuze en legale handgeschreven teksten, waaronder honderden teksten uit de Joodse bijbel die dateren uit de oudheid, iets te maken hebben gehad met Joden of met het Jodendom.

— Jezus ontkennen.
Dit ontkent dat Jezus een Jood was en in plaats daarvan volhouden dat hij een Palestijn was. Yasser Arafat, opeenvolgende Palestijnse leiders en de Palestijnse en andere Arabische en islamitische media hebben steeds ontkend dat Jezus een Jood was, verkondigen regelmatig dat Jezus een Palestijn was om Kerstmis te houden in Bethlehem [op de West Bank.]

De premier van de Palestijnse Autoriteit Salam Fayyad, verklaarde, toen hij de lichten onstak van 15 meter hoge kerstboom in Bethlehem in december 2011 dat “Kerstmis een gelegenheid is om de Palestijnse identiteit van Jezus Christus te vieren.”

Palestijnse leiders hebben een hele keten van Palestijnse slachtoffers van Joden gecreëerd vanaf Jezus tot helemaal op vandaag, inclusief door hem expliciet te koppelen aan de hedendaagse leiders.

In 2011, op de staatstelevisie van de Palestijnse Autoriteit, verklaarde Jibril Rajoub, een lid van het Centraal Comité van Al Fatah: “De grootste Palestijn in de geschiedenis sinds Jezus is Yasser Arafat.”

Zo geweldig als dit allemaal mag klinken in westerse oren – en in het bijzonder christen oren, de vergelijking van Arafat met Jezus – bestaat er in feite een eeuwenoude praktijk van het ontkennen of verbergen dat Jezus een Jood was.

In Duitsland, vóór en vooral onder de nazi’s, was dit een gangbare praktijk. Dit is, net zoals zoveel andere antisemitische Europese en vooral Nazi stijlfiguren en initiatieven, overgenomen en wordt thans voortdurend gebruikt door Palestijnen en Arabieren en moslims.

— Volk ontkennen.
Dit ontkent dat de Joden een volk zijn net als andere volkeren. De moderne versie van deze in de Arabische en islamitische wereld, haakt terug in naar het idee van de nazi’s dat de Joden geen volk zijn, maar een pseudo-volk.

— Menselijkheid ontkennen.
Het komt tot uiting in verschillende vormen van ontmenselijking, met name in het wijdverspreide discours, gegrondvest in de Koran, dat Joden geen mensen zijn maar de nakomelingen van “apen en varkens”.

Dit ontrukt van Joden twee zaken: elke aanspraak op die zaken, met inbegrip van een land, dat volkeren samengesteld uit mensen hebben en elke andere aanspraak op de morele overweging die wordt toegeschreven aan volkeren.

— Recht-op-leven ontkennen.
Dit is een expliciet en impliciet discours dat Joden niet het recht hebben om te leven, dat zij in hun essentie, boosaardig en onverbeterlijk zijn, dat zij geen recht om te leven hebben en, inderdaad, moet worden vernietigd.

— Antisemitisme ontkennen.
Dit is een wijdverbreid discours, vooral in Europa en Noord-Amerika, waarbij antisemieten ontkennen dat antisemitisme helemaal niet bestaat (behalve dan misschien als een minder belangrijk of vreemd vooroordeel.) Het kent binnenin vele stromingen. Sommigen ontkennen dat het antisemitisch discours immers antisemitisch is, het kan geen antisemitisch vooroordeel zijn, omdat het waar is.

Anderen beweren dat antisemitische aanvallen, namelijk aanvallen op mensen die Joden zijn alleen al omdat zij Joden zijn, zijn niet antisemitisch, maar willekeurige daden van geweld, of gerechtvaardigde gewelddaden.

Anderen beweren dat het schaamteloze antisemitisme dat openlijk deel is van de discursieve en materi¨le aanval op Israël, of dat kennelijk die aanval schraagt, helemaal niets te maken heeft met antisemitisme en in plaats daarvan enkel maar een koele en rationele reactie is op Israël en de vermeende roofzuchtigheid van zijn volk.

Deze ontkenningen, niet minder dan de ontkenning van de Holocaust, dienen de antisemieten voor het verspreiden van haat tegen Joden en door het delegitimeren van hun land – inderdaad, in hun meest extreme vorm door het suggereren of op te roepen tot beider vernietiging, dat algemeen de gewoonte is in het Midden-Oosten.

Omdat deze ontkenningen zo openlijk politiek zijn en vanwege de agressie die zij legitimeren, zijn ze zelfs nog meer – misschien wel veel meer – verderfelijker dan de ontkenning van de Holocaust.

Geen enkel ander volk en geen enkel ander land heeft met bijna geen enkele van deze individuele ontkenningen te maken, laat staan met een dergelijke reeks van dezen. Al met al, componeren ze een portret, niet van een groep mensen met een geschiedenis, maar van een door en door onwettige indringer, ontmenselijkte en gedemoniseerde groep wezens die geen respect en geen rechten verdienen, zelfs niet het recht hebben om veilig te leven in hun land of geen recht hebben om te leven.

Geen enkel ander volk is het slachtoffer geweest van een haat die zo langdurig en zo krachtig is, en zoveel massale moordzucht en antisemitisme heeft gegenereerd. Deze ontkenningen, die deze lange traditie voortzetten, zijn maar slechts enkele van de voornamelijk onbekende nieuwe karakteristieken van deze eeuwenoude vooroordelen in hun meest recente transformatie in zijn huidige vorm van het wereldwijde antisemitisme.

Telkens wanneer we deze ontkenningen tegenkomen, moeten we hun verwantschap herkennen met de ontkenning van de Holocaust, hun gevaarlijke gevolgen en dat hun auteurs zichzelf ongeschikt verklaren voor het openbare leven.

door Daniel Jonah Goldhagen

Daniel Jonah Goldhagen, voormalig professor aan de Universiteit van Harvard, is de auteur van het boek ‘The Devil That Never Dies: The Rise and Threat of Global Antisemitism‘ (2013), dat onlangs werd gepubliceerd. Hij is eveneens de auteur van de internationale bestseller Hitlers gewillige beulen: Gewone Duitsers en de Holocaust (1996). Zijn werkzaamheden kunnen gevolgd worden op zijn website www.goldhagen.com, op Facebook op ‘Daniel Goldhagen’ en op Twitter @DanielGoldhagen.

the-devil


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:

 1. Fox News:
  ♦ Jesus-denial, Bible denial and other dangerous ‘denialisms’ of global anti-Semitism; door Daniel Jonah Goldhagen [lezen]

3 gedachtes over “Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme

 1. Haat tegen het volk Israel is ten diepste haat tegen JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel (Jacob).
  Mensen hebben liever hun eigen op maat gemaakte godheid, dan dat ze naar de Enige ware God, JHWH, luisteren.
  Hij openbaart Zich in Zijn schepping, in de Tora/Tenach/hele Bijbel en via het volk Israel en ten volle in Yeshua ha Mashiach (Jezus van Nazareth).
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

  Like

 2. Precies Brabosh , een dieper gevolg voor een dieper en groter wordende ontkenning. En dat men denkt , binnen Koran aanhangers en waar dan ook en dus aan alle mensenkinderen geadresseerd, dat we zomaar de hemel in kunnen gaan met zulk een haat.
  De slang heeft het aardig voor elkaar door o.a. via Koran te laten geloven dat ‘dood aan’ je het paradijs oplevert. Vreemd paradijs die het bepaalde gelovigen al verschrikkelijk moeilijk maakt. Nogal kromme schets , terwijl een normaal beeld van ‘hemel’ vrede en heerlijkheid is!

  meer dan Blij dat ik een rechtvaardiger beeld van paradijs, hemel ontdekt hebt. Ik heb me laten bedekken onder het bloed van de Jood Jezus en ben dus ‘verbonden’ met dit Nieuwe Verbond.

  Aarde; roep uw ‘zelf-inrichting’ alsof het uw eigen huis is een halt toe’ ….Immers u kunt niets veranderen aan ‘ingaan’ van hemel omdat er maar 1 Iemand is die vanaf de aarde ZO de hemel ‘weer’ in kon gaan. Of wilt u iets afdoen aan het werk van de Joodse Yeshua (Jezus) de Messias door ‘zelf’ bedachte ‘goede daden’, in welke vorm dan ook.
  Zo ja dan zegt u ; “de hemel is in mijn beheer”.

  Ontkenning aangaande welk feit dan ook leidt sowieso tot een grotere scheiding.
  Tussen ‘wat en wie’ bepaald uzelf.

  Like

 3. Geen enkele geschiedenis, religie, volk, persoon heeft ooit zo te lijden gehad van de pathalogische en daardoor obsessieve afwijking van hun mede “mens”.

  Het is inderdaad de duivel der mensheid die zijn duivelse gedachten & krachten projecteerd op Joden.

  Waarom? Omdat zij geboren worden met een genetische afwijking die zich JODENHAAT noemt en wordt doorgegeven via de moedermelk aan volgende generaties……precies de gedachtengang van Hitler met zijn ‘Lebensborn’ project en Arafat met zijn ‘de Israel overwinning gaat door de Arabische baarmoeder!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.