Wat schuilt er achter de aanvallen op de Joodse rituele besnijdenis? [Dr. Manfred Gerstenfeld]

circumcision2

Het Jodendom verdedigen tegen aanvallen op Joodse rituelen wordt stilaan een ritueel op zich. Een recente aanbeveling van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) om besnijdenis te verbieden heeft Israël en de Europese Joden in het verweer gebracht. Het Comité voor Aliyah in de Knesset hield een dringende vergadering, waaraan werd deelgenomen door Israëlische en internationale Joodse organisaties, over hoe deze resolutie teniet kon worden gedaan. [1]

Het patroon voor deze defensieve reacties werd vorig jaar gelegd nadat een Duitse rechtbank in Keulen oordeelde dat besnijdenis illegaal was binnen haar bevoegdheidsgebied. Dezelfde Knesset commissie hield toen een dringende bijeenkomst in juli 2012. Daarna werd door Israël en Joodse organisaties een belangrijke inspanning gedaan om de beslissing te bestrijden. [2]

In december werd in Duitsland een wet aangenomen waarin staat dat de besnijdenis wettelijk zou blijven. [3] Eerder werd door Joodse organisaties wereldwijd een gelijkaardige strijd gevoerd tegen de anti-ritueel slachtwetgeving in Nederland. De voorgestelde wet, die door de Tweede Kamer was aanvaard, werd niet aangenomen door de Senaat in juni 2012. [4]

Aanvallen op Joodse rituelen in Europa zullen waarschijnlijk in de toekomst nog worden herhaald. Israël en de Joden laten zich regelmatig verrassen door hen. Mensen vragen, “Waarom weten we dit niet eerder?” Of “Waarom hebben wij niet ons uiterste best gedaan om dat te voorkomen, in plaats van erop te reageren?” In dit geval luidt het antwoord dat de kwestie niet op de agenda stond, maar dat de motie door de Duitse socialistische parlementariër Marlene Rupprecht pas op het laatste moment werd ingevoegd in een debat over de bescherming van kinderen.

Vragen zijn opnieuw aan de orde wat de Knesset, het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en opperrabbijnen, evenals Joodse organisaties in het buitenland waaronder in de VS, kunnen doen. Een andere vraag is of de aanval moet worden bestreden op grond van vrijheid van godsdienst? Of moeten andere overwegingen worden opgeworpen? In het geval van besnijdenis, bestaat er een verscheidenheid aan rapporten over de gezondheidsvoordelen van mannelijke besnijdenis. [5] Dit kan een goed argument opleveren tijdens de debatten maar het leidt af van de waarheid. Joden voeren de mannelijke besnijdenis uit omdat dit een van de belangrijkste geboden is van de Joodse religie en een teken van verbondenheid, niet uit gezondheidsoverwegingen.

Nog een ander terugkerend aspect van de reacties op de aanslagen op rituelen is, met wie moet Joden samenwerken? Moslims worden ook beïnvloed door pogingen om hun ritueel slachten en besnijdenis te verbieden. Samenwerking met hen brengt politieke kwesties met zich mee. Terwijl Israël waarnemer is bij de Raad van Europa, is Turkije lid. Gezien de gespannen relaties tussen de twee, zou de laatste wel willen dat eventuele samenwerking publiek wordt gemaakt?

Bovendien zijn er veel meer moslims dan Joden in Europa. Hun electorale gewicht in de meeste landen is veel groter. Er zijn echter fundamentele verschillen in timing en procedure tussen de twee religies. Joden besnijden op de achtste dag, terwijl de moslims dit kunnen doen tijdens de puberteit. Terwijl de Joodse besnijders opgeleid zijn, is dit niet altijd het geval met moslims en ze laten ook vaak artsen deze operatie uitvoeren.

De huidige inspanningen kunnen een manier vinden om de PACE resolutie onschadelijk te maken door het invoegen van een wijziging. Echter, dezelfde dreiging zal waarschijnlijk ontstaan in andere landen. In Noorwegen bijvoorbeeld, promoot Centrum Partij in de oppositie het verbieden van de besnijdenis. De Ware Finnen, de derde grootste partij in Finland, die in de oppositie is, ondersteunt eveneens het verbod op besnijdenis.

Naast het strijden om de Joodse rituelen te beschermen, is er een tweede dimensie die vragen opwerpt van verschillende aard. Hadden al de PACE aanhangers van de anti-besnijdenis motie zich uitsluitend laten motiveren door kinderbescherming? Was het enkel een botsing tussen twee universele democratische waarden – de andere was de vrijheid van godsdienst?

Men moet niet naïef zijn. Er is een grote, voortdurende strijd aan de gang tegen religie terwijl Europa zich in de richting van secularisatie beweegt. Er is ook een sterk verlangen in sommige politieke kringen om het leven ongemakkelijk voor moslims te maken. Problemen voor Joden worden beïnvloed door deze anti-islamitische acties die vaak worden beschouwd als collateral damage. Maar dit betekent dat antisemitisme een rol speelt bij de aanvallen op besnijdenis.

Joden en Israël moet ook een derde belangrijke dimensie omtrentdeze kwestie in overweging nemen. Het antisemitisme in zijn anti-Israël gedaante, heeft enorme opgang gemaakt in Europa. Ten minste 150 miljoen van de 400 miljoen Europeanen van zestien jaar en ouder zijn van mening dat Israël bezig is met een genocidale oorlog tegen de Palestijnen, of gedraagt zich ten opzichte van hen zoals de nazi’s dat deden ten aanzien van de Joden. Het vasthouden aan dergelijke extreme valse opvattingen van anderen is een indicatie van een wijdverspreide criminele mentaliteit onder de Europeanen.

In dit verband duiken verbanden op tussen aanvallen op Joodse rituelen en diverse anti-Israël maatregelen. De Europese Unie vervormt sterk het internationaal recht tegen Israël. Het omvat voorgestelde discriminerende wetgeving tegenover Israëlische nederzettingen. Dit kwam aan het licht in een recente brief aan Catherine Ashton, de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, die werd ondertekend door meer dan duizend juristen uit vele landen.

Nu dat het klimaat van haat zo wijdverspreid is in Europa, worden anti-Joodse en anti-Israël wetten veel gemakkelijker doorgeduwd in vele plaatsen. Aanvallen op Joodse rituelen bestrijden zonder de confrontatie aan te gaan met de wortel van het probleem, is een grote beleidsvergissing van de Israëlische regering om te volgen.

door Dr. Manfred Gerstenfeld

Verwijzingen in de tekst:

 1. The Jerusalem Post:
  ♦ Circumcision ceremonies should be held at Israeli embassies in Europe [lezen]
 2. The Jerusalem Post:
  ♦ Berlin to introduce law to allow circumcision [lezen]
 3. Deutsche Welle (DW):
  ♦ Circumcision remains legal in Germany [lezen]
 4. De Volkskrant:
  ♦ Senaat verwerpt verbod rituele slacht [lezen]
 5. The Wallstreet Journal:
  ♦ Do the Health Benefits of Neonatal Circumcision Outweigh the Risks? [lezen]

Bronnen:

 1. The Jerusalem Post:
  ♦ What’s hiding behind attacks on circumcision?; door Dr. Manfred Gerstenfeld [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Joodse riten en tradities andermaal onder vuur: Europese Raad veroordeelt besnijdenis [lezen]
 • Antisemitisme: Een verbod op besnijdenis is een verbod op het Jodendom; door Geert ter Horst [lezen]
 • Het nieuwe antisemitisme – Eerst religie, dan ras, dan wat? (deel1); door Bernard Lewis [lezen]
 • Het nieuwe antisemitisme – Eerst religie, dan ras, dan wat? (deel2); door Bernard Lewis [lezen]
 • Europese Joden steeds meer onder vuur; emigratie neemt rechtevenredig toe; door Yossi Aloni [lezen]
 • Gore antisemitische cartoon in Noorse krant zou Hitler in tranen doen uitbarsten van vreugde [lezen]

2 gedachtes over “Wat schuilt er achter de aanvallen op de Joodse rituele besnijdenis? [Dr. Manfred Gerstenfeld]

 1. Ik heb dit artikel vertaald op vraag van Gerstenfeld, dus mocht ik er verder niets aan toevoegen.

  Toch één ding gezegd. Wat mij betreft als niet-Jood en atheïst: Een verbod op besnijdenis is een aanval op de Joodse identiteit en de facto een verbod op het Jodendom.

  Dàt is volgens mijn actuele woordenboek puur antisemitisme.

  Dat is dan ook de belangrijkste drijfveer waarom ik dergelijke items steun en publiceer en dat ook in de toekomst onverminderd zal blijven doen.

  Like

 2. In diepste wezen is het een aanval tegen de God van Israel. Hij heeft dit verbond met Abraham gemaakt en Hij is er trouw aan. De antisemieten kunnen het nooit winnen van deze God dus proberen ze Zijn volk te pakken.

  Als je er goed over nadenkt dan vertelt deze God iets heel bijzonders met deze besnijdenis

  Voor de zaadcel bij de eicel komt is de zaadcel het teken van Gods verbond met Israel al gepasseerd, voordat er een baby ontstaat weet God er al van!!!!

  Like

Reacties zijn gesloten.