Israëlische christen Arabieren wensen te integreren in de Israëlische samenleving [Ahuva Balofsky]

nadafBisschop Gabriel Naddaf van Nazareth hier op de foto met premier Benjamin Netanjahoe. Tijdens een bijeenkomst van Christen Arabische leiders zei bisschop Nadaf: “Het christen publiek wenst te integreren in de Israëlische samenleving” en ook: “Wij zijn geen Arabieren. Wij zijn Christenen die Arabisch spreken.” (foto: Moshe Milner/GPO/Flash90 – bron)

Tijdens een onlangs gehouden conferentie in Jeruzalem kwamen vooraanstaande Israëlische christenen bijeen om zichzelf te distantiëren van hun islamitische tegenhangers en om hun affiniteit met de joodse staat, waarin zij woonden, te verklaren. Op de conferentie, genaamd ”Israëlische christenen maken zich vrij? De opkomst van een onafhankelijke christelijke stem in Israel.” Representanten van de gemeenschap herhaalden een voor een: “wij zijn geen Arabieren, wij zijn christenen die Arabisch spreken.”

Bisschop Gabriel Naddaf van Nazareth, geestelijk leider van de Israëlisch christelijke discussiegroep tot herstel, sprak als eerste. ”Ik ben hier om de ogen te openen van het publiek”, zei hij. ”Als wij willen afzien van onze leugenachtigheid tegen onze eigen ziel en tegen het publiek in het algemeen, dan moeten we duidelijke en onwankelbaar zeggen: ´Genoeg!´”

De christelijke gemeenschap wenst te integreren in de Israëlische samenleving, tegen de wensen van haar oude leiders in. ”Zij zijn het die ons steeds weer in de marginaliteit duwen, ons het slachtofferschap opdringen en een nationalisme dat niet het onze is en een conflict dat niet het onze is.”

Naddaf haalt ook de grondlegger aan van de Israëlisch christelijke discussiegroep tot herstel, majoor Ihab Shlayan, door te zeggen: ”De christenen willen zich niet tot gegijzelden laten maken of nog langer toestaan beheerst te worden door hen die hun nationaliteit, religie en manier van leven aan ons willen opdringen. We gaan er niet mee akkoord ons te verstoppen achter die groepen die de straten beheersen. We willen leven in Israël – broeders in de strijd en broeders in de vrede. We willen waakzaam zijn en in de voorste linie staan ter verdediging van dit Heilige Land, het land van Israël.”

De christelijke gemeenschap in Israël is de enige groeiende christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. Zij ziet haar wortels in het joodse volk en verwerpt de Arabische invasies in de 7de eeuw voor het vernietigen van haar unieke cultuur. ”Het is ondenkbaar dat onze kinderen zullen opgroeien met de geschiedenis van de Nakba en de haat voor Joden en niet hun echte geschiedenis onderwezen krijgen”, zegt Naddaf.

Kapitein Bishara Shlayan, grondlegger van de Christelijke Israëlische Partij, sprak deze gevoelens na. ”Wij zijn voortgekomen uit Arabische politieke partijen”, vertelde hij, ”de communistische en daarna de Nationale Democratische Bijeenkomst. Met de tijd realiseerde ik me waar deze partijen ons naartoe brachten – altijd en steeds tegen Israël. We hebben behoefte aan het creëren van een nieuw cultuur, ging hij verder. We moeten Israëlische vlaggen uitreiken aan elk kind. Daar begint de opvoeding. Je komt een school binnen in Nazareth en je ziet geen enkele Israëlische vlag. Ze erkennen het niet. Je ziet alleen maar Palestijnse vlaggen.”

Luitenant Shaadi Khalloul, de woordvoerder van de Israëlische bijeenkomst voor herstel en officier in de IDF brigade paratroepers, sprak ook. De typische christelijke student denkt dat hij behoort tot het Arabische volk en de islamitische natie in plaats van te spreken met de mensen met wie hij werkelijk zijn wortels deelt – het joodse volk, wiens oorsprong ligt in het land van Israël.

De afgelopen drie jaar heeft Khalloul ervoor gestreden dat zijn gemeenschap erkend werd als Aramese Christenen door de minister van Binnenlandse Zaken, een naam die haar banden versterkt met de joodse gemeenschap. Voorafgaand aan de Arabische invasie in de 7de eeuw was Aramees de gebruikelijke taal die gesproken werd in Israël, zowel door Joden als door christenen.

Hij noemt zijn groep ”Bnei Keyama”, dat betekent in het Aramees “Bondgenoten”. Hij zegt dat hij niets tegen Arabieren heeft, maar dat hij hun identiteit niet deelt. Hij claimt dat het problematisch is verbonden te zijn met de Arabische gemeenschap, omdat dit hem hem in een conflict trekt dat niet het zijne is.

De conferentie was een gezamenlijke initiatief onder nauwe samenwerking met het comité van B’nai B’rith World Center in Jeruzalem en de Oecumenische Theologisch Research Broederschap in Israël.

door Ahuva Balofsky

in een vertaling van E.J. Bron


Bronnen:

  1. Breaking Israel News:
    ♦ Israeli Christians Declare Affinity for Jewish State; door Ahuva Balofsky [lezen]
    ♦ vertaald uit het Engels door Guus Velraeds voor E.J. Bron als “Wij zijn geen Arabieren, wij zijn christenen die Arabisch spreken” [lezen]
  2. Philosémitisme.be blog:
    ♦ Chrétiens d’Israël, une prise de conscience historique: l’Etat juif les protège – “Nous ne sommes pas des Arabes. Nous sommes des chrétiens qui parlons l’arabe” [lezen]