Zuid-Afrikaans parlementslid Meshoe: ‘Israël een Apartheidstaat? Ik wéét wat Apartheid werkelijk is!’


Zuid-Afrikaans parlementslid Kenneth Meshoe:
“Israël een Apartheidstaat? Ik weet wat Apartheid werkelijk is!”

Na zijn deelname aan een tweedaagse conferentie in Jeruzalem vorige week, vocaliseerde dominee Kenneth Meshoe, een lid van het parlement van Zuid-Afrika en oprichter van de Afrikaanse Christen-Democratische Partij (ACDP), waarom dat het uitroepen dat Israël een apartheidsstaat is in feite ‘de pijn van de apartheid minimaliseert.’

Meshoe, samen met 25 andere internationale leden van het parlement, is één van de voorzitters van de Israel Allies Caucuses, waarin honderden leden zijn vertegenwoordigd van het Congres en het Europees Parlement over de hele wereld. Onder de Israel Allies Foundation (IAF) coördineren deze afgevaardigden internationale activiteiten mbt. Israël-gerelateerde onderwerpen.

Tijdens de tweedaagse conferentie die door de IAF werd gehouden, bespraken de wetgevers manieren om Israël te versterken en gingen in het bijzonder in op de recente Europese boycot van Israëlische producten en van de academische wereld in Judea en Samaria en Jeruzalem.

Omtrent een aantal van de uitdagingen waarmee Israël wordt geconfronteerd, richtte dominee Meshoe zich tot de beschuldigingen van Apartheid die vaak tegen de Joodse staat worden geslingerd door anti-Israël activisten.

“Iedereen die weet wat Apartheid werkelijk is en nog steeds een dergelijke beschuldiging [tegenover Israël] maakt moet openlijk in het gezicht worden gezegd dat ze liegen,” drong Meshoe aan. “Als [wat gebeurde] in Zuid-Afrika,” vervolgde Meshoe, “hetzelfde was als wat er in Israël zou bestaan, dan zou er zeker nooit behoefte hebben geweest aan een gewapende strijd [in Zuid-Afrika].”

Hij legde uit dat er een gewapende strijd was omdat Zuid-Afrikanen fundamentele rechten zoals het stemrecht werden ontzegd. Arab-Israeliërs, merkte Meshoe op, worstelen niet met het recht om te stemmen en hebben de keuze om naar de scholen en ziekenhuizen van hun keuze te gaan. “Apartheid was zeer pijnlijk,” herinnert Meshoe zich, “iedereen die beweert dat Israël een apartheidsstaat is minimaliseert in feite de pijn van de apartheid.”

Meshoe verklaarde dat de beweringen omtrent apartheid direct met Israël moeten uitgeklaard worden. “Velen van hen zijn enkel goed tot intimideren maar ze kunnen niet redeneren. Als je moet redeneren, feit-voor-feit, dan kunnen ze het niet beredeneren omdat ze diep in hun hart weten dat er geen apartheid in Israël is.”

De dominee werd eerder reeds geciteerd als zeggende, “Ik ben 59 jaar geleden geboren in Zuid-Afrika en ik woonde doorheen de Apartheid. Ik kan u verzekeren, Israël is geen Apartheidstaat.”


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:

  1. Arutz Sheva:
    ‘Israeli Apartheid? I Know What Apartheid Really Is’ – South African parliament member and clergyman refutes “lies” of anti-Israel movement who “minimize the pain of apartheid; door Kochava Rozenbaum [lezen]