Voor president Barack Obama zijn niet alle terroristen gelijk [EoZ cartoon]

Onder immense druk van de Amerikaanse president Barack Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, werd Israël op 27 juli 2013 gedwongen om 104 Palestijnse criminelen en massamoordenaars vrij te laten in ruil voor niets. Op 13 augustus aanstaande komt een eerste lichting van 26 gevangenen weer op vrije voeten. Die vervroegde vrijlating van gevangenen, waarvan sommige levenslange gevangenisstraffen uitzitten, moet de Palestijnse onderhandelaars ertoe bewegen om terug aan de onderhandelingstafel plaats te nemen waar ze drie jaar lang weigerden aan te schuiven. “Meer moet dat niet zijn,” voor Obama en zijn kabinet. 😦 Het Absolute Dieptepunt Israël … Lees verder Voor president Barack Obama zijn niet alle terroristen gelijk [EoZ cartoon]

Anti-Israëlblok in VN heeft Palestijnen vergund om vluchtelingenkwestie te monopoliseren

jewishrefugees11948. Joden worden verdreven door de Arabische bezetter nadat de Joden eerder de Slag om Jeruzalem hadden verloren. De etnische zuivering volgde spoedig en ca. 750.000 Joden in Oost-Jeruzalem, op de West Bank en in de landen van de Arabische wereld, werden manu militari verdreven uit hun heimat, een historisch feit dat door de hele wereldopinie straal werd genegeerd dan wel vergoelijkt. In 1950 annexeerde Jordanië illegaal het hele gebied. Pas tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 zullen de Joden weer kunnen terugkeren naar hun huizen waar ze generatieslang hadden gewoond.

Enkele weken geleden heeft de Israëlische regering een wet aangenomen die “17 Februari” heeft aangeduid als de datum waarop de uitdrijving van de Joden uit de Arabische wereld voortaan jaarlijks zal herdacht worden. Die datum verwijst naar een besluit dat op 17 februari 1948 door de Arabische Liga werd genomen om de Joden te vervolgen in de Arabische landen en waarin de Liga zijn lidstaten opriep om beperkingen op te leggen op de levens, eigendommen en de legale status van de Joden.

Zal een gelijkaardige erkenning van de vervolging van de Joden in, en eventuele verdrijving uit, de moslimlanden gebeuren tijdens de op dit ogenblik aan de gang zijnde vredesonderhandelingen, waar ongetwijfeld ook de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen van 1948 ter sprake zal worden gebracht?

Lees verder “Anti-Israëlblok in VN heeft Palestijnen vergund om vluchtelingenkwestie te monopoliseren”

Hamas ‘viert uitbundig’ einde van Ramadan (Suikerfeest) met massale publieke executies

Gaza, 20 november 2012. Palestijnse militanten van de Ezzedine al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas, sleuren het lijk van een geëxecuteerde man achter hun motorfiets doorheen de straten de stad. Het onfortuinlijke slachtoffer, een Palestijnse man, werd eerder samen met nog vijf anderen geëxecuteerd, omdat hij naar verluidt undercover zouden samengewerkt hebben met Israël. Zonder vorm van feitelijk onderzoek, noch proces noch verdediging, werden de zes Gazaanse Palestijnen prompt in het openbaar opgehangen.

“Er is geen betere manier om het einde van de Ramadan te vieren dan met massale executies,” moeten ze bij Hamas gedacht hebben. Vandaag zondag wordt het einde van de islamitische vastenmaand bezegeld met Eid al-Fitr (het Suikerfeest) en om het Palestijnse volk in Gaza nog wat passend volksvermaak te schenken, heeft de Hamasleiding besloten om ca. 40 Palestijnen te executeren die hun misdaden “bekend” hebben nadat ze vreselijk gefolterd werden.

Lees verder “Hamas ‘viert uitbundig’ einde van Ramadan (Suikerfeest) met massale publieke executies”

Netanjahoe klaagt bij Kerry over permanente Palestijnse haatzaaierij tijdens vredesproces

hate-palest4

In navolging van een boze brief die de Palestijnse toponderhandelaar Saeb Erekat een paar dagen geleden zond naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry waarin hij zijn beklag maakte omtrent Israël’s aangekondigde nieuwe constructiewerken in de ‘nederzettingen’, schreef premier Benjamin Netanjahoe op zijn beurt een boze brief naar minister Kerry, waarin hij uithaalde naar de Palestijnen die er maar niet in slagen om het aanzetten tot haat jegens Israël in te dammen, zelfs niet voor de duur van de vredesonderhandelingen.

hate-palest6Netanjahoe schreef aan Kerry dat leidinggevende ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit blijven oproepen tot de vernietiging van Israël, zelfs nadat de vredesgesprekken op 31 juli jl. werden hervat in Washington, de eerste belangrijke inspanning sinds de gesprekken in september 2010 zijn afgesprongen.

“Aanzetten tot haat en vrede gaan niet samen,” schreef Netanjahoe, uitleggende dat nieuwe generaties Palestijnen worden aangeleerd om Israël te haten en aldus de cyclus van geweld en terreur van brandstof blijven voorzien. “In plaats van de volgende generatie Palestijnen op te voeden om in vrede met Israël te leven, vergiftigt de opvoeding van de haat hen tegen Israël en legt de basis voor voortgezet geweld en terreur,” schreef hij.

Lees verder “Netanjahoe klaagt bij Kerry over permanente Palestijnse haatzaaierij tijdens vredesproces”