Palestijnen ondertekenen om het even wat dat hen dichterbij de vernietiging van Israël brengt +video

Vrijdagse preek van de Palestijnse minister van Religieuze Zaken Al-Habbasch, in aanwezigheid van president Mahmoud Abbas, op de Palestijnse staatstelevisie op 19 juli 2013. In de preek vergelijkt de Palestijnse minister een eventueel vredesverdrag met Israël met het vredesverdrag dat de islamitische profeet Mohammed noodgedwongen sloot, maar waar die zich niet aan gebonden voelde.

Het Hudaybiyyah vredesverdrag was een tien-jarig bestand dat Mohammed sloot met de Quraish stam die toen Mekka regeerde. Zij waren toen de beheerders van de Ka’aba, die nog heidens was en vermoedelijk 360 heidense beelden bevatte. Echter, al na twee jaar – toen Mohammed zijn troepen inmiddels voldoende had kunnen versterken – viel Mohammed aan en veroverde Mekka op ‘de heidenen’.

De Palestijnse minister van Religieuze Zaken stelde in zijn preek afgelopen vrijdag dat Mohammeds verdrag met de niet-moslims geen ongehoorzaamheid was aan Allah, maar politiek noodzakelijk was om de vijand uiteindelijk te overwinnen. De minister benadrukte dat dankzij het vredesverdrag Mohammed de vijand twee jaar later alsnog kon verslaan en daardoor Mekka kon veroveren.

De volledige preek van de minister van Religieuze Zaken Zaken Al-Habbasch:

“Wij haten oorlog. We willen geen oorlog. We willen geen bloedvergieten, niet voor onszelf, noch voor anderen. We willen vrede. We zeggen dit omdat onze cultuur hierop is gebaseerd en omdat onze religie hierop is gebaseerd.

Ja, we willen vrede, maar geen vrede tot elke prijs. We willen een vrede op basis van gerechtigheid, daarom hebben de Palestijnse leiders en de PLO geen echte kans op vrede voorbij laten gaan …

Het verantwoordelijkheidsgevoel van de Palestijnse leiders tot ons volk leidde tot de politieke daden van ongeveer 20 jaar geleden [het sluiten van de Oslo-akkoorden]. Ondanks de controverse, ondanks veel kritiek en veel weerstand van sommigen, bracht het bracht ons naar waar we nu staan: We hebben een [Palestijnse] Autoriteit en de wereld erkent de [Palestijnse] staat.

Dit alles nooit zou zijn gebeurd door de impulsieve avonturen van Hamas, maar kon alleen door de wijsheid van onze leiders, bewust handelen, afwegen, en het bewandelen van de juiste weg, die leidt tot resultaat.

Precies zoals de Profeet [Mohammed] deed in het Verdrag van Hudaybiyyah, hoewel sommige daar tegen waren.

De harten van de metgezellen van de Profeet branden van woede en razernij. De Profeet zei echter: ‘Ik ben de boodschapper van Allah en ik zal Hem niet ongehoorzaam zijn.

Dit is geen ongehoorzaamheid, dit is politiek.
Dit is crisismanagement, situatie gericht handelen, conflicthantering …

Allah noemt dit verdrag wel een duidelijke overwinning.

Omar ibn Al-Khattab vroeg: ‘Boodschapper van Allah, is dit een overwinning? Is dit logisch? Ziet zo een overwinning er uit? Wij geven het op, wij trekken ons terug, in plaats van Mekka binnen te trekken. Is dat een overwinning?

‘De Profeet zei: ‘Ja, het is een overwinning.’

In minder dan twee jaar, keerde de Profeet terug. Dankzij dit verdrag, kon hij Mekka veroveren.

Dat is ons voorbeeld, dat is ons model. “

vertaald en uitgebracht door Likoed Nederland


Bronnen:

  1. Likoed Nederland: Palestijnen bereid tot nep vrede [lezen]
  2. Palestinian Media Watch: PA agreements modeled after Muhammad’s Hudaybiyyah Peace Treaty [lezen]