Hamasminister zegt dat het nog 9 jaar zal duren vooraleer Israël van de kaart is geveegd

wipe2

Fathi Hammad, de minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, vertelde in een interview met de Egyptische media dat Hamas zal helpen om de vernietiging van Israël te bewerken die over negen jaar voltooid zal zijn: “De vernietiging zal plaatsvinden in opeenvolgende fases en Egypte zal eveneens een belangrijke rol spelen in de vernietiging van de Zionistische entiteit, waarna het zal veranderen in een Islamitisch kalifaat,” zei Hammad.

minister Fathi HammadDe Hamasminister voegde eraan toe dat ‘Palestina’ en al de andere islamitische landen samen een nieuw kalifaat zullen vormen. De implicatie houdt uiteraard in dat zolang Israël bestaat zulk een kalifaat onmogelijk blijft.

Vandaar dat het wellicht een goede reden is voor om het even wie in het Westen om Israël voluit en met alle macht te steunen. Terwijl wij wellicht hartelijk moeten lachen om het idee dat Israël over negen jaar van de kaart zal zijn geveegd, kunnen we ons tegelijk afvragen of er om het even welke westerse leiders zijn die over een strategie beschikken om de islamistische terreurgroep te vernietigen in om het even welk tijdschema?

Ik ben bang dat ondanks de morele en technische superioriteit van het Westen, de islamisten tenminste een strategie hebben en wij helemaal niet. Wij blijven staan in een reactieve modus zonder een duidelijke visie van hoe de vijand te verslaan en die zelfs vaak niet herkennen als de vijand.

Het plan van Hamas dat met de PLO wordt gedeeld, wordt hier niet vermeld maar duidelijk geïnspireerd op de kort geschiedenis van het Palestijnse Arabisch nationalisme. Het is de bedoeling van Israël stukjes bij beetjes wordt veroverd. Ten beginnen met Judea en Samaria [op de West Bank] en geconcentreerd is op Jeruzalem, een stad die door het grootste deel van de moslims werd genegeerd tot omstreeks 1920.

Het plan is om de Joodse ziel weg te snijden uit Israël en om het daarna demografisch te vernietigen, terwijl intussen het feitelijke idee van een Joodse staat en een Joods volk wordt gedelegitimiseerd. Ze hebben genoeg antisemieten en zelf-hatende Joden om zich heen die hen graag helpen om dat plan vooruit te stuwen (of specifieke onderdelen ervan.)

Waar blijft het plan om Hamas te vernietigen?

door EoZ

keepcalm2


Bronnen:

  1. Elder of Ziyon: Hamas says it will take nine years to destroy Israel [lezen]