Arabieren genieten in Israël rechten en vrijheden die zij nergens anders in het M-O hebben


Hoor het ook eens van een ander…: “Hallo, mijn naam is Abdol Abd El Rahman en ik ben een Zionistische Arabier. Israël is mijn thuis. Ik woon hier, mijn familie woont hier. Mijn rechten zijn hier, mijn vrienden zijn hier, zowel Arabische als Joodse.”

Minderheden in Israël leven met de vrijheden en rechten die niet beschikbaar zijn in enig ander land in het Midden-Oosten dankzij de Israëlische liberale democratische waarden.De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring stelt dat Israël “garant zal staan voor de volledige gelijkheid van sociale en politieke rechten van al haar inwoners ongeacht hun religie, ras of geslacht”.

israeliarabDe Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring garandeert ook “vrijheid van godsdienst, geweten, taal, onderwijs en cultuur ” en riep de Israëlische Arabische burgers op om “deel te nemen aan de opbouw van de staat op basis van volledige en gelijke burgerschap en met passende vertegenwoordiging in al haar tijdelijke en permanente instellingen”.

Israël, als een vrij en democratisch land en de enige staat in het hele Midden-Oosten waar echte vrijheid bestaat, volgens mensenrechtenorganisatie Freedom House, en waar de rechten van minderheden worden gerespecteerd.

Lees verder “Arabieren genieten in Israël rechten en vrijheden die zij nergens anders in het M-O hebben”