Wat de Palestijnen werkelijk willen staat te lezen in het Handvest van de PLO [Evelyn Gordon]

PLO-charter2Voor wie soms door het bos de bomen niet meer ziet, kan het verhelderend werken om regelmatig het Handvest van de PLO erbij te nemen, de stichtingsakte van de Palestijnse bevrijdingsbeweging uit 1964. En zo te merken aan het screenshot hierboven, waarvan de naam onlangs werd gewijzigd in “State of Palestine – Permanent Observer Mission to the United Nations“, sinds Abbas erin slaagde om eind november 2012 de status van zijn ‘Palestina’ in de Verenigde Naties te verheffen tot waarnemend niet-lidstaat, vormt dat Handvest uit 1964 nog steeds de basis van de missie van de Palestijnse (Nationale) Autoriteit, van de PLO en Abbas’ factie Al Fatah.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry probeert nog steeds om Israelisch-Palestijnse onderhandelingen herop te starten, met weer een ander bezoek aan het gebied dat “binnen enkele dagen” zou plaatsvinden, volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië. Maar niets illustreert beter de dwaasheid van deze inspanning dan de commentaren van vorige week door de schijnbare “vredespartner” van Israël, met name van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit.

Tijdens een evenement die de 49ste verjaardag herdacht van de oprichting van de PLO, verklaarde Abbas (volgens een vertaling door het Palestijnse persagentschap Ma’an) dat Ahmad Al-Shukeiri, de oprichter van de PLO, “werd gevraagd om eens te bekijken wat de Palestijnen wilden, en hij keerde terug met de overeenkomst voor PLO.”

Met andere woorden, volgens Abbas, is het stichtingsdocument een nauwkeurige weerspiegeling van wat de Palestijnen willen. En indien iedereen de inhoud van dat document uit 1964 is vergeten, is het nog steeds beschikbaar op de website van de de PLO ’s afvaardiging in de Verenigde Naties, waaruit hier enkele citaten volgen:

De deling van Palestina, die plaatsvond in 1947, en de vestiging van de staat Israël, is fundamenteel onwettig, ongeacht de tijd die sindsdien verstreken is.” [Artikel 17]

De beweringen van historische en spirituele banden tussen Joden en Palestina stemmen niet overeen met de feiten van de geschiedenis… Jodendom, omdat het een aan God gewijde religie is, is geen nationaliteit met een onafhankelijk bestaan. Bovendien zijn de Joden geen volk met een onafhankelijke persoonlijkheid…” [Artikel 18]

Het zionisme is van bij zijn oprichting een kolonialistische beweging, in wezen agressief en expansionistisch, racistisch in zijn configuraties en fascistisch in zijn middelen en doelstellingen. Israël, in zijn hoedanigheid als speerpunt van deze destructieve beweging en als de pijler van het kolonialisme,  vormt alzo een permanente bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten en in de gehele wereld.” [Artikel 19]

De kwesties van vrede en veiligheid en de eisen van recht en rechtvaardigheid vraag van alle naties… dat zij het Zionisme beschouwen als een illegale beweging en zijn tegenwoordigheid en activiteiten buiten de wet stellen.” [Artikel 20]

De versie van 1964 is eigenlijk vrij braaf in vergelijking met de gewijzigde versie die in 1968 werd goedgekeurd, maar zoals de bovengenoemde citaten tonen, is het meer dan voldoende om om het even welke kans op vrede uit te sluiten.

Hoe kan Israël vrede sluiten met mensen die zijn feitelijke bestaan beschouwen als “illegaal en van nul en generlei waarde”; ontkennen dat de Joden een natie zijn met geen enkel recht om als volk “onafhankelijk te bestaan”; om het even welke band tussen Joden en het Land van Israël ontkennen; die het Zionisme, de nationale beweging van het Joodse volk, beschouwen als “kolonialistisch”, “racistisch”, “fascistisch” en “illegaal”; en geloven dat enkel door het Zionisme te vernietigen “vrede en veiligheid” en “recht en rechtvaardigheid” kunnen bereikt worden?

Evenmin is er in 49 jaar veel veranderd, zoals wie Palestijnse Media Watch volgt zou kunnen weten. Nog maar vorige maand, bijvoorbeeld, vertelde een andere topambtenaar van de PA die in het Westen alom wordt beschouwd als ‘gematigd’, Jibril Rajoub in een televisie interview: “We hebben nog geen atoomwapens, maar ik zweer dat als we een atoombom hadden, we ze deze ochtend al [tegen Israël] hadden gebruikt.”

PA ambtenaren en de officiële media van PA ontkennen nog steeds consequent de Joodse historische banden met het Land van Israël, ze leren hun volk dat het uiteindelijke doel een wereld zonder Israël is en verheerlijken diegenen die Joden vermoorden. En de meeste Palestijnen denk nog steeds dat “aan de rechten en behoeften van het Palestijnse volk niet kunnen voldaan worden zolang Israël bestaat.”

Het Handvest uit 1964 van Al-Shukeiri weerspiegelt inderdaad “wat de Palestijnen wilden” en wat zij nog steeds willen. En zolang dat waar is zal om het even welk”vredesproces” veel verspilde tijd en moeite zijn.

door Evelyn Gordon


Jibril Rajoub: “If we had a nuke, we’d have used it this very morning”

Video hierboven: Palestinian Media Watch (PMW) citeerde Rajoub zeggende dat indien de Palestijnen atoomwapens hadden “wij ze zouden gebruiken” rechtstreeks tegen Israël, hoewel die verklaring sarcastische bedoeld leek te zijn, als retorisch punt gericht tegen de Arabische critici van de bereidheid van Al Fatah om te onderhandelen met Israël.

“Wij hebben tot nu toe geen atoomwapens. Geloof me, als wij atoomwapens hadden, zouden wij die morgenochtend reeds gebruiken. Geloof me, onze zieken sterven in de ziekenhuizen… en de enige landen van de Arabische Liga die besloten om over de brug komen met geld, zijn Saoedi-Arabië, Koeweit, en Algerije,” zei Rajoub.


Met dank aan Tiki S. voor de hint: In 1964 waren ‘West bank & Jeruzalem’ nog bezet door Jordanië en  ‘settlements’ waren ook geen thema!

Bronnen:

 1. Commentary Magazine: Abbas: PLO Charter Reflects What Palestinians Want door Evelyn Gordon [lezen]
 2. State of Palestine – Permanent Observer Mission to the United Nations: Palestine National Charter of 1964 [lezen]
 3. Likoed Nederland: Abbas eert nazi-oorlogsmisdadiger en andere jodenmoordenaars [lezen]
 4. Memri TV videos: PA Chairman Mahmoud Abbas Commemorates “Martyrs” from Fatah, Hamas, and Other Factions [lezen]
 5. Arutz-7:
  – Abbas Commemorates ‘Martyrs’ from Fatah and Hamas door Elad Benari [lezen]
  – Abbas: ‘Mufti is My Hero’ door David Lev [lezen]

Gerelateerd:

 • ‘Gematigde’ Mahmoud Abbas dankt Jodendoders en nazi-oorlogsmisdadigers op 48ste jubileum +video [lezen]
 • Fatah vierde in Gaza niét 48ste verjaardag van oprichting maar wel eerste aanslag tegen Israël [lezen]
 • Al Fatah van ‘gematigde’ Mahmoud Abbas verheerlijkt oorlogsmisdaden van Hamas door Likoed.nl [lezen]
 • Nieuw logo van Al Fatah, partij van ‘gematigde’ Mahmoud Abbas, veegt Israël van de wereldkaart [lezen]
 • Wie is de mooiste van de klas: de radicale of de gematigde Palestijn? door Khaled Abu Toameh [lezen]
 • Mahmoud Abbas is geen ‘gematigde’ Palestijnse leider door Dan Calic [lezen]
 • Mahmoud Abbas, de grootste serieleugenaar van ‘Palestina’ sinds Yasser Arafat door Jonathan S. Tobin [lezen]
 • Abbas Zaki van Al Fatah: Ons ultieme doel is Israël wegvagen, maar hou dat voor jezelf + video [lezen]
 • Nieuw logo van Al Fatah, partij van ‘gematigde’ Mahmoud Abbas, veegt Israël van de wereldkaart [lezen]
 • Israël heeft geen ‘gematigde’ vredespartners in het M-O [lezen]
 • Gewapende vleugel van ‘gematigd’ Al Fatah (Mahmoud Abbas) vocht mee met Hamas tegen Israël [lezen]
 • Ook het ‘gematigde’ Al Fatah beschiet Joden vanuit Gaza en de Westbank [lezen]
 • Goed nieuws voor Israëlbashers: Fatah van ‘gematigde’ Abbas geeft gewapende strijd niet op tegen Israël [lezen]
 • Jeugdkamp van ‘gematigd’ Al Fatah (Mahmoud Abbas) genoemd naar moordenares door Kerstin Braun [lezen]
 • Negationistisch werk van Abbas opgenomen in leerplan basisonderwijs in Palestina [lezen]
 • ‘Gematigd’ Al-Fatah op Facebook: Kinderen zijn betere zelfmoordbomaanslagers dan hun moeders [lezen]
 • Mahmoud Abbas’ TV: Laat iedereen weten dat ik geen wapenstilstand en geen compromissen sluit +video [lezen]
 • Gematigd Al Fatah en Hamas zijn het weer eens: ons doel is Israël vernietigen door Elder of Ziyon [lezen]
 • Zwaar over het paard getild: Mahmoud Abbas door Melanie Phillips [lezen]

Een gedachte over “Wat de Palestijnen werkelijk willen staat te lezen in het Handvest van de PLO [Evelyn Gordon]

 1. Dat in 1964 de gebieden Judea & Samaria (west oever v.d. Jordaan), het door oorlog veroverde deel van Jeruzalem in het bezit van Jordanie waren, laat de onvervalste, maar domme Israel basher niet inzien dat er iets mis moet zijn met zijn stelling van:

  Gestolen land: Ja, er was gestolen land. Het eeuwen oude Joodse Judea & Samaria waren door de Arabische Palestijnen + Britten gestolen v.d. Joden. (daarvoor bezet door Turken & Romeinen).

  Gaza was toen nog in Egyptische handen.

  De twee staten oplossing: In 1964 was er alle ruimte om die beroemde ”Palestijnse staat te maken op de “West bank met Oost Jeruzalem als hoofdstad”.

  Alles was toen in Arabische handen, dus….waarom toen niet?????

  Als pas in 1964 het “PLO handvest werd gemaakt, het héle gebied daarvoor Jordanie genoemd werd (dit gebied bestond uit het gedeelte v.h. Brits mandaat dat illegaal aan de Arabische bewoners werd gegeven)………waar komen dan die “historie van de Palestijnen met hun historische rechten vandaan”?

  Het Joodse Handvest over dit gebied bestaat sinds het Oude Testament // de Thora.

  Like

Reacties zijn gesloten.