Egyptisch parlementslid predikt Jihad en antisemitisme in de Gazastrook +video

Egyptian Parliamentarian Muhammad Al-Saghir Preaches Jihad and Antisemitism in Gaza Zondag, 26 mei 2013 verklaarde Mahmoud Abbas op het World Economic Forum in Jordanië dat de Palestijnse Autoriteit (op de West Bank) hun kinderen niet opvoeden tot haat jegens de Joden; eh… een nogal amateuristische poging om de haatcultuur onder de Palestijnen te verhullen dan wel te bagatelliseren. Maar laat ons eens luisteren naar wat de leiders van die andere helft van de Palestijnse Autoriteit, met name in de Gazastrook, ons te vertellen hebben over de vredelievende cultuur van de Palestijnen. Op 9 mei 2013 zond Al Aqsa TV, de … Lees verder Egyptisch parlementslid predikt Jihad en antisemitisme in de Gazastrook +video

Mahmoud Abbas LIEGT wanneer hij zegt dat Palestijnse Autoriteit niét aanzet tot Jodenhaat +video

Mahmoud Abbas op 26 mei 2013: “Wij voeden onze kinderen niet op tot haat” [“maar tot het ‘verzet’ tegen de Zionistische bezetter]” Tijdens zijn toespraak van zondag 26 mei 2013 op het World Economic Forum in Jordanië, verkondigde president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas dat de Palestijnse Autoriteit niet aanzet tot haat en niet opvoedt tot discriminatie jegens de Joden, maar integendeel streeft om “de cultuur van vrede te verspreiden” onder de Palestijnen. Een doorzichtige poging van Abbas om de haatcultuur onder de Palestijnen te ontkennen dan wel te bagatelliseren. Blijkbaar lijdt Abbas aan een chronische en acute vorm … Lees verder Mahmoud Abbas LIEGT wanneer hij zegt dat Palestijnse Autoriteit niét aanzet tot Jodenhaat +video

Over de VN-leugens van 1975: ‘Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie’ +video

Video: Myths and Facts 33: Zionism is Racism [bron: JVL] Brabosh.com: (1) Op 10 november 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aan die was ingediend door de 22 moslim lidstaten van de Arabische Liga en verklaarde dat “Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie” [‘Zionism is a form of racism and racial discrimination’]. Aldus werd het anti-Zionisme verder uitgebreid in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) en sloeg vrijwel meteen over naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme … Lees verder Over de VN-leugens van 1975: ‘Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie’ +video

De andere kant van het verhaal over het Israëlische veiligheidshekken [Missing Peace]

muur2De Palestijnen klagen steen en been over de Israëlische Veiligheidsmuur en zeggen:

Die muur is een schande voor de Palestijnen! Die snijdt ons af van onze families…
en van onze markten…
en van onze scholen…
en van onze boerderijen…
en van onze banen…
… en van onze slachtoffers!

Volgens de Nederlandse actiegroep ‘Sloop De Muur’ moet het door Israël gebouwde veiligheidshek worden afgebroken.

De groep, waarin pro-Palestijnse groeperingen zoals Greta Duisenberg’s “Stop de Bezetting” en de”Coalitie voor het recht op terugkeer” (Al-Awda) vertegenwoordigd zijn, probeert via een zogenaamd burgerinitiatief steun in de Tweede Kamer te verwerven. Oud premier Dries van Agt zal deze week tijdens een plenaire vergadering van het parlement namens de werkgroep het woord mogen voeren.

Te verwachten valt dat Van Agt niet zal spreken over de aanleiding voor de bouw van het hek en ook niet over het feit dat de bouw van hekken elders in de wereld normaal is en niet tot het oprichten van actiegroepen leidde. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een hek gebouwd op de grens met Mexico met als doel om illegale immigratie te stoppen. Een ander voorbeeld is Turkije dat illegaal het noorden van Cyprus bezet houdt, en daar een hek bouwde.

Achtergronden bouw veiligheidshek
Tot de start van de Tweede Intifada in september 2000 kwamen ongeveer tweehonderd en vijftigduizend Palestijnen dagelijks illegaal Israël binnen om te werken. Nog eens honderdduizend Palestijnen werkten legaal in Israël. Deze praktijk bleef ook bestaan toen Hamas begon met het plegen van zelfmoordaanslagen in Israël.

Na de start van deze Intifada werden in sommige gevallen terroristen door Palestijnse arbeiders vervoerd naar de plaats van de aanslag. Het mislukken van twee mega aanslagen in Israël was uiteindelijk beslissend bij het besluit om een hek te bouwen. De eerste mega aanslag lukte gedeeltelijk. Een door Hamas van een bom voorziene tankauto, ontplofte op het centrale overslagdepot voor brandstoffen in Pi Glilot op 23 mei 2002. De bedoeling was duidelijk dat het hele depot zou hebben moeten ontploffen.

Lees verder “De andere kant van het verhaal over het Israëlische veiligheidshekken [Missing Peace]”

Waarom zoveel mensen zoveel genoegen scheppen in het haten van Joden en Israël [Eve Garrard]

anti-semiet2Antisemitische graffiti in Ljubljana, hoofdstad van Slovenië [bron]

Ruim 40 jaar van mijn leven bestrijd ik actief het antisemitisme waarvan 18 jaar doorlopend op het Internet, sinds mijn aansluiting in 1995. Jodenhaat bestrijden is in feite héél eenvoudig, tenminste dat dacht ik toch aanvankelijk. Leugens en vooroordelen beantwoord je toch gewoon met de waarheid te zeggen? Confronteer ze met feiten want daar hebben ze niet van terug, die verd@%!?&!! Jodenhaters.

hugo3Vreemd genoeg werkt dat niet of maar bij héél weinig mensen. “Oh? Dat wist ik niet over Joden [of over Israël],” zeggen ze dan…. zichtbaar teleurgesteld en misnoegd. Niet uit opluchting dat ze eindelijk de waarheid kennen, of tenminste de andere kant van de medaille, nee hoor. Dan klinkt het bijna of je hebt zoals bij een kind “het speelgoed afgepakt”, alsof je hun heimelijk plezier hebt ontstolen.

Ik heb dat soort teleurstelling nooit begrepen en was er dan ook nooit zeker van of die Jodenhater al dan niet wel genezen was van zijn/haar geestesziekte die antisemitisme in feite toch wel is; ik heb er nu eenmaal geen andere verklaring voor dan antisemitisme als een “ziekte van de geest” te beschouwen, als een soort kortsluiting in de hersenen… Eve Garrard legt hieronder uit hoe het komt dat Jodenhaat vrijwel onuitroeibaar is, noch met de feiten en al helemaal niet met de waarheid. Een bijzonder ontnuchterende en zoveelste ‘teleurstellende’ analyse… voor antisemieten.

De geneugtes van het antisemitisme

The Pleasures of Anti-Semitism
door Eve Garrard

Er zijn iets vreemd ondoeltreffend omtrent veel van onze pogingen om het antisemitisme te bestrijden. Wij behandelen het als het impliceren van diverse cognitieve fouten – misvattingen over Joden of over Israël, het hanteren van dubbele standaarden in het beoordelen van Joodse activiteiten, de eenzijdige nadruk leggen op dingen die bekritiseerd kunnen worden en het veronachtzamen van dingen die prijzenswaardig zouden kunnen zijn.

kill_jewsWij proberen om deze cognitieve mislukkingen (die er in overvloed zijn) te bestrijden door op de fouten in kwestie te wijzen, een lijst op te maken van relevante feiten die die fouten verbeteren en door het onthullen van desbetreffende logische inconsistentie zoals bijvoorbeeld het meten met twee verschillende maten en gewichten (als het over Joden en/of Israël gaat).

En wanneer deze pogingen totaal vruchteloos blijken te zijn, zoals dat zo vaak het geval is, worden wij in verwarring gebracht en met wanhoop vervuld. Willen de mensen dan geen waarheden kennen die hen zouden toelaten om hun vijandigheden achter zich te laten ten aanzien van verscheidene aspecten van het Joodse bestaan?

Lees verder “Waarom zoveel mensen zoveel genoegen scheppen in het haten van Joden en Israël [Eve Garrard]”

Opmerkelijk: reeks anti-Israël postzegels van Libië in het tijdperk van Moeammar Gadaffi

gaddafi01

Net zoals monarchen, dictators en popsterren ons hebben geleerd doorheen de geschiedenis, is een van de extraatjes van een tiran te zijn dat u uw gezicht op een heleboel merchandise kan plaatsen. Wei zou het een tiran kunnen beletten? Wijlen de Libische kolonel Moeammar Gadaffi was daar helemaal niet vies van en buitte deze gratuite wijze van imagebuilding en propaganda uit tot op het uiterste. Gadaffi zag zichzelf als een Che Guevara van Afrika en zorgde ervoor dat overal in de Libische hoofdstad Tripoli (en elders) reusachtige portretten met zijn beeltenis werden opgehangen, standbeelden, bustes, posters, schilderijen en dies meer neergezet.

Libya_1979In het bijzonder gold de uitgifte van postzegels, waar nagenoeg steeds zijn dictatuur en de realisaties ervan werden aangeprezen. De plaatjes zijn van dezelfde aard als destijds Stalin en Lenin ten tijde van de Sovjet dictatuur en in China onder Mao. In de verwijzingen onderaan zijn een hele reeks van die merkwaardige propagandistische postzegelreeksen te zien. In het begin van 2011 deed de Arabische Lente zijn entree in Libië en maakte een einde aan zijn regime. Moeammar Gadaffi kwam op 20 oktober 2011 aan zijn einde op dezelfde wijze zoals hij aan de macht was gekomen en zoals hij 42 jaren had bestuurd: in bloed, geweld en terreur.

Lees verder “Opmerkelijk: reeks anti-Israël postzegels van Libië in het tijdperk van Moeammar Gadaffi”

Shimon Peres slippert in Jordanië: ‘Meeste Israëliërs steunen voorstel terugkeer naar pre-1967-lijn’

peresgrin

Zondag 26 mei 2013 was de Israëlische president Shimon Peres (linkse Arbeidspartij) te gast op het World Economic Forum in buurland Jordanië. Hij was de enige aanwezige Israëliër en deed zijn uiterste best om zo minzaam mogelijk over te komen. Peres veegde met een brede grijns alle Arabische kritiek van tafel en antwoordde glimlachend:

“Al deze verschillen zijn diep, liggen gevoelig en ze zijn belangrijk, maar zij dienen rond de tafel te worden besproken. Laten we samen [rond de tafel] zitten. U zult verbaasd zijn hoeveel kan bereikt worden in open en rechtstreeks georganiseerde ontmoetingen. Ik ken uw standpunten; ik ben er zeker van dat u de onze kent; maar we delen één gemeenschappelijk standpunt namelijk dat we allen samen moeten zitten en die in vrede veranderen.”

Behalve dit inhoudsloos naïef gebazel dat nog maar weinig Israëliërs ernstig nemen, ging Peres even zijn mandaat als afgevaardigd president van Israël te buiten toen hij tegenover de Arabische leiders in Jordanië tot hun opperste verbazing vertelde “dat de meeste Israëliërs het voorstel steunen om terug te keren naar de staakt-het-vurenlijn van 1949” (de zogeheten pre-1967-lijn of grens).

Lees verder “Shimon Peres slippert in Jordanië: ‘Meeste Israëliërs steunen voorstel terugkeer naar pre-1967-lijn’”

Palestijns vredesonderhandelaar Saeb Erekat: Hoe liegen over Israël en ermee weg komen +video

Yarden Frankl, de PR man van Honest Reporting, stelt in dit videoverslag de leugens van Saeb Erekat aan de kaak. De ‘gematigde’ Palestijnse diplomaat Erekat is al jarenlang toponderhandelaar voor vrede van de Palestijnse Autoriteit (en de PLO) en de grote boezemvriend van het Westen. Een week geleden verscheen in The Chicago Tribune (en overal elders in de internationale pers) een artikel waarin Saeb Erekat zegt dat hij de inspanningen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry steunt om het vastgelopen vredesproces weer op te starten. Erekat vertelde aan het VN-comité in New York dat de Palestijnen bereid zijn … Lees verder Palestijns vredesonderhandelaar Saeb Erekat: Hoe liegen over Israël en ermee weg komen +video

De Gieren Club, kruim van de anti-Israellobby, haalt uit naar Israel omtrent onthullingen Al-Dura affaire

vulture22aBesloten Facebookpagina “The Vulture Club” (De Gieren Club) verzamelt het kruim onder de Israëlbashers van de internationale pers, kopstukken van mensenrechten bewegingen, leiders van pro-Palestijnse [lees: anti-Israëlische] organisaties enz. om samen hun strategie uit te stippelen in de strijd om de vernietiging van de Joodse staat. Deze week richtten zij hun pijlen op de onthullingen omtrent de beruchte Al-Dura zaak. Het clubje lijkenpikkers van The Vulture Club is behoorlijk gefrustreerd als blijkt dat hun “favoriete lijk” (het Palestijnse jongetje Mohammed Al Dura) plots geen lijk meer was maar wellicht nog springlevend ronddartelt of toch althans niet werd gedood in 2000 en al zeker niet door het Israëlische leger…

Op een “geheime” Facebook pagina van buitenlandse correspondenten en mensenrechtenactivisten ontstond heel snel een Israëlhaat feest afgelopen dinsdag nadat de Israëlische regering een rapport uitbracht dat het Israëlische leger (IDF) vrij pleitte van enig misdrijf ten aanzien van de dood van een Palestijnse jongen in het jaar 2000.

al-duraDe Israëlische regering betwist de bewering dat het IDF een Palestijnse jongen doodde, Muhammad al-Durrah (plaatje rechts), tijdens een incident in het jaar 2000 in Gaza. Dit incident hielp de Tweede Intifada te ontvlammen.

De journalisten en activisten maakten het rapport belachelijk, vielen het IDF aan en beweerden dat pro-Israël lobbyisten de media beïnvloedden op de afgeschermde Facebook pagina voor buitenlandse correspondenten bekend onder de naam “The Vulture Club” [de gierenclub]. The Vulture Club heeft zo’n 3.500 leden.

Lees verder “De Gieren Club, kruim van de anti-Israellobby, haalt uit naar Israel omtrent onthullingen Al-Dura affaire”

Pallywood in actie: Palestijnse terroristen verschuilen zich tussen ‘fotografen’ en ‘pers’ +video

Voor wie soms klaagt over het gebrek aan ‘objectiviteit’ in de pers, in het bijzonder als het draait om de berichtgeving van het Israëlisch-Palestijns conflict, krijgt hier weer een mooi staaltje hoe die berichtgeving in ‘Palestina’ tot stand komt. Onlangs is een nieuwe video opgedoken waarin te zien is hoe Palestijnse terroristen brandbommen en stenen naar Israëlische soldaten gooien terwijl ze zich verschuilen tussen fotografen, journalisten en anderen van de media. Op de beelden zie je hoe reporters en stenengooiers kriskras door elkaar lopen en het is bijna onmogelijk om vast te stellen wie dat wie is in het verhaal. … Lees verder Pallywood in actie: Palestijnse terroristen verschuilen zich tussen ‘fotografen’ en ‘pers’ +video

Een lesje voor Woolwich in terrorismebestrijding van onze Israëlische vrienden +video

Opgelet: schokkende beelden! Op 2 juli 2008 pleegde Hussam Taysir Duwait, een Arabische resident uit Jeruzalem, een aanslag door met een bulldozer met opzet in te rijden op auto’s op de Jaffa Road en doodde daarbij drie mensen en verwondde nog eens een dertigtal voetgangers. Een 19-jarige soldaat, Moshe Plesser, die toevallig in de buurt was, sprong bovenop de rijdende tractor, greep het pistool van een politieman in burger in shell-shock en schoot de terrorist ter plaatse dood. “Op zeker ogenblik riep hij ‘Allahu Akbar’ en trapte hard op het gaspedaal,” vertelde Moshe later aan The Jerusalem Post. “Ik trok … Lees verder Een lesje voor Woolwich in terrorismebestrijding van onze Israëlische vrienden +video

Ultra-orthodoxe Joden verzetten zich tegen wetsvoorstel militaire dienstplicht in Israël voor allen

Ultra-orthodoxe Joden in Israël bekogelen andere Joden met keien en stenen wegens niet-Joods genoeg. Wat mij betreft: als ze met stenen kunnen gooien kunnen ze ook handgranaten werpen naar hun islamistische vijanden die hen en hun land willen vernietigen…

Op 16 mei 2013 demonstreerden duizenden ultra-orthodoxe Joden tegen de militaire dienstplicht voor religieuze Joden, die normaal 3 jaar dienstplicht voor mannen bedraagt en 2 jaar voor vrouwen. Het ontduiken van de militaire dienstplicht van ultra-religieuzen is bij veel andere Israëlische Joden al jaren een doorn in het oog en hun argumenten wordt veelal misprijzend en als lachwekkend afgedaan. Zo bijvoorbeeld argumenteren vele ultra-religieuzen dat bidden voor Israël een betere bescherming biedt tegen ratelende kalashnikovs, veel efficiënter is tegen duizenden bommen, raketten en mortiergranaten, eerder dan de wapens op te nemen om de Joodse staat te beschermen tegen zijn vijanden.

hugo3Anderen, veelal leden van Satmar, Neturei Karta en randorganisaties, erkennen niet eens het bestaansrecht van Israël en zeggen dat het ‘illegale’ Israël gedoemd is om van de kaart te verdwijnen en pas kan gesticht worden vanaf het ogenblik dat de Messias in het Heilig Land is verschenen. Weer anderen voelen zich ‘heiliger dan de Paus in Rome‘, meer verheven en dichter bij G’d staan vergeleken met andere Joden, omdat ze meer zouden bidden en de Torah studeren, wat hen automatisch het recht zou geven op vrijstelling van de dienstplicht en/of beschouwen het als een morele en religieuze plicht van de staat Israël om hen die gunst te verlenen.

Echter, duizenden andere religieuze Joden nemen wèl dienst in het leger in eenheden die speciaal aangepast zijn aan hun religieuze behoeften, geboden en verboden. Zo te zien is het debat daaromtrent nog lang niet uit gestreden, zoveel is wel zeker. Vandaag wordt de wet in de Knesset voorgelegd ter stemming… wordt vervolgd.

Twee ultra-orthodoxe studenten aan een yeshiva school, die acht jaar lang illegaal een oproepbevel negeerden om dienst te nemen in het Israëlische leger, werden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf, de ene voor twee maanden en de andere drie maanden.

“Dit is een straf die veel te mild is voor de verweerder en op onredelijk wijze de straffen verminderen die normaal onder soortgelijke omstandigheden worden opgelegd,” zei de militaire aanklager op de rechtbank.

Lees verder “Ultra-orthodoxe Joden verzetten zich tegen wetsvoorstel militaire dienstplicht in Israël voor allen”