Egyptisch parlementslid predikt Jihad en antisemitisme in de Gazastrook +video

Egyptian Parliamentarian Muhammad Al-Saghir Preaches Jihad and Antisemitism in Gaza Zondag, 26 mei 2013 verklaarde Mahmoud Abbas op het World Economic Forum in Jordanië dat de Palestijnse Autoriteit (op de West Bank) hun kinderen niet opvoeden tot haat jegens de Joden; eh… een nogal amateuristische poging om de haatcultuur onder de Palestijnen te verhullen dan wel te bagatelliseren. Maar laat ons eens luisteren naar wat de leiders van die andere helft van de Palestijnse Autoriteit, met name in de Gazastrook, ons te vertellen hebben over de vredelievende cultuur van de Palestijnen. Op 9 mei 2013 zond Al Aqsa TV, de … Lees verder Egyptisch parlementslid predikt Jihad en antisemitisme in de Gazastrook +video

Mahmoud Abbas LIEGT wanneer hij zegt dat Palestijnse Autoriteit niét aanzet tot Jodenhaat +video

Mahmoud Abbas op 26 mei 2013: “Wij voeden onze kinderen niet op tot haat” [“maar tot het ‘verzet’ tegen de Zionistische bezetter]” Tijdens zijn toespraak van zondag 26 mei 2013 op het World Economic Forum in Jordanië, verkondigde president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas dat de Palestijnse Autoriteit niet aanzet tot haat en niet opvoedt tot discriminatie jegens de Joden, maar integendeel streeft om “de cultuur van vrede te verspreiden” onder de Palestijnen. Een doorzichtige poging van Abbas om de haatcultuur onder de Palestijnen te ontkennen dan wel te bagatelliseren. Blijkbaar lijdt Abbas aan een chronische en acute vorm … Lees verder Mahmoud Abbas LIEGT wanneer hij zegt dat Palestijnse Autoriteit niét aanzet tot Jodenhaat +video

Over de VN-leugens van 1975: ‘Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie’ +video

Video: Myths and Facts 33: Zionism is Racism [bron: JVL] Brabosh.com: (1) Op 10 november 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 3379 aan die was ingediend door de 22 moslim lidstaten van de Arabische Liga en verklaarde dat “Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie” [‘Zionism is a form of racism and racial discrimination’]. Aldus werd het anti-Zionisme verder uitgebreid in de sfeer van internationale niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) en sloeg vrijwel meteen over naar de landen van de Derde Wereld. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen Arabieren en de Sovjet-Unie die het anti-Zionisme … Lees verder Over de VN-leugens van 1975: ‘Zionisme is een vorm van racisme en rassendiscriminatie’ +video

De andere kant van het verhaal over het Israëlische veiligheidshekken [Missing Peace]

muur2De Palestijnen klagen steen en been over de Israëlische Veiligheidsmuur en zeggen:

Die muur is een schande voor de Palestijnen! Die snijdt ons af van onze families…
en van onze markten…
en van onze scholen…
en van onze boerderijen…
en van onze banen…
… en van onze slachtoffers!

Volgens de Nederlandse actiegroep ‘Sloop De Muur’ moet het door Israël gebouwde veiligheidshek worden afgebroken.

De groep, waarin pro-Palestijnse groeperingen zoals Greta Duisenberg’s “Stop de Bezetting” en de”Coalitie voor het recht op terugkeer” (Al-Awda) vertegenwoordigd zijn, probeert via een zogenaamd burgerinitiatief steun in de Tweede Kamer te verwerven. Oud premier Dries van Agt zal deze week tijdens een plenaire vergadering van het parlement namens de werkgroep het woord mogen voeren.

Te verwachten valt dat Van Agt niet zal spreken over de aanleiding voor de bouw van het hek en ook niet over het feit dat de bouw van hekken elders in de wereld normaal is en niet tot het oprichten van actiegroepen leidde. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een hek gebouwd op de grens met Mexico met als doel om illegale immigratie te stoppen. Een ander voorbeeld is Turkije dat illegaal het noorden van Cyprus bezet houdt, en daar een hek bouwde.

Achtergronden bouw veiligheidshek
Tot de start van de Tweede Intifada in september 2000 kwamen ongeveer tweehonderd en vijftigduizend Palestijnen dagelijks illegaal Israël binnen om te werken. Nog eens honderdduizend Palestijnen werkten legaal in Israël. Deze praktijk bleef ook bestaan toen Hamas begon met het plegen van zelfmoordaanslagen in Israël.

Na de start van deze Intifada werden in sommige gevallen terroristen door Palestijnse arbeiders vervoerd naar de plaats van de aanslag. Het mislukken van twee mega aanslagen in Israël was uiteindelijk beslissend bij het besluit om een hek te bouwen. De eerste mega aanslag lukte gedeeltelijk. Een door Hamas van een bom voorziene tankauto, ontplofte op het centrale overslagdepot voor brandstoffen in Pi Glilot op 23 mei 2002. De bedoeling was duidelijk dat het hele depot zou hebben moeten ontploffen.

Lees verder “De andere kant van het verhaal over het Israëlische veiligheidshekken [Missing Peace]”

Waarom zoveel mensen zoveel genoegen scheppen in het haten van Joden en Israël [Eve Garrard]

anti-semiet2Antisemitische graffiti in Ljubljana, hoofdstad van Slovenië [bron]

Ruim 40 jaar van mijn leven bestrijd ik actief het antisemitisme waarvan 18 jaar doorlopend op het Internet, sinds mijn aansluiting in 1995. Jodenhaat bestrijden is in feite héél eenvoudig, tenminste dat dacht ik toch aanvankelijk. Leugens en vooroordelen beantwoord je toch gewoon met de waarheid te zeggen? Confronteer ze met feiten want daar hebben ze niet van terug, die verd@%!?&!! Jodenhaters.

hugo3Vreemd genoeg werkt dat niet of maar bij héél weinig mensen. “Oh? Dat wist ik niet over Joden [of over Israël],” zeggen ze dan…. zichtbaar teleurgesteld en misnoegd. Niet uit opluchting dat ze eindelijk de waarheid kennen, of tenminste de andere kant van de medaille, nee hoor. Dan klinkt het bijna of je hebt zoals bij een kind “het speelgoed afgepakt”, alsof je hun heimelijk plezier hebt ontstolen.

Ik heb dat soort teleurstelling nooit begrepen en was er dan ook nooit zeker van of die Jodenhater al dan niet wel genezen was van zijn/haar geestesziekte die antisemitisme in feite toch wel is; ik heb er nu eenmaal geen andere verklaring voor dan antisemitisme als een “ziekte van de geest” te beschouwen, als een soort kortsluiting in de hersenen… Eve Garrard legt hieronder uit hoe het komt dat Jodenhaat vrijwel onuitroeibaar is, noch met de feiten en al helemaal niet met de waarheid. Een bijzonder ontnuchterende en zoveelste ‘teleurstellende’ analyse… voor antisemieten.

De geneugtes van het antisemitisme

The Pleasures of Anti-Semitism
door Eve Garrard

Er zijn iets vreemd ondoeltreffend omtrent veel van onze pogingen om het antisemitisme te bestrijden. Wij behandelen het als het impliceren van diverse cognitieve fouten – misvattingen over Joden of over Israël, het hanteren van dubbele standaarden in het beoordelen van Joodse activiteiten, de eenzijdige nadruk leggen op dingen die bekritiseerd kunnen worden en het veronachtzamen van dingen die prijzenswaardig zouden kunnen zijn.

kill_jewsWij proberen om deze cognitieve mislukkingen (die er in overvloed zijn) te bestrijden door op de fouten in kwestie te wijzen, een lijst op te maken van relevante feiten die die fouten verbeteren en door het onthullen van desbetreffende logische inconsistentie zoals bijvoorbeeld het meten met twee verschillende maten en gewichten (als het over Joden en/of Israël gaat).

En wanneer deze pogingen totaal vruchteloos blijken te zijn, zoals dat zo vaak het geval is, worden wij in verwarring gebracht en met wanhoop vervuld. Willen de mensen dan geen waarheden kennen die hen zouden toelaten om hun vijandigheden achter zich te laten ten aanzien van verscheidene aspecten van het Joodse bestaan?

Lees verder “Waarom zoveel mensen zoveel genoegen scheppen in het haten van Joden en Israël [Eve Garrard]”