De zonde van het verzwijgen van de feiten door de Nederlandse media [Manfred Gerstenfeld]

NSB-Mussert2“Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen” (George Santayana in 1905)

Ongeveer 5 miljoen Nederlanders geloven dat Israël een volkerenmoord begaat. Dat zegt een studie die werd uitgevoerd door de Universiteit van Bielefeld in Duitsland. De onderzoekers vroegen aan 1.000 Nederlanders of Israël een uitroeiingsoorlog voert tegen de Palestijnen. Meer dan 38 procent van de ondervraagden antwoordde bevestigend.

Ik schreef een artikel** over dit wijdverspreid geloof, dat doet terugdenken aan de duistere antisemitische standpunten die werden gepropageerd tijdens de Middeleeuwen. Ik zond het artikel naar twee Nederlandse kranten. Beiden weigerden om het af te drukken. Het werd toen gepubliceerd op één van de grootste blogs van Nederland, met name De Dagelijkse Standaard. Deze blog wordt ook gelezen door journalisten van de belangrijkste Nederlandse kranten, ook dan publiceerden zij nog steeds niets uit de studie. Slechts een klein christen radiostation op het Internet, Pillar of Fire, waarvan de redacteur werd geschokt door de bevindingen van het rapport, contacteerde mij voor een interview.

[** Ps: Ook deze (Vlaamse) blog nam het bewuste artikel van Dr. Manfred Gerstenfeld over op 8 maart 2013 onder de titel “VIJF miljoen Nederlanders hebben een satanische visie op Israël – klik hier“]

Vele belangrijke Nederlandse media publiceren onbelangrijke zaken over Israël, zolang zij maar voldoende negatief klinken. Zowel het verwerpelijke geloof van ongeveer 5 miljoen Nederlanders als de stilte van de media omtrent de extreme haat jegens Israël weerspiegelen aspecten van wat radicaal verkeerd loopt in de Nederlandse samenleving. Nochtans ontving ik een aantal persoonlijke reacties. Verscheidene kwamen van witwassers die zeiden dat de bevindingen verkeerd waren. Zij negeerden niet alleen deze Duitse studie, maar tevens een Eurobarometer studie uit 2003 die bevond dat 59 procent van de Europeanen van mening was dat Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormt. Het percentage in Nederland bedroeg het hoogste onder de landen van de EU met name 74 procent.

Boek Het VervalAchteraf bezien is de werkelijkheid zeer verschillend vanuit perspectief. De Nederlanders en niet de Israëliërs vochten naast de Amerikanen in Afghanistan, terwijl andere Europese naties zich bij hen in de Iraakse oorlog aansloten. Dit had belangrijke gevolgen voor de wereldorde. Voorts lag het aantal doden in beide oorlogen veel hoger vergeleken met alle militaire campagnes waarin Israël betrokken werd.

Een paar andere Nederlanders die me over het artikel schreven waren geschokt. Eén Nederlandse journalist deelde me mee dat mijn conclusies juist waren, maar dacht dat die niet door het Nederlandse volk erkend zouden worden. Een derde groep omvatte zij die zich goed bewust zijn van de belangrijkste problemen betreffende normen, waarden en houdingen in Nederland. Sommigen van hen geloven dat de degeneratie van het land dusdanig is dat er geen hoop meer voor zijn toekomst is. Eén academicus schreef: “Helaas, was dit artikel noodzakelijk.”

De stilte in de Nederlandse media deed het Nederlandse imago geen goed. Het verhaal van de diabolische visie van 5 miljoen Nederlandse ten aanzien van Israël werd overal op het Internet opgepikt. Een internationale Joodse televisiestation wijdde een nieuwsitem aan het fenomeen en het werd door Ynet News overgenomen. De grootste Joodse krant in Canada schreef erover op zijn website.

Rabbijn Abraham Cooper, de nummer twee van het Simon Wiesenthal Center uit Los Angeles, had verleden week een gesprek met vice-premier Lodewijk Asscher. Daarin vermeldde hij de studie van de Duitse universiteit. Hij zei dat de verregaande demonizatie van Israël en de Joden de Nederlandse autoriteiten en de samenleving zorgen zouden moeten baren. Hij vroeg Asscher om de extremistische meningen van vele Nederlanders over Joden en Israël te bestrijden. Het nieuws over die vergadering kreeg internationale aandacht.

In Jeruzalem werd ik bezocht door een journalist van een Nederlandse televisiezender. post van TV. Hij overlegde om me een interview af te nemen omtrent de Duitse studie, maar liet dit idee al snel varen. Ik vertelde dat de Nederlandse journalisten vaak geen belangrijke informatie publiceren. Hij antwoordde: “U beledigt mij en mijn collega’s!”

Maar toch is het gebrek aan reactie op mijn artikel slechts een klein voorbeeld van de soms langdurige stilte of verdraaiing door de Nederlandse media en instellingen omtrent belangrijke negatieve Nederlandse kwesties. In 1969 werd de Nederlandse bevelhebber van een legereenheid, Raymond Westerling geïnterviewd door een Nederlandse journalist van de televisie. Zijn eenheid had eind jaren 1940 een opstand op het tegenwoordige Indonesische Eiland Celebes. Westerling gaf toe dat door zijn soldaten belangrijke oorlogsmisdaden werden gepleegd, met inbegrip van het executeren van mensen zonder proces. Hij beweerde dat hem niets kon gebeuren omdat de Nederlandse overheden hiervan op de hoogte waren. Deels omwille van dreigementen werd door de Nederlandse media dit interview weerhouden tot het uiteindelijk pas in 2012 werd uitgezonden.

Tijdens zogenaamde Nederlandse “politieacties” eind jaren 1940 in Nederlands Brits-Indië, werden naar verluidt ongeveer 150.000 mensen gedood door beide strijdende partijen. Tijdens een officiële missie, enkele decennia geleden, onderzocht de Nederlandse historicus Cees Fasseur misdaden die werden bedreven door Nederlandse soldaten. In 2008 gaf hij toe dat dit onderzoek slechts oppervlakkig werd uitgevoerd.

In 2000, interviewden de Nederlandse televisie journalisten Alfred Edelstein en Karin Coevorden mensen in het dorp van Rawagede op het Indonesische eiland Java. Daar werden tijdens zogenaamde “politieacties,” zonder vorm van proces onschuldige burgers geëxecuteerd door Nederlandse soldaten. Inwoners van Rawagede waren verrast door het bezoek van de journalisten aan hun dorp en vertelden hen dat gelijkaardige moorden door het Nederlandse Indonesische leger waren voorgekomen in een aantal andere dorpen in het gebied.

In de Joegoslavische oorlogen in de jaren ’90 vond een volkerenmoord plaats in de stad van Srebrenica. De Nederlandse soldaten van de Verenigde Naties daar werd door hun regering verteld om de stad te verlaten zonder de instemming van de Verenigde Naties. Daarna vermoordden Bosnische Serviërs tussen de 6.000 en 8.000 mannelijke moslims van Srebrenica. Een meerjarenstudie, die werd uitgevoerd door het Nederlandse Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), bevond dat de Nederlandse overheid niet op de hoogte was van de risico’s die de burgerbevolking liep, toen zij hun soldaten de opdracht gaven om te vluchten. Kort na de publicatie van dat rapport, verklaarden twee ministers in die regering, Jan Pronk en Els Borst, in het openbaar dat deze belangrijke bevindingen van deze langdurige studie onwaar waren en dat de regering wel degelijk op de hoogte was geweest van de risico’s. Toen ik de voormalige vice-premier Els Borst enkele jaren later interviewde, bevestigde zij dit tegenover mij.

Dat alles is geschiedenis. De vraag luidt thans, hoe lang zullen de Nederlandse media de gegevens van de studie van de Bielefeld Universiteit over het extreem anti-Israëlisme in Nederland nog langer voor het Nederlandse volk blijven verbergen?

door Manfred Gerstenfeld

De auteur is voormalig bestuursvoorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs. Hij ontving van het Journal for the Study of Antisemitism de prijs van het jaar 2012 voor zijn levenswerk.


Bronnen:

 1. The Times of Israel: The Dutch media’s sin of omission door Manfred Gerstenfeld [lezen]
 2. Friederich Ebert Stiftung: Intolerance, Prejudice and Discrimination; A European Rapport (PDF-file) [lezen]
 3. De Dagelijkse Standaard:
  – Nederlands Duivelse Visie op Israel door Manfred Gerstenfeld [lezen]
  – Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers: Eerste Vervolg door Manfred Gerstenfeld [lezen]
 4. E.J. Bron: Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers: Eerste Vervolg [lezen]

Gerelateerd:

 1. VIJF miljoen Nederlanders hebben een satanische visie op Israël door Dr. Manfred Gerstenfeld [lezen]
 2. Alle artikelen op Brabosh.com (26 items) van Manfred Gerstenfeld  in de rubriek “Manfred Gerstenfeld, Dr.” [klik hier]

8 gedachtes over “De zonde van het verzwijgen van de feiten door de Nederlandse media [Manfred Gerstenfeld]

 1. Een journalist representeert niets anders dan het gedachtegoed & gedrag van zijn volk. Doet hij dit niet….is hij zijn baan kwijt.

  De gemene deler van de Nederlander en dus de Nederlandse journalist is hypocrisie & het betweterige opgeheven fingertje waardoor hij zijn eigen geschiedenis & foute verleden van colonisatie, verraad, oorlogsmisdaden, moord, racisme & anti semitisme hoopt te verdoezelen.

  Gedurende de jaren zijn veel van deze verborgen verhalen aan de oppervlakte komen drijven, wat niet in dank wordt afgenomen daar zij het imago van de “bekende Nederlandse verdraagzaamheid & tolerantie” steeds verder doet afbrokkelen en de ware aard van dit klein landje met veel mooi pratende maar achterbakse mensen laat verschijnen.

  Like

 2. De link naar het onderzoek doet het niet. Ik zou er, als stagiair bij telegraaf.nl, graag naar kijken. Al is het wel van 8 maart(?), misschien dat het dan niet meer als nieuws gemeld kan worden.

  Like

 3. De schijnheiligheid en dubbelzinnigheid zijn hier ongekend inderdaad.Ik noem honderden jaren slavenhandel en koloniale onderdrukking, de talrijke vrijwilligers voor Wehrmacht en Waffen SS, de hoge percentages vermoorde Joden, de politionele slachtpartijen en Srebenica…Onlangs was er weer iets over een onder het tapijt geveegde kwestie over hoge officieren en politici die betrokken waren bij wapenhandel in het voormalig Nederlands-Indië…De onderzoekers stierven een mysterieuze gifdood en de schuldigen zijn nooit gepakt.
  Op de een of andere manier hebben de Nederlanders een slick PR jasje waar niets aan blijft kleven.

  Like

 4. Een land dat niet leert van zijn verleden zal niet verbeteren. Nederland is zich bewust van fouten in het verleden, meer malen is daarover geschreven en gesproken, zelfs door onze koningin. Dit artikel geeft aan dat 5 miljoen mensen op een ongenuanceerde vraag een ongenuanceerd antwoord geeft. Maar wat nu als de nuance er wel is? Dan zullen veel mensen nog steeds kunnen vaststellen dat Israel vele VN resoluties naast zich neerlegt. Dat Israel fouten maakt in de omgang met de Palestijnen. Het wordt moeilijk als een regering en een volk niet kan toegeven dat fouten gemaakt worden. Het wordt moeilijk als iedere vorm van kritiek op Israel onmiddelijk wordt afgedaan als antisemitisme. Dan kan er geen goede discussie ontstaan. En dan gaan feiten verwrongen worden tot meningen en dat kan groteske vormen aannemen.

  Het merendeel van het Nederlandse volk zal het bestaansrecht van Israel blijven erkennen, heeft dat altijd gedaan. Maar kritiekloos aannemen dat elke actie vanuit Israel gerechtvaardigd is gaat veel te ver. Kritiek is nodig om elkaar bewust te houden van verantwoordelijkheid. Zo heeft ook Israel een verantwoordelijkheid tegenover de Palestijnen, en omgekeerd. Het oog-om-oog principe van Israel en de Palestijnen helpt daarbij niet. Het verwijzen naar duizenden jaren oude geschiften, het ontlenen van rechten uit een (multi interpretabel) geschrift zorgt er niet voor dat een oplossing dichterbij komt.

  Het onvoorwaardelijk steunen van Israel door de VS werkt averechts in het oplossen van het conflict, omdat impliciete goedkeuring van het sterkste jongetje van de klas rechteloosheid stimuleert.

  Samenwerken is de enige oplossing. De ander iets gunnen zonder wrok, ingenomen stellingen durven verlaten. Elkaar aanvaarden als buren, als partijen die kunnen leven op hetzelfde stukje grond.

  En die niet meteen ‘ANTISEMIET’ roepen als iemand het niet eens is met Israel. Nuance, nuance, nuance..

  Like

  1. Een gedeelte is al door Brabosh beantwoord, maar op enkele gedeelten wil ik toch nog reageren:

   De ”onvoorwaardelijk steunen van Israel door de US”
   1. De US steunt Israel niet onvoorwaardelijk. Israel wordt vaak door de US gedwongen om compromissen te sluiten die ze eigenlijk niet wil.
   2. De Arabische landen en “”de Palestijnen”” ontvangen US financiele hulp, die ze, in tegenstelling tot Israel niet terug moeten betalen.

   “Israel legt vaak UN resoluties naast zich neer”.
   1) UN resoluties zijn niet bindend, alleen adviserend
   2) UN resoluties tegen Israel hebben een automatische meerderheid van het Arabische
   blok + de landen die afhankelijk zijn van de Arabische olie.

   “Het verwijzen naar duizenden jaar oude (volgens u multi interpretabele) geschriften”
   1) Het Christendom zou zonder zijn duizenden jaar oude geschriften niet meer bestaan.
   2) Islam & Islamisten doen niet anders. Zij blazen zich er zelfs voor op.

   Nuance, nuance, nuance, uw favoriete uitspraak.

   Alleen is dit in de Midden Oosten politiek een onbekend fenomeen.
   Daar gelden totaal andere regels, die nu precies door de ‘genuanceerde Europeaan niet begrepen worden.

   Vandaar de ongenuanceerde aanvallen op Israel, door ongenuanceerde journalisten vanuit het genuanceerde Europa.

   Like

 5. @Samenwerken is de enige oplossing.

  Ik zou zeggen: richt uw woord tot het Palestijnse leiderschap. Mahmoud Abbas weigert al vier jaar aan de tafel te zitten met Israël. Hij stelt zoveel pre-condities waar Israël eerst moet aan voldoen vooraleer de vredesgesprekken terug kunnen hervatten, dat de Joodse staat bij wijze van spreken eerst opgedoekt moet worden vooraleer er nog maar begonnen kan worden. De andere helft van de Palestijnse Autoriteit (‘Palestina’) bevind zich in het Westen in de Gazastrook. Tracht Khaled Meshaal, Ismail Haniyeh en de rest van de terroristenbende mee rond de tafel te krijgen maar wel op voorwaarde dat ze hun raketten en mortiergranaten achterlaten bij de receptie.

  En natuurlijk is Israëlhaat hetzelfde als Jodenhaat, net zoals anti-Zionisme gelijk staat aan antisemitisme. Hieronder heb ik een mooie definitie van Prof. Dr. Andrew Markowitz van de Universiteit van Michigan. Hij definieert het nieuwe antisemitisme als volgt:

  “Kritiek geven op Israël of op het regeringsbeleid, is geen antisemitisme. Kritiek geven op Israël als Staat is ook geen antisemitisme. Maar wanneer je oude antisemitische lasterlijke stereotypen en vooroordelen aanhaalt om Israël te bekritiseren zoals bijvoorbeeld door Israël te trachten voor te stellen als de moordenaar van G’d, het bloedsprookje als argument aanhaalt [Joden zouden het bloed aftappen van Christen- of moslimkinderen om er Paasbrood van te bakken], Israëliërs kapittelen als nazi’s… dàt is antisemitisme. Dus het is niet OMDAT je kritiek uit op Israël maar HOE en op welke wijze je Israël bekritiseert, dat het tot antisemitisme maakt.”

  Samengevat: Gaza een open concentratiekamp noemen, IDF soldaten nazi’s en gestapo’s, zeggen dat de Israëliërs nog erger zijn dan de nazi’s, dat de leefomstandigheden in Gaza erger zijn dan in het Getto van Warschau, dat Palestijnen etnisch uitgezuiverd worden, dat in de Palestijnse gebieden een Holocaust plaatsvindt, dat Israël een Apartheidstaat is…enz.. dat zijn allemaal uitdrukkingen die de stelling onderschrijven dat Israëlhaat en Jodenhaat naadloos in elkaar overlopen en de facto synoniemen zijn van elkaar.

  Like

 6. Brabosh heeft reeds het een en ander toegelicht.

  Ik zou ook nog graag enkele nuances willen plaatsen.

  1 “Dan zullen veel mensen nog steeds kunnen vaststellen dat Israël vele VN resoluties naast zich neerlegt.”

  Resoluties van de Algemene vergadering VN zijn niet bindend, alleen van de veiligheidsraad en dan nog in bijzondere situaties.

  Ik zou u willen adviseren om de structuur, samenstelling en de werkwijze van de VN te bestuderen. Een hele goede om te beginnen waar ook de rol van Israël wordt meegenomen is deze: https://brabosh.com/2012/06/23/pqpct-ijk/

  Nuance, Sharperthanthesword!

  2. “Samenwerken is de enige oplossing.”

  Voor samenwerking ben je twee partijen nodig. Het probleem in deze kwestie is dat de Arabieren in 1967 hebben besloten om dat niet te doen:
  1. NEE tegen vrede met Israël
  2. NEE tegen erkenning van Israël
  3. NEE tegen onderhandelingen met Israël
  (Conferentie van Khartoem, 1967)

  Nuance, Sharperthanthesword!

  3. “De ander iets gunnen zonder wrok, ingenomen stellingen durven verlaten. Elkaar aanvaarden als buren, als partijen die kunnen leven op hetzelfde stukje grond.”

  De ingenomen stellingen durven verlaten,elkaar aanvaarden als buren. Ja, dat wordt elke dag door de EU gefinancierd via de UNWRA op school geleerd!
  https://brabosh.com/2013/04/26/pqpct-ov2/
  https://brabosh.com/2013/04/05/pqpct-osu/
  https://brabosh.com/2013/03/11/pqpct-nvl-2/
  https://brabosh.com/2013/02/15/pqpct-nnn/

  Nuance, Sharperthanthesword!

  4. Het oog-om-oog principe van Israël en de Palestijnen helpt daarbij niet.

  Mooi verwoordt, en mooi verzwegen, ongenoemd gelaten. In het laatste decenia zijn er vanuit Gaza (vanaf schoolpleinen moskeeën, ect) duizenden raketten en mortieren naar burgerdoelen in Israël geschoten. Wat een dubbele oorlogsmisdaad is. De wereld zweeg, nog geen stukje in de krant! Tot dat Israël terugsloeg en lanceerinstallatie en munitiedepots vernietigde, toen zweeg de wereld niet! Dan wordt Israël weer veroordeeld.

  Nuance, Sharperthanthesword!

  5. “Het verwijzen naar duizenden jaren oude geschiften, het ontlenen van rechten uit een (multi interpretabel) geschrift zorgt er niet voor dat een oplossing dichterbij komt.”

  Het is niet het ontlenen van rechten uit een (multi interpretabel) geschrift waar het om gaat. Het is de constante Joodse bewoning van 3000 jaar die rechten geeft. De Joden zijn pakweg 80 tot 135 jaar na Christus niet allemaal weggevoerd, en is een aanzienlijk deel van de Joden blijven wonen. Pas toen er Joden onder druk van de Pogroms aan het eind van de 19de eeuw in Palestina kwamen en land kochten van de Arabieren. Dat is dus nog een recht: door koop en ontginning verkregen.
  https://brabosh.com/2012/08/28/pqpct-jo0/ https://brabosh.com/2012/07/11/pqpct-j2r/

  Daarna kwam er een toestroom van Arabieren op gang vanaf 1918 door de welvaart die tot bloei kwam door het ontginnen van moerassen en onvruchtbare gebieden.
  De nakomelingen van deze Arabieren worden nu “Palestijnse vluchtelingen” genoemd. Omdat de Palestijnen geen homogeen volk was die jaren en jaren in Palestina hebben gewoond, werd iedereen “langer dan twee jaar in Palestina heeft vertoeft” als vluchteling beschouwd.

  In onderstaande links kun u meer scheef getrokken verschillen zien.
  https://brabosh.com/2013/04/25/pqpct-ota-2/
  https://brabosh.com/2012/03/24/pqpct-gk3/
  https://brabosh.com/2013/03/16/pqpct-nwo/

  Dus nuance, nuance, nuance Sharperthanthesword!

  Like

Reacties zijn gesloten.