Bevrijding van Bergen Belsen in april 1945 & De wereld ‘ontdekt’ in april 1978 de Holocaust

Bergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen Bergen-Belsen, april 1945. Vrouwelijke SS-opzichters (Aufseherinnen) worden gedwongen om de lijken in een massagraf te dumpen

Toen de Britse troepen kamp Bergen-Belsen bevrijdden in de tweede week van april 1945, deden ze ontdekkingen die de wereld schokten. In het kamp lagen tienduizend lijken opgestapeld, te wachten om begraven te worden. Minstens vijftigduizend mensen leden aan vlektyfus, uithongering en dysenterie. De vraag was hoeveel van de nauwelijks levenden nog gered konden worden. Een noodhulp-operatie werd op touw gezet. Terwijl de oorlog voortduurde, stuurde het Britse leger medische troepen naar Belsen. Ze werden bijgestaan door vrijwilligers uit Engeland, Ierland, Zwitserland, België en de Verenigde Staten.

Lees verder “Bevrijding van Bergen Belsen in april 1945 & De wereld ‘ontdekt’ in april 1978 de Holocaust”

Stafchef Israëlisch Leger Benny Gantz: Er komt nooit een tweede Holocaust +video

Stafchef van het Israëlische Leger (IDF) Benny Gantz beloofde tijdens de “Mars van de Levenden” op maandag 8 april 2013, dat het Israëlische Leger erover zal waken dat er nooit nog een andere Holocaust kan komen.

“Als militaire strijdmacht op het snijpunt van moderne technologie en operationele mogelijkheden, zijn wij ons bijzonder bewust dat de vijanden die onze burgers schade willen berokkenen, om hun eigen ondergang vragen. Onze kracht en vastberadenheid zijn door deze lange mars toegenomen, aldus bestaat er geen enkel wapen of kwade bedoeling die stand kan houden tegen het leger van het Joodse volk.”
[“As military force at the cutting edge of modern technology and operational capabilities, we know full well that enemies who attempt to harm our civilians – are asking for their own demise. Our strength and determination has increased through this long march, thus there is no weapon or evil intention which can stand against the army of the Jewish People.”]

“Nooit opnieuw zal een ramp zoals deze zich in onze wereld afspelen. Er zal nooit een tweede Holocaust zijn. Wij zullen niet vergeten noch zullen wij toelaten dit te vergeten. En wij zullen zeker nooit opnieuw onvoorbereid zijn om onszelf te verdedigen!“
[“Never again shall a calamity such as this transpire in our world. There shall never be a second Holocaust. We will not forget nor will we allow it to be forgotten. And we will surely never ever stand again unready to defend ourselves!”]

Lees verder “Stafchef Israëlisch Leger Benny Gantz: Er komt nooit een tweede Holocaust +video”