Arabische Lente is de strijd tussen een Middeleeuwse mentaliteit en die van de 21ste eeuw +video

Enkele jaren geleden plaatste ik hier deze videoclip waarin de gekende academicus Wafa Sultan het heeft over de vermeende botsing van beschavingen en/of religies. Alhoewel het interview met Wafa Sultan reeds dateert van 21 februari 2006 en toen werd uitgezonden door de Arabische satellietzender Al Jazeera, lijkt mij de boodschap van Wafa Sultan nog nooit eerder zo relevant en verhelderend als het erom gaat te begrijpen wat er zich thans in de landen van het Midden-Oosten afspeelt.

Ruim vijf jaren voor de Arabische Lente Nachtmerrie zal toeslaan in het Midden-Oosten wist Wafa Sultan al wat er stond te gebeuren.

Wafa Sultan: Het conflict dat de wereld rondgaat en waarvan wij getuigen zijn, is geen conflict tussen religies en ook geen conflict tussen beschavingen. Het is een conflict tussen twee tegengestelden, tussen twee tijdperken. Het is een conflict tussen een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen en een andere mentaliteit die behoort tot de 21ste eeuw.

Het is een conflict tussen beschaving en onderontwikkeling, tussen de beschaafden en de primitieven, tussen barbarisme en rationaliteit. Het is een conflict tussen vrijheid en onderdrukking, tussen democratie en dictatuur. Het is een conflict tussen enerzijds de rechten van de mens en schending van deze rechten anderzijds. Het is een conflict tussen zij die vrouwen zoals dieren behandelen en zij die hen als mensen behandelen. Wat wij vandaag zien is geen conflict van beschavingen. Beschavingen botsen niet met elkaar: ze beconcurreren elkaar.

[…]

Gastheer: Begrijp ik uit uw woorden dat wat vandaag gebeurt, in wezen een conflict is tussen de westerse cultuur en de onderontwikkeling en onwetendheid van de moslims?

Wafa Sultan: Ja, dat is wat ik bedoel.

[…]

Gastheer: Wie is dan met het concept van een conflict tussen beschavingen op de proppen gekomen? Was dat niet Samuel Huntington? Het was niet Bin Laden. Ik zou het graag even over deze kwestie willen hebben, als het voor u goed is…

Wafa Sultan: De moslims zijn degenen die deze uitdrukking begonnen te gebruiken. De moslims zijn degenen die over het conflict tussen beschavingen begonnen. De Profeet van de Islam sprak: “Ik werd bevolen om de mensen te bestrijden tot zij in Allah en Zijn Profeet geloven.” Toen de moslims het volk verdeelden tussen moslims en niet-moslims, en opriepen om de anderen te bestrijden net zolang tot zij geloven wat zij zelf geloven, begonnen zij dit conflict en begonnen zij deze oorlog. Om een einde te maken aan deze oorlog moeten zij hun islamitische boeken en leerplannen opnieuw studeren, die bulken van oproepen tot takfir en het bestrijden van de ongelovigen.

Mijn collega heeft gezegd dat hij nooit de religie van anderen zal beledigen. Welke beschaving op aarde heeft hem toegestaan om andere mensen bij namen te noemen die zij niet zelf voor zich hebben gekozen? Eens noemt hij hen Ahl al-Dhimma, een andere keer noemt hij hen de “Mensen van het Boek,“ en weer op een ander ogenblik vergelijkt hij hen met apen en varkens of heet hen christenen “die de woede van Allah hebben opgewekt.” Wie heeft u verteld dat zij “Mensen van het Boek“ zouden zijn? Zij zijn niet de “Mensen van het Boek,” maar zij zijn de mensen van vele boeken. Alle nuttige wetenschappelijke boeken die u vandaag in huis heeft komen van hen, de vrucht van het vrije en creatieve denken. Wat geeft u het recht om hen te noemen als “zij die de woede van Allah hebben opgewekt” of “die de verkeerde weg zijn opgegaan,” en dan naar hier komen en zeggen dat uw religie u gebiedt u te onthouden van het beledigen van de religie van anderen?

Ik ben geen christen, noch een moslim of een Jood. Ik ben een seculier menselijk wezen. Ik geloof niet in het bovennatuurlijke maar ik respecteer het recht van anderen om daarin te geloven.

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Bent u een afvallige?

Wafa Sultan: U kunt zeggen van wat u graag wilt. Ik ben een seculier menselijk wezen die niet in het bovennatuurlijke gelooft…

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Indien u een afvallige bent, heeft het weinig zin om u terecht te wijzen, aangezien u de Islam heeft belasterd alsmede de Profeet en de Koran…

Wafa Sultan: Dit zijn persoonlijke zaken die u niet aangaan.

[…]

Wafa Sultan: Broeder, u mag gerust in stenen geloven zolang u die [stenen] maar niet naar mij werpt. U bent vrij om te aanbidden wie of wat u maar wilt, maar wat anderen geloven zijn uw zakens niet. Of zij nu geloven dat de Messias God is, de zoon van Maria of dat Satan God is, dat is onze zorg niet. Laat mensen geloven wat ze willen.

[…]

Wafa Sultan: De Joden zijn het drama [van de Holocaust) te boven gekomen en hebben het respect van de wereld afgedwongen, met hun kennis en niet met hun terreur, met hun arbeid en niet door te huilen en jammeren. Het mensdom heeft het grootste deel van de ontdekkingen en de wetenschap van de 19de en 20ste eeuwen te danken aan Joodse wetenschappers. 15 miljoen mensen, verspreid over de hele wereld, hebben zich verenigd en hebben hun rechten verworven door hard labeur en kennis. Wij hebben niet één enkele Jood gezien die zichzelf opblies in een Duits restaurant. Wij hebben niet één enkele Jood een christen kerk zien vernietigen. Wij hebben geen enkele Jood gezien die protesteerde met het doden van mensen.

De moslims hebben drie standbeelden van Boeddha in puin veranderd. Wij hebben geen enkele boeddhist gezien die een moskee in de as heeft gelegd, een moslim vermoordde of een ambassade heeft platgebrand. Alleen de moslims verdedigen hun religie door kerken plat te branden, mensen te vermoorden en ambassades te vernietigen. Deze houding zal geen enkel resultaat opleveren. De moslims zouden zich beter afvragen wat zij voor de mensheid kunnen betekenen, alvorens dat zij eisen dat de mensheid respect opbrengt voor hen.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:

  1. MEMRI Clip No. 1050: Arab-American Psychiatrist Wafa Sultan: There is No Clash of Civilizationsbut a Clash between the Mentality of the Middle Ages and That of the 21st Century [lezen]

Gerelateerd:

  • Ex-moslima Wafa Sultan over de onverdraagzaamheid van de islam +video [lezen]
  • Ontdek de mensenrechten in de moslimstaten van het M-O met Wafa Sultan +video [lezen]
  • Palestijnen worden geslachtofferd door de Arabische wereld om Israël te vernietigen [lezen]
  • De goddeloze kruistocht van Pat Condell tegen de islam [lezen]
  • De Moslimbroederschap in Nederland [lezen]
  • Humanisten over moslimfundamentalisme: Allah zien en sterven [lezen]