Een onafhankelijke gedemilitariseerde Palestijnse staat is een mythe [Aryeh Eldad]

tulkarm2Tulkarim, Samaria (West Bank), 21 maart 2005: Israëlische soldaten controleren enkele Palestijnse Arabieren aan een controlepost

Kort voor ik meer dan vier jaar geleden deze blog begon, was ik nog de mening toegedaan dat het conflict in het Midden-Oosten ooit zou kunnen opgelost worden door het oprichten van een onafhankelijke [gedemilitariseerde] staat voor de Palestijnen naast Israël. Eén van de redenen waarom ik sinds Operation Cast Lead (2008-2009) mijn mening heb herzien en een overtuigd tegenstander ben geworden van de tweestatenoplossing, wordt perfect verwoord in het volgende opiniestuk van het voormalige Israëlische parlementslid professor dokter Aryeh Eldad (afbeelding rechts) van 27 juni 2009.

eldadDe voormalige brigade-generaal Aryeh Eldad (°Tel Aviv, 1 mei 1950) is een zogeheten Revisionistische Zionist en een aanhanger van de ideeën van de filosoof Zeev Jabotinsky. Eldad is een verdediger van het recht dat de Joden hebben om gelijk waar te wonen in het Land van Israël en een tegenstander om ook maar iets van de Israëlische soevereiniteit over te dragen aan de PLO (of de Palestijnse Nationale Autoriteit).

Eldad is een tegenstander van de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en noemt die mogelijkheid een ‘ramp’ [voor Israël]. De oprichting van een Palestijnse staat in Judea en Samaria zou volgens Eldad, binnen de drie dagen nadat het werd overgedragen, veranderen in een centrum van terreur gerund door Hamas. Tevens is Eldad ervan overtuigd dat er tussen de staat Israël en de Arabieren nooit vrede kan komen.

“Ik geloof niet dat een Palestijnse natie bestaat. Er bestaat een Arabische natie. Ik geloof niet dat een Palestijnse natie bestaat. Dat is een koloniale uitvinding. Sinds wanneer bestaan er Palestijnen? Ik denk dat er enkel een Arabische natie bestaat. Tot aan het einde van de 19de eeuw behoorde Palestina tot het zuidelijke deel van Groter Syrië.”

Azmi Bishara
Azmi Bishara

Als ik zoiets had gezegd, zou ik ongetwijfeld een Joodse nationalist worden genoemd, een racist en het ergste van al, een totaal gebrek aan zin voor realiteit worden verweten. Nochtans, en noteer dat goed, werden deze woorden enkele jaren geleden uitgesproken door voormalig parlementslid van de Knesset dokter Azmi Bishara in een interview met Yaron London.

Bishara is een leider van de Israëlische Arabieren die zich openlijk vereenzelvigt met de vijand en die gedwongen werd om Israël te verlaten op verdenking van het verlenen van hand- en spandiensten aan de terreurgroep Hezbollah in oorlogstijd.

Lees verder “Een onafhankelijke gedemilitariseerde Palestijnse staat is een mythe [Aryeh Eldad]”

Antisemitisme in Nederland: Geen Joods probleem maar beschavingsprobleem van niet-Joden

nederlandseNederlandse Joden, binnenkort een rariteit in Amsterdam en Rotterdam?

Antisemitisme is nooit ver weg geweest. Het lijkt soms een tweede natuur van niet-Joden. Soms wat meer en soms wat minder. Soms hebben we het idee dat ‘het’ helemaal verdwenen is, maar elders woekert ‘het’ natuurlijk gewoon verder maar hebben we het niet gezien – of wilden ‘het’ niet geweten hebben. De geschiedenis van het antisemitisme in Nederland loopt parallel aan de Belgische. Behalve wat minder belangrijke details lijkt het ene een kopij van het andere te zijn. Net zoals in België hangt antisemitisme in Nederland nauw samen met de Tweede Wereldoorlog en de oorlog tussen Arabieren en Palestijnen jegens de Joodse staat Israël.

Nachtelijke stemming over de Drie van Breda in 1972. Rechts Dries Van Agt: “Ik ben een Ariër!”

Eind jaren zestig was Nederland verwikkeld in een felle en bijzonder emotioneel beladen discussie omtrent de vrijlating van de laatste Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap – de zogeheten ‘Drie van Breda’ (Fischer, Aus der Fünten en Kotälla). Kersverse minister van Justitie is de illustere Dries van Agt (christendemocraten CDA) die in 1972 zegt dat hij bereid is om de Drie van Breda gratieverzoek te leveren en motiveert dit standpunt met de argumenten “dat hij jonger is en tevens ariër”. Dit in tegenstelling tot zijn (joodse en ‘niet-arische’) voorganger Carel Polak, die niet wilde ingaan op het gratieverzoek. Jep, zo ging dat in die tijd…

Lees verder “Antisemitisme in Nederland: Geen Joods probleem maar beschavingsprobleem van niet-Joden”

Soldaten van het Israëlische leger wensen u een gelukkig Pasen toe +video

IDF soldaten wensen u een gelukkig Pasen Dit jaar overlappen de Joodse Pasen (Pesach) en de christen Pasen elkaar. Al naargelang de mate van religiositeit vieren de Joden Pesach op 26 en 27 maart, sommigen tot 1 april en anderen zelfs tot 7 april. Zo zie ik dat de commerciële weblog van Joods Actueel magazine gesloten is van 23 maart tot 7 april. De christen Pasen wordt gevierd op 31 maart. Voor mijn christen-orthodoxe echtgenote valt Pasen op 14 april. De Christen Georgisch-Orthodoxe kerk volgt namelijk nog de Juliaanse kalender van het Romeinse Rijk. Voor mensen zoals Brabosh.com is het … Lees verder Soldaten van het Israëlische leger wensen u een gelukkig Pasen toe +video

De zeven meest gangbare fabels en leugens over het Palestijns-Israëlisch conflict [David Harnasch]

al-doura2Een wereldberoemde icoon die op leugens berust. Een muurschildering in Bamako, Mali, toont de zogenaamde Palestijnse martelaar Mohammed al-Dura en zijn vader.

Israël is slecht, Palestijnen zijn slachtoffers: al jarenlang neemt het gros van de westerse media dit standpunt in. Hieronder de zeven meest doortrapte sprookjes.

Afgelopen ging de schokkende foto van de Palestijnse Jihad Misharawi uit de Gazastrook de wereld rond, die het lijk van zijn 11 maanden oude zoontje Omar in zijn armen draagt. Samen met de foto werd het nieuws miljoenen keren verbreid dat een Israëlische granaat de kleine jongen en zijn tante en oom gedood zou hebben. Enkele dagen geleden werd een rapport van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN gepubliceerd, dat er van uitgaat dat niet een Israëlische, maar een Palestijnse raket de jongen en een deel van de familie Misharawi gedood heeft.

Een raket, afgevuurd vanuit Gaza met als doel Israël, die echter nog voor de grens neerkwam en geen Joden, maar islamitische burgers doodde. In de Arabische media werden zoals gebruikelijk geen rectificaties geplaatst en in de westerse media waren deze, als ze überhaupt aanwezig waren, meestal goed verstopt te vinden.

Lees verder “De zeven meest gangbare fabels en leugens over het Palestijns-Israëlisch conflict [David Harnasch]”

Verbluffend Israëlisch bouwproject van Ramet Givet Zeev op de West Bank +video

Ongetwijfeld zal u zich net zoals ik al dikwijls afgevraagd hebben waarom huizen en wijken waar Joden wonen “nederzettingen” worden genoemd en waar Arabieren wonen “dorpen” en “gemeenten” worden genoemd. Dat suggereert dat Joden wonen in tenten of kampementen die in een vingerknip kunnen opgepakt worden en elders weer worden opgesteld. Net zoals een karavaan kamelen van Bedoeïenen die ergens in de woestijn voor de nacht hun tenten opstellen. Niets is minder waar. “Nederzettingen” zijn in werkelijkheid prachtige Joodse gemeenten compleet met wegennet, een uitgebouwde en goed georganiseerde infrastructuur, met scholen, parken en speelpleinen, sporthallen en sportclubs, een uitgebreid sociaal … Lees verder Verbluffend Israëlisch bouwproject van Ramet Givet Zeev op de West Bank +video

Arabische golfstaat Bahrein zet Hezbollah op terreurlijst; Europese Unie volhardt in dwaasheid

Lebanon's Hezbollah al-Mahdi scouts carry Hezbollah flags as they parade on a Star of David symbol, during a rally marking "Quds Day'' in Nabatieh townNabatieh, Libanon, 26 augustus 2011. De Al Mahdi scouts, de jongerenbeweging van Hezbollah, marcheren enthousiast over de Joodse Davidster, zwaaiend met de typische geel-groene Hezbollahvlaggen op Al Quds Dag (Jeruzalem Dag).

Zowel de sjiitische milities van Hezbollah als eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde vechten in Syrië aan de zijde van president Bashar Al Assad tegen het rebellenleger. Als zelfs Arabische landen beginnen met Hezbollah terecht als een terreurorganisatie te beschouwen en de Arabische Liga het Syrische regime uit zijn organisatie heeft verstoten en in de plaats van een afgevaardigde van het rebellenleger heeft ingehaald, wat let de Europese Unie dan nog om Hezbollah als terreurorganisatie op zijn lijst te plaatsen? Niemand die de inconsequente [lees: ronduit verdwaasde] houding van de EU-landen, met inbegrip van de Lage Landen, nog begrijpen kan. [bron]

Bekende logo van de door Iran gesponsorde terreurorganisatie Hezbollah in Libanon
Bekende logo van de door Iran gesponsorde terreurorganisatie Hezbollah in Libanon

Juristen van Bahrein hebben gisteren dinsdag 26 maart ’13 gestemd om de Libanese militie Hezbollah voortaan te etiketteren als een terreurorganisatie, berichtte de in Libanon gevestigde nieuwssite Lebanon Now. De spanningen met Hezbollah zijn in Bahrein hoogopgelopen sinds het de terreurorganisatie ervan beschuldigde zijn regering in 2011 te willen omverwerpen.

Volgens een verslag, dat in 2011 naar secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon werd gezonden, benadrukte de regerende soennitische Khalifa familie dat Hezbollah afvalligen trainde in Libanon en in de Islamitische Republiek Iran in een poging om zijn regime omver te werpen.

Hezbollah is een sjiitische organisatie die nauwe banden onderhoudt met het religieuze leiderschap in Iran. Experten in contra-terreur zeggen dat Hezbollah en de korpsen van de Revolutionaire Gardes van Iran samenwerken om doelwitten in het Westen en in Israël met terreurmissies te bestoken.

Lees verder “Arabische golfstaat Bahrein zet Hezbollah op terreurlijst; Europese Unie volhardt in dwaasheid”

Hamas veroordeelt man tot doodstraf door wurging voor vermeende spionage voor Israël

Hamas’ militaire rechtbank in Gaza

Het terroristische regime van Hamas heeft een man veroordeeld tot de doodstraf op beschuldiging van vermeende collaboratie met Israël. In een verklaring van zondag 24 maart ’13 heeft het ministerie voor Binnenlandse Zaken van Gaza, vertaald door Dalit Halevi (een expert in Arabische zaken), gezegd dat een militaire rechtbank de man heeft veroordeeld tot de dood door wurging (plaatje rechts). Hij werd volgens de verklaring veroordeeld voor het verstrekken van informatie aan “vijandige elementen” in Israël.

Lees verder “Hamas veroordeelt man tot doodstraf door wurging voor vermeende spionage voor Israël”

Abbas beschuldigt Israël van het uitvoeren van ‘destructief’ plan in Jeruzalem [Khaled Abu Toameh]

abbas-doha2Mahmoud Abbas, centrale figuur op de 24ste Arabische top

Zoals steeds het geval is worden Palestijnse kwesties niet beslist in Ramallah, maar binnen de Arabische Liga. Wie vrede in het M-O nastreeft kan zich dan ook beter rechtstreeks tot de Arabische Liga richten ipv tot het Palestijnse leiderschap, dat gewoon van een papiertje de instructies afleest die hen door de Liga worden gedicteerd. Het ondermijnen van het bestaansrecht en de demonisering van Israël is voor de Liga andermaal een topprioriteit en staat bovenaan de agenda van de 24ste Arabische Top die maandag jl. van start is gegaan in Doha, Qatar.

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft dinsdag 26 maart ’13 Israël ervan beschuldigd een ‘destructief’ plan uit te voeren tegen Jeruzalem en spoorde de Arabische en Islamitische landen aan om te ijveren om te verhinderen dat Israël zijn plan kan implementeren.

De beschuldiging werd door Abbas geuit tijdens een toespraak die hij hield op de 24ste Arabische Top in Doha. “De Israëlische bezetter werkt voortdurend en systematisch aan de verjoodsing van Oost-Jeruzalem,” vertelde Abbas aan de Arabische staatshoofden.

Lees verder “Abbas beschuldigt Israël van het uitvoeren van ‘destructief’ plan in Jeruzalem [Khaled Abu Toameh]”

Pesach voor de Palestijnen: Premier Netanjahoe laat opnieuw geldoverdrachten toe aan de PA

Dollars en euro’s worden al jaren over de Palestijnse Autoriteit uitgekieperd en niemand die weet wat er met al die royale buitenlandse hulpfondsen is gebeurd. De Palestijnse vluchteling is hiermee de gulste en langdurigste bezoldigde vluchteling ter wereld, tenminste dat hadden zo kunnen zijn, ware al dat geld niet verdwenen in de zakken van hun illustere leiders…

De diplomatieke missie van president Barack Obama in Israël van vorige week lijkt echt wel wat meer te zijn geweest dan enkel maar een charme offensief jegens de Joodse staat, zoals velen menen dat het enkel maar dat is geweest. Dat was enkel wat het publiek te zien kreeg maar achter de schermen werd er blijkbaar in Jeruzalem hard onderhandeld om Israël een aantal concessies te laten maken.

Lees verder “Pesach voor de Palestijnen: Premier Netanjahoe laat opnieuw geldoverdrachten toe aan de PA”

Leiden Israël’s excuses om Mavi Marmara tot betere betrekkingen met Turkije? [Israel Today]

Recep-Tayyip-ErdoganTurks premier Recip Erdogan: “Die Juden sind unser Unglück!”
[naar SA man Julius Streicher in Der Stürmer; nazipropagandablad 1923-1945]

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vrijdag zijn Turkse collega, Recep Tayyip Erdogan, gebeld om zich te verontschuldigen over de dood van negen Turkse onderdanen, die het gevolg was van het onderscheppen van de door Turken geleide vloot die drie jaar geleden probeerde de maritieme blokkade van Gaza te breken. Veel Israëli’s, waaronder de soldaten die aan de onderschepping deelnamen, waren niet bepaald blij met de excuses.

De strijd die uitbrak aan boord van het leidende schip Mavi Marmara, nadat in mei 2010 Israëlische commando’s aan boord kwamen, leidde tot een ernstige verkilling van de betrekkingen tussen Israël en Turkije. Erdogan heeft de afgelopen jaren een internationale campagne tegen Israël geleid, de Joodse Staat ‘piraten’ en ‘terroristen’ genoemd en excuses en compensatie geëist.

Lees verder “Leiden Israël’s excuses om Mavi Marmara tot betere betrekkingen met Turkije? [Israel Today]”

Syrische geestelijke die zelfmoordaanslagen promootte omgekomen in… zelfmoordaanslag +video

Afgelopen donderdag kwam de hoogste islamitische geestelijke van Syrië Sjeik Mohammad Said Ramadan al-Buti door een zelfmoordaanslag om het leven.

Volgens de internationale ranglijst van de 500 invloedrijkste moslims was hij de nummer 27 op die lijst en de belangrijkste islamitische geestelijke van Syrië. Hij was het hoofd van de beroemde en historische Omajjaden moskee en hoogleraar Islamitische Rechtswetenschap aan de Universiteit van Damascus.

Persbureau ANP berichtte dan ook:

“De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de terreuraanslag die de regeringsgezinde soennitische Syrische geestelijke Mohammad Said Ramadan al-Buti en meer dan veertig anderen het leven heeft gekost, vrijdag ‘in de krachtigste bewoordingen’ veroordeeld.

Lees verder “Syrische geestelijke die zelfmoordaanslagen promootte omgekomen in… zelfmoordaanslag +video”

Spanning aan Israëlisch-Syrische grens groeit: opnieuw vuurgevechten op de Golan Hoogtes

Israeli tanks stand in position overlooking Syrian village from the Israeli-occupied Golan HeightsIsraëlische tanks op de Golanhoogte

Het IDF heeft zondagochtend het vuur geopend op een Syrische militaire post nadat Syriërs het vuur openden op soldaten van het IDF. Het IDF gebruikte een Tamuz geleide anti-tankraket tegen een Syrische post in het gebied van Tel Fares in de zuidelijke Golan Hoogtes. De Syrische post werd vernietigd en twee gewapende Syriërs werden gewond. Aan Israëlische zijde vielen er gelukkig geen slachtoffers te betreuren.

Volgend op het incident werden de constructiewerken voor de aanleg van een afscheiding aan de noordelijke grens met Syrië tijdelijk stilgelegd. De aanwezigheid van het leger werd uitgebreid met het IDF dat in hoogste paraatheid verkeert. De Tamuzraket werd afgevuurd door de Meytar eenheid van het Artillerie Korps. De troepen die de raket afvuurden waren vrienden en comrades in arms met de soldaten die zaterdagavond werden beschoten.

Lees verder “Spanning aan Israëlisch-Syrische grens groeit: opnieuw vuurgevechten op de Golan Hoogtes”