Palestina: de èchte Apartheid Staat in opbouw gesteund door het Westen + video [David Bedein]


Video: David Bedein legt uit hoe ‘Palestina’ een Apartheid Staat promoot en ontwikkelt

In 1948 institutionaliseerden Apartheidswetten raciale discriminatie in Zuid-Arika en ontzegden mensenrechten aan de ca. 25 miljoen Zwarte inwoners van Zuid-Afrika.

In 1948 paste de Arabisch Liga der Naties het Apartheidsmodel toe op Palestina en verklaarde dat de Joden alle rechten moesten ontzegd worden als inwoners van Israël, terwijl de Liga tezelfdertijd een totale oorlog afkondigde om de nieuwe Joodse entiteit uit te wissen, een oorlog die tot op vandaag voortduurt.

In 1948, volgens een directief van de Arabische Liga der Naties, verwoestte Jordanië alle sporen van Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria en brandden alle Joodse scholen, instellingen en synagogen af tot op de grond in het Joodse Kwartier van Jeruzalem.

In 1948 begonnen lidstaten van de Arabische Liga der Naties met de Joden te ontdoen van hun mensenrechten, gronden en bezittingen en met het uitdrijven van complete Joodse gemeenschappen die eeuwenlang in hun midden hadden geleefd.

In het midden van de jaren 1960 produceerde de Arabische Liga der Naties de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie) om alle lokale bewoners te organiseren om de oorlog verder te zetten die de Joden de rechten ontzegd onder meer het recht om te leven als vrije burgers in het land van Israël, lang vooraleer Israël in 1967 Judea & Samaria – alsmede de Oude Stad van Jeruzalem – in een verdedigingsoffensief heroverde op de Arabieren.

En sinds zijn ontstaan in 1994, heeft de nieuw opgerichte Palestijnse Autoriteit, gecreëerd door de PLO, de grondslagen voorbereid van een Palestijnse Staat, gebaseerd op de regels van het Apartheidsmodel en geïnstitutionaliseerde discriminatie:

1. Het recht van de Palestijnse Arabische vluchtelingen en hun nakomelingen om terug te keren naar Arabische dorpen die werden verlaten in 1948 wordt gewaarborgd door de nieuwe Palestijnse Staat;

2. Terwijl 20 procent van Israël ’s onderdanen Arabieren zijn, wordt geen enkele Jood toegestaan te wonen in een Palestijnse Staat;

3. Elkeen die grond verkoopt aan een Jood riskeert de doodstraf in de Palestijnse Staat;

4. Diegenen die Joden vermoorden worden verheerlijkt in alle officiële Palestijnse nieuwsuitgaven;

5. Kaarten van de Palestijnse Autoriteit beelden heel ‘Palestina’ af (met inbegrip van Israël) onder Palestijnse heerschappij;

6. Kaarten van de PA van Jeruzalem voor de Palestijnse Staat laten opnieuw het volledige Joodse Kwartier weg in de Oude Stad van Jeruzalem;

7. Recente documenten van de PA eisen heel Jeruzalem (en dus niet enkel ‘Oost’-Jeruzalem) op voor de toekomstige Palestijnse Staat;

8. Het recht op Joodse toegang tot de Joodse heilige plaatsen wordt hen compleet ontzegd in de nieuwe Palestijnse Staat;

9. De grondwet in ontwerp van de Palestijnse Staat ontkent de juridische status voor om het even welke religie behalve voor de Islam;

10. Geen enkel systeem dat de mensenrechten of burgerlijke vrijheden beschermt zal bestaan in een Palestijnse Staat.

Als dat geen formule is voor een totalitaire Apartheid staat van Palestina, wat is het dan wel?

door David Bedein

De auteur is directeur van het Center for Near East Policy Research Ltd in Jeruzalem, Israël


Intussen timmert Mahmoud Abbas, de gerant van de Palestijnse bollenwinkel, gezwind verder aan een Palestijnse staat binnen de grenzen van Israël die… er nooit zal komen. Of wat dacht u? Dat de Joden van Israël plotseling zelfmoordneigingen beginnen vertonen? No way, Jose!


Bronnen:

  1. Israel Resource Review: Palestine: the Real Apartheid State In the Making door David Bedein [lezen]