Verbluffend Israëlisch bouwproject van Ramet Givet Zeev op de West Bank +video

Ongetwijfeld zal u zich net zoals ik al dikwijls afgevraagd hebben waarom huizen en wijken waar Joden wonen “nederzettingen” worden genoemd en waar Arabieren wonen “dorpen” en “gemeenten” worden genoemd. Dat suggereert dat Joden wonen in tenten of kampementen die in een vingerknip kunnen opgepakt worden en elders weer worden opgesteld. Net zoals een karavaan kamelen van Bedoeïenen die ergens in de woestijn voor de nacht hun tenten opstellen.

Niets is minder waar. “Nederzettingen” zijn in werkelijkheid prachtige Joodse gemeenten compleet met wegennet, een uitgebouwde en goed georganiseerde infrastructuur, met scholen, parken en speelpleinen, sporthallen en sportclubs, een uitgebreid sociaal netwerk enz. Een “nederzetting” zoals Ariel heeft zelfs een universiteit waarvan ruim 4 procent van de studenten Arabieren zijn die afkomstig zijn uit de omliggende Arabische dorpjes op de West Bank.

Deze hierboven getoond video is in feite een commerciële video voor een nieuw bouwproject in Ramet Givet Zeev, gelegen op ca. 15 kilometers ten noorden van Jeruzalem voorbij de Groene Lijn in Samaria (de West Bank), dat Joodse Israëliërs wil aanmoedigen om zich tijdig in te schrijven voor een nieuwe gezinswoning of flat. Een bijzondere en prestigieuze woonwijk van ca. 150 woningen en 300 appartementen, die zich toespitst op het aantrekken van chassidische Joden in de Diaspora om aliyah te maken naar Israël. Prachtige verbluffende beelden ontzenuwen compleet het verwrongen en vooringenomen beeld dat Westerlingen hebben omtrent Joodse “nederzettingen”.


Bronnen:

  1. Nofei Israel: Bouwproject van Ramat Givat Zeev [lezen]
  2. Arutz-7:
    – Ramat Givat Zeev: the Hareidi Olim’s ‘Caesarea’ [lezen]
    – New Jerusalem Housing for American ‘Yeshivish’ Community [lezen]