De Israëliërs willen vrede met de Palestijnen; waar blijft de vredeswil van de Palestijnen? [Likoed.nl]

peaceplan2Eind 2008 deed de toenmalige premier Ehud Olmert een verregaand en nooit gezien vredesvoorstel aan Mahmoud Abbas, dat 97 procent van de gebieden op de West Bank aan de Palestijnen schonk met inbegrip van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een op te richten Palestijnse staat. Mahmoud Abbas stelde tijdens die bewuste onderhandelingen geen enkele preconditie om over vrede te onderhandelen met premier Olmert. De bouw in de nederzettingen liep tijdens de vredesonderhandelingen gewoon verder. Echter, zoals kon verwacht worden sloegen de Palestijnen ook dit voorstel af, net zoals alle anderen voorstellen voordien.
Sindsdien is Abbas precondities beginnen stellen vooraleer de gesprekken met Netanjahoe te willen beginnen in een manoeuver om het vredesproces te ontwijken. Als belangrijkste preconditie moet Israël eerst de bouw in de nederzettingen stilleggen. Recent is daar nog een preconditie bijgekomen met name de vrijlating van alle Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. “De lat zo hoog [tè hoog] leggen dat elk compromis bij voorbaat onmogelijk wordt,” heet zoiets in diplomatieke termen.

President Barack Obama bezoekt Israël en het autonome door de Palestijnse Fatah-beweging bestuurde Palestijnse Gebied. Dit om het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen, dat al jarenlang stilligt, vlot te trekken.

Sinds 2009 weigeren de Palestijnen om over vrede en een definitief vredesverdrag te onderhandelen, ondanks het toen gedane aanbod tot een Palestijnse staat van premier Netanjahoe, begeleid door een bouwstop in Joodse dorpen op de Westbank (de nederzettingen).

Israëli’s willen die vrede en de tweestatenoplossing. Uit opiniepeilingen blijkt ook dat nog steeds een ruime meerderheid (56%) van de Israëli’s achter de tweestatenoplossing staat. Ze willen dus en een staat voor Israëli’s en voor Palestijnen. Dat percentage is echter wel aan het dalen. Hoe is dat te verklaren?

Daarvoor zijn zeven redenen:

 1. Elke terugtrekking uit veroverd gebied heeft Israël alleen maar ellende opgeleverd. Zowel de terugtrekking uit Libanon in 2000 als de Israëlische terugtrekking uit Gaza in 2005 zijn ‘beloond’ met het afvuren van duizenden raketten op Israëlische burgers. Vanuit Gaza zijn sinds 2005 meer dan 14.000 raketten afgeschoten op Israëlische steden en dorpen. De bevolking in de gebieden waar deze raketten vallen leeft in angst, moet vaak weken achtereen in schuilkelders schuilen en is getraumatiseerd geraakt.
 2. De vredesverdragen die Israël in ruil voor terugtrekkingen heeft gekregen, blijken weinig waard te zijn. Want op het moment dat moslimfundamentalisten aan de macht komen, voelen die zich niet gebonden aan afspraken met Joden. Dat gebeurde met Hamas, dat pertinent weigert de Oslo vredesakkoorden uit te voeren. Een zelfde scenario lijkt nu in Egypte te gaan plaatsvinden, waar Mohammed Morsi van de fundamentalistische Moslimbroederschap president is geworden. Morsi beschouwt Joden als afstammelingen van apen en varkens, zo was januari 2013 op de Egyptische TV en Pownews te zien, en een vredesakkoord met een varken is vanzelfsprekend niet veel waard.
 3. De Israëli’s zien dat de Palestijnen niet zo veel belang hebben bij een definitief vredesverdrag. Op het moment leeft al 100% van de Palestijnen in Gaza en 96% van de Palestijnen op de Westbank onder zelfbestuur.
 4. Hier komt bij dat vrede wel eens heel nadelig zou kunnen zijn voor de Palestijnen. De onderlinge verdeeldheid tussen de Palestijnen – Hamas wil nooit vrede met Israël, staat in hun Handvest – zou nog meer op scherp gezet worden. En de Palestijnen vrezen dat na een vredesverdrag de internationale hulpgelden – goed voor maar liefst eenderde deel van de Palestijnse economie – worden afgebouwd.
 5. Bovendien bleek al eerder dat de Palestijnen niet bijster geïnteresseerd zijn in een tweestatenoplossing. Israëlische regeringen hebben in 2000, 2001 en 2008 vrede aangeboden op basis van het afstaan van 100% van Gaza en circa 95% van de Westbank. Dat is drie maal geweigerd. Uit opiniepeilingen onder Palestijnen blijkt ook dat 66% alleen maar iets ziet in een tweestatenoplossing als die uiteindelijk leidt tot de totale vernietiging van Israël.
 6. Dat veel Palestijnen Israël vernietigd willen zien wordt mede veroorzaakt door de officiële, door de Palestijnse regering gesponsorde haatcampagne tegen Israël en Joden, zoals op de Palestijnse staatstelevisie. Zo werd 2 weken terug nog op de officiële Hamas televisie gepropageerd dat zelfmoordaanslagen tegen Joden de meest verheven vorm van jihad is. Terroristen en aanslagen worden bejubeld. Deze haatcampagne is uiteraard volstrekt strijdig met de Oslo-akkoorden waarin de Palestijnen zich verplicht hebben tot normalisering van betrekkingen met Israël. Het is ook volstrekt tegenstrijdig met de daarin beloofde vredeseducatie.
 7. Het moslimfundamentalisme rukt bovendien steeds verder op in de Arabische wereld. Er is een grote kans dat Syrië in handen komt van moslimfundamentalisten, als het regime van Assad valt. Als dat gebeurt, wordt ook Jordanië kwetsbaar. Israël zou dan uiteindelijk omringd kunnen worden door regimes die op islamitische geloofsgronden van mening zijn dat Joden geen centimeter ‘islamitische’ grond mogen bezitten. Daarmee wordt de Westbank als militaire buffer van essentieel belang.

Dus hoewel nog steeds een ruime meerderheid van Israëli’s achter de tweestatenoplossing staat, is het hun tegelijkertijd duidelijk dat werkelijke vrede met de Arabieren en de Palestijnen momenteel vrijwel niet te realiseren is. Want zelfs de al gesloten vredesverdragen – met Egypte, de Palestijnen en Jordanië – lopen gevaar of worden al lang niet meer nagekomen.

Israëli’s komen dan ook tot de trieste constatering dat veiligheid voorlopig zal moeten komen van veiligheidshekken en militaire kracht.

door Likoed Nederland

Opinie artikel van Likoed Nederland, gepubliceerd op ThePostOnline.nl, 22 maart 2013.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:

 1. Likoed Nederland: Willen de Israëli’s vrede met de Palestijnen? [lezen]

3 gedachtes over “De Israëliërs willen vrede met de Palestijnen; waar blijft de vredeswil van de Palestijnen? [Likoed.nl]

 1. Van (onder stroom staande ) veiligheidshekken, mijnenvelden langs de grenzen incl. onbemande mitrailleurs en militaire kracht.

  Like

 2. De ‘wil is er wel, maar zit diep verborgen en is voor het gewone oog onzichtbaar.

  Het moet nog zo te zeggen ‘uit de kast komen en dát is een gevaarlijk project in de Arabische wereld!

  Vrede is een héél ander verhaal…..dat kan nog een 200 jaar duren, want dan moet er brood op de plank komen en moeten de Arabische Palestijnen hier zelf voor gaan zorgen zonder de vrijblijvende miljardensteun v.d. Unie der Volksidioten!

  Like

  1. Boh, zolang de Palestijnen blijven uitbazuinen dat ze Israël willen vernietigen zullen zij altijd ergens in de wereld steun blijven vinden en krijgen. Voor zover ik de Jodenvervolging doorheen de geschiedenis heb gestudeerd, bestond er altijd wel ergens een land of regime in een bepaald tijdsvak waar de Joden op de dodenlijst stonden en dat soms voor de belachelijkste dingen.

   Like

Reacties zijn gesloten.