VN-circus draait overuren: Syrië klaagt Israël aan voor schending kinderrechten in de Golan’ +video

syria-israel4

Genève, 13 maart 2013. In de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, heeft Syrië beschuldigingen geuit tegen Israël voor het schenden van de mensenrechten van kinderen in de Golan, terwijl op hetzelfde ogenblik diplomaten in een aanpalende vergaderzaal een ontwerpresolutie bespraken die werd ingediend door Syrië, die volgende week ter stemming zal worden voorgelegd onder de titel “Human Rights in the Occupied Syrian Golan” (‘Mensenrechten in de Bezette Syrische Golan’).

Daarnaast zijn er nog vijf andere resoluties in de maak waarin Israël op de korrel wordt genomen en ongeveer eenzelfde aantal resoluties die zich richten tot alle andere landen van de wereld gecombineerd. De disproportionele aandacht van de Verenigde Naties voor de Joodse staat Israël vertoont nog niet de minste slijtage. 😦

Terwijl dit jaar Syrië niet officieel de tekst presenteerde, zat zijn afgevaardigde op het podium van de Raad naast haar Pakistaanse collega die de zitting voorzat namens de Islamitische blok. Geen enkele diplomaat sprak zich uit tegen het haast hallucinante schouwspel dat zich voltrok in de VN-Raad. Integendeel.

De woordvoerder van de Europese Unie voegde er laconiek aan toe dat de EU “zich verbonden heeft om iedereen te beschermen, met inbegrip van diegenen die in de bezette Golan wonen.” De EU “is geneigd om de tekst te steunen,” klonk het ondanks het feit dat werd opgemerkt dat zijn voorstellen van het vorige jaar niet werden uitgevoerd.

De afgevaardigde van Egypte verklaarde dat het land zich op één lijn plaatst met het Islamitische blok.

Later op de dag van 8 maart 2013 kreeg Hillel Neuer van UN Watch de gelegenheid om de vergadering kort toe te spreken, waarvan hierboven de video en hieronder de Nederlandse vertaling van zijn interventie:

Mijnheer de Voorzitter,

Deze Raad is belast met het bevorderen en beschermen van de waarborgen die zijn ingebed in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vandaag vragen wij ons af: vervult de Raad zijn opdracht?

Laat ons even het meest fundamentele recht beschouwen: het recht op leven.

Zoals we deze week konden vernemen van Amnesty International, maakt Saoedi-Arabië aanstalten om zeven mannelijke overtreders (waaronder 2 minderjarigen) te executeren waaronder Sarhan Al Mashayekh (een juwelendief), die eveneens werd veroordeeld om binnen de drie dagen gekruisigd te worden. Waarom weigert de Raad dit in om het even welke resolutie te vermelden, in een dringende zitting of zelfs maar over te discuteren? [Opmerking van UN Watch: de Saoedi’s hebben hen vandaag geëxecuteerd voor het vuurpeloton.]

Drie andere landen zijn eveneens bekend voor het executeren van minderjarige overtreders met name Jemen, Soedan en Iran, toch komen geen enkele van die situaties ter sprake in om het eender welke resolutie.

En terwijl er een resolutie over Iran is, wordt erin gezwegen over executies van kinderen – en inderdaad blijft de tekst verstoken van om het even welke documentatie ook van andere massieve mensenrechtenschendingen van het regime, waaronder die tegen vrouwen, religieuze en etnische minderheden en dissidenten.

Tenslotte zou de Raad moeten optreden tegen de duizenden kinderen die het voorwerp zijn van geweld en dood in Syrië.

Welnu, vandaag vernemen wij van de Syrische afgevaardigde over schendingen van de mensenrechten in de Golanhoogten. Dat was een doorzichtige poging om van onderwerp te veranderen, weg van de ontzettende, catastrofale mensenrechten situatie in Syrië.

Jammer genoeg gaat dit al decennialang zijn gang. De Verenigde Naties hebben Syrië toegestaan om zichzelf als kampioen van mensenrechten te presenteren.

Inderdaad werd vandaag een resolutie in circulatie gebracht – ingediend door Syrië – dezelfde die elk jaar door deze Raad wordt aangenomen, omtrent vermeende schendingen van de mensenrechten in de Golanhoogten.

Deze tekst heeft alles in zich wat er verkeerd aan is om Syrië een vrijgeleide te geven. Jaar na jaar, hebben de Verenigde Naties het Syrië mogelijk gemaakt om zich voor te stellen als de kampioen van de mensenrechten.

– Terwijl Hafez al-Assad in 1982 20.000 mensen vermoordde in Hama, zetelde Syrië hier in de Raad als een verkozen lid van de mensenrechten commissie. Twee jaar later werd het land opnieuw herkozen.

– Anderhalf jaar geleden, werd Syrië verkozen om te zetelen in twee mensenrechten commissie van Unesco.

– Een paar weken geleden, werd Syrië verkozen als Rapporteur van het de-koloniserings comité dat de rechten van de mens behandelt.

Mijnheer de Voorzitter,

Laat ons duidelijk wezen: de huidige situatie in Syrië werd toegestaan om zich te ontwikkelen en het Syrische regime werd toegestaan om aan de macht te blijven, voor een deel omdat de Verenigde Naties een valse legitimiteit aan dit moordende regime verleenden.

Dank u, Mijnheer de Voorzitter.


Bronnen:

 1. UN Watch: UN Readies Syrian-Sponsored Resolution Condemning Israel for “Violating Human Rights in the Golan”; UN Watch Takes the Floor [lezen]
 2. Amnesty International: Saudi Arabia: Executing seven men would be act of sheer brutality [lezen]

3 gedachtes over “VN-circus draait overuren: Syrië klaagt Israël aan voor schending kinderrechten in de Golan’ +video

 1. Ik vind deze actie van de VN volkomen terecht. Het is natuurlijk een schande dat de kinderen van de Golan wel een toekomst hebben omdat ze daar degelijk onderwijs krijgen, in een democratie leven, toegang hebben tot gezondheidzorg terwijl de kindjes in Syrie dat niet hebben.
  Gelijke rechten betekent in de ogen van de VN: als het ene kind het niet heeft mag de andere dat ook niet!

  (stelletje idioten,,,)

  Like

 2. Steeds vaker zie ik de VN en haar voorloper de Volkenbond zoals verschillende vrienden mij al jaren voorhouden namelijk als het beest van de apocalyps, een werktuig van satan tegen Israël in dezelfde lijn als Iluminati en world government. Het snijdt meer en meer hout….

  Like

 3. De VN bestaat uit een stel fascistische imbecielen die slechts een ding voor ogen hebben: Israel van de kaart te vegen. Het heeft de Volkenbond ook geweldig gespeten dat Hitler zijn karwei niet kon afmaken. Al in 1942 was duidelijk dat er een genocide plaatsvond op de Joden. Het kwam echter iedereen goed uit dat de Joden warden uitgeroeid. Vooral de Britten omdat zij de kolonisator van Israel waren en als de dood waren dat de overlevenden hun rechten op Israel gestand zouden doen.

  Like

Reacties zijn gesloten.