Steeds meer Arabieren in het Israëlisch leger, maar de vijandigheid blijft [Israel Today]

arab-soldiers2Israëlische Arabieren in het IDF

Meer dan drieduizend jonge Arabieren dienen momenteel in het Israëlische leger, de IDF, of verrichten Nationale Dienst, maar de aanhoudende maatschappelijke druk en openlijke bedreigingen weerhouden velen ervan, hun hart te volgen.

Een toenemend aantal Israëlische Arabieren kiest ervoor Nationale Dienst te verrichten (een alternatief voor militaire dienst), en sommigen willen de Staat Israël ook na hun oorspronkelijke verbintenis blijven dienen. Maar helaas ondervinden zij voortdurend harde kritiek en zelfs vijandigheid vanuit de Arabische gemeenschap.

Volgens een rapport van The Media Line nemen momenteel omstreeks drieduizend jonge Arabieren deel aan de Nationale Dienst. Het werk bestaat uit het helpen in plaatselijke scholen of kantoren van overheidsdiensten. Veel jonge Arabieren realiseren zich het belang dat Israël hecht aan militaire of nationale dienst, en de deuren die het voor je opent door jouw aandeel daarin te leveren

Lees verder “Steeds meer Arabieren in het Israëlisch leger, maar de vijandigheid blijft [Israel Today]”

Wat leren Palestijnse kinderen in UNRWA scholen? Niets anders dan haat, JODENhaat +video

Wat wordt de Palestijnse kinderen geleerd in de UNRWA scholen? Haat, niets dan Jodenhaat en haat jegens de Jodenstaat.

Onthullende video over het onderwijssysteem dat door de UNRWA wordt verzorgd en betaald. UNRWA is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties alléén voor Palestijnen. Jaarlijks gaat ruim de helft van het budget van de UNRWA, zo’n slordige vijfhonderd miljoen dollar!, naar de Palestijnse scholen in Gaza en op de West Bank. De UNRWA betaald onder meer de lonen van ca. 10.000 onderwijzers. Volgens hun eigen statuten klinkt het aldus: “… to enable them to be confident, innovative, questioning, thoughtful, tolerant and open minded, upholding human values and religious tolerance, proud of their Palestine identity and contributing positively to the development of their society and the global community.” Niets van dat alles!

Lees verder “Wat leren Palestijnse kinderen in UNRWA scholen? Niets anders dan haat, JODENhaat +video”