Formatiegesprekken in Caïro eenheidsregering tussen Hamas en Al Fatah opnieuw mislukt

hamas-fatah-palestinian-governmentPalestijnen maken al jaar en dag ruzie met iedereen en vooral onder elkander, zelfs als het over hun religie en Allah gaat en hoe de Koran moet begrepen en ingevuld worden. Maar al dat intern gekrakeel houdt in één klap op wanneer iemand de Joden en/of Israël ter sprake brengt. Dan pas zijn ze het weer roerend met elkaar eens en vallen zij elkaar snikkend en gnuivend in de armen, niet uit broederliefde maar uit haat jegens een gemeenschappelijke vijand: Israël moet van de kaart worden geveegd en de Joden in zee gedreven. Dan pas komt er peis en vree in het Midden-Oosten. Wel ja.. 😦

Hamas en Al Fatah hebben het afgelopen weekeinde onverrichterzake besloten om nog lange tijd door te gaan met te bekvechten wie als eerste de scalp van Israël aan zijn gordel mag rijgen, of tenminste het voorrecht mag krijgen om dat als eerste te proberen. Onderhandelingen tussen Mahmoud Abbas’ partij Al Fatah met de belangrijkste terroristenleiders in de Gazastrook, Hamasbazen Khaled Meshaal en Ismail Haniyeh, Ramadan Salah van de Islamitische Jihad en Rabah Muhanna van de PFLP, hebben andermaal niks opgeleverd.

qassam55Intussen werden al 2 ½ maand lang (81 dagen) geen raketten meer afgevuurd vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelwitten in Zuid-Israël. Dat is een absoluut record sinds het begin van de rakettenoorlog. Hamas lanceerde op 16 april 2001 de eerste Qassamraket op Israël. De productie van Qassamraketten begon in september 2001 nadat de Tweede Intifada uitbarstte. De voorlopig laatste raket die insloeg op Israëlisch grondgebied (hits) gebeurde op 21 november 2012 kort vooraleer om 23u00 een staakt-het-vuren inging. Op 23 december 2012 werd één enkele raket afgevuurd maar die kwam vroegtijdig neer in Gaza.

De vertegenwoordigers van Hamas en Al Fatah die in Kaïro tijdens het weekend samenkwamen, hebben hun besprekingen afgesloten zonder enig akkoord, deelden Palestijnse ambtenaren na afloop mee. De twee partijen kwamen samen in een nieuwe poging om de schillen tussen beide groepen te beëindigen, maar konden niet akkoord gaan in het vormen van een Palestijnse eenheidsregering of om nieuwe verkiezingen (¹) te organiseren.

Musa Abu Marzouk, een topambtenaar van Hamas, hield de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas verantwoordelijk voor de mislukking van de door Egypte gesponsorde verzoeningsbesprekingen. Abu Marzouk zei dat Abbas nogmaals probeerde om kwesties te bespreken waarmee de twee partijen reeds akkoord waren gegaan. “Als Abbas de verzoening wil vooruit doen gaan, zou hij zich moeten onthouden van het bespreken van kwesties waarover wij reeds een akkoord hadden bereikt,” zei Marzouk. “In plaats daarvan, zou Abbas moeten uitvoeren wat reeds is goedgekeurd tussen Hamas en Fatah.”

Hanna Amireh, lid van het Uitvoerend Comité van PLO, zei dat de verschillen tussen Hamas en Fatah losbarstten vanaf het ogenblik dat zij begonnen te spreken over de details betreffende de vorming van een eenheidsregering en het houden van nieuwe presidentiële en wetgevende verkiezingen. Hij zei dat beide kanten er ook niet in slaagden om een akkoord te bereiken voor het houden van nieuwe verkiezingen voor de ballingschap zijnde regering van de PLO, met name de Nationale Raad van Palestina (PNC.) Volgens Amireh, konden de vertegenwoordigers van Al Fatah en Hamas het niet eens worden over de data voor het vormen van een nieuwe regering en het houden van verkiezingen.

Rabah MuhannaDr. Rabah Muhanna (plaatje rechts), een vertegenwoordiger van de terreurgroep het communistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP)  die de besprekingen bijwoonde in Kaïro, zei dat de kloof tussen Hamas en Al Fatah zo breed en diep blijft als vroeger.

Hij zei dat Abbas bleef benadrukken om volgende maand een eenheidsregering te vormen en binnen de drie maanden verkiezingen moesten gehouden worden. Hamas, echter, eiste dat er nog geen datum zou vastgelegd worden voor het houden van de verkiezingen, zo voegde hij eraan toe.

Muhanna zei dat de twee partijen er ook niet in slaagden om een akkoord te bereiken over de kwestie van evenredige vertegenwoordiging in de Palestijnse Wetgevende Raad. Hij zei dat de twee partijen niet akkoord gingen met de samenstelling van de voorgestelde eenheidsregering.

Terwijl Abbas blijft aandringen dat de regering moet samengesteld worden uit onafhankelijke figuren, wil Hamas dat zijn vertegenwoordigers deel uitmaken van de regering, verklaarde hij. Na de mislukking van de besprekingen, verliet Abbas Kaïro en keerde terug naar Ramallah.

Naast Hamas en Fatah, namen vertegenwoordigers van verscheidene Palestijnse groepen, met inbegrip van Islamitische Jihad, deel aan de “verzoeningsgesprekken”. Tijdens zijn verblijf in Kaïro, hield Abbas besprekingen met Hamasleider Khaled Meshaal en met de leider van de Islamitisch Jihad, Ramadan Shallah.

————–

ismail-haniyehGaza, 26 maart 2006. Ismail Haniyeh, premier van de Palestijnse Autoriteit, aan de telefoon in zijn kantoor. Hamas had twee maanden voordien de parlementsverkiezingen in al de ‘bezette’ Palestijnse gebieden gewonnen en op 29 maart 2006 zou de kersverse premier zijn nieuwe door Hamas geleide regering beëdigd worden. Echter, een en ander liep helemaal anders af dan hij had verhoopt. (foto: Abid Katib/Getty Images)

(¹) De laatste parlementsverkiezingen in de Palestijnse Autoriteit dateren van 25 januari 2006 sinds de vorige die plaatsvonden op 20 januari 1996 en waaraan Hamas toen weigerde deel te nemen. Echter, tien jaar later besloot Hamas wel deel te nemen aan de parlementsverkiezingen en won die onverwacht met 44,45% van de stemmen, resultaat dat zich vertaalde in een meerderheid van 74 zetels van de 132 te begeven zitjes. Al Fatah kreeg 41,43% van de stemmen en slechts 45 zetels. Ook in de electorale districten (Gaza, West Bank en Oost-Jeruzalem) behaalde Hamas de meeste stemmen.

Op dat moment had wettelijk gezien Mahmoud Abbas, de chef van Al Fatah,zijn biezen moeten pakken en zijn stoel afgeven aan de leiders van de terreurgroep Hamas. Ismail Haniyeh vormde aanvankelijk ook een nieuw kabinet waarvan hij op 29 maart 2006 de premier werd. Mahmoud Abbas bleef tijdelijk zetelen als president van de PA, functie die hij had overgenomen van Yasser Arafat toen die op 11 november 2004 in Frankrijk kwam te overlijden. Echter, het Kwartet voor het M-O (EU, VS, VN en Rusland) boycotte de resultaten omdat het niet kon leven met het feit dat de terreurgroep Hamas voortaan al de ‘bezette’ gebieden van de Palestijnse Autoriteit (Gaza, West Bank en Oost-Jeruzalem) zou besturen.

Het Kwartet (en ook Israël) trok aanvankelijk de financiering in van de PA en koos uiteindelijk voor de ‘gematigde’ Mahmoud Abbas van Al Fatah die, hoewel hij in al de Palestijnse gebieden duidelijk de verkiezingen had verloren, toch de PA mocht besturen met inbegrip van Gaza. Een conflict tussen Al Fatah en Hamas kon dan ook niet lang meer uitblijven. Op het hoogtepunt van het conflict tussen Hamas en Al Fatah ontsloeg Mahmoud Abbas op 14 juni 2007 Hamaspremier Ismail Haniyeh en duidde Salam Fayyad van Al Fatah aan als zijn nieuwe premier.

Een gefrustreerd Hamas trok in de zomer van 2007 de Gazastrook weg uit het bestuur van de Palestijnse Autoriteit en zette de leiding van Al Fatah in Gaza met veel geweld aan de deur. Vermits het Kwartet het Hamasbestuur in Gaza niet erkende en boycotte werd een ingewikkelde structuur bedacht om toch ca. de helft van de hulpfondsen (ca. 1 miljard dollar jaarlijks), die in hun geheel worden overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit en bestuurd door Abbas, door te sluizen naar Gaza met het doel om aldus via een diplomatieke truuk toch nog de lokale bevolking te kunnen steunen.


Bronnen:

 1. The Jerusalem Post: Hamas blames Abbas after unity talks falter door Khaled Abu Toameh [lezen]
 2. Arutz-7: Hamas, Fatah Meet in Cairo, Don’t Reach Agreement door Elad Benari [lezen]
 3. Israel Ministry of Foreign Affairs (IMFA): Rocket fire from Gaza and Palestinian ceasefire violations after Operation Cast Lead (Jan 2009) [lezen]
 4. Jewish Virtual Library: Terrorism Against Israel: Rocket & Mortar Attacks (February 2009 – November 2012)[lezen]
 5. The Times of Israel:
  – Palestinian factions fail to reach unity accord door Ilan Ben Zion [lezen]
  – US accused of foiling Palestinian reconciliation door Elhanan Miller [lezen]

Gerelateerd:

 • Vredesgezinde Abbas vergadert met terroristenleider Islamitische Jihad van Gaza over ‘eenheid’ [lezen]
 • Avigdor Lieberman: ‘Een duurzaam vredesakkoord met de Palestijnen is onmogelijk’ [lezen]
 • Geen Carthaagse Vrede voor Israël: Vraag en antwoord omtrent ‘Vrede’ door Steven Plaut [lezen]
 • Linkse Meretz partij eist van Netanjahoe dat hij het Saoedische vredesplan accepteert [lezen]