HAMAS: Waar staan zij voor? Is het mogelijk om met hen een vredesakkoord af te sluiten? [video]

HAMAS: Waar staan zij voor? Is het mogelijk om met hen een vredesakkoord af te sluiten? Aan u om dat te beslissen. Maar luister eerst naar wat ze zeggen in deze film en lees wat zij schrijven in hun stichtingsacte van 18 augustus 1988. Voor al die mensen die denken dat met Hamas redelijk gepraat kan worden of dat ze alleen iets tegen Israël hebben en niets tegen Joden, kan dit handvest zeer leerzaam zijn.

hamasraket05a


Met dank aan Likoed Nederland voor de hint.

Bronnen:

  1. Stand With Us: Hamas: What do they stand for? [lezen]
  2. Israel Today Nederland: Begrijp het toch: Hamas accepteert Israël niet door Ryan Jones [lezen]