Islamiseringsproces van Gazaanse Universiteiten door Hamas in hogere versnelling

Ook de Al Aqsa Universiteit in de Gazastrook wordt onder druk van het islamistische Hamas, een ent van de Moslim Broederschap, verder geïslamiseerd. Niet dat daar in het Westen ook maar iemand van wakker ligt. Tenslotte is Israël het doelwit en wat Palestijnse leiders ter plaatse uitspoken ten aanzien van hun bevolking, en dan in het bijzonder wat het vrouwelijke deel betreft, zal het Westen en de Europese Unie worst wezen. “Van zodra Israël stopt met Joodse huizen te bouwen op de West Bank, komt alles weer goed in ‘Palestina’, en…” zo wordt ons vervolgens met veel passie en overtuiging bezweert wat dan staat te  gebeuren, “dan zal een zalige en eeuwigdurende vrede neerdalen over het hele gebied van het Midden-Oosten,” luidt hun doorgeschoten verdict, want Israël, “de Jood onder de naties”, ligt aan de basis van elk conflict om het even waar in de wereld, leest hun Bijbel.

hugo3Dat de Palestijnse leiding intussen in het door hen beheerde grondgebied systematisch veranderen in een islamistisch kalifaat, waar alle mensenrechten en vrouwenrechten met de grootste verachting op de vuilnisbelt van de mensheid worden gekieperd, dàt wordt op geen enkele westerse agenda vermeld. No way, José! Het naleven van de mensenrechten in de Arabische en moslimwereld en in het bijzonder in de Palestijnse Autoriteit, interesseert de 27 landen van de Europese Unie nu eenmaal geen barst en geniet totaal geen enkele prioriteit. Israël is de pineut en de Palestijnen zijn hun troetelkinderen. Als die Palestijnen soms een beetje ‘vreemd’ doen, so what? Dat gunnen we ze toch? Het gaat tenslotte toch om ‘onze kinderen’, niewaar? En die mogen wat meer dan andere kinderen, vooral als die andere toevallig Joodse kinderen zijn… 😦

De Al Asqa Universiteit in de Gazastrook maakte onlangs een opzwepende richtlijn bekend die reeds het volgende semester ingaat, waarbij het zijn vrouwelijke studenten wil verplichten om voortaan aan de lessen deel te nemen in traditioneel moslimgewaad, van kop tot teen, met inbegrip van de burka. Hoewel de universiteit een openbare instelling is, waarvan het beheer in principe afhangt van het Palestijnse Ministerie voor Onderwijs in Ramallah op de West Bank, wordt deze in Gaza de facto gecontroleerd door Hamas.

gazaburka2
Hoofddoeken worden in Gaza vervangen door hijabs en burka’s

Vele studenten hebben reeds hun verontwaardiging omtrent dit besluit uitgedrukt, zeggende dat dit een flagrante schending is van hun openbare vrijheid. Eén van de studenten beweerde dat de vrouwen in de traditionele maatschappij van Gaza in het openbaar bescheiden gekleed gaan, maar dat sommigen verkiezen om een broek of een lange overjas te dragen, eerder dan een burka, abaya of hijab.

Tegengesteld hieraan prijzen sommige vrouwelijke studenten in feite het besluit. Eén van hen merkte op dat “deze verordening volkomen natuurlijk is; alle vrouwen moeten zich bescheiden kleden. Dat is wat de godsdienst eveneens van ons vereist.”

Blijkbaar malen zij er niet om dat Hamas met deze verordening in feite de vrije keuze om voor zichzelf te beslissen hoe zich te kleden en te gedragen, de facto voor elke Gazaanse vrouw afschaft.

De minister voor Hoger Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit (op de West Bank), Ali Jarbawi benadrukte dat het besluit ongeldig is en niet kan worden uitgevoerd. Hij schreef een officiële brief aan de rector van de Al Aqsa Universiteit waarin hij verduidelijkte dat de verordening onwettig is en de Palestijnse regeringsbesluiten overtreedt.

Dr. Faiq al-Naouk, adviseur voor bestuurszaken aan de Al Aqsa Universiteit, verwees in zijn reactie naar het controversiële besluit en zei dat het geleidelijk aan zal toegepast worden als een daad van welwillendheid vooraleer het verplicht wordt.

Het besluit van de universiteit is niet de enige aanwijzing van radicalisering in de benadering van Hamas van het onderwijs. Vorige week, verklaarde Ismail Haniyeh, de premier van Hamas in Gaza, dat volgend jaar een militaire school moet worden opgericht om een gestructureerd en uitvoerig leerplan op te leggen vanaf het basisonderwijs tot aan de baccalaureaatstudies.

Haniyeh verklaarde dat het leerplan religieuze studies zal integreren met militaire, om de volgende generatie van bevelhebbers op te leiden “die de Palestijnse gebieden kan bevrijden van de zee tot aan de zee.” Haniyeh kondigde zijn aan het onderwijs gerelateerde plannen aan tijdens een ceremonie, die werd gehouden in het voetbalstadion Al-Yarmouk van Gaza aan een eindejaarsceremonie. Talrijke ambtenaren van Hamas waren hierbij aanwezig en tieners marjeerden in uniform, gecamoufleerd en sportieve namaakgeweren.

Uitreiking van de diploma’s aan de vrouwelijke studenten van de Al Aqsa Universiteit in Khan Younis van enkele jaren geleden. Hamas wil nu de reguliere hoofddoeken vervangen door hijabs en burka’s conform de interpretatie door Hamas van de sharia. Wat daarmee precies bedoeld wordt kan u zien op het volgende plaatje. [bron]

Bij het plaatje hieronder: Aan een andere Gazaanse universiteit, met name aan de Islamitische Universiteit van Gaza, verkeerde acht jaar geleden het islamiseringsproces van Hamas zichtbaar in een ver gevorderd stadium. Op het plaatje afgestudeerde studentes tijdens de diploma uitreiking van 31 juli 2005. De IUG staat in de Palestijnse Autoriteit en de rest van het Midden-Oosten reeds lang bekend als een kweekvijver voor aanstaande terroristenleiders. [bron]


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “Dankzij de EU & linkse humanitaire hulp blijft Hamas aan de macht en worden de vrouwen van Gaza langzaam ingekapseld & kinderen tot Shahid opgeleid!”

Bronnen:

  1. Ynet News: Radicalization in Gaza: Female students required to wear Muslim garb door Elior Levy [lezen]

Gerelateerd:

  • Gaza Unplugged serie op Brabosh.com:
    – Gazagettonieuws: mensonwaardige toestanden aan Al Aqsa Universiteit in Khan Younis [lezen]
    – In de Al Aqsa Universiteit van Gaza wordt gewerkt aan de toekomst [lezen]
  • Palestijnse vrouwen in Gaza worden gegijzeld door Hamas [rapportage op Brabosh.com] [lezen]
  • Alles over vrouwenrechten in Gaza, Israël en het M-O op Brabosh.com in rubriek “Vrouwenrechten” (140 artikelen) [lezen]