Eenzijdig rapport van VN-Mensenrechtenraad bedoeld om Israël te isoleren en demoniseren [UN Watch]

unabbas“De Raad van de Rechten van de Mens van de V.N heeft vandaag nogmaals bewezen dat er geen enkele band is tussen zijn naam en zijn aard. Het enige waarvan deze Raad bezeten is is om manieren te bedenken om Israël schade te berokkenen. Er is dan ook geen enkele behoefte om te antwoorden op het verwrongen rapport van de Raad omtrent de bouw van Joodse huizen in Judea en Samaria. Wij zullen in ons land blijven bouwen en leven en zij zullen aldoor de Zionistische activiteiten trachten te beschadigen door ongefundeerde en onzinnige rapporten te publiceren waarvan hun plaats hoort op het vuilnisbelt van de geschiedenis.” [Avigdor Lieberman, Jeruzalem, 31 januari 2013]

In het volgende artikel van Hillel Neuer maakt de gekende ngo UN Watch brandhout van het rapport van de Raad voor de Rechten van de Mens van de VN (OHCHR) omtrent de rol en de invloed van Israël op de leefomstandigheden van de Palestijnen in de ‘bezette’ Palestijnse gebieden.

Echter, wat blijft er nog overeind van de geloofwaardigheid van een wereldorganisatie zoals de Verenigde Naties, te weten dat enkele dagen geleden in een nevenorganisatie van de V.N., met name de 54 leden tellende Economische en Sociale Raad (ECOSOC), een afgevaardigde van het genocidale Soedan werd aangesteld als de vice-president van ECOSOC? Deze toporganisatie van de VN reguleert de mensenrechtengroepen, vormt de samenstelling van een sleutelorganisatie binnen de V.N. inzake vrouwenrechten en neemt resoluties aan omtrent onderwerpen die variëren van Internet vrijheid tot vrouwelijke genitale verminking.

hugo3Hallo? Is daar nog iemand wakker? Het toeval wil dat het islamistische Soedan nou net de absolute kampioen is in het Afrikaans werelddeel inzake het schenden van vrouwenrechten en schending van de rechten van het kind. Berucht om het uithongeren en uitmoorden van zijn christen minderheden in Darfoer (Zuid-Soedan), het inlijven van kindsoldaten enz. Indien thans de grootste misdadiger en één van  Israël’s fanatiekste vijanden nu ook nog zijn eigen misdaden mag onderzoeken en beoordelen, staat ook de onschuld van het islamitische dictatoriale regime bij voorbaat vast.

Dat meer dan de helft van de resoluties van de VN over Israël handelen, daar kijkt geen mens nog van op. Want, wie eenmaal baas is in het hondenkot, bepaalt zélf de spelregels en past ze naar eigen willekeur toe in overeenstemming met zijn eigen agenda.

UN Watch: Bevooroordeeld rapport is een obstakel voor de vrede

UN Watch is verbijsterd door het nalaten van de commissie om zelfs maar één enkele keer te verwijzen naar onze uitgebreide presentatie, een 54 bladzijden tellend document gestoffeerd met 257 voetnoten. De presentatie van UN Watch verstrekte de commissarissen die essentiële context die zij om onverklaarbare redenen verkozen te negeren.

unhrclogoHet rapport van de Raad is categorisch éénzijdig, de Palestijnen voorstellende als de enige slachtoffers van het Arabisch-Israëlische conflict, terwijl zelfs de minste consideratie negeert ten aanzien van om het even welke fundamentele mensenrechten voor de Israëliërs.

Het rapport negeert de duizenden zelfmoord bomaanslagen, de steekpartijen en andere terreuraanslagen die werden bedreven door Palestijnse Arabische groepen, en slaagt er niet in om te erkennen hoe dit geweld Israël ertoe gebracht heeft om veiligheidsmaatregelen te nemen in de gebieden die eerder niet bestonden.

Het rapport maakt helemaal geen onderscheid betreffende de Israëlische gemeenschappen voorbij de Groene Lijn, en haalt de veraf gelegen buitenposten over de zelfde kam als woonwijken in het oostelijke deel van Jeruzalem, en negeert daardoor alle vorige vredesplannen zoals bv. de Akkoorden van Genève en het Vredesplan van Clinton.

Door op te roepen tot de gedwongen uitzetting van de Joden uit de Oude Stad van Jeruzalem – in wat het rapport eufemistisch een proces van “terugtrekking” noemt, net alsof het hier zou gaan om een legermacht van 500.000 gestationeerde soldaten – ondersteunen de VN-commissarissen een politiek beleid dat in strijd is met de VN-akkoorden die het bestrijden van racisme onderschrijven.

De werkelijkheid is dat de onderzoekscommissie van de Raad voor de Rechten van de Mens (HRC) zich heeft toegelegd om slechts één land in de wereld het vuur aan de schenen te leggen met name: Israël. In de volledige geschiedenis van de HRC, zijn er zeven éénzijdige onderzoeksopdrachten tegen Israël geweest, vergeleken met slechts vijf ten aanzien van de rest van de gecombineerde wereld. De massale wreedheden die werden bedreven in landen zoals bijvoorbeeld Iran, China of Sri Lanka, werden nooit onderworpen aan ook maar één enkel onderzoek van de HRC.

Het rapport van vandaag is slechts een ander voorbeeld hoe de Raad zich dieper ingraaft in zijn bevooroordeelde en disproportionele focus op Israël. Wat ook zijn houding is inzake de nederzettingen, het rapport brengt totaal geen zoden aan de dijk om een rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen, integendeel.

In plaats daarvan, zoals ook de Verenigde Staten erkenden toen het onderzoek vorig jaar werd gecreëerd, rukt het perverse resultaat van dit onderzoek de betrokken partijen verder uit elkaar, terwijl het ongepast vooruitloopt op de regeling van de definitieve statuskwesties die slechts door directe onderhandelingen kunnen worden opgelost. De V.N. en zijn mensenrechtenrechtenorganisaties zouden beter met zijn allen moeten werken om de zaak van van de vrede vooruit te laten gaan en niet om ze tegen te werken.

In dezelfde week toen de Verenigde Naties het genocidale Soedan wettigden, door het regime als vice-voorzitter aan te stellen van een top-organisatie voor de mensenrechten, concentreert het thans zijn schaarse tijd, middelen en morele verontwaardiging, op weer een ander en zoveelste bevooroordeeld, gepolitiseerd en eenzijdig rapport tegen Israël.

Zijn vooraf reeds bepaalde bevindingen, herinneren aan vorige opdrachten die door de HRC werden gemachtigd, en die er eveneens niet in slaagden om te erkennen dat er twee kanten aan dit conflict zijn. Door te kiezen voor polarisatie en de partijen verder weg te duwen van vredesbesprekingen, overtreedt het onderzoek van de Raad zijn eigen verantwoordelijkheid om de mensenrechten te bevorderen en te beschermen.

Jammer genoeg zal de HRC nooit geloofwaardigheid omtrent het Midden-Oosten hebben, net zolang als:

– de HRC blijft doorgaan om een speciale agenda te volgen en een speciale dag in te leggen tegen Israël bij elke zitting. Israël is het enige land dat op deze wijze in de kijker staat.

– de helft van alle veroordelende resoluties van de HRC gericht zijn geweest tegen Israël.

– Israël het enige land is dat uitgesloten blijft uit om het even welke raad van de vijf regionale groepen.

– Israël het enige land is dat het voorwerp is van een permanent mandaat van onderzoek, waarvan slechts één kant van de acties worden onderzocht. Tegengesteld aan de titel van “Speciale Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Palestina,” is het daadwerkelijke mandaat sinds februari 1993 in werkelijkheid er één dat onveranderd de “schendingen door Israël” moet onderzoeken. De daden die worden gesteld door de Palestijnse Autoriteit, Hamas, Al Fatah en de Islamitische Jihad zijn van dit onderzoek uitgesloten. De mandaat-houder Richard Falk onderschrijft de agenda van Hamas en werd door Ban Ki-moon veroordeeld voor het onderschrijven van de 9/11 samenzweringstheorie.


Met dank aan Tiki S. voor de hint: “UNHRC, de organisatie van waarheids verkrachters.”

Bronnen:

 1. UN Watch:
  – UN report on Israel disregards UN Watch submission, exemplifies biased approach that hinders peace [lezen]
  – Mia Farrow Condemns U.N. Election of Genocidal Sudan as Vice-President of Top Human Rights Body [lezen]
  – UPR: Dictators condemn Israel for not allowing them to condemn Israel [lezen]
 2. Commentary Magazine: The UNHRC’s Omissions and Assumptions door Michael Rubin [lezen]
 3. OHCHR/UPR: UN Human Rights Council’s latest report on alleged Israeli violations [lezen]

Gerelateerd:

 • Lieberman: Gooi het VN-Mensenrechtenrapport over Israël op de vuilnisbelt van de geschiedenis [lezen]
 • Apartheid? VN-Mensenrechtenraad wil alle Joden weg uit de West Bank en Jeruzalem [lezen]
 • Israël boycot sessie van VN-Mensenrechtenraad omtrent situatie in de ‘bezette’ gebieden [lezen]
 • Doel van vijf nieuwe VN-resoluties tegen Israël: aandacht afleiden van oorlogsmisdaden elders [meer]
 • VN-baas Ban Ki-moon legt de schuld voor de situatie in de Arabische wereld andermaal bij Israël [lezen]
 • 67ste Sessie 2012 Verenigde Naties: Resoluties omtrent Israël: 22 – Resoluties rest v/d wereld: 4 [lezen]
 • De Verenigde Naties verliezen hun geloofwaardigheid door Likoed Nederland [lezen]
 • Verenigde Naties verwelkomen Syrische bloedige dictatuur als lid van de Mensenrechtenraad door Likoed.nl [meer]
 • Moslim machtsblok domineert de Verenigde Naties door Likoed.nl [meer]
 • 10 goede redenen om de Verenigde Naties op te doeken en wat anders te beginnen [meer]
 • Pat Condell: verhuis de zetel van de Verenigde Naties naar Teheran of Mekka! + video [meer]
 • Het heeft voor Israël totaal geen zin om te vertrouwen op het oordeel van de internationale gemeenschap [meer]
 • Officiële trailer van de documentaire film “U.N. Me” die binnenkort in de filmzalen draait [meer]