Palestijnse ambassadeur in Brits Parlement: ‘Er bestaat geen tweestatenoplossing’

pal-ambassadeur2

In een controversiële voordracht in het Britse parlement, op uitnodiging van het virulente anti-Israël parlementslid Jeremy Corbyn, heeft de Palestijnse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Manuel Hassassian naar verluidt verklaard tegenover een gehoor van ca. 100 mensen, dat het zijn persoonlijke overtuiging is dat Israël de vrede weigert en “het conflict voedt” en dat “er geen tweestatenoplossing bestaat.”

Het evenement was georganiseerd door de controversiële Palestine Solidarity Campaign en onder de hoede van de ‘schaduwminister’ voor Justitie van de Labourpartij Andy Slaughter, alsmede door het liberaal-democratische parlementslid en voormalig regeringsminister Sarah Teather.

De Palestijnse afgevaardigde merkte naar verluidt tevens het volgende op:

“Wij, de Palestijnen, het meest hoogst opgeleide en intellectuele [volk] in het Midden-Oosten, worstelen nog steeds voor de fundamentele rechten van zelfbeschikking… U weet dat ik verwijs naar de conclusie dat de Joden de kinderen van God zijn, de enige kinderen van God en dat het Beloofde Land wordt betaald door God! Ik ben dit beginnen geloven omdat niemand Israël tegenhoudt te bouwen aan zijn Messiaanse droom van Eretz Israël tot aan het punt dat ik geloof dat God misschien wel aan hun kant staat. Misschien maakt God deel uit van deze kwestie.”

Bovendien zou Hassassian gezegd hebben dat hij de toekomst van Israël in vraag stelde door te verwijzen naar de groeiende moslimbevolking in de wereld, evenals de afnemende steun van Amerika aan de Joodse staat. Hij zei hierover:

“Israël zal nooit als pariastaat blijven bestaan. Israël kan nooit oorlogen blijven voeren tegen de Palestijnen en tegen de Arabieren en de Moslims blijven vechten. De Verenigde Staten gaan niet tot in de eeuwigheid de strategische bondgenoot van Israël zijn. En vandaag hebben wij 1,5 miljard moslims. Over 20 jaar zullen wij met 2 miljard moslims zijn. En die 2 miljard, vergeet de politiek, zal vanuit een religieus godsdienstig perspectief Israël niet langer toestaan hun religieuze aanspraken [in Jeruzalem] te blijven ontwijden. En wat zal er dan gebeuren?”

Hassassain beweerde dat Israël verantwoordelijk was voor het falen om een vredesakkoord te bereiken, eerder dan de schuld te leggen bij de voortdurende onverzoenlijkheid van de Palestijnse Autoriteit ten aanzien van vredesonderhandelingen, of inderdaad de voortgezette terroristische activiteiten van Hamas en zijn sponsoren.

Hij beweerde, de onderhandelingen in Camp David van 2000 negerende, dat:

“In 2002 gaven de Arabieren hen het Arab Peace Initiative (¹) Het opgeven van de in 1967 bezette gebieden zou geleid hebben tot normalisatie van de betrekkingen met Israël. Indien de Israëliërs hadden aanvaard dat de Israëlische vlag zou gehesen zijn in Mekka, in Iran en in Teheran! Als zij het hadden aanvaard. Maar Israël wil geen vrede. Israël voedt het conflict en de Zionistische ideologie wil dat ze de hele West Bank bezitten en heel Palestina.”


(¹) Op 27 maart 2002 keurde de 22 lidstaten unaniem het Arabisch Intiatief voor de Vrede goed dat bestond uit een alomvattend voorstel om een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict. Het plan luidt in grote lijnen als volgt:

(a) Complete terugtrekking uit de bezette Arabische gebieden met inbegrip van de Golanhoogte tot achter de lijn van 4 juni 1967 alsmede de gebieden die bezet werden in Zuid-Libanon; (b) Een rechtvaardige oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem in overeenstemming met Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; (c) De oprichting aanvaarden van een onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat in de Palestijnse gebieden die bezet worden sinds 4 juni 1967 op de West Bank en in de Gazastrook met Oost-Jeruzalem als de hoofdstad.

In ruil zullen de Arabische staten het volgden doen: (a) Het Arabisch–Israëlisch conflict als beëindigd beschouwen, een vredesakkoord ondertekenen met Israël en vrede nastreven voor alle staten in het gebied; (b) Normale betrekkingen beginnen met Israël in het kader van een alomvattende vrede.

staat3Plaatje: De tweestatenoplossing volgens Mahmoud Abbas…


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Bronnen:

  1. The Commentator: “There is no two-state solution” says Palestinian Ambassador to Britain [lezen]
  2. Cif Watch: Palestinian Amb to the UK: “I’ve started to believe that the Jews are the only children of God” [lezen]

Gerelateerd:

  • Peiling: 66 procent Israëliërs gekant tegen soevereine Palestijnse staat naast Israël door Aviel Schneider [lezen]
  • Peiling: Meerderheid van de Israëlische bevolking kant zich tegen de tweestatenoplossing [lezen]
  • De tweestatenoplossing is al een tijdje dood, laten we ze nu ook in alle vrede begraven door Dan Calic [lezen]
  • Meerderheid van de Palestijnen kant zich tegen de tweestatenoplossing door Michael Schneider [lezen]
  • Palestijnen willen geen tweestatenoplossing en geen vrede door Sam Van Rooy [lezen]
  • 88 procent van Palestijnen gelooft dat enkel geweld en terreur Palestijnse onafhankelijkheid brengt [lezen]

Een gedachte over “Palestijnse ambassadeur in Brits Parlement: ‘Er bestaat geen tweestatenoplossing’

Reacties zijn gesloten.